A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az 1981. évről

Tartalom

Hámor G.: A Magyar Állami Földtani Intézet 1981. évi kutatási eredményei
Dudich E.: Anyagvizsgálati módszertani fejlesztésünk 1981. évi eredményei 21
Az Intézet súlyponti kutatási feladatai
Haas J. - Jámbor á.: Az Országos Alapszelvény Program végrehajtásának helyzete és eredményei
Császár G.: Földtani térképezés és nyersanyagkutatás a Dunántúli-középhegységben
Horváth I.: A Velencei-hegység-Balatonfő földtani-ércföldtani előkutatás programja és eredményei 41
Nagy E.: Észak-magyarországi kutatási feladataink és végrehajtásuk helyzete 45
Rónai A. Az Alföld-kutatás programja 51
Zentay T.: Agrogeológiai kutatásaink helyzete 57
Haas J. - Tóth Á.: A bauxit előkutatási és prognózis program és végrehajtásának helyzete 61
Kassai M. - Kéri J.: A Balaton térségének szennyeződés-érzékenységi térképe 69
Csalagovics I.: A műszaki- és módszerfejlesztés eredményei és időszerű középtávú feladatai 73
Regionális kutatások
Észak-Magyarország
Csillagné Teplánszky E. - Csongrádi J. - Korpás L. - Pentelényi L. - Vetőné Ákos É.: A Börzsöny hegység Központi területének földtani felépítése és ércesedése 77
Nagy B. Adatok a nagybörzsönyi Rózsabánya ércesedésének genetikai ismereteihez 129
Kovács S. - Kozur H. - Mock R.: A szendrő-upponyi és a bükki paleozoikum kapcsolata az
új mikropaleontológiai vizsgálatok tükrében 155
Kovács S. - Vetőné Ákos É.: Adatok az upponyi-hegységi bázisos vulkánitok korához és kőzettanához 177
Fenninger A. - Nievoll J.: Fillodont foglemez a Bükk hegységi felső-permből (Kivonat) 201
Mihály S. - Solt P.: Acrodus-fog a Bükk hegység felső-permjéből 209
Alföld
Császár G. - Fridelné Matyók I. - Kovácsné Bodrogi I.: A nagybaracskai fúrások
kréta képződményei 213
Dunántúl
Chikán G.: Középső-miocén regressziós szelvény a Nyugati-Mecsekből 239
Chikánné Jedlovszky M. - Kókai A.: Felső-pannóniai abráziós színlő a Misina-Tubes vonulat (Mecsek hegység) DNy-i oldalán 249
Goczán F. - Haas J. - Lőrincz H. - Oraveczné Scheffer A.: Keszthelyi-hegységi karni
alapszelvény faciológiai és rétegtani értékelése (Hévíz 6. sz. fúrás) 263
Horváthné Kollányi K.: Újabb korrelációs lehetőség a bakonyi és az ék-dunántúli terület
eocénje között a Bakonyszentkirály Bszk-3. sz. fúrás plankton Foraminiferái alapján 295
RÁKOSI L.: A dorogi barnakőszén-medence kerek-dombi kutatási területének palynológiai
vizsgálata 327
Bohnné Havas M.: Új típusú szarmata Cardiumok a Zsámbéki-medencéből (Budajenő 2. sz.
fúrás) 335
Horváth I. - Daridáné Tichy M. - Ódor L.: Magnezittartalmú dolomitos karbonatit (beforsit) telérkőzet a Velencei-hegységből 369
Ódor L. - Daridáné Tichy M. - Gyalog L. - Horváth I.: Intruzív breccsák a Velenceihegység északkeleti részén 389
Gyalog L. - Ódor L.: Felső-pannóniai bázisképződmények a Velencei-hegység keleti részén 413
Kordos L.: A Hosszú-hegyi-zsomboly holocén gerinces faunája 425
Miháltzné Faragó M.: Palynológiai vizsgálatok a Balaton fenékmintáin 439
Tektonika
Lelkesné Felvári Gy. - Sassi F. P.: A magyarországi pre-alpi metamorfitok kialakulásának
vázlata 449
Némedi Varga Z.: a Mecsek hegység szerkezetalakulása az alpi hegységképződési ciklusban 467
Mészáros J.: A bakonyi vízszintes eltolódások szerkezeti és gazdaságföldtani jelentősége 485
Módszertan
Kordos L.: Fontosabb szórványleletek a MÁFI gerinces-gyűjteményében (8. közlemény) 503
Kretzoi M.: Gerinces indexfajok felső-neozói rétegtanunkban. Hipparion 513
Bartha A. - Fügedi P. U.: Mélységi geokémiai kutatás előkészítése, kőzet- és talajminták
higanytartalmának (AAS) meghatározása 523
Ikrényi K.: Kőzetek szerves anyagát meghatározó készülék ismertetése. (Kerogén analizátor) 531
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem