864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendi társadalom - Polgári társadalom 2.

Kutatás - módszertan/Konferencia, Gyula, 1987. augusztus 26-28./Society of orders - bourgeois Society 2.

Előszó

Az 1986. szeptember végi salgótarjáni konferencián - kitűnő, időszerű és a vártnál is eredményesebb kezdeményezés nyomán - 100-nál több, zömmel fiatal, pályakezdő ill. mellettük idősebb és a... Tovább

Tartalom

Bevezetés7
Az 1848 előtti városi társadalom kutatásának forrásairól
Bácskai Vera: Az 1848 előtti városi társadalom kutatásának főbb forrásairól10
Rácz István: A városi társadalom hitel- és kölcsönügyleteire vonatkozó forrásokról21
Feiszt György: A mezővárosi domestica és militaris kassza28
Ódor Imre: Kurialista nemesek és településeik a késő feudalizmuskori nemesi összeírásokban33
Holló Szilvia Andrea: Az Alsó-Viziváros 1809. évi háztartás-összeírásának feldolgozási lehetőségei42
Gajáry István: A városi tanácsi hagyatéki irategyüttesek az 1848 előtti társadalom történetének kutatásaiban59
Kiss Z. Géza: Úriszéki iratok és társadalom65
Szili Ferenc: Somogy megye közlekedési viszonyai és kereskedelme a korai kapitalizmus időszakában (XVIII-XIX. sz.)78
Hozzászólások84
Az 1848-1918 közti városi társadalom kutatásának forrásairól
Vörös Károly: Az 1848-1918 közti városi társadalom kutatásának főbb forrásairól91
Feiszt György: A Vas megyei virilis jegyzékek feltárásának tapasztalatai98
Gyáni Gábor: Budapest statisztikai forrásai a két háború között101
Kisfaludy Katalin: A polgármesteri iratok társadalomtörténeti forrásértéke (1849-1918)107
Tóth Zoltán: A dualizmus kori árvaszéki - hagyatéki iratokról113
Kövér György: A részvényesek névjegyzéke mint társadalomtörténeti forrás118
N. Czaga Viktória - Halmos Károly: A budapesti cégbíróság levéltára (vázlatos ismertetés)125
Prepuk Anikó: Zsidó anyakönyvek vizsgálata a múlt század utolsó harmadában133
Szabó Ferenc: A mezőhegyesi állami ménesbirtok idénymunkásai a századforduló körüli évtizedekben144
Benedek Gábor: A dualizmuskori újnemes miniszteriális tisztviselők - a nemesítési iratok tükrében153
Kósa László: Családi iratok és társadalomtörténet Kisvárosi társasági élet a 20. század elején162
Kiss Gy. Csaba: A polgárosodás néhány kérdése a családregények tükrében167
Lakatos Mária: A családi fotógyűjtemény mint történeti forrás174
Szakály Sándor: Források és módszerek a honvédség tisztikarának társadalmi összetételéhez191
Bősze Sándor: Az egyesületek, mint társadalomtörténeti jelenségek kutatásának fő forrásai Somogy megyében198
Darkó Jenő: Görögkeleti népesség Arad, Bács, Bihar, Krassó, Temes és Torontál megyékben a XVIII. században200
Hozzászólások209
Az 1848 előtti falusi társadalom kutatásának forrásairól
Varga János: Az 1848 előtti falusi társadalom kutatásának főbb forrásai212
Hudi József: A nemesi (curialista) község önkormányzata kutatásának levéltári forrásai226
Szaszkó István: A középbirtokos nemesség jövedelmi viszonyainak forrásai (Somogy megye)236
Horváth Lajos: A községbírói iratok 1848 előtt254
Papp Klára: A jobbágyi robotszolgálat XVIII. század közepi forrásai a bihari Károlyi birtokon264
Tóth Péter: A határvizsgálati tanúkihallgatási jegyzőkönyvek történeti néprajzi forrásértéke272
Pálmány Béla: Az Urbárium előtt kötött földesúri úrbéri szerződésekről és a paraszti közösségek kiváltságleveleiről281
Takács Péter: Az investigatiok és a paraszti életmód kutatása305
Olivai Ferenc: A Csanád vármegyei urbariális küldöttség és iratai (1712-1743) 1767-1785315
Molnár Ambrus: A tisztántúli református falusi társadalom forrásairól328
Halász Imre: A monoszlói bíróláda334
Kaposi Zoltán: Az árvapénztári iratok forrástörténeti jelentősége347
Az 1848-1918 közti falusi társadalom kutatásának forrásairól
Orosz István: A falusi társadalom kutatásának forrássai a dualizmus korában356
Tilcsik György: Az első népképviseleti országgyűlés választójogi névjegyzékeinek felhasználási lehetőségei a társadalomtörténeti kutatásokban371
Dóka Klára: Az egyházi levéltárak és a társadalomtörténet385
Kiss József - Eke Judit - Farkas Attila: A földkataszteri iratanyagok forrásértéke, kutatási-feldolgozási lehetőségei397
Szabó István: A mezővárosi életmódkutatás múzeológiai módszerei és forrásai408
Majdán János: Utasok a magyarországi vasutakon 1914-ig415
Hozzászólások a III. és IV. szekcióülés anyagához421
A demográfiai kutatások főbb forrásairól
Faragó Tamás: A történeti demográfiai kutatások főbb forrássairól427
N. Kiss István: A dézsmajegyzékek és a Rákóczi-féle dicalis conscriptio, mint források450
Szaszkóné Sin Aranka: A nemzetiség- és település-statisztika 18-19. századi forrásai457
Jároli József: Az anyakönyv mint a nem nominális és nominális vizsgálatok forrása466
Szarka László: Migráció és asszimiláció a szlovák nemzetiségi régióban476
Hozzászólások482
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem