992.922

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1989. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XXXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.539 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. Cikkek
Ábel István-John P. Bonin: Jövedelemszabályozás és infláció
Alexander Bajt: A gazdasági reformok logikája a szocialista országokban
Alpár Ottó - Huszay Gáborné: Társadalom, gazdaság és egészség(ügy)
Bábosik Katalin - Prugberger Tamás: A jogi személyek
szövetkezeti tagságának problémájához
Balázs Péter - Izikné Hedri Gabriella: Az EK 1992-ben
Balázsy Sándor: Quo vadis, adóreform? Az 1988. évi adóreform
első évi tapasztalatainak értékelése
Balló Róbert: Gazdaságosság, hatékonyság, reform: széljegyzetek az egészségügyi és szociális ágazat piacosítási koncepciójához
Bod Péter Ákos: A vállalat, a menedzser és a tulajdonos
- avagy miért van ismét szükségünk vállalatelméletre?
Brock, W. A. - Evans, D. S.: A kisvállalat közgazdaságtana
Bródy András: Az informális információcseréről
Bruno, M.: Gazdaságpolitika, empirikus kutatások
és makroökonómiai elmélet. I. rész.
Bruno, M.: Gazdaságpolitika, empirikus kutatások
és makroökonómiai elmélet. II. rész
Brus, W. - Laski, K.: Tőkepiac és a teljes foglalkoztatás problémája
Carlsson, B.: A gyártástechnológia fejlődése és hatása
az ipari szerkezetre. Nemzetközi vizsgálat
Csendes Béla - Mentényi Miklós: A földtulajdon és a földhasználat reformja
Csikós-Nagy Béla: A magyar gazdasági reform néhány tanulsága és kritikus pontok
Csillik Péter: Információs társadalom, megtakarítási
kerülőutak, non-profit szervezeti tulajdon
Dunavölgyi Mária: A piac korlátai és a korlátok piacosítása
Erdős Tibor: Átgondolt gazdaságpolitikát! A külső és belső
egyensúly, a gazdasági növekedés és az infláció problémái
Erdős Tibor: Tulajdoni reform és profitráta Evans, D. S.-Brock, W. A. : A kisvállalat
közgazdaságtana
Ékes Ildikó: Egyes reform keresztlépésekröl
Falusné Szikra Katalin: A lakossági tőkejövedelmekről
Farkas Beáta: Lehet-e egy vállalatnak lelkiismerete?
Gaál Gyula: Az agrárolló. A vegyipar szerepéről
Garai László: Egy gazdaságpszichológia megalapozása
Gábor R. István: „Bérskálaszindróma" és munkavállalói magatartás
Gulácsi Gábor: A személyijövedelemadó-bevételek helyi tanácsi felhasználása
Gyergyóiné Rudnai Vera: A nemzetközi pénzpiaci újdonságoktól a hazai tőzsdéig
Halpern László: A leértékelés makroökonómiai hatása
Huszay Gáborné - Alpár Ottó: Társadalom, gazdaság és egészség(ügy)
Ülés Mária: A vállalat mint vállalkozás
Inotai András: Tőkeimport és gazdaságpolitika
Iwanek, M. - Swiecicki, M.: Gátak a piaci szocializmus útjában és eltávolításuk módjai
Izikné Hedri Gabriella - Balázs Péter: Az EK 1992-ben
Járai Zsigmond: Értékpapírpiac és tőzsde Magyarországon
John P. Bonin - Ábel István: Jövedelemszabályozás és infláció
Jónás Anna: Váltás az agrártermelés technológiájában
Jordán Gyula - Tálas Barna: Az árreform és az infláció kérdése Kínában
Kapitány Zsuzsa: Kereslet és kínálat az 1980-as évek autópiacán
Kelen András: Nonprofit szervezetek a vegyesgazdaságban.
Az amerikai tapasztalat
Király Júlia: Kollektív vagy egyéni racionalitás
Koltay Jenő: Az új adórendszer „korszerűségéről" és működéséről
Kovács János - Malatinszky Istvánné: Az oktatáspolitika és oktatástervezés autonómiája
Köves András: A világgazdasági nyitás és a KGST-kapcsolataink megújítása
Lackó Mária: A beruházási hitelpiac feszültségeinek újratermelődése Magyarországon
Laki Mihály: A gazdaságirányítók elmaradt válaszának esete
Laski, Kí-Brus, W.: Tőkepiac és a teljes foglalkoztatás problémája
Malatinszky Istvánné-Kovács János: Az oktatáspolitika és oktatástervezés autonómiája
Markóczy Lívia: Erőforrás-függőség és vállalati magatartás
Mátyás Antal: Viták a stabilizációs politika ellenzői és hívei között
Mentényi Miklós-Csendes Béla: A földtulajdon és a földhasználat reformja
Nagy András: Külkereskedelmi orientációváltást!
Prugberger Tamás - Bábosik Katalin: A jogi személyek
szövekezeti tagságának problémájához
Salgó István: Eladósodás és reformtörekvések
Sattler Tamás: Új elemek a fejlett piacgazdaságok K+F tevékenységében
Sebestyén Tibor: Egy új vállalkozási modell
Simái Mihály: Külföldi működő tőke az európai szocialista
országok gazdaságában az 1980-as évek végén
Simon András: Piac, adagolás, kiutalás
Simonyi Ágnes: A kisvállalkozások fellendülésének
társadalmi hátteréről: az olasz példa
Soós Károly Attila: Privatizálás, dogmáktól mentes
önigazgatás és „tulajdonreform"
Staudt, E.: Az innovációs folyamat mint kísérletek
és tévedések sorozata
Such György - Tóth István János: A magyar közgazdaságtudomány a Közgazdasági Szemle
tudománymetriai vizsgálatának tükrében
Swiecicki, M. - Iwanek, M.: Gátak a piaci szocializmus útjában és eltávolításuk módjai
Szabó Gábor - Szabóné Guttyán Margit - Szép Katalin:
A mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének makro- és mikroökonómiai aspektusai
Szabó Máté: Környezetvédelem, környezetpolitika és társadalmi mozgalmak
Szabóné Guttyán Margit-Szabó Gábor-Szép Katalin:
A mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének makro- és mikroökonómiai aspektusai
Szalai Erzsébet: Libikóka (Gazdasági mechanizmus és nagyvállalati érdekek)
Szalai Erzsébet: Tervalku napjainkban. Az 1989. évi népgazdasági terv dönté'si mechanizmusa
Szamuely László: A NEP utóélete
Szép Katalin - Szabó Gábor - Szabóné Guttyán Margit:
A mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének makro- és mikroökonómiai aspektusai
Tálas Barna-Jordán Gyula: Az árreform és az infláció kérdése Kínában
Tóth István János - Such György: A magyar közgazdaságtudomány a Közgazdasági Szemle
tudománymetriai vizsgálatának tükrében
2. Esszé
Árva László: A bürokratikus autoritarianizmus mint a szocialista gazdasági reform legfelső foka?
Varga Károly: Főpróba és premier
3. Vita
Bagdy Gábor: Költségtúllépés és rejtett beruházási ciklusok a szocialista gazdaságban
Bársony Jenő: Hol tart a tulajdonreform ügye?
B. Nagy András: Miben (nem) tévedett Marx?
(Megyjegyzések Bara Zoltán „A munkaerő értéke vagy a munka ára?" c. írásához)
Csáki György: Valutaleértékelés - szerkezetátalakítás - gazdasági fejlődés (Gondolatok Lőrincné Istvánffy Hajna cikkéhez)
Liska Tibor: „Nem kell vállalkozói szocializmus!"
Tehát nem is lehet?
Mihályi Péter: A beruházási ciklusok „anyagi alapjáról"
Mosolygó Zsuzsa: Mi történik a magyar reformmal?
Palánkai Tibor: Kérdőjelek Marx bér- és
kizsákmányoláselméletéhez
Petis Mihály: Földhasználat - vagyonérdekeltség
Sántha Attila: Napjaink agrárvitáiról
Zalai Ernő : A marxi munkaérték szerepéről és a munkaerő
különleges áruvoltának mibenlétéről
4. Portré
Brus, W.: A revizionizmustól a pragmatizmusig
Réti Tamás: „Akkor a közgazdász a párt propagandistája
volt" (Beszélgetés W. Brusszal)
5. Szemle
Árva László: Elfújta a szél...
Bakacsi Gyula: A leadership-elméletek áttekintése
Benedek Tamás: A vegyesvállalatok hatása a hazai devizamérlegre
Botos Balázs: Strukturális alkalmazkodás a hagyományos iparágakban
Cukor Eszter: Kereseti különbségek a fizikai dolgozók körében
Földi Tamás: Becsky György
Gegesy Ferenc: Az exportorientált fejlesztéspolitika eredményei Magyarországon
Horváth D. Tamás: Pályakezdő diplomások fizikai munkakörben
Hunya Gábor: A gazdasági stabilizáció feltételei Romániában
Kerényi Gyula: A gazdasági információk torzításának „műhelytitkairól"
Kulcsár Sándor - Tóthné Bódi Ilona - Szalai László - Bagó József: Kilábalás és siker II.
Meisel V. Sándor - Mohácsi Kálmán - Nagy Zoltán - Vígh István: Kisszervezetek a magyar elektronikában
Muraközy László: Milyen a magyar költségvetés?
Papp Ilona: Kitermeljük vagy importáljuk
Schweitzer Iván: A brazil gazdaságpolitika útvesztői és a jövő
Veress József: Válságmenedzsment az Egyesült Államokban
Zboróvári Katalin: Az oktatás-képzés fontosabb foglalkoztatáspolitikai összefüggései a fejlett tőkés országokban
6. Műhely
Bakacsi Gyula: Fiedler vezetési elmélete és a hazai tapasztalatok
Branyiczki Imre: Szervezeti kultúrák empirikus vizsgálata
Máriás Antal: A vezetői emberkép és a vezetési stílus
7. Tudományos tájékoztató
Tamás Tibor: Egy hiánypótló folyóirat - az Esély
Tóth László: Vita a foglalkoztatáspolitikáról (Beszámoló az MSZMP KB Közgazdasági Munkaközösségének 1988. októberi üléséről)
8. Szakirodalmi tájékoztató
Kocsis Éva: Hans-Hagen Hartel - Klaus Matthies - Muaffac Hously: A struktúraváltás és az ökológia összefüggései az NSZK-ban
Salgó István: Szabályozás, ciklusok és válságok a szocialista gazdaságban
9. Könyvbírálat
Lengyel László kistükre (Ágh Attila)
Timár János: Idő és munkaidő (Augusztinovics Mária)
10. Figyelmébe ajánlom
Liska Tibor: Szent barmunk - A politikai rendszer (Tamás Tibor)
Zalai Ernő: Munkaérték és sajátérték (Meyer Dietmar)
11. Folyóiratszemle
Allén, M.: A fogyasztói szolgáltató szervezetek stratégiai vezetése
Amirahmadi, H.: A fejlődés nem kapitalista útjai
Arnold, W.: Tudományos és technológiai fejlődés Tajvanban és Dél-Koreában
Auster, E. R.: A feketék és a fehérek kisvállalkozásainak tulajdonosi és szervezeti jellemzői
Az infláció a bankjegynyomdának köszönhető (Beszélgetés Milton Friedmannel a piacról
és az inflációról)
Barach, J. A. - Elstrott, J. B.: Tranzakcionális etika: a szabad vállalkozás erkölcsi alapjainak újragondolása
Brytting, T.: Hogyan győzték le a szervezeti távolságot az ókorban?
Frank, R. H.: Az életminőség értékelésének viszonyítási keretei
Galbraith, J. K.: „Az új ipari állam" - húsz év múltán (Az Amerikai Közgazdasági Társaság 100. éves közgyűlésén elhangzott előadás és annak vitája)
Ikujiro Nonaka: Káoszból rend: japán vállalatok belső megújulása
Isaksson, M. - Skog, R.: Tulajdon, befolyás és hatékonyság
Jinglian Wu-Reynolds, B. L.: A kínai gazdasági reform kínálkozó stratégiái
Joppke, C. H.: A jóléti állam válsága, a kollektív fogyasztás
és az új társadalmi szereplők megjelenése
Klodt, H.: Munkahelyteremtő hatású-e a környezetvédelem?
Kolodko, G. W. - McMahon, W. W,: Stagfláció és nincsfláció: összehasonlító megközelítés
Krattenmaker, Th. G. - Salop, S. C.: Verseny és együttműködés a kizárólagos jogok piacán
Ku Hyun Juog: Dél-Korea közvetlen külföldi beruházásai és Kelet-Európa
Lyons, N. - Saltonsall, R. Jr.: Miért ne beszélhetnének a főnökök embereikkel?
Melman, S.: A fegyverkezési verseny következményei: a másodrendű gazdaság
Metzger, R. O. - Von Glimow, M. A.: Otthoni munkavégzés
- számítógépes alkalmazottak bel- és külföldön
Nooteboom, B.: Tények a kisvállalkozásokról, és „életviláguk" valódi értékei
Nove, A.: A radikális gazdasági reform problémái
Petras, J.: A chilei politika új osztálybázisa
Schmidt, K;: Igazságos lehet-e az egyenlőtlenség?
Schmieding, H.: Mit tehet a liberalizálok klubja a nyitott világgazdaságért?
Solow, R. M.: A növekedéselmélet és utóélete
Streit, M. E.: A neokorporatizmus délibábja
Vasillopulos, Ch.: Heroizmus, önfeláldozás és a liberális szervezet
Waters, W. R.: Társadalomgazdaságtan: egy szolidarista megközelítés lehetősége
Williams, R. M.: Tőke, verseny és diszkrimináció: új szempontok a faji jövedelemegyenlőtlenségek vizsgálatában
Winiecki, J.: Hogyan indítható be a reformgépezet a szovjet típusú gazdaságokban?
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem