864.596

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Aetas 2008/2.

Történettudományi folyóirat - XXIII. évfolyam 2. szám

Fülszöveg

"... az Egyesült Államok nem tekinthető nemzetnek a szó megszokott értelmében. Amerikainak lenni nem azt jelenti, hogy az ember egy adott nemzeti identitással bíró személy, hanem azt, hogy hisz bizonyos dolgokban, mégpedig azokban az intézményekben és értékekben, amelyek ezekhez, az általunk alapításnak nevezett, 18. század végi eseményhez köthetők, és amelyek összekötnek bennünket: ennek dokumentumai az Alkotmány vagy a Függetlenségi Nyilatkozat. Az amerikai nép minden eszménye, legfontosabb vágyaink ebből az időszakból származnak. Szabadság, egyenlőség, hitünk az alkotmányosságban, az önkormányzatiságban, valamint a hétköznapi ember jólétének fontosságában, az összes intézményünk - a Kongresszus, a Legfelsőbb Bíróság, az elnöki intézmény, a föderális állam - ebben a pillanatban jött létre. Következésképpen annak érdekében, hogy megerősítsük a magunk számára, mik is vagyunk valójában mint nép, szükségszerűen visszanyúlunk ehhez az időszakhoz, hogy felfrissüljünk, hogy lássuk, kik... Tovább

Tartalom

Tanulmányok
Borús György:
Az 1673-as fordulat Angliában: a dicsőséges forradalom előfeltétele 5
Vajda Zoltán:
Civilizáció és stabilitás (David Hume és James Madison köztársaságról és pártokról vallott nézetei) 19
Hahner Péter:
„A romlottság a bűn karjára támaszkodva ..." (Chateaubriand Saint Denis-ben) 33
Kökény Andrea:
A texasi függetlenségi háború a korabeli helyi sajtó tükrében 53
Vida István Kornél:
„A régóta elnyomottak barátai" (Magyar katonák az észak-amerikai
polgárháború néger ezredeiben) 68
Műhely
Lévai Csaba:
Politika, média és történetírás: Thomas Jefferson és Sally Hemings
esete 83
Szász Géza:
Egzotikum vagy a pénz demokráciája? (Az Amerika-kép átalakulása a
Júliusi Monarchia korabeli Franciaországban) 95
Franqois-René de Chateaubriand:
Utazás Amerikában (részlet) (Fordította: Szász Géza) 108
Tóth Péter:
Az amerikai katonai gondolkodás az első világháborúban 112
Peterecz Zoltán:
Különös háromszög (Az Egyesült Államok, a Népszövetség és Latin Amerika gazdasági és politikai kapcsolatai az 1920-as években) 129
Elmélet és módszer
Novák Veronika:
A városi tér elméletben és gyakorlatban (A középkori és a kora újkori
társadalmi tér kutatása Nyugat-Európában) 138
Forrásközlés
Novák György:
Forrás a salemi boszorkányperek történeti hátteréről 151
Vegyes megjegyzések a boszorkányságról jelenleg folyó vitákról, S. és
B. közötti párbeszéd formájában (P. E. és J. A. tollából Philadelphia,
Nyomatott William Bradfordtól, Hezekiah Usher számára, 1692.)
(Fordította: Novák György) 159
Határainkon túl
„Valakit amerikaivá az tesz, hogy hisz bizonyos dolgokban" (Beszélgetés Gordon S. Wood amerikai történésszel) (Az interjút készítette
és fordította: Lévai Csaba és Vajda Zoltán) 172
Gordon S. Wood:
Az amerikai alkotmányosság eredete (Fordította: Vajda Zoltán) 179
Gordon S. Wood műveinek válogatott bibliográfiája 186
Figyelő
A történeti sztereotípiakutatás új útjai
(Hans Henning Hahn-Elena Mannová (Hrsg.): Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beitrage zur Historischen
Stereotypenforschung, Peter Lang Europáischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007.)
Tamás Ágnes: 188
Válságos házasságok
(Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben 1793-
1848. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2006.)
Gerhard Péter: 193
A látószögváltás szükségessége
(Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon. Szerkesztette: Kövér György. Századvég, Budapest, 2006.)
Baráth Katalin: 196
Vonzások és taszítások erőtere: Közép-Európa
(R. J. W. Evans: Austria, Hungary, and the Habsburgs. Essays on
Central Europe, c. 1683-1867. Oxford University Press, 2006.)
Deák Ágnes: 201
Számunk szerzői 205
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem