1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1989. július-december (fél évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata - XXXVI. évfolyam 7-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 765 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

A radikális gazdasági reform sokak szerint legnyilvánvalóbban szükséges, legsürgetőbben eleme a nagy- és közepes méretű vállalatok minél nagyobb részének részvénytársasággá való... Tovább

Előszó

Részlet:

A radikális gazdasági reform sokak szerint legnyilvánvalóbban szükséges, legsürgetőbben eleme a nagy- és közepes méretű vállalatok minél nagyobb részének részvénytársasággá való átalakítása. A magam részéről azonban úgy vélem: a részvényrendszer nagyon fontos, ám éppen a jövőjét veszélyeztetnénk azzal, ha most erőltetnénk a gyors terjedését. A tulajdonviszonyok átalakításának fő mozzanata ugyanis a privatizálás. Az ehhez képest előre szaladó "részvényesítés" , amely államilag létrehozott, kiszámíthatatlan (vagy az eddigi tapasztalatok alapján nagyon is kiszámítható) viselkedésű intézményi részvénytulajdonosok, valamint a vállalatközi "kereszttulajdonosok" jelentős szerepére épül, nagyon hamar frusztrációhoz vezető pótcselekvésnek bizonyulna.
Ami pedig a néhány éve bevezetett önigazgatási vállalatformákat illeti, széles körben gyorsan bevezethető, ésszerű megoldás helyettük ma nincs, s ez álláspontjuk újragondolására kellene hogy késztesse azokat a magyar közgazdászokat, akik e formákat - sokszor roppant felületesen - sürgős felszámolásukat követelve bírálják. Ezek a formák kétségtelenül az államszocializmus teremtményei; de felülről vezérelt felszámolásuk ugyancsak államszocialista lépés lenne. Vissza

Tartalom

Soós Károly Attila: Privatizálás, dogmáktól mentes önigazgatás és „tulajdonreform" 773
Alexander Bajt: A gazdasági reformok logikája a szocialista országokban 787
Maciej Iwanek - Marcin Swiecicki: Gátak a piaci szocializmus útjában és eltávolításuk módjai 803
Mátyás Antal: Viták a stabilizációs politika ellenzői és hívei között 813
Markóczy Lívia: Erőforrás-függőség és vállalati magatartás 820
Bod Péter Ákos: A vállalat, a menedzser és a tulajdonos - avagy miért van ismét szükségünk vállalatelméletre? 830
Bo Carlsson: A gyártástechnológia fejlődése és hatása az ipari szerkezetre. Nemzetközi vizsgálat 844
Sattler Tamás: Új elemek a fejlett piacgazdaságok K + F-tevékenységében 861
Simái Mihály: Külföldi működő tőke az európai szocialista országok gazdaságában az 1980-as évek végén 873
Alpár Ottó - Huszay Gáborné: Társadalom, gazdaság és egészség(ügy) 888
Ballá Róbert: Gazdaságosság, hatékonyság, reform: széljegyzetek az egészségügyi és szociális ágazat piacosítási koncepciójához 909
Gaál Gyula: Az agrárolló. A vegyipar szerepéről 919
Csendes Béta - Mentényi Miklós: A földtulajdon és a földhasználat reformja 935
VITA
Petis Mihály: Földhasználat - vagyonérdekeltség 945
Mihályi Péter: A beruházási ciklusok „anyagi alapjáról" 951
ESSZÉ
Varga Károly: Főpróba és premier 962
SZEMLE
Meisel V. Sándor - Mohácsi Kálmán - Nagy Zoltán - Vígh István: Kisszervezetek a magyar elektronikában 976
Bakacsi Gyula: A leadership-elméletek áttekintése 987
Becsky György 998
FOLYÓIRATSZEMLE 999
R. M. Solow: A növekedéselmélet és utóélete
Jinglian Wu - B. L. Reynolds: A kínai gazdasági reform kínálkozó stratégiái -
M. Friedman: Az infláció a bankjegynyomdának köszönhető
T. Brytting: Hogyan győzték le a szervezeti távolságot az ókorban?
J. A. Barach - J. B. Elstrott: Tranzakcionális
etika: a szabad vállalkozás erkölcsi alapjainak újragondolása
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1018

szeptember:

Nagy András: Külkereskedelmi orientációváltást! 1033
Halpern László: A leértékelés makroökonómiai hatása 1047
Csillik Péter: Információs társadalom, megtakarítási kerülőutak, non-profit szervezeti tulajdon 1064
Sebestyén Tibor: Egy új vállalkozási modell 1082
William A. Brock - Dávid S. Evans: A kisvállalat közgazdaságtana 1095
Tálas Barna - Jordán Gyula: Az árreform és az infláció kérdése Kínában 1114
VITA
Sántha Attila: Napjaink agrárvitáiról 1129
TUDOMÁNNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Egy hiánypótló folyóirat - az Esély (Tamás Tibor) 1142
FOLYÓIRATSZEMLE 1146
J. Petras: A chilei politika új osztálybázisa
B. Nooteboom: Tények a kisvállalkozásokról, és „életviláguk" valódi értékei
Ikujiro Nonaka: Káoszból rend: japán vállalatok belső megújulása
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1156

október:

Such György - Tóth István János: A magyar közgazdaságtudomány a Közgazdasági Szemle tudománymetriai vizsgálatának tükrében 1163
1. Bevezetés 1164
1.1. Tudománymetria - egy fiatal, gyorsan fejlődő tudományág 1164
1.2. Egy kitérő: az Acta Oeconomica helye a külföldi folyóiratok között 1167
1.3. A Közgazdasági Szemle helye és szerepe a magyar irodalomban 1171
1.4. A vizsgálat tárgya, kiinduló alapelvek 1174
2. A vizsgált változók főbb jellemzői és megoszlásai 1175
2.1. A cikkek szerzőinek megoszlása 1175
2.2. A szerzők tudományos fokozata 1179
2.3. A szerzők munkahelye 1180
2.4. A hivatkozások száma 1181
2.5. Az önidézés 1183
2.6. Az idézett művek szerzői 1184
2.7. Az idézett művek 1191
Magyar nyelvű művek
Idegen nyelvű művek
2.8. Az idézett művek fajtája 1194
2.9. Az idézett folyóiratok 1196
2.10. Az idézett művek nyelve 1197
2.11. Az idézett művek életkora 1198
3. A fontosabb változók időbeli alakulása 1201
3.1. Az átlagos hivatkozásszám 1201
3.2. A szerzők munkahelye 1204
3.3. A legtöbbet idézett szerzők időszakonként 1206
3.4. A legtöbbet idézett művek időszakonként 1208
3.5. Az idézett művek fajtája 1210
3.6. Az idézett művek életkora 1210
3.7. Az idézett művek nyelve 1212
4. Kutatócsoportok és irányzatok 1213
4.1. A tudományos fokozat 1213
4.2. A szerzők csoportjai a munkahelyek szerint 1215
4.3. Iskolák és irányzatok idézettségének alakulása 1216
4.3.1. A marxizmus klasszikusai 1216
4.3.2. A közgazdaságtudomány uralkodó irányzatai 1221
4.3.3. A kortárs magyar közgazdasági irodalom meghatározó alakja:
Kornai János 1224
4.3.4. Az egyes irányzatokat idéző szerzők közötti különbségek 1228
4.3.5. Következtetések 1230
4.4. A kutatók struktúrája: négy pólus 1231
5. összefoglalás 1235
PORTRÉ
Wlodzimierz Brus: A revizionizmustól a pragmatizmusig 1242
Réti Tamás: „Akkor a közgazdász a párt propagandistája volt" (Beszélgetés W. Brusszal) 1248
SZEMLE
Árva László: Elfújta a szél 1253
KÖNYVBÍRÁLAT
Lengyel László kistükre (Ágh Attila) 1265
FIGYELMÉBE AJÁNLOM
Zalai Ernő: Munkaérték és sajátérték (Meyer Dietmar) 1268
FOLYÓIRATSZEMLE 1271

november:

Erdős Tibor: Tulajdoni reform és profitráta 1289
Koltay Jenő: Az új adórendszer „korszerűségéről" és működéséről 1302
Lackó Mária: A beruházási hitelpiac feszültségeinek újratermelődése Magyarországon
1323
Szabó Máté: Környezetvédelem, környezetpolitika és társadalmi mozgalmak 1342
Jónás Anna: Váltás az agrártermelés technológiájában 1355
VITA
Palánkai Tibor: Kérdőjelek Marx bér- és kizsákmányoláselméletéhez 1364
SZEMLE
Schweitzer Iván: A brazil gazdaságpolitika útvesztői és a jövő 1382
FOLYÓIRATSZEMLE 1393
M. Allén: A fogyasztói szolgáltató szervezetek stratégiai vezetése -
R. H. Frank: Az életminőség értékelésének viszonyítási keretei -
Ku Hyun Jung: Dél-Korea közvetlen külföldi beruházásai és Kelet-Európa -
H. Amirahmadi: A fejlődés nem-kapitalista útja
H. Schmieding: Mit tehet a liberalizálok klubja a nyitott világgazdaságért?
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1407

december:

Szalai Erzsébet: Tervalku napjainkban 1413
Simon András: Piac, adagolás, kiutalás 1445
Ábel István - John P. Bonin: Jövedelemszabályozás és infláció 1468
Gábor R. István: „Bérskálaszindróma" és munkavállalói magatartás 1480
Kovács János - Malatinszky Istvánné: Az oktatáspolitika és az oktatástervezés
autonómiája 1490
Kelen András: Nonprofit szervezetek a vegyesgazdaságban 1498
SZEMLE
Benedek Tamás: A vegyesvállalatok hatása a hazai devizamérlegre 1511
A budapest gázszolgáltatás fejlődése (Szűcs Miklós, Fővárosi Gázművek) 1518
FOLYÓIRATSZEMLE 1521
Ch. Vasillopulos: Heroizmus, önfeláldozás és a liberális szervezet
M. Isaksson - R. Skog: Tulajdon, befolyás és hatékonyság
M. E. Streit: A neokorporatizmus délibábja
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1530
A Közgazdasági Szemle 1989. évi számaiban megjelent írások jegyzéke 1534
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem