A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Széphalom 14.

A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2004.

Fülszöveg

Húsz évvel ezelőtt, 1984. október 12-én Sátoraljaújhelyen, Zemplén vármegye levéltárának abban a helyiségében, ahol egykor Kazinczy Ferenc dolgozott, tízen gyűltünk össze, hogy kezdeményezzük a Kazinczy Ferenc Társaság megalapítását. Az Elnöki Tanács 1981. évi 29. számú törvényerejű rendeletének előírása szerint ennyi résztvevő kellett ahhoz, hogy megkezdhessük kulturális egyesület létrehozására irányuló szervező munkánkat. Bejelentettük ezt a Városi Tanácsnak, s beadványunkban rögzítettük: „Célunka Kazinczy Ferenc Társaság létrehozása, amelynek Sátoraljaújhelyen lenne a székhelye, tevékenysége pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyének az egykori Zemplén, illetve Abaúj megyéhez tartozó területére terjedne ki. ... Az egyesület megalakítására Kazinczy Ferenc születésének 225. évfordulója ad alkalmat" E szándékunkat az érlelte meg, hogy több felől érzékeltük az igényt egy olyan kör működésére, amely élesztgetné a Kazinczy-kultuszt, pártfogolná az anyanyelv ügyét, szolgálná az abaúji és... Tovább

Tartalom

KAZINCZY ÉS KORA
SZEMERE MIKLÓS: Kazinczy Ferenc sírjánál (vers) 1
MEZEI MÁRTA: A Kazinczy-levelezés művelődéstörténeti jelentőségéről 3
FRIED ISTVÁN: Problémák Kazinczy Ferenc költészete körül 9
SZILÁGYI FERENC: Két epigramma 18
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Kazinczy tájszemlélete és tájai 19
FINTA ÉVA: Versek 30
VÁCZY JÁNOS: Kazinczy a magánéletben (2) 31
TUSNÁDY LÁSZLÓ: Versek 44
BUSA MARGIT: Kazinczy Ferenc bibliai történeteinek keletkezése 45
KELEMEN ERZSÉBET: Versek 54
NÉMETH ZOLTÁN: A Kazinczy alkotta Verseghy-kép 55
RICHÁRD PRAZAK: Magyar református papok irodalmi tevékenysége Cseh- és Morvaországban 65
CAP GYÖRGY: Kazinczy és a Kazinczy Kör kapcsolatai a gróf Mailáth családdal 75
MESTEREK ÉS MŰVEK
TUSNÁDY MÁRIA: Ars poetica és imitatio. Itáliai hatások Balassi Bálint szerelmi lírájában 87
R. TOMA KORNÉLIA: Gondolatok Balassi Bálint Ötvenedik énekéről 97
TUSNÁDY LÁSZLÓ: Tasso Magyarországon (Két évszázad tükrében) 103
VINCZE TAMÁS: Mikszáth Kálmán népiskolai tankönyve 117
KOZMA LÁSZLÓ: Versek 122
KISS ENDRE JÓZSEF: Cserép József, a magyar őstörténet tudós kutatója 123
MARTiNÁK JÁNOS: Versek 130
DANKÓ IMRE: Kun Pálról, a sárospataki turkológusról 131
SZABÓ ZOLTÁN: Móricz Zsigmond írói egyénisége 139
SOMOGYI GÁBOR: Az elfelejtett művész, Éder Gyula 143
CSEH KÁROLY: Versek 152
KISS PÁL: Kari Barth és teológiájának pataki tudósa, Nagy Barna 153
DUDÁS SÁNDOR: Versek 162
BENKE GYÖRGY: A diák Képes Géza és a költő Mécs László első találkozása Sárospatakon 163
BALÁZS ILDIKÓ: Wass Albert: idegen nyelveken 167
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
BARSl ERNŐ: Apáczai Csere János Magyar Enciklopédiád és a magyar néphagyomány 175
HALASZ JÓZSEF: Keviczky János városbíró és a XVII. századi Kassa 179
FICSOR MIKLÓS: Versek 190
HORVÁTH KALMAN: Marton János erdöbényei verses leírása, a Tokaji Múzeum féltett kincse 191
KATONA KÁLMÁN: Versek 194
BENCSIK JÁNOS: Regulatio a híres tokaji országos vásárok számára 1829-ből 195
MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA: A reformkor Társalkodója művelődéstörténetünkben 199
KAZINCZY BÁLINT: A fehértemplomi ütközetek 209
CSEH KÁROLY: Műfordítások 212
DIENES DÉNES: Levelek Damjanich János tábornok özvegyéhez 213
HALÁSZ GYÖRGY: Gerster Béla, a Korinthoszi-csatorna tervezője és építője 225
MIZSER LAJOS: Régi kocsmanevek Zemplén megyében 231
KOVÁTS DÁNIEL: Sátoraljaújhely arculata az utcanevek tükrében 233
ILLÉS LÁSZLÓ: Versek 244
EWA MARGIT: A Bernáth és a Meczner családok abaúji és zempléni rokoni kapcsolatai 245
KOMPORDAY LEVENTE: Dókus Gyula beszédek és írások tükrében 259
HŐGYE ISTVÁN: Utam a zenéhez és a képzőművészetekhez 269
TAR MIHÁLY: Hét haiku (versek) 1 278
DEME LÁSZLÓ: Az anyanyelvűség az Európai Unióban 279
NYIRKOS ISTVÁN: Kommunikáció beszéd nélkül 283
KÁLI SÁNDOR: Versek 290
TÜKRÖK ÉS TANÚK
CSORBA CSABA: Vályi Pál utazási emlékeiből (1841-42) 291
KŐSZEGHY ELEMÉR: Utazás a múltba-1938 303
CZENTHE IRÉNKE: Háború, üldözés, kiűzetés (Napló 1945-ből) 315
SZILÁGYI FERENC: Európa (két vers) 332
KONCZ SÁNDOR: Harctéri lelkigondozás (1944) 335
ZSEDÉNY LILLA: Édesapámra emlékezve 345
FÜSTER JENŐ: Munkatáborban a délibábos Hortobágyon 351
KATONA REZSŐNÉ: Levelek 1956-ból 363
SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE
KISS ENDRE JÓZSEF: A Kazinczy Ferenc Társaság Beregszászban 373
TAMÁS EDIT: „Rákócziak dicső kora" - Új állandó kiállítás Sárospatakon 375
ILLÉS LÁSZLÓ: Várkonyi Károly festő- és grafikusművészről 379
KOMÁROMY SÁNDOR: Regény a pataki kisdiákról 382
BOROS LÁSZLÓ: A zempléni tájak geográfus kutatója, Frisnyák Sándor 385
Új tiszteletbeli tagunk: dr. Csiha Kálmán 390
KOVÁTS DÁNIEL: Ilia Mihály professzor köszöntése 391
HEGYI IMRE: Találkozásaim Gulyás Mihállyal 392
KAZINCZY FERENC A. G.: Martins Éva nyelvtudós emlékezete 393
FEHÉR JÓZSEF: Az álmodó. Pásztor Emil emlékezetére 395
PÁSZTOR EMIL: Személyi bibliográfia 397
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Széphalom 14. Széphalom 14.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.340 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba