A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1992. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XXXIX. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

Augusztinovics Mária: A nyugdíjrendszer válsága
Ábel István - Richárd A. Miller: A vállalatokat eladják, ugye?
Ábel István - John P. Bonin - Székely P. István: A lakossági
megtakarítások portfóliószerkezete 7
Bod Péter: Mennyibe kerül egy társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése ? I. Biztosítástechnikai alapfogalmak
Bod Péter: Mennyibe kerül egy társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése ? II. A finanszírozási típusokról
Bródy András: A pénzforgalom egy input-output modellje
Bródy András: A pénzügyi egyensúlyról
Csaba László: Válság vagy visszaesés?
Csaba László: Kelet-Európa a sokk után
Dániel Zsuzsa: Legyenek-e bérlakások?
Erdős Tibor: A gazdaság stabilizálásáról
Ékes Ildikó: A vgmk-tól az aluljáró-kereskedelemig
Fekete Ferenc: Kooperáció ós privatizáció
Gedeon Péter: Demokrácia és piacgazdaság. I. Az iparosodott
társadalmak tipológiájához
Gedeon Péter: Demokrácia és piacgazdaság. II. A rendszertranszformáció tipológiájához 6
John P. Bonin - Székely P. István - Abel István: A lakossági megtakarítások portfoliószerkezeteKirály Júlia: Pénzpiaci szegmensek - szegmentált irányítás
Kónya László: Bevezetés a vintage típusú növekedési modellek elméletébe
Kornai János: A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról
Kornai János: Még egyszer a piaci szocializmusról
Kozma Ferenc: ökonómia és ökológia. Környezetbarát gazdaság - tőkekorlát mellett
Köllő János: Zsibvásár az aluljárókban
Köves András: Sokkterápia vagy fokozatosság
Kövér György: Abszolutizmusból alkotmányosságba. Az Osztrák Nemzeti Bank és a Plener-féle banktörvény
Mandel Miklós-Veress József: A gazdasági rendszerváltás dilemmái - válságban
Martinás Katalin: A gazdagság mérése
Mihályi Péter: Fosztogatás - osztogatás - fosztogatás
Miller, R.A. - Ábel István: A vállalatokat eladják, ugye?
Oblath Gábor: Külső adósságfelhalmozás és az adósságkezelés
makroökonómiai problémái Magyarországon. I. A külső
adósságfelhalmozás, erőforrás-transzfer és a hazai adósságstratégia kritikái
Oblath Oábor: Külső adósságfelhalmozás és az adósságkezelés
makroökonómiai problémái Magyarországon, II, Az adósságfelhalmozás makroökonómiája és a külföldi tőke beáramlása
Rimler Judit: Miért dolgozik az emberi
Rupp Kálmán: A szociális védőháló közgazdaságtana és a kelet-közép-európai átmenet
Semjén András: Oktatásfinanszírozás: szempontok egy reformhoz
Simon András: Pénz a hiánygazdaságban
Simon András: Privatizálási stratégiák makroökonómiája
Simon György: Az infláció mechanizmusa a fejlett nyugati országokban
Simonovits András: Indexált kölcsönök és várakozások matematikai elemzése
Stark, Dávid: A rendszerazonosságtól a szervezeti sokféleségig.
A kelet-európai változások elemzése
Szabó Katalin: Az oligopóliumoktól a monopolisztikus versenyig
Székely P. István - Ábel István - John P. Bonin: A lakossági
megtakarítások portfoliószerkezete
Timár János: A magyar felsőoktatás fejlesztése
Török Ádám: Egy „vagyoncsökkentő" vállalat a magyar elektronikai iparban
Török Ádám: A tulajdonjogok közgazdaságtana és a versenypolitika. A magyar gazdasági átalakulás egyes piacelméleti Összefüggéseiről
Valentinyi Ákos: A privatizáció makroökonómiai hatásai zárt gazdaságban
Valentinyi Ákos: Stabilizáció ós növekedés Magyarországon - néhány elméleti megfontolás
Valentinyi Pál: Bak nyújtják a közszolgáltatást?
Veress József - Mandel Miklós: A gazdasági rendszerváltás dilemmái - válságban
Vince Péter: Egy piac működésének eltérő értelmezései
Voszka Éva: Az elszakadás utolsó kísérletei
Voszka Éva: Kerülőutak, ösvények, zsákutcák. Privatizáció 1991-ben
Welfens, Paul J. J.: Egyesítés és rendszerváltás. Új német gazdasági csoda
35. Esszé
Kozma Géza: A kultúra finanszírozása és szabadsága
3. Vita
Bod Péter: Népességstatisztika és biztosításügy
Bródy András: Gazdaságunk az ezredfordulón
Csekő Imre: Még egyszer a korrupcióról, a hatékonyságról és más egyebekről
Galasi Péter - Kertesi Gábor: Válasz Csekő Imre megjegyzéseire
Laki Mihály: A vállalati magatartás változása és a gazdasági válság
Miltényi Károly: Megjegyzések a népesség-előrejelzés témakörében "
Muraközy László: Az államháztartás a kilencvenes évek Magyarországán
4. Műhely
Barta Györgyi - Poszmik Erzsébet: A gazdasági alkalmazkodás
első jelei a borsodi válságtérségben
Falusnó Szikra Katalin-Mosolygó Zsuzsa: A külföldi működő tőke hazánkban
Galaai Péter: Termelés és munkakereslet részleges adagolás
mellett. Empirikus vizsgálódás
Hideg Éva: A társadalmi modellek újabb irányzatai
Laokó Mária: Az illegális gazdaság aránya Magyarországon 1971 és 1989 között
Masztis Tamás: A közműszektor privatizációs lehetőségei
Sipos Aladár-Szücs István: A mezőgazdasági termőföld komplex értékelése
Türei Sándor: A piacgazdaság kialakításának hatása a foglalkoztatottságra és ennek hosszú távú kilátásai
5. Dokumentum
A Magyar-Nemzetközi Kék Szalag Bizottság: A forint konvertibilitása
6. Közgazdász-vándorgyűlés
Gábor R. István: A második gazdaság ma - az átalakulás kérdőjelei
Kádár Béla: A gazdasági növekedés külgazdasági összefüggései
7. Közelmúlt
Antalóczy Katalin: Szorításban. KGST-kapcsolataink utolsó három éve
8. Megemlékezés
Hegedűs B. András: Péter György pályája
9. Évforduló
Árvay János: A nemzetijövedelem-számítás története Magyarországon Kautz Gyulától napjainkig
10. Szemle
Fazakas Gergely: A tőzsdeindexekről
Hann Endre - Laki Mihály: A közvélemény a magángazdaság térnyeréséről (1989-1990)
Hoványi Gábor: Válságmenedzselés - menedzserválság
Izikné Hedri Gabriella: Az Európai Közösséggel aláírt társulási
megállapodás és a magyar kibontakozás
Mohácsi Kálmán: Az importliberalizáció hatása az élelmiszergazdaságban - a (fehérje)takarmánypiac elmozdulásai
Németh Zoltán - Semsey Barna: A kivásárlás
Nyikos László: A számvevőszéki ellenőrzés néhány szakmai problémája
Szabó Márton: A vertikális koordináció a magyar tejgazdaságban
11. Könyvajánlat
Bock Gyula - Martin Hajdú György - Réz András - Tóth Ferenc: Nemzetközi gazdaságtan (Fölsz Attila)
Külgazdasági liberalizálás. Nemzetközi tapasztalatok és a magyar gazdaságpolitika. Szerkesztette: Köves András és Márer Pál (Fáyné Péter Emese)
Mi az a „semmi", amit az emberről Bertalanffytól megtudhatunk ? (Rimler Judit)
Posztkapitalizmus? Garai László: „ . . . kis pénz, kis foci?"
Egy gazdaságpszichológia megalapozása (Szabó Péter)
Sós Aladár: Szabadság és gazdaság (Sz. J.)
12. Tudományos tájékoztató
Beszámoló az amerikai]Közgazdasági Társaság közgyűléséről (Kovács Ilona)
Inotai András: A működő tőke a világgazdaságban című doktori értekezésének védése a Magyar Tudományos Akadémián (Garai Katalin)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem