865.213

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Aula Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 664 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9078-36-0
Megjegyzés: Második, részben átdolgozott kiadás. Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal.

Előszó

A mai magyar felsőoktatás gyakorlatában nem szokványos dolog, hogy több intézmény oktatója közösen készítsen hallgatói jegyzetet. A Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század... Tovább

Tartalom

Előszó3
Előszó a második kiadáshoz5
Draskóczi István: A honfoglalástól a 16. századig7
A középkori Magyarország gazdaságföldrajza9
Gazdálkodás az államalapítás előtt13
Magyar gazdaság az Árpád-korban (11-13. század)16
A népesség növekedése16
Államalapítás és társadalom17
A mezőgazdaság fejlődése21
Ipar, iparűzők25
A kereskedelem fejlődése, városok26
Pénzek a 11-13. században28
Királyi jövedelmek29
Gazdaságunk a 13-15. században30
Népesség és települési terület30
A társadalom átalakulása (13-14. század)36
A mezőgazdaság változásai39
Ipar, kereskedelem, városok49
Gazdaságpolitika és államháztartás49
Az ipar és bányászat fejlődése54
A kereskedelem fejlődése58
Városok alakulása65
Válogatott bibliográfia70
Buza János: A török kori Magyarország gazdaságtörténete79
Népesedési viszonyok81
A gazdasági változások keretei85
Mezőgazdaság a török korban89
A majorsági gazdálkodás90
Az allodiális gazdaság irányítása96
A földesúri udvartartás fogyasztása97
Jobbágytelek és paraszti földhasználat98
Földművelés102
Állattenyésztés111
Az ipar és a városok118
Bányászat120
Vasbányászat és vasgyártás122
Sóbányászat123
Élelmiszeripar124
Sütőipar125
Sörfőzés126
Húsmívesség126
Bőrkikészítés és -feldolgozás127
Ruházati és szövőipar128
Fémművesség129
Fa- és építőipar130
Egyéb iparágak130
A városok iparos és a kereskedő népessége132
Belkereskedelem134
Külkereskedelem137
A török uralom gazdaságsorvasztó hatása144
A töröktől mentes terület adózása147
Pénzforgalom és pénzértékviszonyok149
Válogatott bibliográfia151
Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-1848161
Népesség és társadalom Magyarországon (1700-1848)163
A birodalmi gazdaságpolitika kialakulása a 18. században170
A hagyományos mezőgazdaság174
Földbirtokszerkezet, földhasználat174
Tőkeösszetétel, gazdaságirányítás, munkaerő180
Termelés és gazdálkodás185
Technika, termelékenység, jövedelmezőség191
A tradicionális ipar Magyarországon199
A 18. századi európai iparosodás tanulságai199
Magyarország ipara és bányászata a 18. század elején201
A magyarországi ipar strukturális rendszere a 18. században202
Iparosok, kézművesek206
Termelékenység és jövedelmezőség206
A külkereskedelem szerkezete208
Konjunktúra és dekonjunktúra a századforduló környékén210
Modernizációs elgondolások a magyar gazdaság fejlesztésére az 1830-40-es években216
A piacosodó mezőgazdaság az 1830-40-es években220
Modern ipari vállalkozások Magyarországon224
Az infrastrukturális átalakulás megindulása a 19. század első felében229
A közlekedés átalakítása229
A pénzügyi intézményrendszer átalakulása231
A hagyományos agráralkotmány lebontása Magyarországon234
Válogatott bibliográfia237
Kövér György: A reformkortól az I. világháborúig243
Az intézményrendszer tőkés átalakítása245
A jobbágyfelszabadítás245
Az iparszabadság248
Közteherviselés és adóreform249
Vámunió és vámliberalizálás250
Gazdaságpolitikai célok és eszközök252
A neoabszolutizmus gazdaságpolitikái252
A gazdasági kiegyezés253
A magyar gazdaságpolitika lehetőségei255
Piacosodás és monetarizáció260
Árupiacok260
Pénzrendszerek265
Bank- és hitelrendszerek269
A nemzetközi értékpapírpiac és Magyarország275
Gazdasági szerkezet és növekedés280
Mezőgazdaság és élelmiszeripar281
Vasút, kohászat, gépgyártás292
Ütem és ciklikusság301
Hadigazdaság és állami beavatkozás304
Válogatott bibliográfia307
Honvári János: A gazdaság a két világháború között313
A háború utáni új létfeltételek. Trianon gazdasági következményei315
Az önálló magyar pénz megteremtése és az Állami Jegyintézet felállítása328
Infláció és az első stabilizációs kísérlet 1921 tavaszán. A gazdaság inflációs finanszírozása330
Infláció a háború alatt330
Hegedűs Lóránt stabilizációs kísérlete331
Az infláció felgyorsulása333
A szanálás és a Magyar Nemzeti Bank felállítása339
A stabilizációs kölcsön339
A Magyar Nemzeti Bank felállítása348
Termelés, külkereskedelem, autonóm vámtarifa352
A gazdaság állapota a háború után352
Az autonóm vámtarifa356
A gazdasági világválság hatása, 1929-1933.
Agrár-, ipari és hitelválság. Állami beavatkozás a válság következményeinek felszámolására, 1934-1938366
Agrárválság366
Németország fokozódó gazdasági szerepvállalása Kelet-Európában381
Ipari termelés385
Hitelválság390
Szociálpolitika396
Közlekedés400
Az 1938. márciusi fegyverkezési program402
Az ország területének megnagyobbodása. Magyarország a II. világháborúban406
Válogatott bibliográfia417
Honvári János: Magyarország gazdasági fejlődése a II. világháború után (1945-1958)427
A kötött gazdaságról a tervgazdaságra való áttérés429
Háborús veszteségek429
Az Ideiglenes Kormány első gazdasági intézkedései437
Államosítások és újjáépítési terv454
A gazdasági stratégia változása 1947/48 fordulóján459
A magántulajdon totális felszámolása, a direkt irányítás460
A gazdaságpolitika fő céljai, a megvalósítás eszközei469
Az I. ötéves terv472
Életszínvonal, fogyasztás, reáljövedelem487
Agrárpolitika496
Az "új szakasz" gazdaságpolitikája és bukása. Reformtörekvések a magyar gazdaságban 1953-1958547
Válogatott bibliográfia577
Fogalomtár585
Kronológia601
Névmutató643
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig

A borító és a lapélek enyhén foltosak. A borító kissé sérült. Az előlapon tulajdonosi bejegyzés, néhány lapon aláhúzások láthatóak.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba