992.982

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1968. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.532 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Dobos István: Az 1968. évi népgazdasági terv1
Hetényi István: A népgazdasági tervek nemzetközi összehangolása és a távlati tervezés10
Cukor György: Gazdasági kapcsolataink a fejlődő országokkal20
Révész Gábor: Nyereségszabályozás és vállalati érdekeltség38
Kornai János: A többszintű népgazdasági programozás modellje54
Vita
Jánossy Ferenc: "A trendvonal nem agyrém, de nem is fátum..."69
Szemle
Az ipar felkészülése az új gazdasági mechanizmusra (Gergely István-Mausecz Zsuzsa-Soós Attila)83
Új forma a magyar-csehszlovák kereskedelemben (Kiss Tibor)94
A norvég gazdasági tervezés (Báger Gusztáv)100
Folyóiratszemle110
Szakirodalmi tájékoztató
Andorka-Dányi-Martos: Dinamikus népgazdasági modellek (Sivák József)119
Simka István-Tóth Béla: A gazdaságirányítás új rendszere a mezőgazdaságban (Benet Iván)120
Kövér Károly: A tőkés világ valutarendszere (Becsky György)122
Michal Kalecki-Ignacy Sachs: A "vegyes gazdaságú" országok fejlesztésének finanszírozásáról (Jan Kulig)123
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata125
2. szám
Wilcsek Jenő: A tervszerű iparfejlesztés szabályozói a gazdaságirányítás új rendszerében129
Facsády Kálmán: Világpiaci tendenciák és a magyar gépkülkereskedelem143
Meznerics Iván: A gazdasági verseny jogi szabályozása az új mechanizmusban158
Kornai János: A többszintű népgazdasági programozás gyakorlati alkalmazásáról173
Enrlich Éva: Nemzeti jövedelmek dinamikus nemzetközi összehasonlítása naturális mutatókkal191
Benet Iván: A mezőgazdaság beruházásigényességének néhány problémája213
Szemle
A foglalkoztatottság várható alakulása 1970 végéig (Iván Pál)227
Vietnam: második Korea? (Molnár Ferenc)236
Folyóiratszemle246
Szakirodalmi tájékoztató
Dr. Jávorka Edit: A fogyasztói árak és dotációk (Balázsy Sándor)252
Jogi kérdések az új gazdasági irányítás köréből (Sárándi Imre)255
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata260
3. szám
Csikós-Nagy Béla: Az új magyar árrendszer265
Balassa Ákos: Új módszerek a népgazdasági tervezésben285
Madas András:
Molnár Ferenc: A műtrágya-felhasználás hatékonyságának néhány kérdése hazánkban293
Berend T. Iván: A közép- és kelet-európai gazdasági integráció kérdéséhez (Történelmi előzmények)308
Mihályffy László:
Szakolczai György: A gazdasági fejlődés decentralizált tervezésének modellje I.327
Szemle
A Közös Piac agrárpolitikájának hatása néhány fontos agrártermékünk kivitelére (Gulyás József-Jakus Pál)343
A fejlett tőkésországok gazdasága 1967-ben (Pócs Ervin)352
Tudományos tájékoztató
Doktori értekezések vitája (Simon Péterné és Bors László)362
Folyóiratszemle376
Szakirodalmi tájékoztató
Oskar Lange: Politikai gazdaságtan II. (Radnóti Éva)383
Dr. Berényi József: Foglalkoztatottság és életszínvonal (Kovács János)385
Vladimir Andel: A szocialista termelőfelhalmozás (Jana Fojtiková)388
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata389
4. szám
Vajda Imre: Integráció, gazdasági unió és nemzeti állam393
Faluvégi Lajos: A pénzügyi politika a reform kezdetén409
Kárpáti Andorné:
Turánszky Miklós: A lakóterületi rekonstrukció gazdasági hatékonysága426
Kardos Zoltán:
Tusnádi Győző:
Vanger Éva: Növekedéstervezés a mezőgazdaságban440
Mihályffy László:
Szakolczai György: A gazdasági fejlődés decentralizált tervezésének modellje II.448
Vita
Erdős Tibor: A mai tőkés újratermelés ciklikusságáról459
Szemle
Az európai szocialista országok 1967. évi gazdasági fejlődése (Pócs Ervin)473
Szíria gazdasága és a magyar-szír gazdasági kapcsolatok (Maczek József)482
Földérték - földár - földhasználati díj (Szabó Gábor)491
Folyóiratszemle499
Szakirodalmi tájékoztató
Dr. Fazekas Béla: Mezőgazdaságunk a felszabadulás után (Fekete Ferenc)507
Dr. Stark Antal: A helyiipar Magyarországon (Ferenci Tibor)510
A cikkek rövid orosz vagy angol nyelvű tartalmi kivonata513
5. szám
Karl Marx: A tőkéről szóló fejezetből ("Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie")517
Bontó László: Vegyiparunk fejlesztésének irányai535
Berend T. Iván: A közép- és kelet-európai gazdasági integráció kérdéséhez547
Szeben Éva: A teljesítménymérés nehézségei és a munka szerinti elosztás568
Augustinovics Mária: Az ágazati kapcsolati modell általánosításához583
Gelei Anna: A tőkés vállalatelmélet átalakulása600
Szemle
Mezőgazdaságunk fejlesztésének lehetőségei a nemzetközi munkamegosztás tükrében (Hegedüs Miklós)618
Az osztrák gazdasági helyzet néhány vonása (Buzás József)628
Folyóiratszemle638
Szakirodalmi tájékoztató
Neményi István: Beruházási politikánk (Horváth Ferenc)646
A műszaki haladás problémái (Mausecz Zsuzsa)647
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata649
6. szám
Friss István: Közgazdasági kutatások a népgazdasági tervezés szolgálatában653
Esze Zsuzsa: A devizaárszorzó és az árrendszer676
Ausch Sándor: A bilateralizmus és multilateralizmus problémái a KGST-országok külkereskedelmében és fizetési forgalmában687
Huszti Ernő: A népgazdaság pénzforgalmi kapcsolatainak összevont mérlege (1961-1966)702
Lukács László: Az iparosítás lehetősége Fekete-Afrika fejlődő országaiban721
Vita
Szita János: Az európai szocialista országok gazdasági integrációja kérdéséhez739
Szemle
Sertésciklusok a tőkés és a szocialista gazdaságban (Kövesi János)753
Tudományos tájékoztató
Doktori értekezés vitája (B. L.)767
Folyóiratszemle775
Szakirodalmi tájékoztató
Dr. Kovács Géza: Gazdaságpolitikai célok és a mechanizmus (Bors László)782
Papp Sándor: A különbözeti földjáradék és a gazdaságpolitika (Halasi László)785
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata788
7-8. szám
Dimény Imre: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar 1967. évi eredményei793
Balassa Ákos: Új módszerek a népgazdasági tervezésben808
Földes Károly: Az érték mint dinamikus szabályozó820
Ausch Sándor: A multilateralitás és transzferabilitás megteremtésének előfeltételei a KGST-országok egymás közötti forgalmában836
Deák Andrea: A reformot előkészítő pénzügyi számítások néhány tapasztalata854
Forgács Zoltán: A magyar szénbányászat termelékenysége nemzetközi összehasonlításban869
Radmila Stojanovic: Beruházási ciklusok a szocialista tervgazdaságban888
Bartke István: A termelékenység és a hatékonyság területi különbségei az iparban907
Antal István: Vállalati érdekeltség és létszámstruktúra925
Korán Imre: A kutatások eredményeinek mennyiségi értékelése936
Groó István: A nyugati fogyasztáselmélet újabb állomásai946
Szemle
Munkaidő - munkaidő-csökkentés - szabadidő (Timár Sándor)965
A pénzügyi politika lehetőségei az afrikai országokban (Kemenes Egon)976
Folyóiratszemle985
Szakirodalmi tájékoztató
Bognár József: A gazdasági növekedés irányítása a fejlődő országokban (Cukor György)995
Kádár Béla: Gazdaságfejlesztés és nemzetközi munkamegosztás a fejlődő országokban (Orosz Árpád)999
Adorján Bence: A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (Gergely István)1001
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1004
9. szám
Bíró József: Hazánk kereskedelmi kapcsolatai a fejlett tőkésországokkal1009
Kozma Ferenc: A szocialista nemzetközi együttműködés mechanizmusa és a technikai forradalom1026
Tüü Lászlóné: Az ipari tevékenység és az ipari szervezetek koncentráltsága1039
Havas Gábor: A beruházási hatáskör és források megoszlása az új mechanizmus kibontakozásának időszakában1055
Antal István: Vállalati érdekeltség és munkaerő-gazdálkodás1072
Benet Iván: Az élelmiszer-termelés beruházásigényessége1087
Vita
Sulyok Béla: A devizaárszorzó kérdéséhez1102
Szemle
A harmadik ötéves terv első két éve gazdasági növekedésének statisztikai elemzése (Szamosvölgyi Elemér)1108
A gazdasági fejlődés kulcskérdései Japánban (Bíró Klára)1117
Folyóiratszemle1128
Szakirodalmi tájékoztató
Kovács János: Szakképzés és népgazdaság (Frigyes Ervin)1133
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1136
10. szám
Román Zoltán: Iparunk ágazati szerkezetének sajátosságai1141
Takács József: A mezőgazdasági nagyüzemek gazdasági növekedésének jellemzői1154
Megyeri Endre: A nyereségfelosztás szabályai és a gazdasági mechanizmus működése1170
Tardos Márton: Az új gazdasági mechanizmus szabályozó rendszerének modellje1185
Ádám György: Vita az új technikáról és Nyugat-Európa jövőjéről1196
Rédei Jenő: A komparatív előnyök realizálhatósága1208
Vita
Radnóti Éva: A dualitásról1219
Szemle
Gazdasági vezetés és képzés az Egyesült Államokban (Varga György)1231
Munkaszervezet és specializáció a szántóföld növénytermesztésben (Pete Géza)1244
Folyóiratszemle1251
Szakirodalmi tájékoztató
Dr. Szita János: Magyarország gazdasági kapcsolatai a fejlődő országokkal (Nyilas József)1260
Radovan Richta és kollektívája: Válaszúton a civilizáció. A tudományos-műszaki forradalom társadalmi és emberi összefüggései (Irena Coufaliková)1263
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1264
11. szám
Csikós-Nagy Béla: A magyar gazdaságirányítási reform első tapasztalatai1269
Erdei Ferenc: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek differenciáltsága1282
Szakasits D. György: A műszaki fejlesztés népgazdasági hatékonyságának egyes feltételeiről1296
Krzysztof Porwit: A központi terv a többszintű tervezés rendszerében1311
Mátyás Antal: A profit problémája a modern polgári közgazdaságtanban1323
Dokumentum
Lengyel Gyula: A magyar hadikommunizmus1338
Szemle
A szovjet gazdasági reform fő vonásai (Tóth Tamás)1343
A gazdasági növekedés területi aspektusai, területfejlesztési koncepciók, irányzatok (Kőszegi László)1356
A termelőszövetkezeti vezetés új feladatai (Marillai Vilmos)1369
Folyóiratszemle1375
Szakirodalmi tájékoztató
Dr. Csikós Nagy Béla: Általános és szocialista árelmélet (Bertóti László)1386
Piac és vállalati árpolitika (Forgács Tibor)1388
Henrik Fiszel: A beruházások hatékonysága és a termelés optimuma a szocialista gazdaságban (Horváth Ferenc)1390
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1394
12. szám
Timár Mátyás: A gazdasági növekedés feltételei az új mechanizmusban1397
Turánszky Miklós: A beruházások és a külkereskedelmi mérleg kapcsolata1404
Simon György: A termelés és a termelékenység néhány törvényszerűségéről1418
Burger Kálmánné: A termékenkénti arányos jövedelmezőség elve a korszerű mezőgazdasági árarányok kialakításában1433
Szabó László: Rugalmas programozás1446
Vita
Kozma Géza: Az árfolyam hatása a külkereskedelem költségeinek és jövedelmének elosztására1460
Szemle
A közúti járműgyártás fejlesztési programja (Gergely János)1475
Új vámrendszerünk fő vonásai (Bakos Gábor)1486
Tudományos tájékoztató
Vita a szocialista gazdaságpolitika tudományos megalapozásának problémáiról, A Magyar Közgazdasági Társaság tudományos ülésszaka (Bors László)1492
A KGST-országok munkaügyi szakértőinek tudományos konferenciája Budapesten (Mausecz Zsuzsa)1499
Folyóiratszemle1505
Szakirodalmi tájékoztató
Timár Mátyás: Gazdasági fejlődés és irányítási módszerek Magyarországon (Huszár István)1516
Bronislav Minc: Gazdasági haladás (Adam Lipowski)1518
Czeslaw Grabowski: A jelenkori kamatelméletek (W. S.)1519
A szerkesztőség postaládájából
Hozzászólás Radnóti Éva: A dualitásról című vitacikkéhez (Kondor György)1521
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1523
A Közgazdasági Szemle 1968. évi számaiban megjelent cikkek jegyzéke1526
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 1968. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1968. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1968. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1968. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1968. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1968. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1968. január-december I-II.

A lapélek és a borítók enyhén elszíneződtek. Az első kötet kötése javított.

Állapot:
4.800 Ft
2.400 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba