993.142

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1986. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XXXIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. További szerzők a könyvben. Angol nyelvű összefoglalókkal és tartalomjegyzékekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A Közgazdasági Szemle 1986. évi számaiban
megjelent írások jegyzéke
1. Cikkek
Folyóirat-szám
Asztalos László György: Egy (joggal) elfelejtett pénzelméletről 9
Ábel István - Szálkái István: A pénzellátás hatása a termelésre, a készletekre és a külkereskedelmi egyenlegre 7-8
Balaton Károly - Dobák Miklós: A mérnöki szemlélettől a társadalmi megközelítésig (A vezetés-szervezés és szervezetelmélet kialakulása és újabb irányzatai) 5
Barta Imre: A beruházási szféra feloldásra váró ellentmondásai 7-8
Bartke István: Terület- és településfejlesztési stratégia Magyarországon 1
Becsky György: Állami beavatkozás iparpolitikai hatásokkal az Egyesült Államokban 1
Bélyácz Iván: Rekonstrukció, pótlás és gazdasági szabályozás 4
Bihari Péter: Reguláció és dereguláció piaci viszonyok között 10
Botos Balázs: Ipari külkereskedelmünk struktúrája és a nemzetköziesedés 6
Bródy András - Martinás Katalin - Sajó Konstantin: Gazdasági és termodinamikai mérés 1
Bródy András: A termelés intenzifikálásának problémái 11
Burgerné Gimes Anna-Nagy Imre Zoltán-Szép Katalin: A mezőgazdasági vállalatok stratégiai céljai 10
Csáki György: A fejlődő országok államkapitalizmusáról (Elméleti megfontolások az afrikai tapasztalatok alapján) 5
Csáki Csaba - Rabár Ferenc: A liberalizálás lehetőségei és következményei az élelmiszer-világkereskedelemben 12
Das, Munhdorzsnij: A tudományos-műszaki haladás irányításának tökéletesítése a Mongol Népköztársaságban 4
Dimény Imre: Társadalmunk és a mezőgazdaság 4
Dobák Miklós - Balaton Károly: A mérnöki szemlélettől a társadalmi megközelítésig (A vezetés-szervezés és szervezetelmélet kialakulása és újabb irányzatai) 5
Édes Marianna: Lehetőségek és korlátok a falusi kereskedelemben 9
Ékes Ildikó: A jövedelemszerzési lehetőségek egyenlőtlensége és a munkaerőpiac megosztottsága 4 415
Falusné Szikra Katalin: Az első és a második gazdaság közötti bér-, illetve jövedelemdiszparitás 3
Faluvégi Lajos: A tudományos-technikai haladás tervezése és irányítása Magyarországon 1
Fekete Ferenc - Sebestyén Katalin: korszerű agrártermelési rendszerek közgazdasági tartalmáról és távlatairól 5
Ferencz Csaba - Ferencné Árkos Ilona - Hamar Dániel - Lichtenbcrgcr János - Tárcsái György: A gazdasági tényezővé vált űrtevékenység 5
Fleischer Tamás: Infrastruktúra-fejlesztési csapdák 2
Forgács Katalin: Áranomáliák a zöldség- és gyümölcspiacon 2
Gedeon Péter: Modernizáció és szocialista gazdaság: a marxizmus történelmi értelmezhetőségéről 7-8
Gergely István: Reform a vállalaton belül 7-8
Hegedűs Miklós: Az iparfejlődés, valamint a terület- és településfejlődés nagy távlatú meghatározottságai 1
Hoch Róbert: A gazdaság nyitottsága és a belső felhasználás 7-8
Hunyadi Csilla: Piactipusok és piacértelmezések 12
Inotai András: Új irányzatok a nemzetközi ipari munkamegosztásban : magyar szemszögből 9
Izikné Hedri Gabiella: Reformok az Európai Közösségben 10
Jordán Gyula: Egyenlősdi és differenciálás Kínában 9
Kapronczai István - Szénay László: Érdekek és reagálás a szabályozórendszer változásaira a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 5
Kádár Béla: Iparpolitika és külgazdaság 9
Kovács Álmos: Az adórendszer és a vállalati jövedelmezőségi követelmények 7-8
Kovács János - Tarján Tamás: Ciklus és pótlás 1
Kozma Ferenc: Kereset, nyereség, adó 7-8
Köllő János: A munkaerőpiac hatása a foglalkozási szerkezetre 2
Kövér György: Az Osztrák-Magyar Monarchia bankrendszerének fejlődése 3
Köveskúti Lajos: Kongresszus előtt az ipari szövetkezetek 10
Kunvári Árpád: Miért jutott holtpontra beruházásaink jövedelmezősége? 7-8
Láng István: A biomassza hasznosításának távlatai 5
Láng László: Bedolgozók és bedolgoztatók 7-8
Le Kvi An: A tudományos-műszaki fejlesztés a Vietnami Szocialista Köztársaságban: tervezés, irányítás, együttműködés 2
Lichtenberger János - Tarcsai György - Ferencz Csaba - Ferencné Árkos Ilona - Hamar Dániel: A gazdasági tényezővé vált űrtevékenység 5
Ligeti István - Szabó László: Útkeresés a gazdasági szerkezet korszerűsítésében 11
Liszicskin, G.: A kenyérért meg kell dolgozni 2
Losoncz Miklós: Nemzetközi árirányzatok, szakosodási lehetőségek a hetvenes és a nyolcvanas években 11
Lukosz, Edward: A tudományos-műszaki haladás a Lengyel Népköztársaságban: a tervezés és az irányítás továbbfejlesztése, az együttműködés erősítése 3
Markóczy Lívia: A munkaerő-kölcsönzés és az időszakos munkavállalás külföldi tapasztalatai és a hazai lehetőségek 5
Martinás Katalin - Sajó Konstantin - Bródy András: Gazdasági és termodinamikai mérés 1
Marosi Miklós: A japán vezetési és szervezési gondolkodás 6
Mészáros Tamás: A vállalati tervezés szerepének átalakulása 6
Mohácsi Kálmán: A zöldség- és gyümölcsforgalmazás kérdéséhez 7-8
Molnárné Venyige Júlia: Életkor, kereset, ösztönzés 1
Munkácsy Ferenc: A nők gazdasági aktivitása és a termékenység 12
Muraközy László: A tőkésországok költségvetése a második világháború után 4
Nagy Imre Zoltán-Szép Katalin-Burgerné Gimes Anna: A mezőgazdasági vállalatok stratégiai céljai 10
Najdenov, Najden: A tudományos-műszaki fejlesztés tervezésének és irányításának tökéletesítése a Bolgár Népköztársaságban 2
Osman Péter: Kockázat, megtérülés és támogatás az innovációs tevékenységben 6
Pálovics Béláné: Mezőgazdaságunk alkalmazkodóképessége 7-8
Papanek Gábor: Nehéz helyzetet átélt iparvállalataink 12
Papp József: Ipari struktúraváltás és városdifferenciálódás 11
Petschnig Mária: A lakásárak emelkedésének okairól 9
Pintér György : Kertészet és kereskedelem 2
Polónyi István: Oktatási rendszer az erőforrás-korlátos gazdaságban 11
Práger László: A nyitottságról 6
Rabár Ferenc - Csáki Csaba: A liberalizálás lehetőségei és következményei az élelmiszer-világkereskedelemben 12
Révész Gábor : Bérezés az 1980-as évek Magyarországán 7-8
ftiha, Ladislav: A tudományos-műszaki fejlesztés irányításának tökéletesítése a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban 3
Rimler Judit: Gazdasági avulás és foglalkoztatottság 1
Román Zoltán: Van-e iparpolitikánk? 9
Rostoványi Zsolt: Az „iszlám gazdaság" és az iszlám gazdaság etikája 11
Sajó Konstantin - Martinás Katalin - Bródy András: Gazdasági és termodinamikai mérés 19
Sebestyén Katalin - Fekete Ferenc: A korszerű agrártermelési rendszerek közgazdasági tartalmáról és távlatairól 5
Simái Mihály: Az emberi tényező szerepe a világgazdaságban 641 az 1980-as években 6
Subáné Varga Judit: A „külkereskedelmi korlát" és a ciklikus növekedés 3
Szabó István: Mezőgazdasági szövetkezeti mozgalmunk az 1980-as évek közepén 10
Szabó Katalin: Kifordítom-beforditom, mégis piac... 11
Szabó László - Ligeti István: Útkeresés a gazdasági szerkezet korszerűsítésében 11
Szabó Tamás: A kereskedelmi Üzem működésének típusai 9
Szálkái István - Ábel István: A pénzellátás hatása a termelésre, a készletekre
és a külkereskedelmi egyenlegre 7-8
Szamuely László: Az európai KGST-országok gazdasági reformjainak kérdéséhez a 80-as évek derekán 7-8
Szénay László - Kapronczai István: Érdekek és reagálás a szabályozórendszer változásaira a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 5
Szép Katalin - Nagy Imre Zoltán - Burgerné Gimes Anna: A mezőgazdasági vállalatok stratégiai céljai 10
Szira Tamás: Monopóliumok és importverseny 12
Szlamenicky István: X. kongresszusuk előtt a fogyasztási szövetkezetek 10
Sztroganov, Henrik: A gépgyártás a tudományos-műszaki fejlesztés meggyorsításának fontos tényezője a Szovjetunióban 1
Szűcs István: A földhasználat makroökonómiai rendszere
Tarján Tamás - Kovács János: Ciklus és pótlás 1
Theodor P. Lianos: Marx a profitrátáról, a vállalkozói nyereség rátájáról és a kamatlábról 12
Timár János: A munkaidő-veszteségekről 10
Várnay Ernő: Transznacionális bankok a világgazdaságban 2
Weiz, Herbert: A tudomány és a technika - az NDK jelenéért és jövőjéért 4
Winiecki, Jan: Az ipar túlméretezettsége a kelet-európai szocialista országokban: tények, okok, következmények 5
Zboróvári Katalin: Teljes foglalkoztatottság kontra munkanélküliség 3
2. Esszé
Schmidt Ádám: Időszerű-e a „Méhek meséje"? 7-8
3. Vita
Bársony Jenő: A vagyonérdekeltség kialakításának problémái 4
Engel Gábor: Korszerűsödhet-e a kereskedelmi szervezetrendszer? (Hozzászólás Seres Antal cikkéhez) 3
Együd Zoltán: A kereskedelem korszerűsítéséről (Gondolatok Seres Antal írásához) 3
Halpern László - Molnár György - Illés János - Zobor Zsuzsa: Újszerű-e Major Iván módszere? 1
Illés János - Zobor Zsuzsa: Hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődésünk feltételei 10
Krémer Balázs: Gazdasági ideológiák - „szociális" kritikák 7-8
Kanvári Árpád: Hol is tartunk az érdekeltté tételben - az elméletben és a gyakorlatban? (Hozzászólás Gábor R. István és Kővári György vitacikkéhez, valamint Soós Károly Attila és Kornai János vitájához) 2
Ladó László: Néhány megjegyzés Illés Mária: Gazdasági kalkuláció és tisztánlátás c. cikkéhez 5
László Gyula: A vállalati érdekeltségről és a munkahelyi ösztönzésről (Gábor R. István és Kővári György vitacikke kapcsán) 2
Major Iván: Válasz a bírálóknak 1
Markóczy Lívia: A kísérleti szabályozásokról - új megvilágításban (Hozzászólás Gábor R. István és Kővári György cikkéhez) 2
Molnár György - Halpern László: Újszerű-e Major Iván módszere? 1
Nagy Aladár: A vagyonérdekeltség néhány kérdéséről 7-8
Nagy András: Nyitni kék! 12
Németh Tibor: Mi várható a szabályozástól erőforrás-korlátos gazdaságban? 6
Rótt Nándor: Vagyonérdekeltség és pénzügyi mechanizmus 9
Sághy Vilmos: Árakról és egyebekről (Válasz Nyilas András hozzászólására) 3
Simon György: Reform, kibernetika, integráció 10
Varga Károly: Lehet-e önállóságra utasítani a vállalatokat? 4
Zobor Zsuzsa - Illés János: Hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődésünk feltételei 10
4. Szemle
Antal Iván: Sikeres vállalatok (Vállalati környezet, célok, szervezet) 12
Árva László: A gazdaságpolitika és a gazdaságirányítási rendszer változásai Vietnamban a nyolcvanas években 11
Balázs Péter: Az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság kapcsolatai 7-8
Bánfalvy Csaba: A skandináv országok válasza a világgazdasági kihívásra az elmúlt évtizedben 6
Kiss M.Judit: Informális társadalmi kapcsolatrendszerek Latin-Amerikában 7-8
Koszó Károly: A kereskedelem „második" gazdasága 5
Ligeti Sándor: Az Egyesült Államok pénzintézeti rendszerének 1995-ig várható változásai 5
Matos Lőrinc: A Bajai Kukoricatermelő Rendszer mint fejlesztő közös vállalat 6
Pócs Ervin: A gazdasági konjunktúra esélyei, mozgástere a fejlett tőkésországokban az olajárcsökkenés után 7-8
Pócs Ervin: Az európai KGST-országok gazdasága két tervidőszak fordulóján 10
Versztovsek Radmila: Az árváltozások differenciált hatása a fogyasztásra 6
Zsolnai László: A gazdaság társadalomökológiai megközelítése 4
5. Tudományos tájékoztató
Csillag László - Fojtik János: A vállalati magatartást alakító gazdasági és társadalmi tényezők 1
Garai Katalin: A fejlett tőkésországok világgazdasági alkalmazkodása (Palánkai Tibor doktori értekezések vitájáról) 10
Halm Tamás: A Magyar Tudományos Akadémia 146. közgyűléséről 9
Halm Tamás - Kozma Judit - Szigethy András: Vállalati magatartás és mozgástér. A XXV. közgazdász-vándorgyűlésről 10
J. A.: Emlékülés Erdei Ferenc születésének 75. évfordulójára 3
Jónás Anna: Az agroökológiai adottságok modellezése (Harnos Zsolt doktori értekezésének vitája) 4
Kovács Lajos: Hoffmann Istvánné doktori értekezésének vitája 7-8
Körösi István: Nemzetközi konferencia a kapitalizmus fejlődésének mai problémáiról (Berlin, 1985. november 11-13.) 6
Lányi Pál: A „vállalkozáshiány gazdaságtana" (Kopátsy Sándor doktori értekezésének vitájáról) 10
Marillai Vilmos: Agrárpolitikai dilemmák a polgári közgazdaságtanban 7-8
6. Szakirodalmi tájékoztató
Antal László: Gazdaságirányítási és pénzügyi rendszerünk a reform útján (Gergely István) 2
Bagó Eszter: Diverzifikáció az iparban (Fojtik János) 6
Benet Iván: Az agrár-ipari egyesülések útkeresése (Marillai Vilmos) 6
Foltyn Ferenc: Inflációelméletek és az amerikai monetáris politika (Huszti Ernő) 5
Hámori Balázs: A szocialista gazdaság elmélete (Reform és politikai gazdaságtan) (Bársony Jenő) 7-8
Inotai András: Válaszúton az Európai Gazdasági Közösség (Kozma János) 12
Izikné Hedri Gabriella: A szocialista együttműködés távlatai (Pécsi Kálmán) 6
Kovács Géza: Nagy távlatú fejlődéstendenciák. Magyarország 2000-ig (Hideg Éva) 5
Novotny, E. - Bieber, H.: Perspektívák 90-ig. Vita a szociáldemokrata gazdaságpolitikáról (Forgács Katalin) 9
Popov, G. H.: A hatékony irányítás (Fontos könyv a szovjet gazdaságirányítás reformjáról) (Szamuely László) 4
Prugberger Tamás: A szövetkezetek gazdaságirányítása és állami felügyelete (Török Gábor) 7-8
Sinkovics Alfréd: Nemzetközi tőkemozgások és a KGST (Bakó Ede) 11
Sipos Béla: Vállalati árelőrejelzések (Módszertani kézikönyv) (Bélyácz Iván) 9
Somogyiné Hegyi Anna: A külkereskedő vállalat (Fojtik János) 3
Vándor Péter (szerk.): Élelem hatmilliárd ember számára (Laczó Ferenc) 10
7. Folyóiratszemle
Donges, J. B.: Agrártermelési viszonyok a szocializmus országaiban (A. K. Almásy) 11
Filius, D.: Új hang a politikai gazdaságtanban (Bácskai Tamás) 4
A piac kudarca vagy az állam kudarca: melyik van túlsúlyban? 9
A növekvő hatalmi struktúrák gátolják az innovációt 4
Goldhar, J. D.: A számítógép által integrált rugalmas gyártási rendszer: szervezeti, gazdasági és stratégiai következmények 6
Grosfeld, Irena: Hayek cikluselmélete és a tervgazdaságok 9
Gunning, J. P.: A munkanélküliség okai: az osztrák iskola nézetei 4
Hirschleifer, Jack: A közgazdaságtan bővülő területe 9
Jeanneney, G. S.: A relatív árak stabilizálása mint a monetáris politika célja 6
Kan taro vics, L. V.: A tudományos-műszaki haladás közgazdasági problémái 2
Kazakevics, D. M.: A fogyasztói árak képzésének továbbfejlesztése 7-8
MacEwan, Arthur: Nemzetközi adósság és bankügy: növekvő instabilitás az általános válság alatt 11
Magna val, Róbert: Csúcstechnológia és foglalkoztatottság az Egyesült Államokban 2
Minkinay N.: Az élelmiszerforrások állandó növelése az intenzív termelési tényezők kihasználása alapján 2
Moll, H. H.: Nagyobb termelékenység - kevesebb munkamegosztással 2
Peterson, W. - Estenson, P.: A kínálati közgazdaságtannak vagy a keynesizmusnak köszönhető-e a fellendülés? 4
Quandt, Richárd E.: Koncepciók és struktúrák a nem egyensúlyi modellekben 11
Olle, Werner: Új technológiák és a nemzetközi munkamegosztás: a fejlődő országokba kitelepített iparágak visszatérése 7-8
Schaal, P.: Mexikó, a gazdasági és eladósodási válságban lévő küszöbország 7-8
Schultz, Siegfried: "Új protekcionizmus": formák és következmények az ipar területén 5
Sitarski, Petar: „Eureka" - csatlakozni, de hogyan? 7-8
Vasziljev, V.: Az újonnan iparosodott országok helye a nemzetközi munkamegosztásban 5
Wittf Ulrich: Gazdasági magatartás és biológiai fejlődés: néhány megjegyzés a szociobiológiáról folyó vitához 9
Zaszlavszkaja, T.: A tömegek alkotó aktivitása mint a növekedés társadalmi tartaléka 11
Konjunkturális helyzet a nyugati ipari államokban (Ism.: Széke Gyula)
8. A szerkesztőség postájából
Botos Katalin válasza [Molnár Ferencnek] 4
Ertl István: Tágítható a kör 6
Ertl István: Adalékok az infrastruktúra fejlesztésének kérdéséhez (Hozzászólás Fleischer Tamás cikkéhez) 9
Fleischer Tamás: Hogyan bújhatunk ki a csapdákból? (Válasz Ertl István hozzászólására) 9
Molnár Ferenc levele [Botos Katalin cikke kapcsán] 4
Reich Sándor: Költséggazdálkodás és fedezeti hányad 7-8
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 1986. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1986. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1986. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1986. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1986. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1986. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1986. január-december I-II.

A lapélek enyhén foltosak, egy lap sérült. A kötetek néhány lapján aláhúzások, bejegyzések találhatók.

Állapot:
4.800 Ft
2.400 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba