A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1962. január-december

Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja - XVII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 624 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

A
ACHEMA 1961 30
Almásy Andor - Orsós Sándor: A NEVIKI radiokémiai laboratóriuma ötéves munkájáról 71
Almásy Gedeon - Honti György - Szepesváry Pál: Digitális számítógépek programozása 400
Almásy Gedeon - Honti György: A digitális számítógépek működésének alapjai 460
Almásy Gedeon - Honti György: Számítógépek a kísérleti és kutató-munkában 516
Almásy Gedeon - Honti György: Számítógépek a vegyipari tervezésben 552
Almásy Gyula : A szelén kivonása kénsavgyári iszapból és a nyers szelén tisztítása, a hazai
kutatások ismertetése 165
Ambrus Győző - Kormány Teréz: Hőre keményedő műanyagok korróziós hatása fémbetétekre 27
Analitikai Szemle 281
B
Bakos Miklós: A radioaktív izotópok alkalmazása a vegyipari müveletekben 96
Bakos Miklós: Bevezetés a termosztatikába
I. 160
II. 207
III. 256
IV. 316
Balla Sarolta: l. Cornides István 405
Balogh András l. Báthory József 529
Beszámoló a Baranyai Vegyészek II. Analitikai Ankétjáról 123
Bányai Éva - Hegedűs Dezső: Az aktivációs elemzés 80
Bártfay József - Varga Miklósné: Az erjedéses citromsav gyors meghatározása 430
Báthory József - Balogh András: Az etilén-oxid előállítás világhelyzete 529
Dr. Beke Dénes: 150
Bereczky Tamás: A nitrogénműtrágyagyártás földgázbázisra történő átállításának műszaki és gazdasági problémáiról 155
Bíróné Sugár Edit - Kónyáné Kovács Mária: Gyors eljárás ferrokróm krómtartalmának
meghatározására 429
Bognár János: A katalitikus és indukált reakciók alkalmazása a nyomelemzésben 282
Bontó László: Néhány adat a magyar vegyipar történetéhez a XVIII. és XIX. században 12
Burger János: Keverők hatásosságának vizsgálata folyadék és szilárd fázis keverése eseteben 466
Dr. Buzágh Aladár: 49
C
Cornides István - Balla Sarolta: A vegyipari üzemi számítások és vizsgálatok elektronikus számítógépekkel 405
Czottner Sándor: Szocialista vegyiparunk fejlesztésének eredményei 1961-ben és tervei az 1962. évre 1
Czivkorvszky Tibor l. Sipos Judit 368
D
Dallos Endre: Vegyi üzemek kondenzvíz rendszere 344
Damokos Tamás: a Radelkisz 7-77-4/b típusú polarográf 506
Deák Gyula l. Erdeyné Schneer Anna 253
Dobó János l. Somogyi Ágnes 78
E
Egyesületi emlékérmek kiosztása 199
Egyesületünk 1962. évi küldött-közgyűlése 378
Erdey László - Gegus Ernő - T. Vándorffy Mária: Természetes vizek elemzése nagyfrekvenciás titrálással 277
Erdeyné Schneer Anna - Deák Gyula: A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 253
Ezer Elemér: Néhány adat radioaktív izotópok alkalmazására a gyógyszer kutatásban 75
F
Fáth Rezső l. Haskó Ferenc 308
Feuer István: A lakkipari műgyanták megjelenése a lakkfestékgyártásban 201
Fülöpné Soós Mária l. Kiss A. Sándor 426
G
Gánti Tibor: A dezoxiribonukleinsav molekulaszerkezete 289
Gegus Ernő l. Erdey László 277
Geleji Frigyes l. Ódor Gézáné 221
Greguss Pál: Kritikai megjegyzések az ultrahangok vegyipari alkalmazhatóságáról 494
Gyökhegyi László: Újabb eredmények a disztillációs technika területén III. 183
H
Haidegger Ernő - Károlyi József - Siposs Géza - Szentmiklóssy Imre : Megvalósult a dinitrogénoxidgyártás a Borsodi Vegyi Kombinátnál 117
Haidegger Ernő - Hódossy Lajos - Károlyi József - Metzing József: A zsíralkoholgyártás
megvalósítása hazánkban 247
Hardy Gyula: Nagyenergiájú sugárzások kémiai hatásán alapuló folyamatok vegyipari perspektíváiról 52
Haskó Ferenc - Fáth Rezső: Rézszennyeződés hatása cianidos horganyfürdő működésére és a horganybevonat korrózióállóságára 308
A hazai kémiai irodalomból 104, 274, 330, 333, 477
Háy József - Pallai István: Ammóniaszintézis-konverterek vegyészmérnöki számításának
néhány problémája 337
Hegedűs Dezső l. Bányai Éva 80
Hegedűs Dezső l. Porubszky Iván 90
Hegedűs Tibor l. Szekér Gyula 151
Honti György: Analóg számítógépek 361
Honti György l. Almásy Gedeon 400
Hódossy Lajos l. Haidegger Ernő 247
I
Inczédy János - Koltai László: Ioncserélők szerepe a szervetlen minőségi analitikai elválasztásokban 574
Inzelt lstván: A vegyipar szennyvizeiről 113
Inzeltné Gerber Edith: Az új atomsúlytáblázat 441
Iványi Gyula: Nagyszilárdságú szemcsés aktívszén előállítása és vizsgálata 170
J
Jakabos Áron: Beszámoló az 1961. évi ACHEMA kiállításról III. rész. (Homogenizáló, gyúró, tablettázó, töltő és csomagoló berendezések) 233
K
Kalapos Kornél: Újabb bepárlótípusok 371
Károlyi József l. Haidegger Ernő 117
Keresztes Sándor: Mechanikus keverőművek "indítási teljesítményéről" 572
Kerti József: Elektrolitikus fémraffinálás oldhatatlan anóddal 312
Kiss A. Sándor - Fülöpné Soós Mária: Szintézisgáz argontartalmának interferometriás meghatározása 426
Kiss A. Sándor: Adatok a dolomitos ammóniumnitnit műtrágyához II. 120
Kiss Béla: Korrózió ellen védő műanyagbevonatok betonon 180
Koltai László I. Inczédy János 574
Kormány Teréz l. Ambrus Győző 27
Kónyainé Kovács Mária l. Bíróné Sugár Edith 429
1962. évi Kossuth-díjasaink 145
Kováts Gábor l. Somló György 433
Kovács Ödön l. Pungor Ernő 227
Könyvismertetés 262
Kőolaj Konferencia 476
Rövid közlemények kutatási eredményekről 23
L
Lakk és Festékipari Szimpózium Budapesten 24
Lévai Tamás: A vegyipari beruházások néhány kérdése 241
Libor Oszkár: Vízvezetékcsövek belső korrózióvédelmével kapcsolatos vizsgálatok 512
M
Macek Karel: A papírkromatográfia újabb eredményei 297
Magyar Károly: Az antibiotikumipar fejlődése a kapitalista országokban 105
Magyar Kémikusok Egyesülete 1952. évi munkaterve 175
Mázor László l. Meisel Tibor 421
Meisel Tibor: Új utak és eljárások a szerves csoportanalízisben 569
Meisel Tibor - Mázor László: Eljárás foszgén meghatározására 247
Metzing József l. Haidegger Ernő 51
Műszaki könyvnapok elé 385
N
Nagypataki Gyula - Tamási Zoltán: Az ólom-tetraetil-tartalom meghatározása motorbenzinben 140
P. Nagy Sándor: Szabadba telepített vegyipari berendezések védelme atmoszférikus korrózió ellen 394
Nowotny Cornel: Hengerolaj-mentes dugattyús gépek 263
O
Odor Gézáné - Geleji Frigyes: Polipropilén szál ojtásos kopolimerizációja az előzetes besugárzás módszerével 60-Co-tal 221
Orsós Sándor l. Almásy Andor 71
P
Pallai Iván l. Háy József 337
Papp Éva - Szekeres László: Adatok a bromatometriás mérésekhez, VI. Kálium-klorát és
bromát, továbbá fenol és szalicilsav bromatometriás meghatározása 424
Patkó József l. Toperczer Johanna 02
Pályi Gyula - Péter Ferenc: Polarografiásan tiszta dioxán készítése 354
Péter Ferenc l. Pályi Gyula 354
Polgár Miklós: A BMK Vegyészmérnöki Kara Tanszékeinek kiemelkedő tudományos eredményei az elmúlt 15 évben 488
Porubszky Iván - Hegedüs Dezső : Radioaktív izotópok néhány analitikai alkalmazása 90
Preisich Miklós: A Magyar Kémikusok Egyesülete 1962. évi küldöttközgyűlésének főtitkári
beszámolója 193
Pungor Ernő - Kovács Ödön: Beszámoló 1961. évi ACHEMA Kiállításról II. rész. (A kémiai
és fizikai-kémiai elemzési módszerek készülékei) 227
Pungor Ernő: Hazai oszcillometriás titrimétereink 357
S
Schivaner Károly: Adatok üvegvázzal erősített fenoplasztok előállításához 454
Sebestyén Endre: A sztatikus feltöltődés elleni védelem I. 445
II. 508
Sipos Judit - Czvikovszky Tibor: Ioncserélő membránok 368
Sipos l. Haidegger 117
Somló György - Kováts Gábor: A generáltervezés egyes problémái a vegyiparban I. 443
II. 481
Somogyi Ágnes - Dobó János: A sugárzással térhálósított polietilén előállítása és ipari alkalmazása 78
Somogyi László: Újfajta szűrő kb. 0,2-2 g-nyi anyagmennyiség szűrésére 174
Soproni vegyésznapok 380
Sz
Szabadváry Ferenc: A budai ásványvizek első vegyvizsgálata 217
Szekeres László l. Papp Éva 424
Szekér Gyula - Hegedűs Tibor: A termelés koncentrációjának színvonala a magyar vegyiparban 151
Szentgyörgyi Sándor: A léghűtés vegyipari alkalmazása 411
Szentmiklóssy l. Haidegger 117
Szepesváry Pál l. Almásy Gedeon 400
Székely Géza: Új festékipari termékek a Tiszai Vegyikombinát lakkgyárában 547
T
Tamási Zoltán l. Nagypataki Gyula 140
Toperczer Johanna - Patkó József: Dózismérés az ipar szolgálatában 62
Tóth Béla: Használt szulfitlúg és hasznosítása 540
Török László: Adatok a foszfát-ion kolorimetriás meghatározásához a molibdénkék-módszerrel, aszkorbinsavval redukálva 137
Turányi Gyula: A MARSZ 200/R típusú 200 mérőhelyes szabályozó és regisztráló-berendezés 328
Turba József: A folyadékporlasztás; jelentősége és a sugárbomlás mechanizmusának alapelvei 127
U
Új gépek és készülékek 100, 131, 271. 331, 473
Üzemi fogások 376
V
Varga Miklósné l. Bártfay József 430
Vargha Kálmán: Adatok a fehér aktív töltőanyagok vizsgálatához 212
T. Vándorffy Mária l. Erdey László 277
Vimmer László: A hasonlósági elmélet és a dimenzióanalízis alkalmazása a keverőelemek teljesítményszükségleteinek meghatározásánál 557
W
Waldschütz Hans: A kőolaj- és földgázipar fejlődése és jelentősége az osztrák energiagazdálkodás keretében 19
Wolkóber Zoltán: Vinilidénklorid előállítása alacsony vinilklorid tartalmú gázokból 323
Z
Zöllner Gyula: Poliészterszál és dimetiltereftalát előállításának kérdései 387
Zuman Petr: A polarográfia alkalmazása a szerves kémiában 8
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kémikusok Lapja 1962. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1962. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1962. január-december

A borító élei kissé kopottasak. Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
4.600 Ft
1.840 ,-Ft 60
9 pont kapható
Kosárba