A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Széphalom 7.

A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve/Tanulmányok Újszászy Kálmán emlékére

Előszó

A szerkesztő előszava
Kazinczy Ferenc Társaság 1995 áprilisában történt hivatalos megalakulása óta eltelt tíz esztendő alatt hetedik évkönyvünkkel jelentkezünk. Céljaink szolgálatának jól bevált... Tovább

Tartalom

A szerkesztő előszava 3
Újszászy Kálmán: Önéletrajz 5
História és hagyomány
(Helytörténeti és néprajzi közlemények)
Szabó András:
Alaghy Ferenc és Menyhért, Pacin birtokosai (1590-1631) 11
Gulyás Zoltán:
A fáji Fáy-kastély 17
Dankó Katalin:
A sárospataki vár kőfaragványainak konzerválási eljárásai 27
Hörcsik Richárd:
Adatok a 18.század végi prot. kollégiumok provinciális barokk építészetéhez 37
Bencsik János:
Mesterek és mesterségek Tokajban (Egy társadalmi csoport 1870-ben) 45
Csőri István:
Balog Zsigmond feljegyzései az első világháborúról 57
Kováts Albert:
Harctéri Napló, 1916 63
Újszászy Kálmán:
„Elindultam szép hazámbul..." (Az amerikai magyar reformátusokról) 79
Ujváry Zoltán:
Norvég és finn párhuzamok a karácsonyi szalmához 83
Viga Gyula:
Jegyzetlapok a Bodrogköz vallási néprajzához 87
Balassa Iván:
A református temetők néhány vonása 101
Balassa M. Iván:
„Fizesse meg Te néked az Úr a Te Tselekedetedet" (Bibliai idézetek a templomokban) 107
Pocsainé Eperjesi Eszter:
A családi élet makkoshotykai szokásaiból (A terhességtől a keresztelőig) 115
Nagy Géza:
A család és a gyermek helyzete a karcsai faluközösségben 119
Almássy Károly:
Revek és révészek a Bodrogon 131
Példa és emlékezet
(Művelődéstörténeti közlemények)
Tusnády László:
Sárospatak olasz kapcsolatai 143
Szabó Lajos:
Professzortemetés Patakon 1708-ban 149
Kamody Miklós:
Négy irat a nyelvi érintkezés szabályozásáról az abszolutizmus idejéből 153
Fehér Erzsébet:
óvodaavatás Sárospatakon 1876-ban 159
Ködöböcz József:
Árvay József, a tanfelügyelő 165
Dankó Imre:
Bálint József élete és munkássága 173
Szentimrei Mihály:
A Sárospataki Ref. Kollégium 20. századi virágzása, felszámolása és újraindulása . 183
Galuska Imre:
A sárospataki faluszeminárium és hatása a gyülekezeti szociográfiai kutatásra 199
Csorba Csaba:
Nyomdák, könyvkötők és könyvkereskedők Zemplénben a 19-20. században 209
Zimonyi Zoltán:
„Válságos idők emberei vagyunk" Egy finn-magyar diákbarátság emlékei 227
Kodolányi János:
Viljo Tervonen 239
Újszászy Eszter:
A sárospataki leány-népfőiskoláról 241
Tihanyi Endre:
A népfőiskolák és kulturális egyesületek sorsa 1945 után 247
Bordás István:
Sárospataki népfőiskola ma és holnap 253
Deme László:
Péchy Blankáról - születése centenáriumán 257
Írók és alkotások
(Irodalomtörténeti közlemények)
Busa Margit:
Kazinczy Ferenc utaztatása fogsága idején 261
Váczy János:
Köz- és irodalmi állapotaink a XIX. század kél első évtizedében (3) 273
Hőgye István:
Adatok Kazinczy Ferenc közművelő tevékenységére 285
Komáromy Sándor:
A sárospataki „Poétái gyűjtemény" 1813-ból 295
Bessenyei Anna:
Versei S. Patakon Nyomatott 1815-ben 301
Kovács Sándor Iván:
Bessenyei Anna műveinek sorsa és kutatástörténete 357
Békési Gábor - Kerékgyártó Gizella - M. Papp Zsolt:
Bessenyei Anna irodalmi hagyatéka 365
Kováts Dániel:
A széphalmi Kazinczy-emlékhely kiépülésének történetéből 369
Fehér József:
A széphalmi Kazinczy Emlékcsarnok első látogatókönyve (1876-1891) 389
Barsi Ernő:
Eötvös József és a népdal 397
Baranyai Katalin:
Egy asztalnál: Illyés Gyula, Németh László és Cs. Szabó László 401
Szathmári István:
Weöres Sándor stílusújítása 409
Tettek és tervek
(A Kazinczy Ferenc Társaság életéből)
Bojtor István:
Népfőiskola Göncruszkán (1990-91.) 415
Pozbai Dezsőné:
A lakóhelyismeret tanításának koncepciója és segédletei 421
N. Bodnár Károly:
Emlékezés dr. Zsíros Józsefre 437
Szabó Lajos:
Hálás visszatekintés a hajdani Kazinczy Körre 439
Új tiszteletbeli tagunk: dr. Szabó Lajos 440
Emlékérmünk kitüntetettje: dr. Telegdi Imre 440
A Kazinczy Ferenc Társaság tíz esztendeje 441
Fery Antal emlékezete 442
Társaságunk kiadványai 444
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem