1.042.558

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1990. január-június (fél évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata - XXXVII. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

XXXVII. évfolyam, 1990. Január
Csaba László: Kis országok a KGST-ben: merre tovább? 1
Ehrlich Éva: Országok versenye, 1937-1986 19
Irena Grosfeld: Kihasználatlan lehetőségek. A reformközgazdaságtan és a nyugati közgazdasági elmélet egymásrahatása 44
Száz János: Hitelek adásvétele és a hitel mint adásvétel 60
Erich Streissler: Gazdaságelméleti kétségek a progresszív jövedelemadó
ésszerűségét illetően 78
Vági Ferenc: A bruttó jövedelem csökkenése a mezőgazdasági vállalatokban
(1976-1987) 87
VITA
Hoch Róbert: Részvénytársaság és reform 96
KÖNYVBÍRÁLAT
Modernizáció - kimerülési ciklusokkal? (Petschnig Mária Zita) 117
FOLYÓIRATSZEMLE 121
J. B. King: A fogoly-paradoxon - P. Lansing-S. Kuruvilla: Kinek
használ a Dél-Afrikai Köztársaságból való üzleti kivonulás ?
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 127

XXXVII. évfolyam, 1990. Február
Dieter Cassel: Infláció a tervgazdaságokban 133
Simon András: Az aggregált túlkereslet és a hiány 155
Ábel István - John P. Bonin: Szabályozás bizonytalan információk alapján 170
Timár János: Az integrálódó Nyugat-Európa és a kelet-európai országok jövője.
A munkaerőpiac aspektusai 183
Vidor A. Pestoff: A fogyasztók megszervezése egy tárgyalásokon alapuló gazdaságban: a svéd fogyasztói politika 191
ESSZÉ
Árva László: A gazdasági káosz rejtett racionalitása 209
MŰHELY
Fleischer Tamás: Az infrastruktúráról, rendszerszemléletben 216
Erdősi Ferenc: A regionális fejlődés új mozgatórugója? 222
SZEMLE
Domokos József - Prugberger Tamás: Szövetkezeti autonómia és az autonómia
visszavétele 233
FIGYELMÉBE AJÁNLOM
Politikai gazdaságtan szépítgetés nélkül (Hámori Balázs monográfiája orosz
nyelvű kiadásának ürügyén) (N. A. Vasziljeva) 246
FOLYÓIRATSZEMLE 253
E. K. Browning: Egyenlőtlenség és szegénység - W. G. Ouchi - M. Kremen
Bolton: A közös kutatás-fejlesztés logikája
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 259

XXXVII. évfolyam, 1990. március
Illés Iván: Gondolatok a strukturális válságról 265
Karel Kouba: Szabadpiaci ármechanizmus ós rendszerváltás 277
Ota Sik: A konvergenciaelmélet új vonatkozásai 287
Várhegyi Éva: A hazai hitelpiac természetéről 295
Szanyi Miklós: Innovációkutatás napjaink nyugati gazdaságelméletében 306
VITA
Bara Zoltán -Tóth Ágnes: Az állami beavatkozás határai 323
MŰHELY
Valentiny Pál: Mit ér a vagyon, ha állami? 338
Pásztor Miklós: Információ, információs szektor, információpiac Magyarországon 360
FOLYÓIRATSZEMLE 370
M. J. Prietula - H. A. Simon: A szakértők kulcspozícióban - R. Abratt-D.
Sacks: A marketing-kihívás: a nyereségesség és a társadalmi felelősség kettős
követelménye - M. Lipsky-M. A. Thibodeau: Fölös élelmiszer az éhezőknek
A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL
A számokkal baj van! Hozzászólás Nagy András „Külkereskedelmi orientációváltást!" című cikkéhez (Friss Péter) 379
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 382

XXXVII. évfolyam, 1990. április
Galasi Péter - Kertesi Gábor: Korrupció és tulajdon. Tanulmány a tulajdonjogok
közgazdaságtanának köréből 389
Sebestyén Tibor: A vállalati tulajdon új modellje 425
DOKUMENTUM
Híd-csoport: Híd a közeli jövőbe 442
ESSZÉ
Könczei György: Részvét vagy részvétel? 459
MŰHELY
Noszkay Erzsébet: Az iparvállalatok informatikai fejlődése - társadalmi-gazdasági összefüggésben 471
Heller Krisztina: A távközlés állami szabályozása 485
SZEMLE
Balázs Péter: Az európai szabad kereskedelem és a KGST-EK kapcsolatok 500
FOLYÓIRATSZEMLE 510
T. Murphy: Cél nélküli hatalom - Japán világméretű pénzügyi uralmának
válsága - B. D. Fischer: Pennzoil kontra Texaco: a kampányfinanszírozás
etikája
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 516

XXXVII. évfolyam, 1990. május
Bródy András: Mennyi az ennyi? 521
Simon András: A hiány egyensúlya 538
Fekete Judit: A „puccs" mint irányítási módszer 559
Ábel István - Ember László - Király Júlia: Jövedelemelosztás a nemzetgazdaságban - SAM-szemmel 573
MŰHELY
Köllő János: Vállalati béralakulás és létszámváltozás 592
SZEMLE
Botos Katalin: A klíringtől a konvertibilitásig 605
Kalotay Kálmán: Mexikó és a Brady-terv 619
KÖNYVBÍRÁLAT
Fából vaskarika? Bársony Jenő: A korszerű szocializmus (Gedeon Péter) 628
FOLYÓIRATSZEMLE 631
L. Engwall: Merkúr és Minerva találkozása - B. Buzan: Japán jövője: régi történelem versus új szerepek - Y. P. Gupta: Az emberek helye a rugalmas
gyártórendszerekben - E. Cohn - Sh. L. W. Rhine - M. C. Santos: A felsőoktatási intézmények mint többprofilú vállalatok: méret- és választékgazdaságosságuk vizsgálata
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 641

XXXVII. évfolyam, 1990. június
Neumann László: Egy privatizálási alternatíva: a nagy ipari szervezetekből kiváló
magánvállalkozások 645
Ajit Singh: Részvénypiac a szocialista gazdaságban. Megjegyzések a kínai gazdasági reformhoz 658
Bertáné Forgács Anna - Bod Péter Ákos - Nagy Zoltán: A monopólium és a versenypiac között. A feldolgozóipar piaci szerkezete 1980-1988 674
ESSZÉ
Voszka Éva: A katarzis nélküli átmenet elviselhetetlen könnyűsége ? 687 1
MŰHELY
Kúti Anna - Móra Mária: Szanálás és felszámolás 1986 után 702
Mohácsi Kálmán: A gabonaexport piaci mechanizmusai 718
SZEMLE
Pataki István: A monetarista pénzügypolitikai kísérlet Nagy-Britanniában
(1979-1985) 729
KÖNYVBÍRÁLAT
Az Indulatos röpiratról és visszhangjáról - indulat nélkül (Fálusné Szikra Katalin) 744
Blahó András - Palánkai Tibor - Rostoványi Zsolt: Integrációs rendszerek a világgazdaságban (Kálotay Kálmán) 749
FOLYÓIRATSZEMLE 751
G. Ashoff: Követhető-e a kis ipari országok történelmi útja ? - V. L. Smith:
Elmélet, kísérlet, közgazdaságtan - E. Hackner: Stratégiai fejlesztés és információ-felhasználás - L. J. B. Robinson: Szerepjáték segíti a kereskedők gyakorlati képzését
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 764
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 1990. január-június (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 1990. január-június (fél évfolyam)

A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
2.480 Ft
1.240 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba