992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Közgazdasági Szemle 1982. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XXIX. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.535 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. Cikkek
A magyar szövetkezeti mozgalom számadása 5 513
Balassa Béla: Az új gazdasági mechanizmus reformja Magyarországon 7-8 827
Barta Imre: Érdekek a vállalati fejlesztésekben 3 285
Becsky György: Az Európai Monetáris Rendszer a nyolcvanas évek elején: működése, tapasztalatai és perspektívái 10 1230
Bélyácz Iván: A beruházási mechanizmus ellentmondásai és az intenzív fejlődés 1 25
Bognár József: Negyedszázados gazdasági fejlődésünk eredményei a világgazdasági korszakváltás mérlegén 7-8 793
Bogomolov, O. T.: A KGST-országok gazdasági közössége és a nyolcvanas évek kihívása 7-8 819
Czagány László - Nagy Lajos - Tóth László: Adalékok a világélelmezési probléma kutatásához 10 1202
Csikós-Nagy Béla: A magyar gazdasági növekedés problémái 7-8 808
Csizmadia Ernő: Agrárpolitikánk alapkérdéseiről (Fehér Lajosra emlékezve) 12 1417
Dimény Imre: A gazdaságos műszaki fejlesztés a kertészetben 10 1189
Dobozi István: Az alapvető ásványi nyersanyagok és energiahordozók világpiaci helyzetének alakulása 2000-ig 10 1230
Erdős Tibor: Gazdasági növekedésünk üteme és az új növekedési pálya 11 1281
Falusné Szikra Katalin: A vagyonosodásról 11 1314
Faluvégi Lajos: Növekedés és egyensúly a magyar népgazdaságban 2 257
Fekete Ferenc - Ruppert József: Energiaökonómiai vizsgálatok korszerű agrártermelési
rendszerekben 4 418
Forgács T. Katalin: Input-output-elemzés és környezetgazdaságtan 7-8 863
Gara Judit: A jövedelemelvonások és a társadalmi juttatások szociálpolitikai vonatkozásai 6 704
Gönczi Iván: A munkamegosztás és a munkaszervezet módosulása a nagyüzemi mezőgazdaságban 4 404
Havasi Ferenc: Gazdaságunk az új növekedési pályán 7-8 785
Hidasi Gábor: A kollektív tulajdonú gazdaságba való állami beavatkozás formái Kínában 3 325
Hoós János: Az új növekedési pálya és a népgazdasági tervezés fejlesztésének feladatai 11 1303
Kádár Béla: A nemzetközi iparfejlődés és ipari munkamegosztás irányzatai 12 1445
Káldyné Esze Magdolna: A szocialista nemzetközi munkamegosztás fejlesztése és a mikroökonomiai komplementaritás problémái 12 1429
Kapitány Zsuzsa - Kornai János - Szabó Judit: A hiány újratermelése a magyar autópiacon 3 300
Kerényi Gyula: Kapacitásmérséklés a mai szabályozás mellett 1 41
Keresztesi Béla: Erdészetpolitika Magyarországon 11 1344
Kindler József - Kiss István - Máriás Antal: A vezetés és szervezés oktatásáról 11 1331
Kiss István - Kindler József - Máriás András: A vezetés és szervezés oktatásáról 11 1331
Koncz Katalin: A nők helyzete és szerepe az európai szocialista országok munkaerőpiacán 9 1064
Kónya Lajos: Az ipari kisszövetkezetek jövedelemszabályozásáról 1 53
Kornai János - Kapitány Zsuzsa - Szabó Judit: A hiány újratermelése a magyar autópiacon 3 300
Kozma Ferenc: A vállalkozó vállalat 9 1025
Kozma János - Magyar István - Michelberger Pál - Várlaki Péter: Exportorientált iparvállalati fejlesztési stratégia a magyar autóbuszgyártásban 7-8 886
Kunvári Árpád: A gazdálkodási egyensúly és az élő munka rentabilitása 6 661
Lackó Mária: Magatartási szabályok a beruházások ágazatközi elosztásában 7-8 886
Lázár György: A gazdaságirányítás alapja a terv 12 1409
Leontief, Wassily: Gondolatok a módszertani fejlesztés irányáról és az alkalmazási lehetőségekről az input-output-elemzésben 2 143
Losoncz Miklós: Világgazdasági illeszkedés a nyugat-európai kis országokban 4 430
Magyar István - Kozma János - Michelberger Pál - Várlaki Péter: Exportorientált iparvállalati fejlesztési stratégia a magyar autóbuszgyártásban 7-8 886
Máriás Antal - Kindler József - Kiss István: A vezetés és szervezés oktatásáról 11 1331
Mátyás Antal: Friedman monetarizmusa - újra megfontolva 10 1153
Michelberger Pál - Kozma János - Magyar István - Várlaki Péter: Exportorientált iparvállalati fejlesztési stratégia a magyar autóbuszgyártásban 7-8 886
Molnár István: Miért nem nő a mezőgazdaság nemzeti jövedelemhez való hozzájárulása 2 172
Mózesné Bíró Emma: Lehet-e rugalmasabb és dinamikusabb mezőgazdaságunk gépellátása? 7-8 876
Nagy Lajos - Czagány László - Tóth László: Adalékok a világélelmezési probléma kutatásához 10 1202
Nyers Rezső: A szellemi munka hatékonyságának szerepe népgazdaságunk fejlődésében 1 1
Nyers Rezső: Hagyomány és újítás a KGST-együttműködésben 4 385
Nyikos László: A gazdaságirányítás és a vállalati magatartás 3 271
Nyitrai Ferencné: Az input-output-mérlegek szerepe a gazdaság helyzetének elemzésében 2 151
Oroszi Sándor: A közömbösségi ár mint árcentrum-hipotézis 1 9
Osman Péter: Marketing az innovációban 2 160
Poller Roland - Tesner István: A KGST-országok beruházási együttműködése a szocialista gazdasági integráció folyamatában 9 1072
Práger László: Mérési kísérletek a közvetlen jövedelmen túlmutató anyagi érdekeltség megragadására 6 675
Rédei Jenő: Gazdaságirányítási modellek és érdekcsoportok 6 655
Rév Lajos: Mérlegen az ipari szövetkezetek munkája 5 514
Rimler Judit: A termelési kapacitások kihasználása Hollandiában és Magyarországon 9 1043
Ruppert József - Fekete Ferenc: Energiaökonómiai vizsgálatok korszerű agrártermelési
rendszerekben 4 418
Szabó István: A mezőgazdasági szövetkezeti gazdálkodás tapasztalatai és feladatai 5 534
Szabó Judit - Kapitány Zsuzsa - Kornai János: A hiány újratermelése a magyar autópiacon 3 300
Szabó Katalin - Szegő Szilvia: Három tézis a monopolárakról 10 1170
Szántó Borisz: A tudásátadás felgyorsításának lehetőségei az innovációs folyamatban 3 257
Szegő Szilvia - Szabó Katalin: Három tézis a monopolárakról 10 1170
Szlamenicky István: A fogyasztási szövetkezetek sokrétű fejlődésének lehetőségei 5 523
Szűcs István: A területi hatékonyság és a különbözeti földjáradék 5 542
Tesner István - Poller Roland: A KGST-országok beruházási együttműködése a szocialista gazdasági integráció folyamatában 9 1072
Timár János: Terv és valóság. A szakmunkaerő-szükséglet első távlati tervének (1965-1980) teljesülése 6 641
Tóth A. Ernő: A mezőgazdasági kistermelés árutermelési tendenciái, jövedelme és annak szabályozása 9 1056
Tóth László - Czagány László - Nagy Lajos: Adalékok a világélelmezési probléma kutatásához 10 1202
Varga Gyula: A piacra termelő mezőgazdaság 6 689
Várlaki Péter - Kozma János - Magyar István - Michelberger Pál: Exportorientált iparvállalati fejlesztési stratégia a magyar autóbuszgyártásban 7-8 886
2. Vita
Folytassunk vitát a hosszú távú tervezés feladatairól (Felhívás) 7-8 899
Bánfi Tamás: A lakossági jövedelemmegtakarítás közgazdasági értelmezéséről 2 180
Domokos Zoltán: A mezőgazdasági kistermelés integrációjának időszerű problémái 11 1357
Drechsler László: A gazdasági mérésről 3 338
Fekete György: A gazdaságpolitika érvényesítésének szervezeti sajátosságai 9 1085
Hanyecz Vince: A magyarországi agrár-ipari egyesülések dilemmái 7-8 923
Illés János: Hosszú távú társadalmi-gazdaság fejlődésünk feltételei 12 1462
Illés Mária: A vállalati gazdálkodáshoz illeszthető kétpólusú keresetszabályozás 5 585
Komló László: Mezőgazdaságunk szervezeti rendszere 6 730
Kónya Lajos: Vállalati bér- és keresetszabályozásunk 5 556
Mihályi Péter: Érték, értéknagyság, mérhetőség 4 441
Németi Lászlóné: A kisvállalkozás lehetőségei, esélyei a mezőgazdasági kistermelésben 10 1246
Pirityi Ottó: Kereset- és bérköltség-szabályozás 5 575
Réczey Imre: Előny versus haszon 7-8 913
Somfai Gábor: Versenyárrendszerünk gyakorlati problémái 2 189
Szeben Éva: A béralakítás és bérszabályozás néhány problémája 12 1477
Szőnyei Tibor: Néhány további megjegyzés egy konjunktúraelmélethez 5 603
Tardos Márton: Program a gazdaságirányítás és a szervezeti rendszer fejlesztésére 6 715
Zala Júlia: Gazdaságirányítási rendszerünk konzisztens továbbfejlesztésének egy lehetséges útja 7-8 900
3. Szemle
Babanászisz Szteriosz: A dél-európai országok külkereskedelmének hosszú távú irányzata 2 204
Beck Tamás: Stratégiai tervezés a Budaflax Lenfonó és Szövőipari Vállalatnál 11 1369
Drechsler László - Simon Béláné: Hatékonysági színvonalak nemzetközi összehasonlítása 7-8 943
Hoffmann Istvánné: A ruházkodás helye a fogyasztásban 2 196
Inotai András: A nyugatnémet energiapolitika néhány tanulsága 9 1104
Kandikó József: Divat és marketing 1 63
Kolacsek András: Idegenforgalom és szállodaipar Magyarországon 1 79
Kovács Kálmán - Rott Nándor: A mezőgazdaságban rejlő idegenforgalmi lehetőségeink hasznosítása 3 342
Mizsei Kálmán: A lengyel gazdasági reform előkészületei 1 89
Németh József: A korszerű termelés hatása négy délnyugat-dunántúli háztáji gazdaság jövedelmének alakulására 9 1098
Orolin Zsuzsa: Elgondolások a gyesen levő nők foglalkoztatásáról 11 1363
Pócs Ervin: A fejlett tőkésországok gazdasága 1981-ben és az 1982. évi kilátások 7-8 933
Pócs Ervin: Az európai KGST-országok gazdasági fejlődése az 1980-as évek elején 10 1256
Salgó István: A kelet-európai tervgazdaságok kiépülésének külgazdasági vonatkozásai és a regionális gazdasági együttműködés 6 743
Semjén András: Svédország tegnap, ma, holnap 4 458
4. Tudományos tájékoztató
Alkotó vitával gazdasági mechanizmusunk továbbfejlesztéséért (Felhívás) 4 475
Bagó Eszter - Botos Balázs - Hoványi Gábor - Papanek Gábor: A III. Ipargazdaság Tudományos Konferencia 9 1119
Balázsy Sándor - Bánhalmi Andrea - Halm Tamás - Kovács Lajos: A XXI. közgazdász-vándorgyűlés 7-8 965
Balázsy Sándor - Hámori Balázs - Hüttl Antónia - Semjén András: Tanácskozás a népgazdasági tervezés fejlesztéséről 12 1493
Bod Péter Ákos: Magyar-indiai közgazdász-találkozó Budapesten 3 354
Ferenczi Tibor: Technikai átalakulás és gazdaságpolitika 6 765
Gönczi Iván: Körösi István: Rendszerelmélet és rendszerelemzés a mezőgazdaságban 10 1266
Halm Tamás: Tömörség, tárgyszerűség. A Magyar Közgazdasági Társaság VII. közgyűléséről 2 222
Halm Tamás: Beszélgetés A. Antonival, az SZNSZ Ipari Bizottságának elnökével 5 616
Halm Tamás: A Magyar Tudományos Akadémia 42. közgyűléséről 7-8 953
K. L.: A KGST-tagállamok közgazdaságtudományi és tervelméleti folyóiratai képviselőinek moszkvai tanácskozása 1 112
Kőrösi István: A nyugat-európai integráció és a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok a nyolcvanas években 1 106
M. S.: A piaci verseny bajnoka. A közgazdasági Nobel-díj 1982. évi kitüntetettje: G. J. Stigler 12 1515
Módos Gyula: Csáki Csaba doktori értekezésének vitája 1 103
Nyilas András: A társadalmi fogyasztási alapok felhasználásának tökéletesítése 4 476
Pálovics Béláné: Az első spanyol-magyar agrárközgazdasági kollokvium 11 1382
Patai Mihály - Rácz Margit: Az elemzés időszaka 2 228
Szabó Katalin: Elmélet a tények próbakövén. Molnár Ferenc doktori értekezésének vitája 4 480
Valkó László: Út a megújulás felé. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem új politikai gazdaságtan tankönyvének vitája 6 754
5. Folyóiratszemle
Arhipov, A.: A mezőgazdaság termeléstervezése és gazdasági Ösztönzése a Szovjetunióban 1 114
Baer, W. - Samuelson, L: Szolgáltatásorientált növekedési stratégia felé 9 1137
Bonnie, Sylvie: A mezőgazdaság fejlesztésének egy másfajta modellje 7-8 992
Forster, Edgar: Gazdasági biztonság a politika és a szociálpolitika határmezsgyéjén 1 117
Gluskov, V.: A társadalmi-gazdasági irányítás problémái a tudományos-műszaki forradalom korszakában 11 1387
Greffe, Xavier: A „nem hivatalos" gazdaság 7-8 985
Halbach, A.: A harmadik világ teljesítményének elemzése 11 1389
Hoff, Andreas: A rugalmas munkaidő kollektív szerződéssel történő szabályozásának szükségessége és lehetősége 11 1391
Inozemcev, Ny.: A Szovjetunió és a többi KGST-tagország 1981-1985. évi tervkoordinációjának néhány eredménye 5 620
Karpuhin, D. - Forberova, E.: A bérrendszerek változásának új irányzatai néhány szocialista országban 2 230
Kromphardt, J.: Időszerű stabilizációs stratégiák és elméleti alapjaik 7-8 988
Musto, S. A.: Az Európai Közösség déli irányú kibővítése 4 489
Oppenländer, K. H.: Úton vagyunk-e a szolgáltatási társadalom felé? 2 233
Pavljucsenko, V.: A fogyasztás hatékonysága és a társadalmi termelés intenzifikálása 7-8 984
Rahlin, J.: Az új technika és a személyi fogyasztás 3 359
Richebächer, K.: Biztonság - tárgyiasult értékek révén? 1 120
Sejman, I.: A munka hatékonysága a szolgáltatási szférában 9 1134
Szperanszkaja, L. N.: A Szovjetunió szocialista iparosítása tőkés értelmezésének kritikája 4 485
Thirlwall, A. P.: Nem évült el Keynes foglalkoztatottsági elmélete! 2 236
Tietzel, Manfred: Hipotézisek a közgazdasági elméletekben 3 361
Vellas, Francois: Közvetítő országok, „reléországok" és a nemzetközi szakosodás elmélete 4 487
Weintraub, S.: Monetarista zűrzavar 5 621
Zibert, Franz: A társadalmi fogyasztás és a társadalmi-gazdasági struktúrák közötti összefüggésekről 3 364
6. Szakirodalmi tájékoztató
Angol tanulmánykötet az új gazdasági mechanizmus első évtizedéről (Csaba László) 7-8 997
Munkagazdaságtan (Szerkesztette: Timár János) (Falusné Szikra Katalin) 4 492
Barta Györgyi - Enyedi György: Iparosodás és a falu átalakulása (Petró Katalin) 10 1270
Bognár József (szerk.): Tanulmányok az új világgazdasági rendről (Barbi Balázs) 9 1138
Botos Katalin - Patai Mihály - Szalkai István: Pénzügyek és nemzetközi gazdasági kapcsolataink (Kozma János) 2 239
Éliás András - Sebők Emília - Újhelyi Tamás: A mezőgazdaság és az élelmiszeripari termékek az új világgazdasági helyzetben (Csepely-Knorr András) 2 246
ifj. Gyenes Antal - Rozgonyi Tamás: Az alá- és fölérendeltségi viszonyok a szervezetekben
(Herédi István) 4 496
Hegyi - Törzsök - Gulyás: A külkereskedelem technikája és szervezése (Sugár Tamás) 9 1143
Inotai András: A regionális integrációk az új világgazdasági helyzetben (Kőrösi István) 3 370
Kissné Pavelcsák Ágnes: Nemzetközi ipari együttműködési politika a KGST-ben (Sándor György) 3 367
Kornai János: Növekedés, hiány és hatékonyság (Medvegyev Péter) 12 1516
Kornai János - Martos Béla (szerk): Kovács János: Szabályozás ár jelzések nélkül (Medvegyev Péter) 12 1516
Kozma Ferenc: A munkaerő társadalmi újratermelése és tervezése (Timár János) 5 625
Molnár László: A munka szerepe a nők életútjában (Koncz Katalin) 7-8 997
Nyitrai Ferencné dr.: A magyar gazdaság és a társadalom a hetvenes években (Papanek Gábor) 11 1394
7. A szerkesztőség postájából
Izikné Hedri Gabriella: Az ipari szabadkereskedelmi megállapodások kérdéséhez 5 629
Nagy Frigyes - Kettinger Gyula: Mezőgazdasági termékek külkereskedelme a tőkésországokban 4 499
Ránky László: Hozzászólás Bernát Tivadar és Ferenczi Tibor „A húsvertikum helyzete és távlatai" című cikkéhez 4 501
Sós Csaba: Észrevételek Sipos Béla „A nem fizikai létszám alakulása a magyar iparban" című cikkéhez 7-8 1009
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem