Regény, novella, elbeszélés témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Környezettudatosság, fenntarthatóság az új szakmastruktúrában

Tanári kézikönyv I.

Előszó

A XXI. század elején a hazai szakképzés és felnőttképzés fejlődésében új korszak kezdődött. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési... Tovább

Tartalom

BEVEZETŐ 3
1. OKTATÁS (3.) szakmacsoport (Száraz Péter) 7
1.1. Beszélgetőkör 12
1.2. Módszerek 13
1.2.1. A projekt módszer 13
1.2.2. Kooperatív módszerek 17
1.3. A pedagógus látótere 19
1.4. Iskolai dokumentumok 20
1.4.1. A pedagógiai program 20
1.4.2. Törvények és jogszabályok 20
1.5. Óvodai praktikum 21
1.6. Erdei iskola 23
1.7. Ökoiskola 24
1.8. Csoportépítő játékok 25
2. GÉPESZET (5.) szakmacsoport (Lukács Lászlóné) 27
2.1. A gépipar környezetterhelésének problémái 27
2.1.1. A gépipari tevékenységek légszennyezése 28
2.1.2. A gépipar talajszennyező hatásai 30
2.1.3. A gépipar vízfelhasználása és szennyvizei 32
2.1.4. A gépipar hulladékai 34
2.1.5. Zajterhelés 36
2.2. A bányászat környezeti hatásai 38
2.2.1. A bányakár 38
2.2.2. A külszíni bányászat hatása a környezetre 39
2.2.3. A mélyművelésű bányászat hatása a környezetre 40
2.2.4. Rekultiváció 41
2.3. A melegüzemi technológiák környezeti hatásai 41
2.3.1. Levegőszennyezés 41
2.3.2. A keletkező füstgázok tisztítása 43
2.4. Ajánlott tanítási-tanulási módszerek 43
3. ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA 57
(6.) szakmacsoport (Káldy Csabáné)
Bevezetés 57
3.1. Javaslatok az elektrotechnika - elektronika szakmacsoportba tartozó foglalkozások gyakorlására felkészítő tanároknak 58
3.1.1. Elmélet 58
3.1.2. Veszélyes anyagok, amelyeket az elektro-hulladék tartalmazhat 60
3.1.3. A veszélyes hulladék szállításakor alkalmazott kísérőjegyek 61
3.2. Energia 62
3.3. Környezettudatos munkavégzés (gyakorlati példák) 64
3.4. Az elektronikai hulladékok hasznosításának területei 64
3.4.1. A nyomtatott huzalozású lemezek (NYHL) újrahasznosítása 66
3.5. Spektroszkópiai módszerek 68
3.6. A hűtés elmélete 68
3.7. A levegőszennyezés 70
3.8. Az elektromos készülékek tisztítása 71
3.9. A tanítás során alkalmazott, ajánlott módszerek 71
3.10. Jövőbeni elvárások 72
4. INFORMATIKA (7.) szakmacsoport (Szabó András) 73
4.1. Az informatika átalakította az életünket 73
4.2. Energiafogyasztás és teljesítmény 74
4.3. Kutatási adatok 75
4.4. Elektronikai hulladék 76
4.4.1. Az elektronikai hulladék kezelése 77
4.5. Az elektronikai hulladék hasznosítása 81
4.6. Kérdések és válaszok 83
4.7. Jogszabályi háttér 85
4.8. Javasolt kutatási és projekt témák diákoknak 86
5. ÉPÍTÉSZET (9.) szakmacsoport (Válentiné Báldos Éva) 87
Bevezetés 87
5.11 Környezetvédelmi és természetvédelmi alapismeretek 87
5.2. Bioszféra és technoszféra 90
5.3. A fenntartható építészet általános elvei 92
5.4. Az építési munkafolyamatok környezetre gyakorolt hatásai, az építési munkahelyek veszélyforrásai 93
5.4.1. Területhasználat 93
5.4.2. A technika hatásai 95
5.4.3. Hulladékgazdálkodás 95
5.5. Környezetvédelmi igazgatási tevékenység 101
5.6. Ajánlott módszerek és feladatok 104
6. KÖNNYŰIPAR (10.) szakmacsoport (Oláh Katalin) 105
Bevezetés 105
6.11 Környezetvédelem a bőr- és cipőiparban 105
6.1.1. A nyersbőrre vonatkozó előírások rövid összefoglalása 105
6.1.2. A bőrgyártás során keletkező szennyvizek (Esettanulmány) 107
6.1.3. A króm, mint környezetterhelő anyag 111
6.2. Környezetvédelem a textil- és ruházati iparban 113
6.2.1. Bevezetés a textil- és ruházati ipari "humánökológiába" 113
6.2.2. Környezetvédelmi szempontok a textilanyag előállítása során 115
6.3.1. A textilipar általános környezeti hatásai 116
6.3.2. A textilipari szennyvíz 116
6.4. Feladatok és módszerek 120
7. FAIPAR (11.) szakmacsoport (Urbanovszky István) 121
7.1. A fenntarthatóság problémája 121
7.2. A faipar és a környezet kapcsolatának modelljei 122
7.3. A környezetet érő hatások a faipari termelés során 124
7.3.1. Vízszennyező technológiai műveletek 124
7.3.2. Levegőszennyező technológiai müveletek 125
7.3.3. Zaj elleni védelem a faipari üzemekben 127
7.4. Hulladékok a faiparban 129
7.4.1. Mi a hulladék? 129
7.4.2. A fahulladékok szennyezettségi osztályozása 130
7.4.3. A fahulladékok ártalmatlanítása 131
7.4.4. A fahulladékok égetése 132
7.4.5. Biobrikett? 134
7.5. Javasolt tanulói tevékenységek, tevékenységi formák 136
7.6. A faipari szakmacsoport moduljainak kapcsolódási lehetőségei a környezetvédelmi témakörökhöz 137
8. NYOMDAIPAR (12.) szakmacsoport (Kovács Sándor) 139
Bevezető 139
8.1. Környezetvédelmi kérdések a nyomdaiparban 139
8.1.1. Környezetközpontú irányítási rendszerek 140
8.1.2. A VOC emisszió csökkentése 140
8.1.3. Hulladékpapírok újrahasznosítása 147
8.1.4. Környezetvédelmi termékdíjak 150
8.2. Esettanulmány 151
8.3. A modulok szakmai kapcsolatai 153
8.4. Tanulói feladatok 154
9. KÖZLEKEDÉS (13.) szakmacsoport (Hegedűs Lukács) 155
Bevezetés 155
9.1. A közlekedés okozta környezeti károk 156
9.1.1. Levegőszennyezés 156
9.1.2. A belsőégésű motorok fejlesztésének lehetőségei 159
9.1.3. Alternatív hajtási módok 162
9.2. Zajszennyezés, zajterhelés 165
9.2.1. Közúti zajterhelés 166
9.2.2. A kötött pályás közlekedés zajterhelése 168
9.2.3. A légi és a vízi közlekedés zajterhelése 170
9.3. A közlekedési infrastruktúra-fejlesztés és a közlekedési munkamegosztás hatása a környezetre 172
9.4. Fenntartható-e a motorizált közlekedés? 179
9.5. Módszertani javaslatok 180
10. KÖZGAZDASÁG (15.) szakmacsoport (Sánta Sebő) 181
10.1. Környezeti szempontok a közgazdaságban 181
10.1.1. Ökológia és ökonómia 181
10.1.2. A környezettudatos fogyasztás felértékelődése, keresleti tendenciák 184
10.1.3. A fenntartható fejlődés 189
10.1.4. A környezetgazdálkodás jogi eszközei 191
10.1.5. Fenntartható termelés 193
10.1.6. A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok a tanulók számára 195
10.1.7. Környezeti felelősségbiztosítás 196
10.1.7.1. A környezeti felelősségbiztosítás gyakorlata 196
10.1.7.2. A témakörhöz kapcsolódó feladatok a tanulók számára 198
10.2.1. Környezettudatos munkavégzés az irodai, ügyviteli munkában 198
10.2.2. A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok a tanulók számára 199
11. KERESKEDELEM-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ 201
(17.) szakmacsoport (Dr. Búzás Gizella)
11.1. Környezetvédelem a kereskedelemben 201
11.2. Környezetközpontú Irányítási Rendszerek (KIR) alkalmazása a kereskedelemben 203
11.3. Áruismeret, az áruválaszték kialakítása 204
11.4. Az áruszállítás környezetterhelése 207
11.5. A higiénia biztosítása 208
11.6. A kereskedelmi reklám 209
11.7. A csomagolás értékelése a környezetvédelem szempontjából 212
11.8. Hulladékkezelés a kereskedelemben 219
11.9. A témakörökhöz javasolt tanulói feladatok 222
12. VENDÉGLÁTÁS - IDEGENFORGALOM 225
(18.) szakmacsoport (Dr. Kertészné Szabó Erzsébet)
Bevezetés 225
12.1. Élelmiszerek és környezetvédelmi szempontok 225
12.2. Az árubeszerzés főbb környezetvédelmi szempontjai 227
12.3. Az E jelzésű adalékanyagok 228
12.4. Csomagolás és hulladék 232
12.5. A nyersanyagok feldolgozása 233
12.6. A késztermékek 234
12.7. A maradék és a hulladék kezelése 236
12.8. Hagyományőrzés 237
12.9. Higiénia - tisztaság 237
12.10. Vízhasználat 239
12.11. A szép, esztétikus környezet kialakítása, díszítés, dekoráció 239
12.12. Környezettudatos reklám, marketing és menedzsment 240
12.13. A helyi értékek megismerése 241
12.14. Életmód 242
12.14.1. Táplálkozás 242
12.14.2. Káros szenvedélyek 243
12.15. Fenntartható fejlődés és/vagy vendéglátás? 244
13. KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 245
(Lukács Lászlóné)
Bevezetés 245
13.1. Az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer 246
13.2. A környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése 247
13.2.1. Előkészítés 247
13.2.2. A környezetközpontú irányítási rendszer kidolgozása 247
13.3. A KIR alapelvei és elemei 247
13.4. Tanúsítás 255
13.5. Az európai környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) 256
13.5.1. Az EMAS céljai 256
13.5.2. Kinek ajánlható az EMAS regisztráció? 257
13.5.3. Mi a különbség az ISO 14001 és az EMAS között9 257
14. JOGTÁR 261
15. FÜGGELÉK 267
16. IRODALOM 291
17. TÁRGYMUTATÓ 295
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem