820.341

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Pedagógia 1979.

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata/1-4. szám

Tartalom

1979/1.
Tanulmányok
Mieczysiaw Pecherski: A közoktatáspolitika és az iskolarendszerek alakulását befolyásoló tényezők3
Ritoók Pálné: A szakmai nevelés távlati fejlesztéséről az iskolarendszer tervezésével összefüggésben18
Vásárhelyi Zsuzsanna: A tanulók elfáradását csökkentő tényezők vizsgálata27
Kárpáti Andrea: Képzőművészeti foglalkozások napköziseknek35
Bán Ervin: Kérdőjelek a francia nyelvoktatás körül43
Tóth Lajos: Békés megye iskolái az 1770/72. évi összeírás tükrében53
Körkép
Rét Rózsa: A Magyar Tudományos Akadémia és a közoktatás tartalmának távlatai 67
Kovács Máté: Az UNESCO 1979-1980. évi nevelésügyi programtervezete78
Baracs Ágnes: A közoktatási rendszer fejlődésének tendenciái Franciaországban86
Folyóiratszemle
Nádasi Mária: A Német Demokratikus Köztársaság pedagógiai lapjai98
Könyvekről
Ballér Endre, Gáspár László: A társadalmi gyakorlat szükségletei és az általános nevelés tartalma. Gáspár László: Egységes világkép, komplex tananyag105
Bábosik István: A szovjet pedagógia és a mai iskola problémái108
Nagy Lajos: Ungárné Komoly Judit: A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata110
Réthy Endréné: Gáspárné Zauner Éva: Mondásválasztás112
Timár István: Mohás Lívia: Gimnazisták énképe önjellemzésekben114
Inkei Péter: Miroslaw Szymanski: Modernizacja systemu szkolnego na wsi116
Bán Ervin: Galton Mialaret: Les sciences de l'éducation117
Kádárné Fülöp Judit: Takács Etel: Programozott oktatás?118
1979/2.
Földes Éva: Évfordulók, emlékezések, gondolatok129
Tanulmányok
Zsolnai József: A "tantárgypedagógiák" tudományelméleti megalapozottságának nyitott kérdései a tanítóképzésben136
Sebestyén Dorottya, Salamon Zoltán: A természettudományos tantárgyak integrált oktatásának néhány kérdése144
Inkei Péter: A köznevelés és a területi fejlettség összefüggései156
Sántha Pál: Az iskolai szabadidő-közösségek fejlődésének új jelenségei és távlatai169
Varsányi Péter István: Az iskolák államosításának kérdése Imre Sándor pedagógiai rendszerében176
Dokumentum
Vadász Sándor: A Magyar Tanácsköztársaság információi Bajorországban183
Körkép
Vaskó László: Száz éve született Fáber Oszkár189
Kiss Árpád: Ajánlható-e a "tantárgypedagógia" szó használata?198
Szabolcs Éva: Göte Klingberg taxonómiai rendszere200
Orbán Éva: A permanens önművelés problémái211
Komár Károly: I.A.Kairov (1893-1978)218
Folyóiratszemle
Náhlik Zoltán: Pedagógiai folyóiratok Romániában220
Könyvekről
Petrikás Árpád: E.I.Monosszon: Problemü tyeorii imetogyiki kommunyisztyicseszkava voszpitanyija skolnyikov224
Kormos Ildikó: Az értelmi fogyatékosok kóreredete a Budapest-vizsgálat tükrében. Czeizel Endre és munkatársai226
Schmidt Ibolya: Brigitte Louis: Unterrichtliche Regelungen228
Mészáros István: Benda Kálmán: Emberbarát vagy hazafi?233
Napló
Felkai Lászlóné: Albizottsági ülés236
Gálné Nagy Olga: Kandidátusi fokozatok neveléstudományból 1977-ben és 1978-ban237
Kelemen Elemér: Magyar Pedagógia-találkozó Kaposvárott238
1979/3.
Tanulmányok
Ábent Ferenc, Szűcs Pál: Az oktatástechnikai eszközök és anyagok alkalmazásának néhány elvi kérdése és egy vizsgálat tapasztalatai249
Zátonyi Sándor: Korreláció az írásbeli és a szóbeli feleletek között262
Galicza János: A "különösség" a nevelésben269
Daróczy Sándor: Az értékválasztás és a személyiségkép jellemzői a középiskolás kor kezdetén276
Forray R. Katalin, Hegedűs T. András: A magyar általános iskolai hálózat néhány jellemzőjének faktoranalízise290
Mészáros István: Az 1845 előtti hazai népoktatás-történetre vonatkozó kutatások néhány problémája296
Körkép
Hazai egyetemeken szerzett doktori címek neveléstudományból (1975-1978)316
Mester Ildikó: Nevelésszociológiai kutatások a Szovjetunióban320
Kovácsné Szabó Márta: Ötvenéves a Nemzetközi Nevelésügyi Iroda (BIE)328
Schmidt Ibolya: Pedagógusképzés a Német Szövetségi Köztársaságban333
Folyóiratszemle
M. Nádasi Mária: Ausztráliai pedagógiai folyóiratok338
Könyvekről
Nagy Sándor: Horváth Márton: Közoktatás-politika és általános iskola342
Ritoók Pálné: A felnőttnevelés problémái. Szerk. A. V. Darinszkij és Csoma Gyula346
Szebenyi Péterné: Horváth Gyögy: Személyiség és öntevékenység 347
Rot Sándor: Vincze László: Von J. J. Rousseau bis A. S. Neill350
Orbán Éva: Jacques Hallak: Planning the Location of Schools352
Kozma Tamás: Anyanyelvtanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján. Zsolnai József355
1979/4.
Tanulmányok
Illés Lajosné: A nevelés problémáinak komplex megközelítése a Szovjetunióban363
Nagy Sándor: A tanítási-tanulási folyamat tervezésének komplex megközelítése377
Golnhofer Erzsébet, M. Nádasi Mária: Az egyéni munka tervezésének gyakorlati kérdései387
Szűcs Ágnes: "A Gyermek" című lap története 1907-1919 között398
Körkép
Nagy Sándor: A gyakorlat és az oktatáselmélet409
Petrikás Árpád: Pedagógiai műhely a nevelés rendszerelméleti kutatására415
Mészáros István: "Összehasonlító" neveléstörténet419
Pálvölgyi Lajos: Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok a frankfurti Pedagógiai Intézetben423
Szarka József: Székely Endréné 1912-1979.432
Folyóiratszemle
Orbán Éva:Három angol pedagógiai folyóirat 435
Könyvekről
Salamon Zoltán: M. A. Danyilov, N. I. Boldirev: Pedagógiai metodológia és kutatásmódszertan443
Hodinka László: Georges Snyders: École, classe et lutte des classes445
Falus Iván: N. L. Gage: The scientific Basis of the Art of Teaching448
Tőkéczi László: Robert Alt: Das bildungmonopol450
Jáki László: Kovács József: Tegnaptól holnapig452
Napló
Szabolcs Éva: A Pedagógia Bizottság ülése454
A Neveléstörténeti Albizottság ülése457
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem