992.922

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1958. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata - V. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.428 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Cikkek
Lapunk munkájának és feladatainak néhány kérdése79
40 év harcaiban a magyar nép élén1105
Ajtai Miklós: A beruházások koncentrálása816
Antos László - Kóródi József - Salamon Ödön: A hazai cellulóz- és papírtermelés hosszútávú fejlesztése852
Ausch Sándor: A népgazdasági mérlegrendszer néhány főbb problémája561
Bognár József - Vajda Imre: A szocialista országok gazdasági együttműködésének kérdései34
Bródy András: Az ágazati kapcsolatok mérlegének elméletéhez823
Cukor György: Az ipari export gazdaságosságának számítása346
Csendes Béla: Az új felvásárlási rendszer és a központi készletgyűjtés601
Csete László: A kolhozrendszer fejlődésének új állomása575
Csete László: Munkatermelékenység a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben1240
Csikós-Nagy Béla: Az értéktörvény és az ár1109
Erdei Ferenc: A mezőgazdasági termelés belterjessége113
Esze Zsuzsa: A diadalmas marxi életmű449
Farkas Imre: Beruházási politikánk új vonásai1149
Garamvölgyi Károly - Nagy Gyula: Mezőgazdaság a hároméves tervben703
Gönczi László - Kis Pál: A szövetkezeti gazdálkodás új eredményei366
Göncöl György: Gazdaság és politika Lenin imperializmuselméletében1
Göncöl György: Az értéktörvény a kapitalizmusban és a szocializmusban464
Göncöl György: A két rendszer harca és az egységes világgazdaság kérdése785
Horst Heininger: Az úgynevezett nyugatnémet "gazdasági csodáról"1054
Jávorka Edit: A szocialista vállalatok dolgozóinak béren felüli jövedelmei hazánkban1008
Kemenes Egon: Piackutatás és tervgazdálkodás1268
D. Sz. Kolpakov: A demokratikus centralimus lenini elvének megvalósítása a Szovjetunió szocialista mezőgazdaságának irányításában14
Kornai János: Kell-e korrigálni a nyereségrészesedést?720
Lévai András: Magyarország távlati energiaproblémái (I. rész)885
Lévai András: Magyarország távlati energiaproblémái (II. rész)1030
Lukács László: A nyereségelszámolás pontosságának korlátai és az anyagi ösztönzés225
Lukács László: Az önköltségszámítás pontosságának korlátai és az árképzés588
Mandel Miklós - Szunyogh Zoltán - Varga Jenő: A termelőberuházások gazdaságossági számításainak módszere257
Máriás Antal: A termelőeszköz-forgalom néhány problémája381
Mátyás Antal: Az érték problémái Ricardónál390
Mátyás Antal: A statikus egyensúlyi elmélet Walrasnál922
Meitner Tamás: Munkásbér-rendszerünk fő vonásai az átlagbérellenőrzés bevezetése előtt és után162
Mód Aladárné: Parasztságunk jövedelmi rétegződése872
Molnár Ferenc: Túltermelési válság az Egyesült Államok militarizált gazdaságában479
Morva Tamás: A külkereskedelmi és a fizetési mérleg, valamint a társadalmitermék- és nemzetijövedelem-mérleg összefüggései1039
Nagypataki Béla: Adalékok a magyar szövetkezeti mozgalom felszabadulás előtti történetéhez509
N. V. Orlov: A kapitalista gazdaság jelenkori konjunktúrájának főbb vonásai337
Pach Zs. Pál: A magyarországi és oroszországi porosz-utas agrárfejlődés egyező és eltérő vonásairól a XIX. század második felében56
Pach Zs. Pál: A tőkés földjáradék keletkezése a nyugat-európai agrárfejlődésben (A tőke III. kötetének 47. fejezetéhez)1217
Ripp Géza: Tervszerűség és spontaneitás (Vitacikk)133
Román Zoltán: Tervezés, statisztika és az ágazati kapcsolatok mérlege1135
Sebestyén József: A termelési feltételek, a termelési érték és a gazdaságosság mennyiségi összefüggései a szövetkezeti növénytermelésben273
Simán Miklós: A könnyűipar gazdasági problémáiból904
Schmidt Ádám: A szocialista jövedelemelvonási rendszer főbb sajátosságai836
D. Szabó József: A hároméves terv néhány főbb vonása673
Szurdi István: Néhány észrevétel a Közgazdasági Szakértő Bizottság elgondolásaihoz, javaslataihoz688
Timár Mátyás: Az 1958. évi költségvetés és gazdálkodásunk néhány kérdése500
Vadász Zoltán: Tüzelőanyag- és energiahelyzetünk az 1958-1960. évi hároméves terv időszakában1257
Vajda Imre: A tőkés konjunktúra alakulása az elmúlt két évben176
Vajda Imre: A tőkés világpiac az elmúlt két évben289
Varga Edit: A tervezés módszereinek megjavítása696
Varga István: Néhány gondolat a népgazdasági tervezés módszereinek megjavításáról151
Varga Jenő: A háború utáni ipari ciklus problémái és a túltermelési válság795
Vági Ferenc: A paraszti termelés és reáljövedelem alakulása240
Vági Ferenc: A forgalomban levő pénzmennyiség és a lakosság pénzkészlete1121
Vincze Imre: A jelenlegi termelőiár-rendezés alapelvei993
Dokumentumok
A Párt utat mutat! (A KMP első dokumentumaiból)1166
Szemle
Aczél István: A marxi újratermelési sémák és az input-output módszer1282
Antal Zoltán: A magyar almatermelés gazdaságossága759
Andrási Győző: Raktárhelyzetünk megjavítása1196
Bíró Lászlóné: Japán előretörése a tőkés világpiacon626
Rudolf Brauer: Az NDK külkereskedelmi problémái1069
Dobos Rózsa: Oroszország gazdasági helyzete 1917-ben a Nagy Októberi Szocialista Forradalom előestéjén. A proletár hatalom első gazdasági intézkedései1178
Fekete András: Közúti közlekedésünk közgazdasági kérdései314
Groó István: Francia-német nehézipari ellentétek a Mosel-csatorna tükrében189
Hoch Róbert - Szántó Ernő: A georgeizmus1296
Hont János: A mezőgazdasági termelői árarányok alakulásának néhány kérdése747
Ihrig Károly: A mezőgazdasági árpolitika egyes tőkésországokban198
Ihrig Károly: Mezőgazdasági árpolitika Svédországban és az Amerikai Egyesült Államokban953
J. G.: A reálbér és az abszolút elnyomorodás problémái - A Wirtschaftswissenschaft 1957. évi számaiból101
Kovács Dénes: Élelmiszerfogyasztás Magyarországon az 1950-1955. években91
Meisel Sándor: A tervezés és az irányítás tökéletesítése a csehszlovák iparban735
Nagy András: A külkereskedelem gazdaságosságának kérdései a lengyel közgazdasági sajtóban614
Nagy László - Ribiánszky Miklós: A hazai halhús-termelés gazdaságossága és távlatai1080
Pogány György - Bán Géza: A munkaerőmérleg-rendszer néhány kérdése949
Ribiánszky Miklós: Új gazdaságos mezőgazdasági energiaforrás: a biogáz542
Szecskő Tamás: Nyugat-Európa energiaproblémái422
Szigethy Károly: Termelővállalatok közvetlen exporttevékenységének tapasztalataiból534
Varga György: A politikai gazdaságtan néhány problémája és a "Politikai gazdaságtan" tankönyv harmadik kiadása305
Varga György: A szocialista országok közgazdászainak tudományos ülésszaka524
Vasziliu Jorgosz: A világ mezőgazdasági termelése és külkereskedelme a második világháború után405
Zoványi István: Nagyüzemi alapok és felhalmozás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben1187
Tudományos tájékoztató
A közgazdászok moszkvai értekezletének határozata209
A szerkesztő bizottság legutóbbi ülése549
E. Zs. - Sz. J.: Kandidátusi értekezések vitája1311
Fáth János: Nemzetközi szeminárium Prágában a gépipar gazdaságtanának kérdéseiről549
K. I.: A Közgazdaságtudományi Intézetről939
Sz. J. - E. Zs.: Kandidátusi értekezések vitája640
A szerkesztőség postájából
A termelőszövetkezeti jövedelemelosztás tökéletesítésének módszereiről (Levél a Püspökladányi Járási Tanács Mezőgazdasági Osztálytól)331
A szerkesztőség válasza332
Klár János - Haidegger Ernő: Néhány megjegyzés a hazai bauxit gazdaságos feldolgozásának kérdéséhez214
Michaletzky Vilmos: Válasz "A magyarországi bauxit és alumíniumtermelés gazdaságossági problémái" című cikkel kapcsolatos észrevételekre216
Varga Jenő: Néhány kiegészítés a bauxit- és alumíniumexport gazdaságosságának vizsgálatához210
Szakirodalmi tájékoztató
Magyar nyelvű gazdasági tárgyú könyvek778
Ács Magdolna: A szovjet hatalom 40 éves eredményei számokban660
Bródy András: Érdekes könyv a "Vezetés tudományáról"440
Erdős Tibor: Maurice Dobb: Politikai gazdaságtan és kapitalizmus1326
Esze Zsuzsa: Fred Oelssner: A gazdasági válságok I. kötet324
F. L.: Mezőgazdasági önköltségszámítás983
Ihrig Károly: A Központi Statisztikai Hivatal árstatisztikai kiadványai328
Iván Endre: Cukor György - Parányi György: Termelékenység és műszaki fejlesztés a gépiparban108
Kacsenyák Ferenc: A Szovjetunió népgazdasága 1956-ban. Statisztikai Évkönyv323
Klár János: Korán Imre: A műszaki külkereskedelem alapismeretei. 2. kötet667
Kondor György: Krekó Béla - Bacskay Zoltán: Bevezetés a lineáris programozásba436
Kovács Dénes: Az élelmiszerfogyasztás alakulása Magyarországon978
Makó Erzsébet: Csendes Béla: A mezőgazdasági termékek felvásárlása1209
Marosi Miklós: Dr. Susánszky János: Az üzemszervezés alapjai1093
Máriás Antal: Gazdaságossági számítások a gépiparban1091
Mentes Imre: Bacskay-Krekó: Matematikai zsebkönyv közgazdászok számára768
Molnár Ferenc: Johann Lorenz Schmidt: A válságelmélet új problémái106
N. A.: Gottfried Haberler: A nemzetközi kereskedelem elméletének áttekintése776
Neményi Vilmos: Néhány adat Lengyelországról981
Ph. M. - M. I.-né: Idegen nyelvű gazdasági olvasókönyvek438
Peregi Sándor: Nagy Lóránd dr.: Állami gazdaságok üzemstatisztikája és üzemelemzése770
Radnóti Éva: Helmut Koziolek: A nemzeti jövedelem marxi-lenini elméletének alapkérdései772
Rózsa György: Gh. Ravas: A román olajipar történetéről108
Rózsa György: Az UNESCO közgazdasági bibliográfiájának 4. kötete220
Rózsa György: Szovjet közgazdasági tájékoztató kiadványok767
Rózsa György: Két átfogó könyv a román népgazdaságról775
Rózsa György: A szocialista országok közgazdasági folyóiratai1095
S. Gy.: Lenin a szocialista gazdaság irányításáról321
Siklaki István: Vállalati kiskönyvtár663
Stuber Ervin: Franz Mehring: Marx Károly életrajza553
Szepesi László: Egy új közgazdasági-statisztikai bibliográfiai szemléről443
Varga György: S. Lilley: Az automatizálás és a társadalom1207
Vasziliu Jorgosz: Üzleti ciklusok és gazdaságpolitika1324
Wilcsek Jenő: Csikós-Nagy Béla: Árpolitika az átmeneti gazdaságban971
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem