1.034.238

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1956. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata - III. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.518 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Cikkek
A Magyar Tudományos Akadémia 1956. évi nagygyűlésen elhangzott közgazdasági tárgyú felszólalásokból (Friss István, Donáth Ferenc, Nagy Tamás)781
A népgazdaság és a közgazdaságtudomány fejlődésének szocialista, demokratikus és magyar útjáért!1285
A szocialista demokrácia kibontakozásáért és a népgazdaság fejlesztéséért1021
A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa257
A termelőszövetkezetek erősítése és a közgazdászok feladatai133
A termelőszövetkezeti önköltség- és jövedelmezőségszámítás módszerének egyes kérdései422
Az 1956. évi külkereskedelmi terv teljesítéséért1
Eleven közgazdasági élet teremtésével az új ötéves tervért649
Ausch Sándor: Az 1946. évi stabilizáció903
Ausch Sándor - Gerő Tamásné: Az infláció veszélyéről1320
Ács Magda: A népgazdasági mérlegrendszer szerepe a tervezésben533
Ádám György: Az automatizálás néhány problémájáról1388
Balázsy Sándor: A vállalati ötéves tervkészítés néhány tapasztalata829
Benke István: Az anyagi érdekeltség lenini elve és alkalmazásának néhány kérdése412
Berend Iván - Ránki György: Az ipar háborús előkészítése és ennek hatása az ipari ciklus alakulására Magyarországon (1933-1938)58
Bródy András: A hóvégi hajrá és gazdasági mechanizmusok870
Csendes Béla: A búzatermelés és -felhasználás alakulása hazánkban a felszabadulás előtt és 1950-1955 között1191
Erdős Péter: A tervgazdálkodás néhány elméleti kérdéséről676
Erdős Péter: Lenin az I. osztály elsődleges fejlődésének törvényéről389
Fenyő Imre - Lukács Andor: A vállalati nyereség szerepe a szocialista kereskedelemben162
Fonál Sándor: A foglalkoztatottság időszerű kérdései1307
Friss István: A technikai haladás társadalmi-gazdasági következményei1346
Gábor Ottó: A távlati tervezés néhány kérdése a gépiparban11
Gergely Sándor - Wessely Vilmos: Fontos anyagtartalékaink: az elfekvő készletek177
Gerő Tamásné: Felhalmozás és pénzfelhalmozás1149
Gönczi Iván: Az önálló elszámolás fokozatos bevezetése a gépállomásokon728
Göncöl György: Az átmeneti korszak nemzetközi gazdasági kapcsolatairól816
Göncöl György: "Európai integráció" és imperialista ellentétek275
Görög László: A mezőgazdaság munkaerő-helyzete és a távlati területi tervezés712
Harmati Sándor: A dieselesítés közgazdasági jelentősége a vasúti vontatásban192
Jakab Erzsébet: Könnyűiparunk új nyersanyagbázisa149
Jónai Endre: Az osztrák exportkonjunktúra és az államszerződés574
Keserü János: Tapasztalatok az amerikai mezőgazdaságról330
Kiss Imre: A vegyipar szerepe a mezőgazdasági termelés fejlesztésében1058
Kiss Tibor: Hazánk és a szocialista tábor többi országa közti együttműködés eredményei és lehetőségei796
Kopátsy Sándor: A népgazdasági tervezés tökéletesítése és a termelés gazdaságosságának fokozása az állami gazdaságokban439
Kopátsy Sándor: A termelőszövetkezeti jövedelemelosztás néhány új elve1328
Kopátsy Sándor: Az állami gazdasági tervezés tökéletesítésének módszerbeli és gyakorlati problémái545
Liska Tibor: Kísérleti számítások a beruházások és a nemzetközi munkamegosztásban való részvételünk gazdaságosságáról517
Lux László: Építőiparunk fejlesztésének néhány problémája302
Markos György: Távlati tervezésünk gazdasági-földrajzi tényezői1167
Máriás Antal - Nagy András: Pamutszövet-kivitelünk néhány kérdése884
Mátyás Antal: Franklin Benjamin közgazdasági nézetei453
Mérei Gyula: Az 1848-1849. évi magyar kormányok gazdaságpolitikája314
Molnár Ferenc: Egyiptom és a szocialista országok gazdasági kapcsolatairól1071
Nagy Gyula: A második ötéves terv az állami gazdaságokban839
Nagy Lajos: Tessedik Sámuel közgazdasági nézetei1420
V. Nagy Lukács: A munkatermelékenység növelésének útja mezőgazdaságunkban560
Nagy Tamás: A politikai gazdaságtan néhány kérdéséről657
Pál József: A szocialista munkaszervezet a termelőszövetkezeti gazdálkodás fejlesztésének fontos emelője34
Pálinkás István: A termelőszövetkezeti tervezés idei tapasztalatai285
Péter Pál: A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatokról1203
Péter György: A gazdaságosság és a jövedelmezőség jelentősége a tervgazdálkodásban (I. rész)695
Péter György: A gazdaságosság és a jövedelmezőség jelentősége a tervgazdálkodásban (II. rész)851
Sándor Péter: Specializáció és kooperáció a gépiparban1180
Sovány Ferenc: Anyaggazdálkodásunk egyszerűsítésének elvi kérdései1041
Szabó Gergely: A technika fejlesztése a Szovjetunió hatodik ötéves tervében264
D. Szabó József: A munkatermelékenység szakadatlan növelésének néhány kérdése a Szovjetunió hatodik ötéves tervében400
Szabó Károly: A hosszú távlatú területi tervezés kérdései hazánkban1032
Szlamenicky István: Baromfihús- és tojástermelésünk főbb közgazdasági vonatkozásai1371
Tauszk György: A pénzügyi ellenőrzés feladatai az 1956. évi népgazdasági terv előmozdításában21
Tömpe István: A népgazdaság faellátásának egyes kérdései47
Varga István: A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása1354
Vasziliu Jorgosz: Az Egyesült Államok agrárviszonyai a második világháború után1405
Konzultáció
Valkovics Emil: A marxi földjáradékelmélethez1433
Szemle
A Közgazdaságtudományi Intézet egy éve461
A szocialista gazdaság új, nagyszerű távlatai (a Szovjetunió hatodik ötéves terve irányelveinek tervezete)202
Testvérintézeteink munkatervei1216
Ádám György: Atomenergia és automatizálás928
Bihaly Tamás: Kandidátusi értekezés vitája604
Biró Gerd: A francia munkásosztály elnyomorodásának újabb tényei212
Bodnár László: A komplex gépesítés jelentősége az aratásban95
Bodnár Miklós: A közös és az egyéni érdekek helyes összeegyeztetésének egyes kérdései a termelőszövetkezeti gyakorlatban1254
Bukta Lajos - Rákos Jenő: Mezőgazdasági termékek bizományi értékesítése a szövetkezeti kereskedelemben348
Buzás József: Nyugat-Németország előretörése a tőkés világpiacon74
Cselőtei László: A zöldségtermesztés és -fogyasztás néhány kérdéséről619
Doroszlói György: Műszaki fejlődésünk fontos tényezője: a műszeripar611
Engel Gábor - Liska Tiborné: A vaskohászatban alkalmazott minőségi bérezési rendszer eredményei és hiányosságai478
Enyedi György: Agrárközgazdasági tapasztalatok Bulgáriában1477
E. P.: Kandidátusi értekezés vitája962
E. Zs.: A II. közgazdászkongresszus Lengyelországban1444
E. Zs.: Kandidátusi értekezések vitája1100
E. Zs.: Kandidátusi értekezések vitája1483
E. Zs.: Kísérleti tervezési módszer a Duna Cipőgyárban974
Fazekas Béla: A jugoszláv termelőszövetkezetekről1237
Félix Pál: A Vietnami Demokratikus Köztársaság agrárpolitikája220
Ganczer Sándor: Közgazdász szemmel Lengyelországban954
Gönczöl József - Lábán József: A mezőgazdasági jövedelemadó új rendszere980
Halász István: A Német Tudományos Akadémia Gazdaságtudományi Intézetek elméleti konferenciájáról467
K. A. - M. F.: A Jugoszlávia és a többi szocialista ország közötti külkereskedelem 1954-1955-ben919
K. J.: Nyugat-Németország közgazdasági problémáiról470
Kádár Iván: Szociáldemokrata teoretikusok álláspontja a mezőgazdasági nagyüzem-kisüzem kérdésében a Horthy-rendszer idején1129
Kepes Tamás: Az energiaprobléma megoldásának útja: az atomenergia békés felhasználása489
Kolacsek András: A szovjet kereskedelem fejlődésének néhány időszerű kérdése1466
Kornis Pálné: A Német Demokratikus Köztársaság gazdasági helyzete az első ötéves terv után742
Kovács Géza: A Pest megyei termelőszövetkezetek fejlődésének néhány kérdése1117
László Imre: A lengyel közgazdászképzésről szerzett tapasztalatok947
Megyeri Endre: A műszaki fejlesztés gazdasági kérdéseinek új fóruma939
N. A.: A francia gazdasági helyzet1224
Orosz Árpád: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen folyó pénzügyi szakképzés eredményei és hibái106
Parányi György: A termelékenység növelésének fontos eszköze: a vállalaton belüli szállítás és rakodás korszerűsítése752
Pálinkás László: Az indiai tervgazdaság fejlesztésének új problémái1089
Pillis Pál: A közgazdászképzés néhány időszerű kérdése1242
Pillis Pál: A politikai gazdaságtan tanszékek tudományos kutatómunkájának helyzete és feladatai592
R. J.: Vita egy gazdaságföldrajzi könyvről230
Rába András: A kelet-nyugati kereskedelem340
Román Zoltánné: Az önköltség ellenőrzésének egyes kérdései az építőiparban357
Simonyi Lajos: Szerszámüzemeink fejlesztése: a műszaki haladás fontos feltétele88
Székely Gábor: A Lipcsei Tavaszi Vásár: a Kelet és a Nyugat közti kapcsolatok fejlődésének újabb láncszeme630
Tömpe István: Az új termelői árrendszer első eredményei az erdőgazdálkodásban és a faiparban971
Kritika és könyvismertetés
Ádám György: Angelos Angelopoulos: Egyesíti-e az atom a világot?1263
Erdős Péter - Hoch Róbert - Máriás Antal - Mérei Gyula: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem első Évkönyve364
Fáth János: Máriás-Fülöp-Kardos: Vállalati terveés az iparban241
Földi Tamás: Berend Iván - Ránki György: Magyarország gyáripara az imperializmus első világháború előtti időszakában 1900-1914762
Gáspár Lászlóné: G. A. Prugyenszkij: A termelés belső tartalékai637
Koródi József: Dr. Friedrich Klitsch: Bevezetés az ipartelepítés kérdéseibe114
Rózsa György: Bibliográfia a magyar nyelvű közgazdasági irodalomról377
Rózsa György: Megjegyzések az UNESCO közgazdasági bibliográfia 2. és 3. kötetéről1138
Rózsa György: Nemzetközi bibliográfia a termelékenység kérdéseiről994
Simai Mihály: S. Aaronovitch: Az angol monopoltőke uralma500
Varga István: Varga Jenő: A magyar kartellek. Közgazdasági, szociális és politikai szerepük vázlata987
Szakirodalmi tájékoztató
Magyar és idegen nyelvű gazdasági tárgyú könyvek
Ferenczy Ödönné - Rózsa György: Bibliográfia Jugoszlávia gazdaságáról1496
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv