Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1983. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata/XXX. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.535 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Angol és orosz összefoglalókkal, tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. Cikkek
Engels Frigyes gyászbeszéde Marx Károly sírjánál 257
Fiatal közgazdászok Marxról beszélnek 259
Adorján Bence: A tudományos-technikai forradalom okozta változások
felgyorsulásának és állandósuló irányzatainak néhány következménye 869
Augusztinovics Mária: Emberek és gazdaságok 385
Bartke István: A területi tervezés időszerű feladatai 23
Bélyácz Iván: Értékcsökkenési leírás és vállalati gazdálkodás 1088
Bihari Péter - Falusné Szikra Katalin: Állami vállalatok a fejlett tőkésországokban 648
Bognár József: Van-e kiút a világgazdasági válságból? 513
O. T. Bogomolov: Kölcsönös függés, szerkezeti változások
és konfliktusok a világgazdaságban 1039
Botos Katalin: Pénzevolúció 1186
Böszörményi Ferenc - Tóth László: Teljes és hatékony foglalkoztatás ? 1312
Bródy András: A gazdasági mechanizmus bírálatának három hulláma 802
Burgerné Gimes Anna: Az emberi tényező és érdekeltsége a társadalmi
termelőfolyamatban 833
Zsamcün Cend: A beruházások tervezésének tökéletesítése a Mongol
Népköztársaságban 1297
Csánky Zsuzsa - László Lajosné: Az állattenyésztés és a takarmánygazdálkodás
összhangja 1102
Csikós-Nagy Béla: Az értéktörvény szerepe a szocialista gazdaságban
(Akadémiai székfoglaló előadás) 1
Csizmadia Ernőné: A vállalati szerkezet új vonásai a mezőgazdaságban
és az élelmiszeriparban 698
Dezsériné Major Mária: A magyar alumíniumipari vertikum fejlesztésének
néhány aspektusa 286
Dimóny Imre: A mezőgazdasági gépesítésfejlesztés eredményei
és új irányai (Akadémiai székfoglaló előadás) 129
Drechsler László: A hatékonyság néhány problémája 878
Falusné Szikra Katalin - Bihari Péter: Állami vállalatok a fejlett tőkésországokban 648
Faluvégi Lajos: A kibontakozás útja az 1983-85 közötti időszakban 769
Farkas János: A tudomány és a termelés társadalmi összefüggései 1176
Farkasinszky Tibor: A társadalmi biztonság finanszírozása és a munkaerő költsége 421
Garami Ottóné: A licencek vásárlásának és alkalmazásának hatékonyságáról 176
Gere Ilona: A foglalkozási rehabilitáció gondjairól 1319
Gergely István: Iparfejlesztés 'és foglalkoztatás' 139
Gervai Béla: A magánkisipar fejlődése, helyzete és szerepe 300
Greskovits Béla: Vállalatnagyság, vállalkozási forma 203
Gress, Wolfgang: Az irányítás és a tervezés tökéletesítése a beruházási szférában 1301
Gubcsi Lajos: Fizetési mérleg - gazdasági növekedés 641
Hermann István - Tompa Béla - Szakonyi László - Szabóné Medgyesi Éva:
Hoós János: A vállalati differenciáltság vizsgálatának módszerei
és eredményei a mezőgazdaságban 573
Hoóz István: A beruházáspolitika fő vonásai Magyarországon 1292
Vaszilij Iszajev: Családi pótlék és népesedéspolitika 1409
Todor Jordanov: Az új gazdálkodási rend és mechanizmus
a Bolgár Népköztársaságban 820
Kádár Béla: A természeti erőforrások gazdasági szerepének értékelése 1053
Kissné Ladányi Éva: Kísérlet a globális és a strukturális munkanélküliség
alakulására ható tényezők ökonometriai vizsgálatára 1325
Klézl Róbert: A közlekedés és hírközlés a gazdaságirányítás korszerűsítésének útján 808
Kornai János: Bürokratikus és piaci koordináció 1025
Kovács Ferenc: Biológiai tartalékok az állati eredetű élelmiszerek termelésében 278
Kozma Géza: Gazdaságtalan vállalatok és gyáregységek
értékesítése mint a konjunktúrapolitika eszköze 447
Krokos János: Jövedelmezőségi és hatékonysági mutatóink
értelmezése a 677
Kutas János: Innováció, társadalmi környezet, személyi tényezők 848
Ladó László: Informatika versus hatékonyság? 1203
László Lajosné - Csánky Zsuzsa: Az állattenyésztés és a takarmánygazdálkodás
összhangja 1102
Magyar József: A vezetőképzés gyenge oldalai és fejlesztésének fő területei 1433
Magyari Beck István: Megjegyzések az innováció és a kreatív termék fogalmához 665
Major Iván: Szállítási feszültségek és a szállítási piac működése 455
Marosi Miklós: Az iparvállalatok gyárai közti munkamegosztás és kooperáció problémái 47
Matits Ágnes - Temesi József: Szabályozóváltozások és vállalati reakciók 688
Mátyás Antal: Munkanélküliség, beruházás, pénzelmélet (Tanulmány Marx és Keynes centenáriuma alkalmából) 10
Mecseki Attila - Nováky Erzsébet - Várnai István: Módszertani megfontolások néhány vegyipari tömegtermék előrejelzéséhez 989
Mérey Ildikó: Exportproblémáink és a gazdasági környezet 13
Mészáros Sándor: A termékszerkezet rendszerszemléletű vizsgálata
az élelmiszer-termelésben 913
Nagy Aladár: A vállalati innovációkról 890
Nagy Gyula: Koncentráció kontra vállalati kooperáció 1421
Németh Gyula - Vita László: Prognózisok a közép- és rövid távú népgazdasági
tervezetében 1071
Nováky Erzsébet - Mecseki Attila - Várnai István: Módszertani megfontolások néhány vegyipari tömegtermék előrejelzéséhez 898
Nyitrai Ferencné: Ipari struktúra és szerkezetváltás 403
Osman Péter: Iparjogvédelem, gazdasági verseny, hatékonyság 1334
Pataki Mihály: Fejlődés beruházás nélkül 1063
Ljuben Petrov: A beruházások tervezésének tökéletesítése a
Bolgár Népköztársaságban 1281
Ráday Loránd: A dinamikus vállalatok helyzete az iparban 556
Rédey Katalin - Sipos Béla: Termelési függvények alkalmazása az iparban 435
Reké Barnabás: Az ár- és hitelrendszer a mezőgazdasági termelőszövetkezetek három évtizedes fejlődésében 927
Ripp Géza: Polarizáció a polgári politikai gazdaságtanban 523
Sik Endre: Egy „szabálytalan" munkaerőpiac 859
Simán Miklós: A szolgáltatások irányításának továbbfejlesztéséről 192
Sinkovics Alfréd: Koncepció a közepes és nagyvállalatok vállalkozássá fejlesztéséről 542
Sipos Aladár: Az agrár-ipari szféra vállalati kapcsolati rendszerei 787
Sipos Béla - Rédey Katalin: Termelési függvények alkalmazása az iparban 435
Szabóné Medgyesi Éva - Tompa Béla - Szakónyi László - Hermann István: A vállalati differenciáltság vizsgálatának módszerei és eredményei a mezőgazdaságban 573
Szakonyi László - Tompa Béla - Szabóné Medgyesi Éva - Hermann István: A vállalati differenciáltság vizsgálatának módszerei és eredményei a mezőgazdaságban 573
Szira Tamás: Számítások az innováció és a külgazdaság összefüggéséről 35
Tardos Róbert: Magatartástípusok a családi gazdálkodásban 63
Temesi József - Matits Ágnes: Szabályozóváltozások és vállalati reakciók 688
Tompa Béla - Szakonyi László - Szabóné Medgyesi Éva - Hermann István: A vállalati differenciáltság vizsgálatának módszerei és eredményei a mezőgazdaságban 573
Tóth László - Böszörményi Ferenc: Teljes és hatékony foglalkoztatás? 1312
Karol Ujházy: Beruházások a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban a 70-es és 80-as évek fordulóján 1286
Várnai István - Nováky Erzsébet - Mecseki Attila: Módszertani megfontolások néhány vegyipari tömegtermék előrejelzéséhez 898
Versztovsek Radmila: Az árváltozások hatása az átlagos élelmiszerfogyasztásra és a rétegek táplálkozási színvonalára 563
Vita László - Németh Gyula: Prognózisok a közép- és rövid távú népgazdasági
tervezésben 1071
Zalai Ernő: Egyensúly és optimum: A makrogazdasági modellezés két irányzatának összevetése 157
2. Vita
Bakos László: Szükségszerű-e a lassú növekedés? 471
Balázsy Sándor: Reform és tulajdon 600
Bara Zoltán: A munka mennyiségi dimenziói és minőségi ismérvei 309
Bauer Tamás: Megjegyzések Balázsy Sándor megjegyzéseihez 1381
Éliás András - Sebők Emília: Az élelmiszer-termelés hosszabb távú
fejlesztésének dilemmái 1445
Gönczi Iván: A mezőgazdasági vállalatok mérete és szervezete 1460
Gyulai László: Bér- és keresetszabályozás - ágazatonként? 219
Huszár Istvánná: A foglalkoztatásról 318
Izikné Hedri Gabriella: A több változatú külgazdasági stratégiáról 720
Juhász Ádám: Versenyképesség és árrendszer 950
Kardos Tamás: Klasszikus típusú volt-e az NSZK 1974-75. évi gazdasági válsága? 350
Kotz László: Szövetkezeti társaság - szövetkezeti alapítvány 85
Kovács Géza: Társadalmi-gazdasági problémáink jövőszempontú megítélése 933
Kovács Ilona: Az életszínvonal-politika a gazdaságpolitika szolgálatában két ötéves tervidőszakban (1976-1985) 1212
Lőrinc Imre: Az energiahordozók felhasználásának alakulása 1960-1979 között 77
Major Iván: „Kifulladási periódusok" a magyar gazdaság fejlődésében 1350
Mellár Tamás: A marxi transzformációs problémákról 585
Németi Lászlóné: A munkaerő-szükséglet és a kistermelés távlatai a
mezőgazdaságban 1225
Nyikos László: Mérhető-e a szabályozóváltozások hatása? 1473
Papp Zoltán: Szelektív szabályozási modellek 942
Pilling András: A vezetési alrendszer a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 1479
Rott Nándor:A pénzügyi intézményrendszer továbbfejlesztése 1368
Sutus Imre: A vállalati vezetők alapbér-besorolási rendszerének továbbfejlesztéséről 1486
Varga Gyula: Az élelmiszer-termelés fejlesztésének alternatívái 339
Veress József: A gazdaságirányítás és a vállalattípusok néhány összefüggéséről 327
Zoltán Zoltán: Néhány gondolat az agrárágazat dinamizmusának értékeléséhez 711
3. Szemle
Bokros Lajos - Sorányi György: Verseny a valóságban 1256
Farkas Katalin: A társadalompolitika és intézményei Norvégiában 729
Hoffmann Istvánná: A folyamatos árszínvonal-emelkedés hatása a lakásépítésre 608
Jávor István: Irányítási szervezet, döntési időtáv és a vezetői munka megszervezése 1112
Kozma János - Magyar István - Michelberger Pál - Várlaki Péter: A magyar autóbuszgyártás középtávú műszaki fejlesztési stratégiájáról 1240
Nyilas András: Empirikus kutatások a közgazdaságtudományban 90
Sz. A. Parkanszkaja: A főbb árucsoportok világpiaci árai között kölcsönhatás 1493
Pócs Ervin: A fejlett tőkésországok gazdasága 1982-ben és az ez évi kilátások 966
Pócs Ervin: Az európai KGST-országok gazdasági fejlődése az ötéves tervidőszak
felezőjén 1119
Tőrök Ádám: Az integráció, az exportszakosodás és a foglalkoztatottság
néhány összefüggése a francia gazdaságban 474
Vecsenyi János: A gazdasági szervezetek érdekeinek érvényesítése:
korlátok és kibontakozás 1233
4. Tudományos tájékoztató
Asztalos László - Balázsy Sándor - Dómján Sándor - Garamvölgyi István - Halm Tamás - Kovácsné Lantos Mária - Lasztovecsek Éva: A XXII. közgazdász-vándorgyűlés 1132
Fekete György: A mezőgazdasági szövetkezetek vállalatgazdasági rendszerének megújulási szükséglete Konferencia az európai gazdasági fejlődés összehasonlító vizsgálatáról 494
Földes Károly: A Magyar Tudományos Akadémia 143. közgyűléséről 744
Halm Tamás: A berlini nemzetközi Marx-konferenciáról 986
K. L.: Marx-emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián 740
M. S.: Az egyensúlyi elmélet újrafogalmazója. 979
M. S.: A közgazdasági Nobel-díj 1983. évi kitüntetettje: Gerard Debreu 1503
Vági Ferenc: A kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági üzemek fejlődésének közgazdasági feltételei és lehetőségei 1391
Vági Ferenc: A szocialista átalakulás jellemzői falun 497
5. Folyóiratszemle
F. Buttler: A regionális munkaerő-piaci politika mozgástere stagnálás esetén 1391
Delattre, Michel: A kis- és középvállalatok szemben a nagyvállalatokkal 497
P. Freiberg - J. Nitz: A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok a megváltozott világpolitikai és világgazdasági feltételek között 105
Max Haller: Ütőn a szolgáltató társadalom felé? 752
H. H. Hártel - W. Henne: Importált vagy „házilagos" infláció? 103
Rudolf Henschel: Jobb életminőség - kis növekedés mellett 995
Konrád Hillebrand: A monetarizmus forradalmiságáról - barangolás
ismeretelméleti területeken 358
J. P. Jeandon - R. Zaader: Automatizálás és foglalkoztatottság 1389
Mica Jovanovié: A munkatermelékenységnek az önigazgatás iránti
elkötelezettséget erősítő szerepe 236
N. Kuznyecova - L. Sirokova: A jólét állandó növekedése a Szovjetunióban 757
G. Launnes - R. Ram: A vagyon szerepe a fogyasztásban: empirikus vizsgálat 499
R. Leband - J. Lesourne: A munkát keresők típusai és a munkapiac szegmentációja 364
Lefournier, Ph.:Egy világ vége 361
G. Maier-Rigaud: Kamat, teljesítőképesség és fellendülés 997
Philippe Nasse: Gondolatok a tőkének a munkával való helyettesíthetőségéről és a foglalkoztatottságról 230
J. Nitz - P. Freiberg: A kelet-nyugati kereskedelem irányzatai az 1980-as
évek elején 1507
Olivier Pastré: A válságból való kilábolás útja: a technológiai fejlesztés 1509
M. Rocard.: Franciaország és a 80-as évek kihívása 754
Manfréd Tietzel: Mit várhatunk ésszerűen a racionális várakozások elméletétől? 1387
Gabriele Tuitz: Növekedés és struktúraváltozás a kevéssé fejlett
délnyugat- és dél-európai országokban 231
V. V. Tyihonov: A Szovjetunió élelmiszerprogramja 622
G. Vavon: Frangois Perroux közgazdasági nézetei: elemzés 624
Josef Windsperger: Egyensúly és tudás: A Hayek-féle koncepció elemzése 1505
6. Szakirodalmi tájékoztató
Erdei Ferenc agrárgazdasági és szövetkezeti munkáinak három új kötetéről (Fekete Ferenc) 238
Adorján Bence: A számítástechnika válaszúton (Nováky Erzsébet) 1266
Bauer Tamás: Tervgazdaság, beruházás, ciklusok (Tóth Ágnes) 108
Bossányi Katalin - Forgács T. Katalin: Vállalatvezetőség és érdekeltség
(Sinkovios Alfréd) 1005
Brüll Mária: Pénzgazdaság - világgazdaság. Magyarország és a nemzetközi pénzügyi rendszer (Wiesel Iván) 1517
Drechsler László: A hatékonyság mérése és tervezése (Goldperger István) 1512
Erdős Péter - Molnár Ferenc: Infláció és válságok a 70-es évek amerikai
gazdaságában (Erdős Tibor) 627
G. Friedrichs - A. Schaff (szerk.): Mikroelektronika és társadalom. Áldás vagy átok? (Kruppa Éva) 1393
Gábor R. István - Galasi Péter: A „második" gazdaság (Bélley László) 368

Izikné Hedri Gabriella: Külgazdaság és külpolitika (Körösi István) 111
Kapolyi László: Ásványi eredetű természeti erőforrások rendszer és függvényszemlélete (Dobozi István) 502
Mihalik István - Szigeti Endre: Fejezetek a marxista-rleninista politikai gazdaságtan
történetéből (Égető Emese) 366
Németi László: Magyarország élelmiszer-gazdasága a hetvenes
években (Forgács Katalin) 1269
Nyilas András: Magyar válasz a világgazdasági kihívásra (Rába András) 1000
Pócs Ervin: A világgazdaság helyzete és kilátásai (Nagy Sándor) 246
Rácz Margit: A KGST szervezetei és a vállalatközi együttműködés (Patai Mihály) 1006
Schweitzer Iván: A vállalatnagyság (Laki Mihály) 1266
Sipos Béla: Termelési függvények, vállalati prognózisok (Bélyácz Iván) 759
7. A szerkesztőség postájából
Drechsler László: Előbbre vinné-e a mértani átlagolás a hatékonysági
számításokat? (Hozzászólás Krokos János cikkéhez) 1398
Ertl István: Falusné Szikra Katalin „A vagyonosodásról" című cikkéhez 1008
André Gábor: A jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók
értelmezése (Hozzászólás Krokos János javaslatához) 1400
Kenéz Győzőné: A mezőgazdasági idegenforgalmi potenciál
hasznosításához szükséges feltételekről 117
Pataki József: Hozzászólás „A magyarországi agrár-ipari egyesülések dilemmái" című cikkhez 374
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem