864.906

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nemzetközi közjog

Szerző

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 566 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN: 963-389-533-2

Előszó

A magyar olvasó a francia nyelvterület egyik legnépszerűbb nemzetközi jogi tankönyvének tömörített, magyar változatát tartja kezében. A Nguyen Quoc Dinh professzor által írott alaptankönyvnek Alain... Tovább

Tartalom

Ajánlások39
Előszó41
Rövidítések42
Általános bevezetés45
A nemzetközi jog koncepciója47
A nezetközi jog és a nemzetközi jogközösség47
A nemzetközi jog formális definíciója47
Nemzetközi jogés nemzetközi kapcsolatok48
A nemzetközi jog története49
A fejezet szerkezete49
A kialakulás kora (a kezdetektől a francia forradalomig)49
Az ókor és a középkor nemzetközi joga49
A középkor végétől a francia forradalomig51
A nemzetközi jog kifejlődése (1789-től napjainkig)54
A nemzetközi közösség fejlődése54
A nemzetközi jog átalakulása56
A doktrinális értékelés57
A nemzetközi jog elmélete59
A nemzetközi jogrend sajátosságai59
A nemzetközi jog létezése és természete59
A nemzetközi jogrend és a belső jogrend kapcsolatai61
A nemzetközi jog kötelező jellegének alapja64
A jogi formalizmus zsákutcái64
A formalizmus meghaladása65
A nemzetközi jog létrejötte67
A nemzetközi jog szerződési úton történő létrejötte71
Szerződéskötés74
A bilaterális és multilaterális szerződésekben közös eljárás74
A szöveg kidolgozása74
Az állami kötelezettség-vállalás kifejezése78
A szerződés bevezetése a nemzetközi jogrendbe87
A sokoldalú nemzetközi szerződések megkötésének egyes aspektusai90
A kidolgozás eljárásának intézményesülése91
A szerződő államok közösségének kiszélesedése94
A letéteményes intézménye100
A szerződések érvényessége101
Az érvényesség feltételei101
A felek jogképessége101
Az akarat szabályszerűsége102
A tárgy jogszerű volta106
Az érvényesség hiányára (défaut de validité) visszamutató semmisségek rendszere109
Abszolút semmisség és relatív semmisség110
Az érvénytelenítési eljárás111
Az érvénytelenség joghatásai112
A szerződések alkalmazása114
A szerződéseknek a részes felek által történő végrehajtása114
A nemzetközi jogrend és a szerződések végrehajtása114
A belső jogrend és a szerződések végrehajtása119
A szerződéseknek harmadik államokra gyakorolt joghatásai123
A szerződések relatív hatályának elve124
Kivételek a szerződések relatív hatályának elve alól124
A szerződések értelmezése128
Értelmezési hatáskör129
Értelmezési módszerek132
A szerződések alkalmazása és a normakonfliktus136
Összeütközés egymást követő egyezmények normái között136
Összeütközés szerződési normák és belső jogi normák között141
Szerződési normák megszűnése147
Szerződések módosítása147
Közös elemek a kétoldalú és sokoldalú szerződések esetében148
A többoldalú szerződések módosításának különös vonatkozásai149
Szerződések megszűnése és felfüggesztése151
A szerződés megszűnése és felfüggesztése a felek akarata alapján152
A szerződés megszűnése és felfüggesztése a szerződésben előre nem látott körülmények alapján155
A nemzetközi jog nem szerződési úton történő létrejötte161
A "spontán" kialakulási módok162
A szokásjog162
A szokásjogi folyamat163
A szokásjog bizonyítéka169
A szokásjog érvényesítése173
Az általános jogelvek176
Az általános jogelvek jogi természete176
Az általános jogelvek érvényesítése177
A méltányosság179
A méltányossághoz folyamodás a felek hozzájárulása alapján179
A méltányossághoz folyamodás a felek kifejezett felhatalmazása nélkül180
Az akarati alapú kialakulási módok183
Az egyoldalú aktusok183
Az államok egyoldalú aktusai183
A nemzetközi szervezetek egyoldalú aktusai187
Az egyeztetett, nem szerződési természetű aktusok196
A jogszabályok megállapításának eszközei200
A doktrína200
A joggyakorlat201
A nemzetközi jogközösség203
Az állam205
Az állam meghatározása a nemzetközi jog szerint206
Az állam konstruktív elemei206
A lakosság206
Terület208
Kormányzat210
A szuverenitás211
A szuverenitás fogalma211
A szuverenitás joghatásai214
A szuverenitás védelme218
Az állam "fenntartott hatásköreinek" elmélete218
A joghatóságok konfliktusainak megoldásai223
A vitatott államiságú egységek225
A szentszék225
A nemzetköziesített városok226
Az állam hatáskörei228
Az állam saját területén gyakorolt hatáskörei228
A saját területre gyakorolt állami hatáskörök általános jellemzői228
Az államterület elhatárolása234
Az állam saját területén kívül gyakorolt hatáskörei238
A "kisebb" területi hatáskörök238
A személyi főhatalom242
A közszolgálatokra vonatkozó hatáskörök248
Az állam kialakulása éa átalakulása250
Az állam létrejötte a mai világban250
A gyarmati rendszer felszámolása és a népek önrendelkezési joga251
Új állam létrejötte a dekolonizáció keretein kívül254
Terület megszerzése és elvesztése256
Nem állami területek megszerzésének módozatai256
Állami terület megszerzésének módozatai257
Államutódlás259
Az államutódlás fogalma260
Az államutódlás szabályrendszere261
Az elismerés269
Államelismerés269
Kormányelismerés274
Az elismerés egyéb esetei277
A nemzetközi szervezetek és a nemzetközi jog egyéb alanyai279
A nemzetközi szervezetek (általános elmélete)280
Létrejövetel és összetétel282
Az alapító okmány282
A szervezet tagjai284
Jogi helyzet287
A nemzetközi szervezetek jogalanyisága287
A nemzetközi szervezetek hatásköre290
Struktúra és működés297
A szervek tipológiája297
A kormányok képviselőiből álló szervek298
A nemzetközi ügynökökből álló szervek303
Politikai, gazdasági és társadalmi erők képviselőiből összeállított szervek306
A magánszemélyek310
Az egyén büntetőjogi felelőssége a nemzetközi jogban311
Az egyén felelőssége a kizárólag magánminőségben elkövetett cselekményekért311
A közfunkcióban eljáró egyén felelőssége313
Az egyén nemzetközi jogi védelme318
Az emberi jogok nemzetközi jogi védelme320
Nemzetközi védelem az egyének bizonyos kategóriái számára325
A transznacionális társaságok és a nem kormányközi szervezetek337
Transznacionális társaságok338
Nem-kormányzati szervezetek341
A magánszemélyek részvétele a nemzetközi jogalkalmazási eljárásokban343
Nem bírói jellegű nemzetközi eljárások343
A nemzetközi választottbírósági és bírósági eljárások345
A nemzetközi kapcsolatok349
A nemzetközi kapcsolatok jogi keretei351
A nemzetközi kapcsolatok általános mechanizmusai352
Diplomáciai és konzuli kapcsolatok353
A diplomáciai kapcsolatok353
Államok közötti diplomáciai kapcsolatok354
Diplomáciai kapcsolatok és nemzetközi szervezetek360
Konzuli kapcsolatok362
Az államok nemzetközi felelőssége365
A felelősséget keletkeztető tény366
A nemzetközi joggal ellentétes tény366
A nemzetközi joggal összeegyeztethető tevékenységek376
A kár377
A kár jellege378
A sértett380
A felelősség joghatásai384
A helyreállítás384
Egyéb következmények386
A nemzetközi viták békés rendezése389
A viták nem bírói típusú rendezése392
Államközi eljárások392
Diplomáciai tárgyalás392
Egy harmadik beavatkozása394
A viták nem bírói típusú rendezése a nemzetközi szervezetekben397
Az általános hatáskörű egyetemes szervezetek398
A politikai jellegű regionális szervezetek404
A technikai hatáskörű nemzetközi szervezetek407
A bírói rendezés408
A választottbírói vitarendezés409
A választottbíráskodáshoz folyamodás410
A választottbírói testület414
A választottbírósági eljárás417
Vitarendezés állandó igazságszolgáltatási hatóság révén419
A nemzetközi bíróság420
A korlátozott hatáskörű nemzetközi bíróságok436
A kényszer alkalmazása a nemzetközi kapcsolatokban443
A kényszer alkalmazásának korlátai444
A fegyveres erőszak alkalmazása tilalmának elve444
Az elv fokozatos kialakulása444
Az elv jelentősége446
A nem katonai kényszerintézkedések foganatosítása453
A fegyveres összeütközések nemzetközi joga456
Hatálya és jogforrásai456
Az összeütközésben részes felek kapcsolatai460
A semlegesség joga466
A nemzetközi béke és biztonság fenntartása468
Biztonság és kollektív intézkedések az ENSZ keretei között468
Az alapokmány rendszere469
A békefenntartó műveletek475
Leszerelés479
A leszerelés jogi technikái479
Fegyverellenőrzési és leszerelési intézkedések480
A nemzetközi gazdaság és nemzetközi jogi szabályai485
Általános jellemzők486
A gazdaság nemzetközi jogának intézményei486
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szereplői486
A nemzetközi gazdasági normák487
A nemzetközi gazdasági rend489
Egy új gazdasági rend keresése489
A fejlődésbeni egyenlőtlenségek számbavétele490
A központi tervgazdaságot folytató államok gazdasági kapcsolatai494
Monetáris és pénzügyi kapcsolatok495
Monetáris kapcsolatok495
A nemzetközi monetáris rendszer495
Regionális együttműködések497
Tőkemozgások498
A magánberuházások szabályozása499
Pénzügyi segítségnyújtás500
A javak és szoltáltatások nemzetközi fogalma502
A javak kereskedelmének szabályozása502
A nemzetközi kereskedelmi rend502
Az észak-dél közötti kereskedelmi kapcsolatok505
A technológiai transzfer és a szoltálatások nyújtása507
A szolgáltatások és technikák kereskedelme507
Technikai segítség508
A térségek nemzetközi jogi szabályrendszere511
A tenger512
Az állami joghatóság alá tartozó tengeri övezetek515
Beltengerek516
Szigetközi tenger518
Parti tenger518
Szorosok522
Csatlakozó övezet524
A kizárólagos gazdasági övezet525
Kontinentális talapzat528
Az állami joghatóság alá nem tartozó tengeri övezetek533
A nyílt tenger533
"A zóna"539
Nemzetközi csatornák és folyók543
Nemzetközi csatornák543
A Szuzei-csatorna543
A Panama-csatorna544
A Kieli-csatorna545
A nemzetközi folyók és tavak546
Általános megközelítés546
Fontosabb különleges jogi szabályrendszerek549
A légtér és a világűr553
A légtér553
A légtér jogi helyzete554
A légiközlekedés jogi szabályrendszere555
A világűr557
A világűr jogi helyzete558
Az űrtevékenységek jogi szabályrendszer560
Tárgymutató563
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nemzetközi közjog Nemzetközi közjog Nemzetközi közjog Nemzetközi közjog

A borító enyhén megtört. Több lapon aláhúzások és színes sorkiemelések láthatók.

Állapot: Közepes
3.860 Ft
3.080 ,-Ft 20
25 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nemzetközi közjog Nemzetközi közjog Nemzetközi közjog Nemzetközi közjog

A borító enyhén kopottas, sérült, a gerinc elszíneződött. A lapélek foltosak. Néhány lapon ceruzás aláhúzás, jelölés látható.

Állapot:
3.860 ,-Ft
31 pont kapható
Kosárba