A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1968. január-december

A Műszaki és Természettudományi Egyesületének Szövetsége Tagjának lapja - XXIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 727 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Kihajtható mellékletekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Almássy Gyula - Gáti Ferenc - Termofosfátok mint nyomelemes műtrágyák387
Bakos Miklós: Raktortechnika és reaktorok270
Bakos Miklós: Reaktorok kiválasztása377
Balassa János: Tudományos konferencia az új gazdasági mechanizmus aktuális kéréseiről676
Bálintné Ambró Irén: A Varion-CH kelátképző ioncserélő gyanta hirdatációjának vizsgálata250
Bánki László - Bihari Ferenc: Herbicidek hatékonyságának összehasonlítása6
Bánki Péter - Hegedűs István: Kísérletek perklóretilén előállítására700
Beszámoló a IV. Dunántúli Analitikai Konferenciáról567
Bitay Kálmán - Schwaneer Károly: Döntés-előkészítés a vegyiparban I.75
Biray Kálmán - Schwaner Károly - Székely Attila: Döntéselőkészítés a vegyiparban III. Variábilis üzem az aromás intermedier termékek gyártásában483
Boda Gábor - Kiss A. Sándor - Patkó Józsefné: Acetilén abszorpciója gázelegyből 1,2-diklóretánban133
Buzás Lajosné: Ásványolajok és olajhamuk vanádium-nikkeltartalmának meghatározása716
T. H. Chilton - A. C. Colburn: Desztillációs és abszorpció töltött oszlopokon281
Csordás László - Menczel György: Kristályszerkezeti számítások programozása URAL-i számítógépen428
Csűrös Zoltán - Dusza Zsigmond - Heiszman József - Petró József: Fémborid katalizátorok vizsgálata229
G. Damköhler: Áramlás, diffúzió és hőátvitel hatása reaktorok teljesítményére II.588
Domokos Tamás: Önműködő elemzőkészülékek447
Deák Mária: Izotóp-generátorral előállított 99Y és 140 La tisztaságának vizsgálata papíreletroforetikus szétválasztással65
de Jonge János: Fluidizáció581
Fecske Aurél: Az előréteges vákuumszűrés néhány kérdése493
Fejes Gábor: Centrifugálás401
Förster - T. H. - Geib - K. H.: Áramló rendszerekben folyó kémiai reakciók elméleti tárgyalása465
Freund Mihály: A Magyar Ásványolaj - és Földgáz Kísérleti Intézet 20 éves működéséről235
Geleji Frigyes - Holly Sándorné: Szerves pigmentek hatása polipropilén szál hő- és fénystabilitására477
Görög Jenőné - Klopp Gábor - Sütő József: Normál paraffinszénhidrogének kinyerése szénhidrogénelegyekből molekulaszűrőkkel199
G. H. Göttner - W. Bartz - W. Hösl: Egyenetlen terhelés hatása a gördülőcsapágykenésre307
A. J. Groszek: Szénhidrogének és olajfrakciók adszorpciós hője a gépzsírok szilárd vázá alkotó gélképző anyagokon302
W. A. Haendiges: Fabinyi Rudolf394
Haklits István: Ionszelektív elektrodialízis629
Handel István: Piackutatás a vegyipari és gyógyszerkémiai termékek körében24
Heil Bálint - Markó László: Az oxo-szintézis fejlődésének néhány újabb iránya669
Hires József - Szánó István: Vinil-klorid és 1,1-diklór-etán képződésének termodinamikai vizsgálata hidrogén-klorid és acetilén addiciójánál229
Hódossy Lajos: Impulzus-, hő- és anyagátadás kétfázisú áramlásban29
Hoffmann Istvánné - Ritter Tiborné: Mosószerek korróziós hatása fém és zománcozott felületekre624
Inczédy János: Ioncserés elválasztások tervezése I. Fémionok kromatográfiás elválasztása kationcserélő gyanta oszlopon488
Inczédy János: Ioncserés elválasztások tervezése II. Szerves savak kromatográfiás elválasztása anioncserélő gyanta oszlopon621
Juhász Ádám - Katz Viktor: Új típusú szűrőberendezés17
Kármán Th.: A folyadékban mozgó testtel szemben fellépő ellenállás mechanizmusáról41
G. Keil - H. Roth: A gépzsírgyártás néhány műveleti problémájáról617
Kelen Tibor - Bálint Pálné - Tüdős Ferenc: A PVC termikus degradációjának néhány kérdése510
Keresztes Sándor: Egységes vegyipari keverőművek kialakítása113
Keszler Sándor - Rummel István: Raktárgazdálkodás ésszerűsítésének néhány megoldása a vegyiparban564
Kiss A. Sándor - Bp. Doszpod Rózsa: Kismennyiségű szilicium meghatározása nagytömegű arzén mellett530
Kiss B. András - D. Walkó Éva: Vízüvegoldatok alumíniumtartalmának spektrofotometriás meghatározása720
Kováts Gábor - Költő László: Kis molekulasúlyú olefinek (etilén, propilén) gyártása és felhasználása136
Kováts Gábor - Költő László: Diolefinek, szintetikus kaucsukok termelésének világhelyzete176
Langmuir: Fűtött készülékeken át áramló gázok reakciójának sebessége és a konvekció és diffúzió hatása90
László Antal: Korszerű műveleti megoldások. Bevezető29
László Antal: A vegyészmérnöki tudomány klasszikusai. Bevezető41
Lőrincz Imre: A gépzsírgyártás helyzete293
Lőrincz Imre: A mennyiségmérés lehetőségei ömlesztett, szilárd anyagok csővezeték-szállításánál502
Lőrincz Imre: Üzemszervezés a vegyiparban537
Lőricz Imre: A kőolajfeldolgozóipar a VII. kőolajvilágkongresszus tükrében665
Lukács Gyula - Kiss Barnabás - Schanda János: MONOFLUX 350 - új folyamatos ipari abszorpciómérő396
Machács Miklós: Vegyipari folyamatműszerezés és automatika berendezések karbantartásának megszervezése417
Magyar Miklós: Sokkomponensű rendszerek reaktortechnikai porblémái I.1
Magyar Miklós: Sokkomponensű rendsezrek reaktortechnikai problémái II.60
Magyar Miklós - Mózes Gyula - Kristóf Mihály: Sokkomponensű rendszerek reaktortechnikai problémái IV. A bitumenfuvatás kinetikája és reakciója257
Magyar Miklós - Mózes Gyula - Kristóf Mihály: Sokkomponensű rendszerek reaktrotechnikai problémái V. A bitumenfuvatás komponensárama326
Magyar Miklós: Sokkomponensű rendszerek reaktortechnikai problémái VI. Bitumenfuvató reaktorok matematikai leírása363
Mázor László: Beszámoló az Analitikai Ankétről101
W. L. McCabe - E. W. Thiele: Frakcionáló tornyok grafikus tervezése707
Menyhárt Józsefné: Beszámoló az I. Vegyipari Gépészeti Konferenciáról637
Mikes János: Újabb eredmények ioncserélőkkel353
Mucskai László: Hőátvitel82
Nagypataki Gyula: Adalékolt motorolajok adaléktartalmának meghatározása106
Németh Jenő: Abszorpció640
Nowotny Cornél: Nagynyomású készülékek fejlődésének mai helyzete423
E. Ospiona - Racines: A kőolaj, földgáz és szén eredetének vizsgálata termodinamikai szemszögből69
Ötvös Dániel: Emlékezés dr. Putnoky Lászlóra498
Pályi Gyula: Felületaktív alkil-szulfonátok valamint alifás, aromás és alkil-aromás szulfonsavak aktívanyagtartalmának meghatározási módszerei152
Paszovszkaja Galja Boriszovna: A konduktometriás titrálás néhány problémájáról523
Pataky Zoltán: Arány- és fajsúlyszabályozás pontosságának összehasonlítása timföldgyári zagyok esetében682
Patthy Miklós: Eljárás lizin meghatározására fehérje-fhidrolizátumokban és fermentlevekben163
Pauskin - J. A. M. - Polak - L. Sz. - Omarov - O. J. U. - Patala - I. I. - Eljásberg - M. J. E.: POli-fenilének és származékaik előállítása fenolokból122
Petkovics László - Manczinger József: Beszámoló a Leningrádban megrendezett III. Összövetségi Folyadék-Folyadék Extrakciós Konferenciáról256
Pogány Gabriella - Borha Zoltán: Metakrilát alapú fotopolimer klisék126
Polgár Erzsébet - Kuruczné Csiky Ildikó: Fallouth és iszapminták radioaktív strociumtartalmának meghatározása341
Polinszky Károly: A magyar kémiai technológusok nesztora 80 éves73
Polinszky Károoly: A veszprémi vegyipari intézmények szerepe a tudományos életünkben473
Polinszky György: Néhány hazai módszer a vegyipari anyagmozgatás fejlesztésére559
Proszt János: Egy magyar hadvezér mint chemikus - Than Károly cikke Görgey Arturról10
Ramhab Antal: Szakaszos kémiai folyamatok gazdaságilag optimális reakcióideje552
Rédey László: Újabb eredmények a tüzelőanyagelemek kutatásában és alkalmazásában455
Reményi Károly: Az égési sebesség függése a nyomástól és a hőmérséklettől499
Salomon T.: A francia gépzsíripar312
Scheiling Antal: Szárítás506
Schwaner Károly - Bitay Kálmán - Glattfelder Péter - Popper György: Döntés-előkészítés a vegyiparban II. A termékkapcsolati és az input-output modell az aromás közbenső termék gyártásban440
Siklósi Róbert - Szövérffy Dezső: Termelésirányítás - termelésprogramozás szervezése gumiipari üzemekben lineáris programozás és sávos diagram segítségével574
Simon Pál - Hága László: A Dunai Kőolajipari Vállalat320
J. Sobolewski: Az ammonia-szintézis hőmérlege206
Somló György: A gazdasági hatékonyság mint a műszaki színvonal mérőszáma (Hozzászólás Benedek Pál: "A műszaki színvonal állapothatározói" című cikkéhez)80
Soós János - Vértes Attila: Automatikus Mössbauer sperktométer sokcsatornás impulzusamplitudó analizátorhoz690
Spolarich János - Scheiling Antal: A magyar gyógyszergyárakban kidolgozott különleges gyógyszeripari berendezések12
Szabadváry Ferenc: August Wilhelm Hofman (1818-1892)254
Szabadváry Ferenc: Fritz Haber születésének századik évefordulójára703
Szabó Zoltán: A szűrés és szűrőkészülékek332
Szabóné Ákos Zsuzsa - Inczédy János: Szulfát-ionok gyors meghatározása természetes vizekben ioncsere után, nagyfrekvenciás titrálással528
Szántay Csaba: Néhány gyakorlati példa mágneses rezonancia- és a tömegspektroszkópia alkalmazására a szerves kémiában677
Szarva Pál - Korondán Irén - Raisz Iván: Kúpolósalakok Al(III)-, Ca(II)-, Fe(III)-, Mg(II)-, és Mn(II)-tartalmának gyors meghatározása Na2EDTE mérőoldat segítségével149
Szebellédy Lászlóné: Vegyipari szennyvizek szennyező hatása felszíni vizeinkre193
Szepesy László: A gázkromatográfia alkalmazásának újabb lehetőségei601
Szatmári Gábor - Varga Imre - Vértessy Zsolt: A termelés-tervezés új módszere a kőolajiparban542
Szőnyi JenŐ: Rotaméterek áramlástechnikai vizsgálata és számítása244
Tettamanti Károly - Iskert Andor - Sawinsky János: Folyadék-folyadék extrakciós eljárások213
N. P. Titov: A vegyipar helyzete és fejlődése a KGST tagországaiban169
Vadasdi Károly: Kis mennyiségű ón gyors fotometriás meghatározása ólom-antimon ötvözetekben344
Vajta László - Vámos Endre: A gépzsírgyártás fejlődési irányai Magyarországon295
Vámos Endre - Liebl Xeno: A plasztikus kenőanyagok szerkezetének kolloid elméletéről694
Vancsóné Szmercsányi Ibolya - Makay Györgyné - Maros Lászlóné: Telítetlen poliészterek üzemi előállításának problémái240
Varga Gábor: Vegyipari készülékek és csővezetékek karimatömítései685
Vargha László: A Gyógyszerkutató Intézet működéséről54
Végely Dezső: Újabb eredmények a munkahely kialakítása terén a vegyiparban568
C. Wagner: A hőmérséklet beállása nagyteljesítményű katalizátorokon648
Wolkóber Zoltán: Észtertípusú lágyítók stabilitása I. Pigmentek és töltőanyagokbefolyása a dioktilftalát oxidációjára369
Wolkóber Zoltán: Észtertípusú lágyítók stabilitása II: Szervetlen töltőanyagok és pigmentek befolyása a ftálsavalapú lágyítók illékonyságára433
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem