Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1985. január-június (fél évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata - XXXII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Közgazdasági Szemle Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 764 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam. További szerzők a tartalomjegyzékben.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Január
Csizmadia Ernő (1924-1984) (Sipos Aladár) 1
A KGST-országok népgazdasági terveinek egyeztetése
A népgazdasági tervek egyeztetése (Vladimír Pencsev) 2
Bilaterális és multilaterális alapokon (Jan Strba) 6
A Lengyel Népköztársaság gazdaságpolitikájának fontos alakító
tényezője (Sztanyiszlav Dlugos) 10
A tervkoordináció a gazdaságpolitikák összehangolásának fő eszköze (Kovács Gyula) 14
Az együttműködés tervezési alapjainak erősítése (Badamcedengijn Cend-Ajuus) 20
Az együttműködés tervszerű tökéletesítésének fontos módszere (Harry Müller) 24
A KGST-tagországok népgazdasági terveinek egyeztetése: új problémák
és feladatok (Nyikolaj Inozemcev) 28
Termékminőség, termékarányosság (Láng János-Nádasdi Ferenc) 33
A termelési szolgáltatások szervezete elméleti szempontból (Kozma Géza) .. 43
Keresetszabályozás a mezőgazdasága-nagyüzemeiben (Kostyál Rezső-Pölöskei
Pálné) 49
Külföldi segélyek, nemzetközi bankhitelek és az államkapitalizmus válsága
a harmadik világban (Róbert E. Wood) 61
VITA
Kiigazítás és kiegészítés a beruházási vásárlóerő szabályozásához (Erdős Tibor) 79
A hiányjelenségek magyarázatához: keresletmennyiség és strukturális rugalmatlanság (Soós Károly Attila) 86
Beruházáspolitika és struktúraváltás (Bélyácz Iván) 99
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Kozma Ferenc: Egyén, vállalat, állam (Izikné Hedri Gabriella) 113
FOLYÓIRATSZEMLE 116
J. Lesourne: Válságban van-e a közgazdaságtudomány?
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 119


Február
Gondolatok a jövedelempolitikáról (Kozma Ferenc) 129
Értékfüggés, értékelés, értékkutatás az ökonómiában (Zsolnai László) 147
Érdekeltségi viszonyok, kulcsproblémák és kilátások a kelet-nyugati gazdasági
kapcsolatokban (Körösi István) 155
Családi gazdálkodás a fejlett szocialista társadalomban (Ivar Rajg) 170
VITA
A hiány magyarázó elméletéről (Hozzászólás Soós Károly Attila két cikkéhez)
(Kornai János) 179
SZEMLE
A korszerű üzemeltetési és anyagi érdekeltségi formák a vendéglátóiparban
(Bakos Veronika) 193
Politikai befolyások, gazdasági meghatározók a kelet-nyugati kapcsolatokban
a nyolcvanas évek elején (Losonci Miklós) 203
Kanada gazdasági fejlődése és a kanadai-magyar gazdasági kapcsolatok
(Rejtő László-Sinkovics Alfréd) 213
A versenypolitika árszabályozó funkciója az NSZK-ban (Versenyelméleti
alapok) (Asztalos László György) 229
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok (Interjú Bognár József akadémikussal)
(Halm Tamás) 241
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Kádár Béla: A nemzetközi iparfejlődés és munkamegosztás új irányzatai
(Izikné Hedri Gabriella) " 245
FOLYÓIRATSZEMLE 249
G. Popov: A gazdasági törvények a fejlett szocializmus szakaszában
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 251

Március
Racionális várakozások és az új klasszikus makroökonómia (Király Júlia) 257
A hatékonyságjavítás gyorsításának lehetőségéről és feltételeiről (Kunvári Árpád) 268
A csehszlovák gazdaság alkalmazkodása a külgazdasági hatásokhoz (Karel
Dyba-Václav Kupka) 279
Adalékok a termékszerkezet korszerűsítéséhez és a termékstratégia kialakításához (Iványi Attila Szilárd) 294
VITA
A hierarchikus gazdaságirányítás, a pénz restriktív szerepe és a „hiánygazdaság"
(Válasz Kornai Jánosnak) (Soós Károly Attila) 305
Gazdasági kalkuláció és tisztánlátás (Illés Mária) 320
SZEMLE
A fogyasztási szolgáltatások árszínvonala (Belyó Pál) 344
Társadalmi csoportok együttműködésének rendszere a bérek és az árak alakításában: az osztrák példa (Székffy Klára) 355
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Négy évtizedünk társadalmi fejlődése (Kovács Lajos) 369
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Dobozi István: Nyersanyagok és energiahordozók a világgazdaságban (Macii
Péter) 372
A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi kölcsönös támogatási alapjairól
(Egri Sándor) 376

Április
Társadalompolitikánk negyven éve (Kulcsár Kálmán) 385
A társadalom szerkezetének átalakulásáról (Huszár István) 399
A gazdaságpolitikai és irányítási koncepciók fejlődése az elmúlt évtizedekben
(Bognár József) 408
Iparunk negyvenéves fejlődése (Vajda György) 417
Mezőgazdaságunk eredményeinek forrásai (Sipos Aladár) 429
A demokratikus földreform és hatása a parasztság élet- és munkakörülményeire
(Tar Imre) 439
A hitelrendszer továbbfejlesztésének irányai a VII. ötéves tervidőszakban
(Dudás Béláné) 447
VITA
Mezőgazdasági termelői áraink és a világpiaci árak
(Borszéki Éva-Mészáros Sándor-Varga Gyula) 456
SZEMLE
Az új információs és kommunikációs világrend és gazdasági vonatkozásai
(Gömbös Ervin) 467
Az idegenforgalom hatékony fejlesztése (Karbuczky Imre) 477
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Farkas János: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai (Magyari Beck
István) 486
Botos Balázs - Papanek Gábor: Kérdőjelek iparunk fejlesztésében (Kállay László) 490
Tatai Zoltán: Iparunk területi szerkezetének átalakítása (Bartke István) 494
FOLYÓIRATSZEMLE 497
M. A. Alekszev: A háztáji gazdaság és szerepe az élelmiszerprogram teljesítésében - G. Bartoli: Pozitivista program és határelméleti forradalom a közgazdaságtanban
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 501

Május
A magyar mezőgazdaság 40 éve (Romány Pál) 513
Infláció, antiinfláció, realizmus (Sághy Vilmos) 523
Népesedés, foglalkoztatás és gazdaságunk fejlődése (Munkácsy Ferenc) 536
Munkaerőpiaci kampányok a hetvenes években (Fazekas Károly-Köllő János) 545
Gazdaságelméleti váltás - gyakorlati dilemmákkal (Viták a „reaganomics"
körül az 1980 a évek elején) (Forgács Imre) 560
VITA
Bankszervezet, bankrendszer és szabályozás (Vékás István) 573
Megjegyzések Major Iván „Tévhitek az infrastruktúráról" c. cikkéhez (Halpern
László-Molnár György) 579
Egy újszerű módszer a népgazdasági ráfordítások és teljesítmények reálisabb
értékelésére (Major Iván) 584
SZEMLE
A mezőgazdasági szakszövetkezetek jelen és jövője (Maglódi László) 600
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Tudományos Akadémia emlékülése Csizmadia Ernő akadémikus
tiszteletére (Kovács Lajos) 610
Doktori vita a bábolnai termelési rendszerekről (Doubner Katalin) 623
A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL
Érdekek és ellentétek a mezőgazdaságban felhasznált kemikáliák forgalmazásában (Kustra József) 627
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 630
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK TARTALMÁBÓL 637

Június
A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT XIII. KONGRESSZUSA
A GAZDASÁGI ÉLETRŐL
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának előzetes jelentéséből
(Részlet) 641
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának beszámolójából
(Részletek) 663
Kádár János elvtárs vitaindító beszédéből (Részlet) 673
Gyenes András elvtársnak a Központi Ellenőrző Bizottság jelentéséhez fűzött
szóbeli előterjesztéséből (Részlet) 676
A hozzászólásokból 677
Kádár János elvtárs kongresszusi vita-összefoglalójából (Részlet) 700
A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusának határozatából (Részletek) 702
Az egyén „társadalmi tulajdonossága" és a társadalmi tulajdon személyessége
(Hámori Balázs-Szabó Katalin) 709
VITA
Keresetszabályozás és munkahelyi ösztönzés (Kísérlet egy tévhit eloszlatására)
(Gábor R. István-Kővári György) 724
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Világértekezlet a fejlődés és a környezet kérdéseiről (Ehrlich Éva) 743
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Egy figyelemre méltó politikai gazdaságtan könyvről (Nagy Lajos) 748
Voszka Éva: Érdek és kölcsönös függőség (Havas Attila) 757
FOLYÓIRATSZEMLE 761
F. Lisztengurt - I. Portjanszkij: A nagyváros az intenzív gazdálkodásra való
áttérés szakaszában- A. Ahmedujev: A műszaki fejlődés tervezése és ösztönzése a gazdasági kísérlet körülményei között
A cikkek orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 766
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 1985. január-június (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 1985. január-június (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 1985. január-június (fél évfolyam)

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba