863.815

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1958. január-december

A Magyar Kémikusok Egyesületének tudományos és gyakorlati közlönye - XIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 456 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

A
Analitikai közlemények 95, 293, 435
B
Babos Barnabás l. Ujhid Aurél 205
Bakácsné Polgár Erzsébet - Szekeres László: Adatok az alkalihidrogénkarbonátok és alkalikarbonátok egymás melletti meghatározásához 448
Bakos Miklós: A Vegyi Technika Európai Találkozója 418
Bakos Miklós: Heterogén katalitikus reaktorok modellezésének egyes kérdései 207
Bartha Zoltán: Pneumatikkordcérnák fáradékonyságának vizsgálata és kiértékelési módszere 190
Bass Emil - Fábry György - Németh Jenő: A vegyipari gépészmérnök-hallgatók gyakorlati képzéséről 407
Báthory József - Érdy Miklós: Parafinelőállítás karbamiddal 20
Báthory József: Karbamidos kristályzárványképzés az ásványolajiparban 390
Beliczay András: A világ kén-, kénsav- és foszforműtrágya termelése 241
Bencze Péter l. dr. Freund Mihály 373
Benedek Pál - Szepesy László - Nagy Zoltán: A folytonosüzemű gázkromatográfia (hiperszorpció) technológiai problémái 117
Benedek Pál l. Szepesy László 369
Beszámoló Egyesületünk közgyűléséről 165
Beszámoló a jubileumi vegyészkonferencia ünnepélyes záróüléséről 164
Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének jubileumi vegyészkonferenciájáról 157
Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete Biokémiai Szakosztályának élesztő-ankétjáról 219
Blickle Tibor: Vasoxidvörös előállítása fluidizációs eljárással 203
Blickle Tibor - Ceglédi Béla - Kiss Éva: Szemcsés anyagok szárítása fluidizált rétegben 413
Bodor Géza: Kísérletek poliamid szálak orientációjának és kristályosságának meghatározására 194
Bognár Aurél - Szebényi Imre: Nagynyomású katalitikus reakciók üvegbélésű autoklávban 321
C
Ceglédi Béla l. Blickle Tibor 413
Cieleszky Vilmos: Beszámoló a II. Csehszlovák-Magyar Polarográfiai Konferenciáról 342
D.
Dobó János:
Ojtásos kopolimerizáció nagyenergiájú sugárzás hatására 76
Domokos Gyula:
A magyar kőolajfeldolgozó gyárak fejlődése 263
E.
Egyesületi hírek 31
Enyedi Béla és Kiss A. Sándor:
Kis mennyiségű metán meghatározása szintézisgázban 112
Erdey-Grúz Tibor:
A Magyar Kémikusok Egyesülete 50 éve a
hazai kémia szolgálatában 157
Erdey László:
Titrálások kemilumineszcenciás indikátorok
jelenlétében 7
Érdi Miklós l. Báthory József 20
F.
Fekete László l. Upor Endre 305
Fodor M. 1. Szabó E. 210
Fodorné Varga Éva:
A Hussey-Maurer módosítású van Slyke-mikromódszer hazai alkalmazása 108
Földes P. l. Szabó E. 210
dr. Freund Mihály:
A Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti
Intézet 10 éves munkája 357
dr. Freund Mihály - Haag Dezső - Pállay István - Bencze Péter:
Motorkenőolajok vizsgálata és minőségjavítása 373
G.
Ghymes György: l. Kovács Lajos
Győrbíró Károly:
Az uránium polarografikus meghatározása 306
H.
Haag Dezső l. dr. Freund Mihály 373
Haidegger Ernő - Károlyi József - Zalai András:
Zsíralkoholok előállítása nagynyomású hidrogénezéssel 178
Hardy Gyula:
A műanyagipar hazai megvalósításának néhány kérdése 268
Harmathy Lajos:
Tájékoztató a vegyipari gépek és készülékek
szabványosítási munkálatairól 340
Haskó Lajos:
Az uránipar fejlődési irányai 313
Henszelnumn Frigyes - de Jonge János - Szigeti György:
Ciánhidrogén előállítása metán, ammónia és
levegő gázelegyből 183
Hírek 289, 348, 433
Hlinyánszky István:
Hazánkban forgalomba kerülő benzinek oktánszám emelésének lehetőségei 13
Hódossy Lajos l. Péter István 176
Holló János - Lengyel Tamás - Uzonyi Györgyné:
A heptán-toluol-piridin-n-butanol-rendszer
analízise 440
Honti György:
Acetiléndúsítási eljárások 221
Horváth László:
Az európai gumiipar helyzete 33
Horváth László: 75 éves a Ruggyantagyár 228
I.
Inczédy János: Ioncserélők alkalmazása az analitikai kémiában 293
Inczédy János:
Szőrmeipari csávalevek fehérjetartalmának
meghatározása 450
J.
de Jonge János l. Henszelmann Frigyes 183
K.
Kardos Etelka l. Szekeres László 303, 447
Karlinszky László: Fehér aktív töltőanyagok 328
Káldi Pál:
Hőcserélő folyamatok habkolonnákban, habkolonna tervezése elpárologtatásos hűtésre 209
Károlyi József: l. Haidegger Ernő 178
Károlyi József:
A Varga-eljárással végzett nagyüzemi kísérlet 174
Károlyi Zsigmond - Kocsis Elemér:
Adatok a kémiai tudományok hazai történetéhez: Nendtvich Károly 334
Kerényi Ervin:
Kőolajaink tudományos vizsgálata 359
Kiss A. Sándor:
Réz (I)- és (Il)-ionok jodometriás meghatározása egymás mellett 305
Kiss Éva l. Blickle Tibor 413
Kis József:
Vegyipari nyomástartó edények karbantartása 84
Kiss A. Sándor l. Enyedi Béla 112
Dr. Knapp Oszkár:
Az üvegmegmunkáló esztergapad 279
Kocsis Elemér l. Károlyi Zsigmond 334
Kollár László l. Kovács Lajos 180
Kossuth-díjas vegyészeink beszámolója 57
Kováts Edit l. Vámos Endre 364
Kováts Gábor:
A MÁFKI kutatási eredményeinek ipari bevezetésével kapcsolatos tevékenysége 390
Kovács Lajos - Simon Artur - Ghymes György - Kollár László:
Vizsgálatok a titántetraklorid-alumíniumalkil
katalizátor-rendszerek kialakulásáról az etilén
atmoszferikus polimerizációjával kapcsolatban 180
Kovács Ödön:
A modern módszerek alkalmazásának jelentősége a szerves kémiában 38
Kovács Ödön:
Szerves preparatív munka kis anyagmennyiségekkel 61
Kovács Ödön:
Szerves preparatív munka kis anyagmennyiségekkel II. 258
Korács Ödön:
Szerves preparatív munka kis anyagmennyiségekkel III. 324
Kovács Ödön l. Vlastimil Herout 124
Könyvismertetés: 28, 48. 93, 291, 348, 432
L.
László Antal - Németh András:
A metán parciális oxidációja acetilénre és
szintézisgázra 384
Lengyel Tamás l. Holló János 440
Lienerth Aladár:
Vegyipari készülékek vákuumállóságának
vizsgálata 275
Loczka Alajos: Winkler Lajos 80
Lőrincz Andor és munkatársai:
Egyes felületaktív anyagok mosóhatásának
emelése (I) 196
Lőcsei Béla:
Adatok szilikátüvegek lágyulási viszkozitásának meghatározásához 202
M.
Macskásy Hugó:
A műanyagipar fejlődése a kapitalista országokban 1
Markó László:
Oktilalkohol előállítása krakkbenzinből közvetlen alkoholszintézissel 386
Mázor László:
A szerves mikroanalízis újabb eredményei
és fejlődésének iránya 85
Modern módszerek a szerves kémiában:
38, 61, 124, 258. 324, 393
Molnár F. l. Szabó E. 210
G. Molnár László l. Szekeres László 302
Morvay Sándor: Cellulóz iparunk fejlődés alatt 271
Mózes Gyula l. Nyul Gyula 132
Mózes Gyula l. Nyul Gyula 376
Műszaki érdekességek: 52, 92, 150, 229, 426
Műszaki lapszemle: 30, 49, 93, 151, 234, 350, 448, 449,
439, 446.
N.
Nagy Gyula l. Upor Endre 305
Nagy Iván - Sándor Béla - Sarlós Rezső - Zalai György:
Beszámoló a prágai vegyipari mechanizálási
konferenciáról 137
Nagy Mária l. Szekeres László 302
Nagy Zoltán l. Benedek Pál 117
Nádasy Miklós - Ráskay Béla:
Piridinek kinyerésének lehetőségei a hazai
szénfeldolgozó ipar termékeiből 16
Nagy Zoltán:
Nomogram használata az addiciós színképelemző módszernéé 304
B. Nagy Sándor:
A dielektromos állandó mérésének alkalmazása a szerves analitikában 42
Németh András l. László Antal 284
Nyul Gyula - Zakar Pál - Mózes Gyula:
A magyar bitumen kutatás kiépítése 376
Nyul Gyula - Zakar Pál - Mózes Gyula:
A tujmázi és a nagylengyeli bitumen 132
P.
Pallay István l. dr. Freund Mihály 37:5
Péter István - Hódossy Lajos:
Varga eljárással és közvetlen desztillációval
nyert benzinek és gázolajok kéntelenítése és
aromatizálása 176
Pongor Gábor - Vadász György:
Adatok a kis anyagmennyiségekkel dolgozó
szerves kémiai preparativ munka eszközeihez 393
Pongor Gábor 400
Pozsgai Györgyi l. Vecsernyés Lajos 444
Pozsonyi Frigyes:
Az ipari jogvédelem szerepe a szocializmust
építő országok gazdasági rendjében 70
Preisich Miklós: Főtitkári beszámoló 165
Pungor Ernő:
A műszeres elemzés újabb eredményei 101
Putnoki János:
Barnaszénkátrány termelésünk növelésével
kapcsolatos kérdések
R.
Rády Márta l. Szekeres László 302
Ráskay Béla l. Nádasy Miklós 16
S.
Sarlós Rezső l. Nagy Iván 137
Sándor Béla l. Nagy Iván 137
Scherman Vilmos:
Az elektrolízis fejlődése Magyarországon 267
Schwaner Károly:
o-krezol-formaldehid gyanták keményedéséről 68
Simon Artur l. Kovács Lajos 180
Steingaszner Pál - Szabados István:
A Nagynyomású Kísérleti Intézet félüzemének
leírása 173
Stocker L. l. Szabó E 210
SZ.
Szabados István l. Steingaszner Pál 173
Szabó E. - Fodor M. - Földes P. - Molnár F. - Stocker L. - Vigvári M.:
Magyarországi uránércek kémiai feldolgozásával kapcsolatos kutatások 210
Szebényi Imre l. Bognár Aurél 321
Székeres László l. Bakácsné Polgár Erzsébet 448
Szekeres László - Kardos Etelka:
Jodid-ionok meghatározása bromid- és kloridionok mellett 447
Szekeres László - Rády Márta - Kardos Etelka:
Jodometriás vizsgálatok V. 303
Szekeres László - G. Molnár László - Magyar Mária:
A bromát és oxalát-ionok meghatározása hidrazinometriásan 302
Szepesy László l. Benedek Pál 117
Szepesy László - Benedek Pál:
A folytonos üzemű gázkromatografáló oszlop
(hiperszorber) számítása 369
Szigeti György l. Henszelmann Frigyes 183
T.
Tátraaljai Ákos:
Ciklohexanon előállítása ciklohaxanol gőzfázisú katalitikus oxidációjával 185
Temesi Imre l. Vámos Endre 364
Terényi Sándor:
A hazai növényvédőszer-gyártás és kutatás
fejlődése 317
Thurzó György:
Metán parciális oxidációjából nyert gázelegy
felhasználása műanyagmonomerek szintéziséhez 250
Tolnai Pál:
A mikrodiffúziós technika alkalmazása a biokémiai analízisben 435
Tóth-Sarudi Béla:
Kohókoksz- és vegyitermékgyártás a Dunai
Vasmű kokszolójában 401
Turba József:
Szűrési állandó és egyenértékű filtrátmennyiség kísérleti úton való meghatározása szakaszos üzemű folyadékszűrök és összenyomhatatlan iszapok esetén 143
U.
Udvarhelyi Katalin:
Fenol-formaldehid gyantaoldatok koacerválódásáról 186
Ujhidy Aurél - Babos Barnabás - Vigh Antal:
Szerveskémiai reakciók végrehajtása turbulens folyadékfilmekben 205
Upor Endre - Fekete László - Nagy Gyula:
Kőzet urántartalmának meghatározása karbonátos elválasztással 305
Vzonyi Györgyné l. dr. Holló János 440
V.
Vadász György l. Pongor Gábor 393
Vámos Endre - Kováts Edit - Temesi Imre:
Motorkenőolajok kromatográfiás finomítása 364
Vecsernyés Lajos:
Elektroncső katódnikkelek spektrokémiai
vizsgálata 300
Vecsernyés Lajos - Pozsgai Györgyi:
Mikrokristályos cinkszulfid rétegek felületi
kötőfilmjeinek spektrokémiai vizsgálata 444
Vegyipari gépek és műveletek 143, 407
A vegyészmérnök tudományok IV. ülésszakának ismertetése 282
Vigh Antal l. Ujhidy Aurél 124
Vigvári M. l. Szabó E 210
A világ vegyipara: 24, 45, 89, 285, 343, 363,
368, 379 383, 385, 389, 400, 406, 412, 422
Vlastimil Herout - Kovács Ödön:
Szerves preparatív munka kis anyagmennyiségekkel 124
Dr. Weltner Margit:
Szenek és tőzegek derivált termogravimetrai
vizsgálata 200
Z.
Zakar Pál l. Nyul Gyula 132
Zakar Pál l. Nyul Gyula 376
Zalai András: Varga-féle hidrokrakk eljárás 171
Zalai András l. Haidegger Ernő 178
Zalai György l. Nagy Iván 137
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kémikusok Lapja 1958. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1958. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1958. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1958. január-december

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
5.980 Ft
2.390 ,-Ft 60
12 pont kapható
Kosárba