1.027.983

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1969. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata - XVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Dobos István: Az 1968. évi népgazdasági terv1
Hetényi István: A népgazdasági tervek nemzetközi összehangolása és a távlati tervezés10
Cukor György: Gazdasági kapcsolataink a fejlődő országokkal20
Révész Gábor: Nyereségszabályozás és vállalati érdekeltség38
Kornai János: A többszintű népgazdasági programozás modellje54
Vita
Jánossy Ferenc: "A trendvonal nem agyrém, de nem is fátum"69
Szemle
Az ipar felkészülése az új gazdasági mechanizmusra (Gergely István - Mausecz Zsuzsa - Soós Attila)83
Új forma a magyar-csehszlovák kereskedelemben (Kiss Tibor)94
A norvég gazdasági tervezés (Báger Gusztáv)100
Folyóiratszemle110
Szakirodalmi tájékoztató
Andorka - Dányi - Martos: Dinamikus népgazdasági modellek (Sivák József)119
Simka István - Tóth Béla: A gazdaságirányítás új rendszere a mezőgazdaságban (Benet Iván)120
Kövér Károly: A tőkés világ valutarendszere (Becsky György)122
Michal Kalecki - Ignacy Sachs: A "vegyes gazdaságú" országok fejlesztésének finanszírozásáról (Jan Kulig)123
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata125
2. szám
Wilcsek Jenő: A tervszerű iparfejlesztés szabályzói a gazdaságirányítás új rendszerében129
Facsády Kálmán: Világpiaci tendenciák és a magyar gépkülkereskedelem143
Meznerics Iván: A gazdasági verseny jogi szabályozása az új mechanizmusban158
Kornai János: A többszintű népgazdasági programozás gyakorlati alkalmazásáról173
Ehrlich Éva: Nemzeti jövedelmek dinamikus nemzetközi összehasonlítása naturális mutatókkal191
Benet Iván: A mezőgazdaság beruházásigényességének néhány problémája213
Szemle
A foglalkoztatottság várható alakulása 1970 végéig (Iván Pál)227
Vietnam: második Korea? (Molnár Ferenc)236
Folyóiratszemle246
Szakirodalmi tájékoztató
Dr. Jávorka Edit: A fogyasztói árak és dotációk (Balázsy Sándor)252
Jogi kérdések az új gazdasági irányítás köréből (Sárándi Imre)255
A cikkek rövid orosz angol nyelvű tartalmi kivonata260
3. szám
Csikós-Nagy Béla: Az új magyar árrendszer265
Balassa Ákos: Új módszerek a népgazdasági tervezésben285
Madas András - Molnár Ferenc: A műtrágya-felhasználás hatékonyságának néhány kérdése hazánkban296
Berend T. Iván: A közép- és kelet-európai gazdasági integráció kérdéséhez (Történelmi előzmények)308
Mihályffy László - Szakolczai György: A gazdasági fejlődés decentralizált tervezésének modellje I.327
Szemle
A Közös Piac agrárpolitikájának hatása néhány fontos agrártermékünk kivitelére (Gulyás József - Jakus Pál)343
A fejlett tőkésországok gazdasága 1967-ben (Pócs Ervin)352
Tudományos tájékoztató
Doktori értekezések vitája (Simon Péterné és Bors László)362
Folyóiratszemle376
Szakirodalmi tájékoztató
Oskar Lange: Politikai gazdaságtan II. (Radnóti Éva)383
Dr. Berényi József: Foglalkoztatottság és életszínvonal (Kovács János)385
Vladimir Andel: A szocialista termelőfelhalmozás (Jana Fojtiková)388
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata389
4. szám
Vajda Imre: Integráció, gazdasági unió és nemzeti állam393
Faluvégi Lajos: A pénzügyi politika a reform kezdetén409
Kárpáti Andorné - Turánszky Miklós: A lakóterületi rekonstrukció gazdasági hatékonysága426
Kardos Zoltán - Tusnádi Győző - Vanger Éva: Növekedéstervezés a mezőgazdaságban440
Mihályffy László - Szakolczai György: A gazdasági fejlődés decentralizált tervezésének modellje II.448
Vita
Erdős Tibor: A mai tőkés újratermelés ciklikusságáról459
Szemle
Az európai szocialista országok 1967. évi gazdasági fejlődése (Pócs Ervin)473
Szíria gazdasága és a magyar-szír gazdasági kapcsolatok (Maczek József)482
Földérték - földár - földhasználati díj (Szabó Gábor)491
Folyóiratszemle499
Szakirodalmi tájékoztató
Dr. Fazekas Béla: Mezőgazdaságunk a felszabadulás után (Fekete Ferenc)507
Dr. Stark Antal: A helyiipar Magyarországon (Ferenci Tibor)510
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata513
5. szám
Karl Marx: A tőkéről szóló fejezetből ("Grundisse der Kritik der politischen Ökonomie")517
Bontó László: Vegyiparunk fejlesztésének irányai535
Berend T. Iván: A közép- és kelet-európai gazdasági integráció kérdéséhez547
Szeben Éva: A teljesítménymérés nehézségei és a munka szerinti elosztás568
Augustinovics Mária: Az ágazati kapcsolati modell általánosításához583
Gelei Anna: A tőkés vállalatelmélet átalakulása600
Szemle
Mezőgazdaságunk fejlesztésének lehetőségei a nemzetközi munkamegosztás tükrében (Hegedüs Miklós)618
Az osztrák gazdasági helyzet néhány vonása (Buzás József)628
Folyóiratszemle638
Szakirodalmi tájékoztató
Neményi István: Beruházási politikánk (Horváth Ferenc)646
A műszaki haladás problémái (Mausecz Zsuzsa)647
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata649
6. szám
Friss István: Közgazdasági kutatások a népgazdasági tervezés szolgálatában653
Esze Zsuzsa: A devizaárszorzó és az árrendszer676
Ausch Sándor: A bilaterizmus és multilateralizmus problémási a KGST-országok külkereskedelmében és fizetési forgalmában687
Huszti Ernő: A népgazdaság pénzforgalmi kapcsolatainak összevont mérlege (1961-1966)702
Lukács László: Az iparosítás lehetősége Fekete-Afrika fejlődő országaiban721
Vita
Szita János: Az európai szocialista országok gazdasági integrációja kérdéséhez739
Szemle
Kövesi János: Sertésciklusok a tőkés és a szocialista gazdaságban753
Tudományos tájékoztató
Doktori értekezés vitája (B. L.)767
Folyóiratszemle775
Szakirodalmi tájékoztató
Dr. Kovács Géza: Gazdaságpolitikai célok és a mechanizmus (Bors László)782
Papp Sándor: A különbözeti földjáradék és a gazdaságpolitika (Halasi László)785
A cikkek rövid ororsz és angol nyelvű tartalmi kivonata788
7-8. szám
Bálint József: A gazdasági reform kibontakozásának kérdései781
Jánossy Ferenc: Gazdaságunk mai ellentmondásainak eredete és felszámolásunk útja806
Deák János: Importhelyettesítés és gazdaságfejlesztési céljaink830
Földes Károly: A belső pénzügyi egyensúly és a gazdasági szabályozók összefüggései840
Csizmadia Ernő - Bethlendi László: Korszerűsítés és jövedelmezőség a mezőgazdaságban855
Riesz Miklós: A bankhitel szerepéről868
Horváth László: Az optimális vállalati működés feltételei és problémái hosszú távon878
Báger Gusztáv - Morva Tamás - Szabó László: A középlejáratú népgazdasági terv programozása895
Erdős Péter - Molnár Ferenc: A tőkés gazdaság struktúrájának és a válsághajlam csökkenésének összefüggéseiről907
A. Milejkovszkij - Sz. Nyikityin - R. Entov: A marginalizmus evolúciója: a polgári érték- és árelméletek924
Vita
Pécsi Kálmán: A tőkés export ösztönzésének stratégiája937
Lányi Kamilla: A műszaki forradalom Nyugat-Európa mezőgazdaságában és a magyar állattenyésztés néhány problémája947
Szemle
A hosszú lejáratú nemzetközi magántőkemozgások az európai OECD-országokban, 1960-1965 (Becsky György)955
A gazdasági vezetők képzése Angliában (Földes István)969
Folyóiratszemle977
Szakirodalmi tájékoztató
Benedecki Jánosné: A nemzeti jövedelem tényezői (Bors László)990
Papp Ottó: A hálós programozási módszerek gyakorlati alkalmazása (Kanyó Gyula)992
Elemző tanulmányok iparunk színvonaláról és fejlesztésének lehetőségeiről (Gergely István)993
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata998
9. szám
Füsti Pál: A magyar ipar fejlődésének főbb tendenciái (1950-1967)1005
Román Zoltán: A vállalati magatartás vizsgálata1018
Ujlaki Zsuzsa: Az összevont programozási modell felhasználása a IV. ötéves tervkoncepció kidolgozásában1033
Hegedüs András - Márkus Mária: Alternatíva- és értékválasztás az elosztás és fogyasztás távlati tervezésében1047
Bodnár Pál - Marcell Jenő: Az értékesítési és a beszerzési funkciók fejlődése az iparvállalatoknál1062
Vita
Bertóti László: A nemzeti jövedelem és az értéktöbbletráta1078
Szemle
Ipari export - ipari hatékonyság (Nyitrai Ferencné)1089
Változások a háztáji gazdaságok termelésében (Takács József)1099
A Nemzetközi Valutaalap néhány ellentmondásos oldala (Kövér Károly)1105
Folyóiratszemle1116
Szakirodalmi tájékoztató
Holka Gyula - Pócs Ervin: A szocialista országok gazdasági fejlődése (Falusné Szikra Katalin)1123
Gergely István: A tőkésvállalatok üzletpolitikája és piaci döntései (Máriás Antal)1125
E. P. Pletnyev: Diplomácia és világgazdaság (Inotai András)1127
A szerkesztőség postájából
Hozzászólás Jánossy Ferenc: "Gazdaságunk mai ellentmondásainak eredete és felszámolásunk útja" című cikkéhez (Boross Béla)1130
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1133
10. szám
Dr. Vajda Imre1137
Fenyő Imre: A fogyasztási cikkek belső piacának egyensúlya és a szabályozórendszer hatása1139
Fekete János: A gazdaságirányítás reformja és a népgazdaság devizális egyensúlya1153
Augusztinovics Mária: A hosszú távú tervezés módszertanához1168
Wiesel Iván: Adalékok a szocialista országok valutakonvertibilitása problémáihoz1179
Vági Ferenc: A termelőszövetkezeti különbözeti jövedelmek állami befolyásolása1191
Kovács Dénes: Racionális fogyasztás és távlati fogyasztáspolitika1205
Gelei Anna: A hosszú távú gazdasági növekedés és a mezőgazdaság1217
Vita
Kozma Géza: Néhány kiegészítő megjegyzés a tőkés viszonylatú export ösztönzéséről1237
Szemle
Magyar, nyugatnémet és olasz vállalatok néhány pénzügyi mutatószámának ágazatonkénti összehasonlítása (Szira Tamás)1239
Folyóiratszemle1248
Szakirodalmi tájékoztató
Edward F. Denison: Miért különböznek a növekedési ütemek (Iványi László)1256
Falusné Szikra Katalin: Létszám, termelékenység - gazdasági növekedés (Ehrlich Éva)1259
Clodwig Kapferer: Európai piackutatás (Tóth Tamás)1262
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1264
11. szám
Augustinovics Mária: A hosszú távú tervezés kvantifikálásáról1269
Kopátsy Sándor: Árcentrumot módosító pénzügyi eszközök1282
Wiesel Iván: A KGST-országok közötti rövid lejáratú hitelek kamatlábának meghatározása1295
Nemény Vilmos: Kibernetika és népgazdasági tervezés1306
Kázsmér István - Molnár László: A vállalati belső mechanizmus korszerűsítésének néhány problémája a belkereskedelemben1321
Szentes Tamás: A gazdasági elmaradottság "történelmi" magyarázata Rostow növekedéselméletében1340
Vita
Szalai Béla: Az exportösztönzés újabb módszere - a kollektív exportösztönzés1352
Bartha Ferenc: Az exportösztönzési vitához1356
Szemle
A jövedelemváltozás és -felosztás néhány kérdése a termelőszövetkezetekben (Vidmann Mihály)1366
Az európai nemzetközi tőkepiac fejlődésének fő vonásai (Horváth János)1374
Folyóiratszemle1384
Szakirodalmi tájékoztató
Kiss Tibor: Nemzetközi munkamegosztás és Magyarország gazdasági növekedése (Patkós János)1391
Forgács Katalin: Átalakulóban a nyugatnémet mezőgazdaság (Gulyás József)1395
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1397
12. szám
Faluvégi Lajos: Gazdasági eredményeink és a pénzügyi szabályozók1401
Cságoly Ferenc: Az energiastruktúra elemzése értékmutatókkal1418
Antal István: A vállalati érdek és a jövedelemszabályozás néhány problémája1438
Ádám György: Tudományfejlesztés és szerkezeti változások a mai világgazdaságban (I. rész)1451
Benet Iván - Szénay László: A termelésiár-típus és a piaci egyensúly a mezőgazdaságban1472
Radnóti Éva: Árindex és infláció1484
Szemle
A gazdaságirányítás új rendszere Bulgáriában (Menich György - Titaeva Galina)1497
Folyóiratszemle1510
Szakirodalmi tájékoztató
Dr. Ausch Sándor: A KGST-együttműködés helyzete, mechanizmusa, távlatai (Nagy Tamás)1517
Dr. Burgerné dr. Gimes Anna: A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében (Fazekas Béla)1520
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1524
A Közgazdasági Szemle 1969. évi számaiban megjelent cikkek jegyzéke1529
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 1969. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1969. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1969. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1969. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1969. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1969. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1969. január-december I-II.

A lapélek és néhány lap elszíneződött. Az I. kötet kötése javított.

Állapot:
4.800 Ft
2.400 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
konyv