Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Széphalom 12.

A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2002.

Tartalom

A 200 ÉVES KOSSUTH
ZEMPLÉNI ÁRPÁD: Kossuth ravatalánál (vers) 1
TUSNÁDY LÁSZLÓ: A szónoklat (és a szónok) 3
TAR MIHÁLY: Két népdal Kossuthról . |Bp| 12,22
CSORBA CSABA: Sátoraljaújhely és Kossuth 13
FEHÉR JÓZSEF: Két újhelyi Kossuth-lesenda 23
KAMODY MIKLÓS: Olaszliszka és Kossuth - postatörténeti nézőpontból 29
POCSAINÉ EPERJESI ESZTER: Kossuth-levél Sárospatakon 35
KAZINCZY ÉS KORA
FRIED ISTVÁN: Kazinczy Ferenc Orpheusz 43
PÁL JÓZSEF: A kortárs olasz költészet Kazinczy Orpheus című folyóiratában 55
VÁCZY JÁNOS: Kazinczy Ferenc élete és kora II. Az izgató (4.) 61
RICHÁRD PRAZÁK: Josef Dobrovsky és Kazinczy Ferenc 75
NAGY FERENC-VINCZE FERENC-ZELEI BORBÁLA: Kazinczy átírja Helmeczy Tasso-fordítását 85
HELMECZY MIHÁLY - KAZINCZY FERENC: Olind és Sophronia 87
KISS ENDRE JÓZSEF: A Masyar Szent Korona Kazinczy Ferenc szűkebb pátriájában 91
DANKÓ GÉZA: Kazinczy kecskeméti kortársa, Mátyási József 99
CAP GYÖRGY: Mailáth Antal gróf emlékezete 107
BUSA MARGIT: Adalékok a Kazinczy család történetéhez 111
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
GYÖRGYI BÉLÁNÉ: Szenei Molnár Albert Naplója mint önéletrajz 121
DOMBÓVÁRI JÁNOS: Lavotta János, a házitanító 135
BENKE GYÖRGY: Két papválasztás Abaújban a 19. század végén 141
DAMJANOVICS JÓZSEF: Miklósy István sátoraljaújhelyi paróchus és egyházközsége (1894-1913) 145
KOMPORDAY LEVENTE: A csabacsüdi Dókus család 153
SALYABÓ ISTVÁN: „Volga partján bujdokolva maradok..." (Hadifogolyélet az I. világháború végén) 163
SOMOGYI GÁBOR: Boruth Andor, a festő és az ember 189
KŐSZEGHY ELEMÉR: Boruth Andorral a Tátrában 203
KÖRÖSSY SÁMUEL: A Hernádtól a Dunáig (Kisebbségi sors Szlovákiában a Benes-dekrétumok után) 217
KAZINCZY FERENC A. G.: Utunk Svédországba 231
TRIFONOVNÉ KARAJZ BORBÁLA: Károlyfalva a helynevek tükrében 245
BALÁZS ILDIKÓ: Sárospataki kocsmanevek 263
KOVÁTS DÁNIEL: Németh László levele Mátyás Ernőhöz - és ami mögötte van 273
BOJTOR ISTVÁN: Szabó Zoltán emlékezete (1902-1965) 281
ÚJSZÁSZY KÁLMÁN: A sárospataki főiskola faluszemináriuma 291
SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE
FRIED ISTVÁN: Richárd Prazak, a cseh-magyar kapcsolatok tudósa 297
RICHÁRD PRAZÁK: Magyar jakobinusok Brnóban 299
KATONA REZSÖNÉ: Kiss József költeményei 305
BENCSIK JÁNOS: Egy rátkai helytörténész emlékezete (Spéder Antal) 308
FEHÉR JÓZSEF: Pillantás a karcsai dombra. Nagy Géza emlékére 311
VERES LÁSZLÓ: Sátoraljaújhely lexikonéról 312
KOVÁTS DÁNIEL: Balassa Iván közöttünk 313
NYIRKOS ISTVÁN: Kossuth jegyében. A VI abaúji szabadegyetemről 315
FEHÉR-KOVÁTS-PÁSZTOR-RADVÁNY: A széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma tématerve 317
BOLVÁRI-TAKÁCS GÁBOR: Szerkesztői mérleg a Zempléni Múzsa első évfolyamáról 326
FEHÉR ERZSÉBET: Magyarok Peekskillben 329
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2001. 330
HÖGYE ISTVÁN: Személyi bibliográfia ; 331
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem