992.922

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1955. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata - II. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.535 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Cikkek
A Központi Vezetőség 1955. novemberi határozata és a közgazdászok feladatai1409
A marxista-leninista közgazdaságtan nagy vívmánya517
Az 1956. évi népgazdasági terv sikeréért1425
1945-1955.257
Feladataink a Központi Vezetőség márciusi határozatának megvalósításában260
Virágzó szocialista mezőgazdaságunkért637
Abelovszki Vladimir: A szovjet ipar újabb fellendülése1032
Ajtai Miklós - Havas Péter: Az ipari termelés műszaki színvonalának növelése a munkatermelékenység növelésének fontos forrása805
Apró Éva: Lenin, a politikai gazdaságtan nagy teoretikusa269
Ausch Sándor: A háború finanszírozása és az 1938-1944. évi infláció Magyarországon1194
Barlai Ervin: A termelői árrendszer hatásának tapasztalatai a faiparban1458
Bod Péter: A munkatermelékenység és a munkabér összefüggésének néhány kérdése1141
Csendes Béla: A demoratikus agárárátalakulás Magyarországon310
Csizmadia Ernő: A szocialista nagyüzemi gabonatermelés fölénye1005
V. Djacsenko: A közgazdasági tudományos kutatómunka feladatai1439
Erdei Ferenc: A kukoricatermelés néhány kérdéséről1295
Erdős Péter: A leggazdaságosabb műszaki tervváltozat kiválasztásának néhány kérdéséről199
Erdős Péter: "A beruházások gazdaságosságának fogalma és számszerű értékelése" című cikkről906
Falusné Szikra Katalin: A szellemi és a fizikai munka viszonyáról hazánkban345
Farkas Imre: A beruházások gazdasági hatékonysága134
Fenyő Imre: A piaci kereskedelem kérdései hazánkban116
Fenyő Imre - Zala Ferenc: A fogyasztási cikkgyártó iparágak és a kereskedelem kapcsolata677
Friss István: A magyar népgazdaság fejlődése a felszabadulás óta (II. rész: A fordulat évétől pártunk II. kongresszusáig)1
Friss István: Népgazdaságunk fejlesztésének üteméről769
Garamvölgyi Károly: A szovjet mezőgazdasági tervezés újabb irányelvei1483
Gergely Sándor: Az ipar anyagi-műszaki ellátása tervezésének néhány kérdése878
Göncöl György: Az amerikai imperialisták beavatkozása a Távol-Keleten388
Göncöl György: A külkereskedelem marxi elméletéhez1281
Győrffy Béláné - Kernács Sándor: Sertéshús-ellátásunk javításának néhány gazdasági problémája1310
Hegedüs Tibor: A kémizálás: a műszaki fejlesztés fontos követelménye1020
Hetényi István: A nemzeti jövedelem tervezésének egyes kérdései138
Hevesi Gyula: A termelés gazdaságosságának feltételéről188
Horváth Lajos: Mezőgazdaságunk gépesítése662
Huszár István: Az életszínvonal tervezésének és mérésének néhány kérdése22
Huszár István: Első ötéves tervünk eredményei791
Kemenes Egon: A gazdaságosság szempontjainak érvényesülése a vállalati tevékenységben402
Kereszturi Sándor: A lakáskérdés mint közgazdasági probléma366
Kozmutza Pál: A vállalatok gazdaságos működéséről83
Latkovics György: A jövedelemelosztás alapelvei a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben863
Luca Ferenc: A termelőszövetkezeti gazdálkodás fejlesztésének néhány problémája326
Markos György: A területi tervezés elméleti alapjai1468
Mátyás Antal: Egy magyar közgazdász a XVIII. századból (Skerlecz Miklós közgazdasági nézetei)162
Mátyás Antal: Berzeviczy Gergely közgazdasági nézetei1045
Molnár Ferenc: Az Egyesült Államok tőkekivitelének néhány sajátossága a kapitalizmus általános válságának második szakaszán1325
Nezvál Ferenc: A város- és községgazdálkodás jelentősége és feladatai150
N. Nyekraszov: A műszaki haladás és a termelés gazdaságtana825
Nyers Rezső: A földművesszövetkezetek szerepe a város és a falu áruforgalmában562
Nyilas József: A szocialista iparosítás időszerű elvi kérdései292
Porzsolt József: Nyugat-Németország újrafelfegyverzésének gazdasági hátteréről34
Rédei Jenő: Ipari munkásságunk 10 éves fejlődése a számok tükrében121
Sipos Aladár: Magyarország gyáripara az 1920-as években889
Somogyi Gyula: Az 1955. évi népgazdasági terv fő arányai282
Stoll Lóránt - Radó Antal: Szénbányászatunk fejlődése és feladatai374
Szabó Ferenc: A genfi atomkonferencia és az atomenergia gazdaságossága1154
Szanyi Jenő: Az export gazdaságosságának mutatói710
Szórádi Károly - Kasper Egon: Villamosenergia-termelésünk fejlesztésének kérdései546
Szórádi Károly - Kasper Egon: Villamosenergia-termelésünk gazdaságosságának kérdései647
Szunyogh Károly: Mezőgazdaságunk szocialista átalakításának fő útja és fő formája847
Sz. Sztrumilin: A népgazdasági mérleg mint a szocialista tervezés eszköze48
Tálas Barna: Kína a szocialista iparosítás útján174
Timár Mátyás: Az állami költségvetés néhány kérdéséről534
Tomcsányi Pál: Gyümölcstermelésünk fejlesztésének néhány közgazdasági vonatkozása1176
Turánszki Miklós: A beruházások gazdaságosságának fogalma és számszerű értékelése579
Varga István: Egyes magyarországi vállalatok nyereségének alakulása a világgazdasági válság idején694
Vincze Imre: Tervezési módszereink tökéletesítésének néhány problémája1215
Wolfram Roland: A külkereskedelem gazdaságosságának kérdéseihez69
Konzultáció
Csapó László: Az árutermelő munka kettős jellege925
Csendes Béla: A mezőgazdasági termékek állami begyűjtésének szükségessége915
Dege Lajos: Az újítómozgalom a technika fejlesztésének szolgálatában1059
Erdei György: A termelékenység fokozása, az önköltség csökkentése: az életszínvonal emelésének elengedhetetlen feltétele421
Földes István: A szocializmus gazdasági alaptörvénye592
Friss István: Parasztságunk útja a népi demokráciában412
Szemle
A Közgazdaságtudományi Intézetről87
Balázsy Sándor: Fontos belső tartalékunk: a kihasználatlan gépek munkábaállítása a kohó- és gépiparban961
Balla Sándor: Mezőgazdaságunk munkaerőhelyzete216
Barlai Ervin: Termelői árrendszerünk problémái a faiparban89
Bauer Ilona - Nagy Károly: A város és a falu gazdasági kapcsolatának kérdései népi demokráciánkban (Beszámoló az MDP pártfőiskoláján tartott elméleti tanácskozásról)943
Bereczky István: Új ipari létesítmények műszaki-gazdasági tervei725
Bródy András: A minőség javításának és az önköltség csökkentésének néhány problémája453
Bródy András: A minőségjavítás néhány üzemgazdasági kérdése a kohászatban1078
B. S. - J. A.: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tudományos ülésszaka733
Buzás József: Külkereskedelmünk fejlődésének 10 éve462
E.-Sz.: A hazai gazdaságföldrajz-tudomány feladatai1365
E. Zs.: A társadalmi termelés I. osztályának elsődleges fejlődése a bővített újratermelés törvénye444
Enyedi György: A szovjet mezőgazdaság új fellendülés útján935
Enyedi György - G. Szabó Mihály: Egyiptom gazdasága az új rendszerben1350
Gál László: A műszaki fejlesztés helyzete és feladatai az Orion Rádiógyárban1243
Göncöl György: A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet jellegzetességei a Német Demokratikus Köztársaságban606
H. T.: Maróti Ödön kandidátusi értekezésének vitája1112
Halmosy Dénes: Az új GATT-egyezményről610
Harsányi István: Az iparvállalati tervezés és szervezés oktatásáról1102
Ivánfy János: A mezőgazdasági kisüzem helyzete és pusztulása a kapitalista Magyarországon12
Korán Imre: A gépek és a gépi berendezések forgalma a kapitalista világpiacon1068
Kovács Sándor: Gazdasági igazgatásunk egyszerűsítéséről1493
Kőmíves Imre: India gazdasági fejlődése a második világháború után1226
László Imre: Közgazdászképzés a népi demokratikus Csehszlovákiában210
Papp Lajos: Hogyan vált jövedelmezővé a Kátai Állami Gazdaság?1093
Szilágyi Béla: Jugoszlávia gazdasági fejlődéséről953
Szőczei Sándor: A termelékenység fokozásának néhány kérdése a MÁVAG kovácsológyárban1250
Terényi Aladár: Kovácstechnológiánk fejlesztése az önköltségcsökkentés szolgálatában1252
Udvari László: Árutermelés és jövedelmezőség egy kiváló termelőszövetkezetben1232
Ulbrichné Ács Magda: Kislégi Nagy Dénes kandidátusi disszertációjának vitája968
Varga Jenő: Részletek "A proletárdiktatúra gazdaságpolitikai problémái" című tanulmányból (Összeállította: Gábor Sándorné)430
Varga József: A műszaki fejlesztés helyzete és feladatai a Ganz Vagon- és Gépgyárban1087
Zakar Károly: A kommunizmus anyagi-technikai bázisának kiépítése a Szovjetunióban717
Számok és tények
1944-1954. Adatok hazánk 10 éves gazdasági fejlődéséről (II. A földreform számokban)98
1944-1954. Adatok hazánk 10 éves gazdasági fejlődéséről (III. A stabilizáció, az újjáépítés megindulása)231
1944-1954. Adatok hazánk 10 éves gazdasági fejlődéséről (IV. A hároméves terv eredményei)471
1944-1954. Adatok hazánk 10 éves gazdasági fejlődéséről (Befejező rész: Népgazdaságunk fejlődése az első ötéves tervben)741
Kritika és könyvismertetés
Angyal Béla: Könyv a gépállomások gazdasági tevékenységének vizsgálatáról1378
Bencze Nóra: Obláth György: A külkereskedelem technikája617
Berend Iván - Ránki György: Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867-1900477
Csapó László: David Ricardo: A politikai gazdaságtan és az adózás című művének legújabb magyar kiadásához236
Forgács Tibor: Erdős-Bakos-Lukács: A belkereskedelem gazdasági tevékenységének elemzése754
Hajós Endre: R. P. Dutt: Válságban Nagy-Britannia és a brit imperializmus102
Hajós Endre - Kovásznai Gyula: A nemzetközi kereskedelem kérdéseinek új tankönyve1260
Maróti Ödön: Fontos szovjet könyv az ipari specializációról és kooperációról1372
Molnár Ferenc: A kapitalista országok gazdasága 1929-1953747
Rózsa György: Egy jelentős nemzetközi közgazdasági bibliográfiai vállalkozásról1387
Szórády Károly - Turánszki Miklós: Gerle György: A beruházások gazdasági-műszaki tervezése című könyvéről11
Folyóiratszemle
A lengyel közgazdasági lap legutóbbi számairól (Becht Katalin1265
A szocialista államapparátus munkájának javításáért, az igazgatási költségek csökkentéséért! A Kommunyiszt 1954. 16, a Finanszi i Kredit SZSZSZR 1954. 3, és a Pravda 1954. november 20, 23, 29-i számában megjelent cikkek nyomán (K. T.)108
A Probleme Economice című román közgazdasági folyóirat 1954. évi első öt számáról (Solymár Jenőné)979
A Voproszi Ekonomiki 1954. évi 11. és 12. számából (M. L.)245
A Voproszi Ekonomiki 1955. évi 1., 2. és 3. számából (M. L.)622
A Voproszi Ekonomiki 1955. évi 4., 5. és 6. számából (M. L.)970
A Voproszi Ekonomiki 1955. évi 7., 8. és 9. számából1391
A Wirtschaftswissenschaft című német közgazdasági folyóirat legutóbbi számairól (K. J.)1512
Az Economie et Politique című francia marxista közgazdasági folyóirat 1954. évi 8., 9. és 1955. 1. számának ismertetése (Bölcskei Edit)488
Az Economie et Politique 1955. évi 10., 11. és 12. számából (Bölcskei Edit)1126
Szakirodalmi tájékoztató
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Közgazdasági Intézetének a tőkésországok gazdasági kérdéseivel foglalkozó kiadványai117
Tájékoztató a Szovjetunió Állami Pénzügyi Kiadójának kiadásában 1954-ben megjelent egyes fontosabb pénzógyi tárgyú könyvekről253
Tájékoztató a Szovjetunió Állami Pénzügyi Kiadójának kiadásában 1954-ben megjelent egyes fontosabb pénzügyi tárgyú könyvekről495
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem