A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1934. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - XXX. évfolyam 1-10.

Előszó

Részlet a könyvből:
Funkcionális nyelvszemlélet.
Tisztelt Társaság!
Azok az előadások, amelyek a Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasó asztalánál elhangzanak, rendszerint a tágabb értelemben... Tovább

Tartalom

Ádám Imre: Konokol, konakol 107. - Muszáj 191
B. A.: Influenca 192
Bátky Zsigmond: Baláca 325
Bory István: A menny és ég Aranynál 238
Ifj. Clauser Mihály: Sepedyk 47
Csefkó Gyula: Hével-lével jön 48. - Balázsdeák-mente 308
Csűry Bálint: A magyar potentialishoz 99.- Öcsöm 100. - Árlik 102. - Sárvért? 103. - Villongó 311
Fára József: Zrínyi Miklós, a költő levelei Zala vármegyéhez 190
Fekete Lajos: Törtei mint személynév 50
Ferenczi Sándor: Enyed 241
Gombocz Zoltán: Funkcionális nyelvszemlélet 1
Göbl László: Adalék az erdélyi oláhság s-ezéséhez 181
Gy. Gy.: Navarra-Novarra, Ottranto 322
Györffy István: Határnevek a hajdúmegyei Nádudvarról 119
Hakulinen Lauri: A finn nyelvjárási szótár előmunkálatairól 257
Hartnagel Erzsébet: Újabb német jövevényszavainkról 20, 77
Hegedűs Lajos: A szájüreg saját hangjainak meghatározása különböző magánhangzó-állásoknál 96
Horger Antal: Konok 51. - Az egy szerejtés 69. - Szérdék és szurduk 182. - Keresztyén > keresztény 193. - Ázik 311
Horváth Cyrill: Hogyan szólának? 136
Jakubovich Emil: Titkári jelentés 1933-ról 123
Juhász Jenő: Nőstény 91. - Engess 235. - Hím 312. - Tartalom, szó- és tárgymutató 326
Kálmán Béla: A szül állatnév vogul megfelelője 103
Kannisto Artúr: Levél a MNyT.-hoz 254
Károlyi Árpád: Creditom 51. - Barát ágya 248
Katona Lóránt: Edény 183
Kemenes Pál: A névmagyarosításhoz 189
Marjalaki Kiss Lajos: Tárcsái kötelező levél 1565-ből 60. - Keresztény 246
Klemm Antal: A megengedő mondatok 7
Kniezsa István: Godolya 52. - Csősz 104. - Laesuha 184
Koczogh András: Tájszók és szólások a szabolcsmegyei Újfehértóról 249
Id. Korenchy Rezső: Madács 323
Kovalovszky Miklós: Az irodalmi névadás 50, 210, 271
Kölcsey Dezső: Lábbó, lábolás 323
K. P.: Reguly 64. - Métet-alma, makaria-körte 325
Laziczius Gyula: Bibircsó 288
Lengyel Dénes: Ihesus 102. - Rögzik, megrögzik, megrögzött 106. - Spanyol légy 107
Ligeti Lajos: Az altaji és uráli nyelvek 44. - Régibb török jövevényszavaink magyarázatához 200. - Kajszi 314
Losonczi Zoltán: A komor főnévi használatához 52. - Határozóragjaink újabb történetéhez 101
Lovas Rózsa: Név - lélek 12
Lukinich Imre: XVI. századi adatok a bécsi állami levéltárból 118
Marosfalvi Szergej: A -vel rag pöréhez 47
Melich János: Anonymus népetimológiáihoz 41. - A pokol szóról 72. - Zoerardus 129. - Dudvág 208. - A Konstantinos Porphyrogennetos-féle olvasásáról 267
M. J.: Sirány 325
Moravcsik Gyula: A Konstantinos Porphyrogennetos-féle olvasásáról 270
N.: Az 's olvasása 64
Nagy J. Béla: Szóló és szólott 59. - Nékám Lajos és a
magyar nyelv 110. - Így írunk helyesen 244. - Nyelvhelyességi kérdések 255. - Úr, urak; út, utak 319. - Szóbelsei 322. - Helyreigazítás 326
S. Nagy Lajos: Határrészek az udvarhely megyei Siménfalván 119
Rásonyi Nagy László: Török jövevényszavainkhoz 157
P.: Autarchia 128
Pais Dezső: Tömlő 36. - Földmérnök, földészmérnök 57. - Egy török ön ige és a HB.-beli unuttei. Szerencs: Szerencse 108. - Névmagyarosítás! szempontok 115, 320.-
Jelentés az 1933. évi Szily-jutalomról 125. - A Komondor családnév 126. - Kopaszt 128. - Rigyác, Szepetnek 292. - A falu alakváltozataihoz 304. - Hadrév 314
Papp Zoltán: Jászkiséri szószedet 120
P. D.: Pannonhegye, Pannonhalma 63. - A szül állatnév 104. - Kóka, kókuskál 108. - Táltos, tátorján 192. - Ját. Tok 256. - Madács, badács 323. - Magvaváló, magbaváló 325. - Reméllem, reményei 326
Radványi Sándor: Konok. Kókuskál 107. - A nyírségi tájszólásból 120
Rapaics Raymund: Kecskerágó. Ezerjófű 315. - Katika répa 316
Reisman Elek: A magyar húsz szó és rokonai 93
Sági István: Keresztyén és keresztény 196
N. Sebestyén Irén: Szíj 185
Szaró T. Attila: Súlyom: solyom 53. - A helynévgyüjtés jelentősége és módszere 160. - Fagus Kaid 317
Székely Béla: Gyarmathi Sámuel szótár-tervezete 236
Szendrey Ákos: Számnevekkel alakult magyar helynevek 296
Szerkesztőséc: Könyvismertetések 251, 324
Tamás Lajos: Chelteu 55. - Piscina rotunda 186. - Az oláh ev és magyar év összevetéséhez 243
Techert József: Rokonságneveink történetéhez 17.- Hibángos 188. - Bacska. Cikk 243
Tímár Kálmán: A Nagyszombati-kódex 180. - Aranka- és Jankowich-kódex 306. - A Simor- és a Kriza-kódex fölfedezése 307
Tolnai Vilmos: Muszáj. Tibor 56. - Keresztyén és keresztény 65
Waldapfel Imre: A Veszprém név régi etimológiája 57
Zolnai Gyula: Külömben, külömbözik 43. - Róna 233
Zsirai Miklós: Kannisto Artúr üdvözlése születése hatvanadik évfordulója alkalmából 253. - Wiklund Károly Bernát 254
Kisebb közlemények 304
Könyvismertetések 304
Különfélék 324
Levélszekrény 353
Népnyelv 325
Nyelvművelés 323
Nyelvtörténeti adatok 319
Szó- és szólásmagyarázatok 308
Társasági ügyek: Bevételekés kiadások 1933-ban és költségvetés 1934-re 61. - Pénztári jelentés 121. - A számvizsgáló bizottság jelentése az 1933. évről 122. - Titkári jelentés 1933-ról 123. - Jelentés az 1933. évi Szily-jutalomról 125
A borítékon: Tartalom. Tudnivalók. A MNyT. tiszteleti tagjai, tisztikara, választmánya, számvizsgáló bizottsága. A MNyT. kiadványai. A M. Nyelvtud. Kézikönyvének füzetei. Kérelem. Értesítés. Nyugtázás.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1934. január-december Magyar Nyelv 1934. január-december Magyar Nyelv 1934. január-december Magyar Nyelv 1934. január-december Magyar Nyelv 1934. január-december

Könyvtári könyv volt. A címlap a könyv közepére lett bekötve.

Állapot:
7.980 Ft
3.990 ,-Ft 50
32 pont kapható
Kosárba