1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1981. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XXVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.535 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. Cikkek
Augusztinovics Mária: A gazdasági növekedés üteme Magyarországon
19.50-2000 között
Augusztinovics Mária: A makrostruktúra változása Magyarországon
(1950-2000)
Babanászisz Szteriosz: A tudományos-technikai forradalom, a foglalkoztatás
és a munkanélküliség összefüggései a mai kapitalizmusban
Bajbakov, Ny. K.: A szovjet gazdaság az intenzív fejlődés útján
Balassa Ákos: A gazdasági fejlődés üteme és fő arányai a VI. ötéves tervben
Balaton Károly - Máriás Antal - Kovács SándorTari Ernő - Dobák Miklós: Kísérlet ipari nagyvállalataink összehasonlító szervezetelemzésére
Barát Mária: A beruházásirányítási rendszer elemzése, javaslatok
a továbbfejlesztésre
Barta Imre: Az állami alapjuttatás utáni járadék funkciójáról
és mértékéről
Bartke István: A területfejlesztést megalapozó kutatások társadalmigazdasági szerepe és hosszú távú feladatai
Bernát Tivadar - Ferenczi Tibor: A húsvertikum helyzete és távlatai
Bihari Péter: A (strukturális) munkanélküliségről
Boda György: A magyar gazdaság importigényességéről
Bucsy László: Vállalati innováció - idegen fejlesztés a gyakorlatban
Csaba László: Világgazdasági integrálódás és a KGST-országok
tervezési együttműködése
Csáki Csaba:
Dobák Miklós - Máriás Antal- Kovács Sándor - Balaton Károly: Lehetőségek és korlátok a KGST-országok mezőgazdaságának hosszú távú fejlesztésében
Tari Ernő: Kísérlet ipari nagyvállalataink összehasonlító szervezetelemzésére
Ehrlich Éva: A kétpólusú iparosodás modellje: Japán felzárkózása
Erdős Péter: Az infláció felgyorsulása az Egyesült Államokban az 1970-es évtizedben
Erdős Tibor: Gazdasági növekedés
Falusné Szikra Katalin: Az innováció néhány személyi tényezőjéről
Faluvégi Lajos: A műszaki haladás és az VI. ötéves terv fejlesztési politikája
Ferenczy Tibor - Bernát Tivadar: A húsvertikum helyzete és távlatai
Forgács Katalin: A munkatermelékenység és a személyi jövedelmek kölcsönhatása
Földes Károly: A hazai és a nemzetközi gazdasági tevékenység kölcsönhatása
Gara Judit: A jövedelem-újraelosztás fogalomköre és szociálpolitikai kritériumrendszere
Hoós János: Gazdaságfejlődésünk új növekedési pályájának jellemzői
Izikné Hedri Gabriella: A két európai integráció irányzatairól
Izikné Hedri Gabriella: A külgazdasági biztonságról
Kapolyi László: Az ásványi nyersanyagokkal való gazdálkodásról
Kerékgyártó György: A KSGT szerepe a megváltozott világgazdasági környezetben
Kertesi Gábor: A kisvállalati fejlődés két típusáról
Komló László: A mezőgazdasági iparosodásának újraértelmezése
Koncz Katalin: A nők foglalkoztatása a fejlett tőkésországokban
Kónya Lajos: Egyszerűbb szövetkezeti formák létrehozásának feltételei az iparban
Kornai Gábor: Megszűnt-e a sertéscikuls?
Kovács Géza: A generációs tartalékok hosszú távú tervezéséről
Kovács János - Virág Ildikó: Szakaszos vagy egyenletes növekedés
Kovács Kálmán: Megfontolások az élelmiszerek és termelőeszközeik világpiaci stratégiájához
Kovács Sándor - Máriás Antal - Balaton Károly - Tari Ernő - Dobák Miklós: Kísérlet ipari nagyvállalataink összehasonlító szervezetelemzésére
Kozma Ferenc: A világgazdaság és a magyar élelmiszer-termelés: lehetőségek és kérdőjelek
Köllő János: Taktikázás és alkudozás az ipari üzemben
Köves András: Befelé vagy kifelé fordulás?
Ligeti Sándor: A központi bankok önállósága a tőkésországokban
Lőrincné Istvánffy Hajna: A nemzetközi kölcsöntőke-áramlások jellemzői
Harriet Matejka: Szabadkereskedelmi övezetek piacgazdaságok és központi tervezésű gazdaságok között
Máriás ANtal - Kovács Sándor - Balaton Károly - Tari Ernő - Dobák Miklós: Kísérlet ipari nagyvállalataink összehasonlító szervezetelemzésére
MÉszáros Sándor: Élelmiszer-fogyasztásunk hosszú távú tendenciái
Meyer Dietmar: A mérés szerepe a közgazdaságtanban
Mocsáry József: A beruházási mechanizmusnak a nagyberuházások hatékonyságát gátló ellentmondásai
Molnár Ferenc: Fogyasztási beruházás és konjunktúra
Nemes Ferenc: A vezetői szerepfelfogás és magatartás néhány
problémája vállalatainknál
Nováky Erzsébet: A nagy távlatú jövőkutatási és távlati tervezési
modellek
Nyers Rezső: Hazafiság és gazdaság
Orosdy Béla: Gondolatok a szocialista marketingről
Osman Péter: Az innovációs folyamat egyes gátló tényezőiről
Simái Mihály: Az Egyesült Államok helye és szerepe a világgazdaságok ós központi tervezésű gazdaságok között
Pálovics Béláné: Mezőgazdasági termelésünk a hetvenes évtizedben
Pogány György: A munkerő-szükséglet és a foglalkoztatottság
szín vonala
Práger László: A szocialista vállalat belső érdekeltségi rendszeréről
Richter Sándor: A KGST-partnereinkkel folytatott nem rubel
elszámolású külkereskedelmünk egyes kérdései
Robinson, Joan: Új fejlemények a közgazdasági elméletben
Rostoványi Zsolt: Az arab világ gazdasági függésének új vonásai
Sárközy Tamás: A népgazdaság intézményrendszerének távlati fejlesztése, különös tekintettel a központi gazdaságirányítás szervezetére
Schweitzer Iván: A vállalati szervezet és a gazdasági mechanizmus néhány összefüggése
Simái Mihály: Az Egyesült Államok helye és szerepe a világgazdaságban a késői 20. században
Simon András: A magyarországi beruházások ciklusainak egy
modellje
Sipos Béla: A nem fizikai létszám alakulása a magyar iparban
Szabó Kálmán: Az értéktörvény és az arányossági elv napjainkban
Szegő Szilvia: Anyagi, reál- és monetáris egyensúly
Tari Ernő - Máriás Antal - Kovács Sándor - Balaton Károly - Dobák Miklós: Kísérlet ipari nagyvállalataink összehasonlító szervezetelemzésére
Tatai Zoltán: A magyar ipar területi struktúrájának átalakulása
Timár János: A munkaerő mozgásairól - munkagazdaságtani nézőpontból
Timár Mátyás: A Magyar Nemzeti Bank gazdaságpolitikánk szolgálatában
Tóth József: A matematikai tervezés mezőgazdasági alkalmazásának problémái és távlatai
Váginé Jónás Anna: Megjegyzések a mezőgazdasági üzemek hatékonyságának megítéléséhez
Virág Ildikó - Kovács János: Szakaszos vagy egyenletes növekedés
Zelkó Lajos: Nemzetközi értékviszonyok és nemzetközi cserearányok
Zinhober Ferenc: Az újratermelési elmélet fogalomrendszrrének konzisztenciája
2. Vita
Kardos Tamás: Egy konjunktúraelméleti tanulmány margójára
Palánkai Tibor: A csereérték kulcs lehet egynémely értékelméleti probléma megoldásához (Az értéknagyságról folyó vitához)
Pécsi Kálmán: A Szovjetunió szerepe a KGST-együttműködésben
Sinkovics Alfréd: Szocialista vállalat tipológia, gazdaságirányítás
Tarafás Imre: A gazdaságpolitikai koncepció és az árfolyam-politika
Zelkó Lajos: A „vemmvarivndszor" ölmélitl éa gyakorlati
problémáihoz
3. Szemle
Bakos Veronika: A jövedelmezőség összetevői a vendéglátóiparban
Bárdi István - Poós László - Szalántai Istvánné: Földeáki kérdőjelek
Csepely-Knorr András - Szakónyi László: A mezőgazdaság fejlődése az európai
tőkésországokban (1961-1978 között)
Drechsler László - Szarvas Péter: Magyarország és 119 ország bruttó hazai termékének
és főbb Összetevőinek összehasonlítása (1950-1977)
Fonál Sándor: A mozgókereskedelemről
Gazdag László - Cingár Péter: Az iparszerű termelési rendszerek a mezőgazdaságban
Gyulavári Antal: A kereseti arányok és a bérszint nemzetközi összehasonlítása
Juhászné Vágási Mária: Informális szektor és munkanélküliség Afrikában
Karbuczky Imre: Minőségi követelmények idegenforgalmunkkal szemben
Kőszegi Gyula: Az autópálya-építés gazdaságosságáról
Nádasdi Ferenc: Hatékonyságnövelés minőségjavítással és szervezéssel a bőr- és cipőiparban
Pócs Ervin: A fejlett tőkésországok gazdasága 1980-ban és az 1981. évi kilátások
Pócs Ervin: Az európai KGST-országok fejlődése 1980-ban és az ez évi tervek
4. Tudományos tájékoztató
A Magyar Tudományos Akadémia IX. osztályához
tartozó közgazdasági jellegű bizottságok
Csaba László: A KGST pénzügyi rendszerének továbbfejlesztéséről
D. 1.: A harmadik világ néhány időszerű közgazdasági problémája
Fekete György: Az élelmiszeripari kutatás, fejtosztés és gazdálkodás koncepciója
i. r.: A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének kongresszusa
Inzelt Annamária: A XX. közgazdász-vándorgyűlés
M. S.: A mai keynesizmus vezető alakja. A közgazdasági Nobel-díj 1981. évi kitüntetettje: James Tobin
Marillai Vilmos - Tompa Béla: A versenyképes élelmiszer-termelés továbbfejlesztésének feltételei
Pál László: Konferencia a hátrányos helyzetünkről
r. n.: Gazdaságpolitika, gazdasági szervezet
Reszegi László: „A szocialista vállalat" országos kutatási főriány konferenciája
s. a.: A Magyar Tudományos Akadémia közgyűléséről
Somorjainé Blanár Éva: Konferencia a szakosításról és a kooperációról
Tóth József: A X. Magyar Operációkutatási Konferencia
5. Folyóiratszemle
Abalkin, L.I.: Gazdasági mechanizmus és szemléletmód
Ahmad, Jaleel: Lebegő árfolyamok, kölcsönösség és kereskedelmi mérleg
Besztuzsev Lada, I.: Az életmód kategóriájának tartalma és szerkezete
Boriszov, Sz.: A szocialista gazdasági integráció valutája
Dudkin, L.: A személyi alapok rendszere: javaslat egy
tervgazdálkodást folytató ország számára
Field, Peter: A bankárok új típusa: a politikai kockázat
felmérésének szakembere
Eichner, A. S.: Reagan kétséges terve
Ford, Dávid - Ryan, Cris: Technológiák a piacon
v. Fricken, U. - Schmitt, D.: A szén: híd a jövőbe
Haferkamp, W.: Az Európai Közösség és Japán közti felhős partneri viszony
Havina, Sz.: A termelési eszközök szocialista tulajdonának polgári koncepciói
Hronsky, F.: Az életszínvonal és szerepe a fejlett szocialista társadalom építésében
Kellenbenz, H. - Walter, R.: Gazdaságtörténet a közgazdaságtudományok
keretében
Konrád, A.: A valuták visszaáramoltatásának új szakasza?
Koopmann, G. - Langer, Ch. - Schneider, A.: A nyugatnémet külkereskedelem alakulása az olajválság óta
Kosztin, L. A.: A munkatermelékenység a jelenlegi szakaszban
Lapidus, André: A beruházások és a nominálbérek szerepe a foglalkoztatottság és az újratermelés alakulásában
Leipert, Christian: Kiegyenlítő kiadások: tüneti kezelés és negatív termelékenység az állami szektorban
Levit, B. J. - Livsic, V. N. - Tarakanova, I. A.:A társadalmi hatékonyság és az infrastruktúra
Lewis, W. A.: Lasabban pörög a növekedés motorja
Loubergé, Henri: Kockázattal jár-e a devizaátváltás?
Markham, J. W.: A verseny szerepe az amerikai gazdaságban
Molitor, B.: Iparpolitika ós tervezés Franciaországban
Panykov, V.: A szociáldemokraták gazdasági nézeteinek fejlődése
Pohorille, M.: A gazdasági szükségletekről
Potier, Michel-
Sireyjol, Francois: Mibe kerül és milyen előnyökkel jár
a környezetkímélő „tiszta technika" ?
Rostow, W. W.: A hetvenes évek alternatív elméletei
Runcie, J. F.: Dinamikus rendszerek és a munkahelyen töltött
élet minősége
Ruigajzer, V.: A lakosság időmérlege és az időfelhasználás
előrejelzésének módszertani kérdései
Smarov, A.: Befektetés a vállalkozói képességbe
Schultz, T.: A multinacionális energia vállalat ok a világ
energiagazdálkodásában
Schürmann, H. J.: Gazdaságpolitika az önigazgatási rendszerben
Soskic, B.: Fogyasztás a jelenkori kapitalizmusban:
elmaradott életmód
Stanfield, R.: Kísérletek a közgazdaságtanban és a gazdaságtörténeti
tapasztalatok
Stanfield, J.: Néhány gondolat a nevelés, a képzés és a
foglalkoztatás egymáshoz való viszonyáról
Stolz, Peter: Konfliktusok az ökológia és a gazdaság között
Terny, Guy: Néhány gondolat a nevelés, a képzés és a foglalkoztatás egymáshoz való viszonyáról
Vogel, Gisbert: Konfliktusok az ökológia és a gazdaság között
Wilson, Dick: Kína: Egy lépés vissza az előreugrás érdekében
Wittman, W.: Az állami feladatok magánkézbe adása
6. Szakirodalmi tájékoztató
Balassa Ákos: Állami és magánvállalatok a vegyes gazdaságban
(Schweitzer Iván)
Bródy András: A magyar népgazdaság tervezésének alapjai
(Stark Antal)
Cotei Kornél: Ciklus és szabályozás. Kísérlet a klasszikus piac- és
cikluselmélet matematikai modelljének megfogalmazására (Kornai János-Simonovits András)
Dancs István: Vállalati folyamatok rendszerszemléletű szervezése
(Marosi Miklós)
Ehrlich Éva: Vállalati beruházások (Botos Balázs)
Dr. Gönczi Iván: Japán: a felzárkózás anatómiája (Bíró Klára)
Kornai János: Mezőgazdaságunk korszakváltás küszöbén (Zsarnóczai Sándor: A tudományos népszerűsítés védelmében)
Kovács Géza: A hiány (Erdős Tibor)
Köves András: Jövőkutatás és társadalmi tervezés (Gidai Erzsébet)
Szamuely László: Ipari demokrácia Nyugat-Európában? (Mihályi Péter: Komfort a szükségszerűség birodalmában)
J. Tinbergen: A RlO-jelentés (Hideg Éva)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem