Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.068

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1993. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata - XL. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Közgazdasági Szemle Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.116 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Angol nyelvű összefoglalókkal, tartalmakkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. Cikkek
Augusztinovics Mária: Egy értelmes nyugdíjrendszer 415
Berthold, Norbert: Fiskális föderalizmus Európában mint a
sikeres gazdasági és valutáris unió előfeltétele 469
Balázs Péter: A szabadkereskedelem újjászületése Európában 51
Balázs Péter: Adalékok a közép- és kelet-európai gazdasági
átalakulás nemzetközi feltételeihez 1036
Botos Balázs: Az átmenet iparpolitikája 510
Bunce, Valéria-Csanádi Mária: A bizonytalanság szerepe az átmenetben. A posztkommunizmus néhány sajátossága Magyarország példáján 32
Csanádi Mária - Bunce, Valéria: A bizonytalanság szerepe az átmenetben. A posztkommunizmus néhány sajátossága Magyarország példáján 32
Dedák István: A vállalati tőkefinanszírozás néhány elméleti
problémája inflációs gazdaságban 125
Erdős Tibor: Válságelmélet és válságellenes gazdaságpolitika 729
Eső Péter - Lóránth Gyöngyi: A racionalitás közgazdasági értelmezéséről. I. Jól viselkednek-e a preferenciák? 311
Eső Péter - Lóránth Gyöngyi: A racionalitás közgazdasági értelmezéséről. II. A korlátok melletti optimalizáció hipotézise 432
Gaál Gyula: Lépésvesztés - államháztartás 1992-1993-ban 600
Galasi Péter: Egyéni időallokáció. Egy munkakínálati modell 1076
Gábor R. István: Részesgazdaság á la Weitzmanpanacca, medicina vagy placebo? 285
Gáspár Pál: A költségvetési reformpolitikák nemzetközi tapasztalatai 338
Greskovits Béla: Politika és gazdaság a kereskedelmi reformprogramokban 210
Greskovits Béla: Politika - gazdasági szükséghelyzetben 625
Inotai András: A nyugat- és a közép- és kelet-európai átalakulás 917
Juhász Pál - Mohácsi Kálmán : Az élelmiszer-gazdaság átalakításának ellentmondásai 614
Kacsirek László: A holland kór (Miért okozhat problémákat az exportjövedelmek gyors növekedése?) 483
Kerekes Anna: Portfólióegyensúlyi modell. Egy lehetséges alkalmazás a lakossági megtakarítások szerkezetének vizsgálatára 1056
Kiss Ferenc: Az árszabályozás és a vállalati árképzés közgazdasági kérdései a magyar távközlésben 864
Kóbor Kálmán - Lakner Zoltán: Komparatív előnyök és érvényesítésük lehetősége a magyar élelmiszeriparban 975
Kopits György: Az állami pénzügyek Magyarországon: a fokozatos reform esete 848
Kornai János: A pénzügyi fegyelem evolúciója a posztszocialista rendszerben 382
Kornai János: Transzformációs visszaesés 569
Körösi István: Az újraegyesítés hatásai és Németország nemzetközi versenyképessége 499
Kuti Éva-Perri 6: A közös piac veszélyei és kihívásai a magyar nonprofit
szektor számára 110
Lakner Zoltán - Kóbor Kálmán: Komparatív előnyök és érvényesítésük lehetősége a magyar élelmiszeriparban 975
Lóránth Gyöngyi - Eső Péter: A racionalitás közgazdasági értelmezéséről. I. Jól viselkednek-e a preferenciák? 311
Lóránth Gyöngyi - Eső Péter: A racionalitás közgazdasági értelmezéséről. II. A korlátok melletti optimalizáció hipotézise 432
Major Iván: Gazdasági egyensúly, növekedés és privatizáció az átmenet időszakában 1017
Mohácsi Kálmán - Juhász Pál: Az Az élelmiszer-gazdaság átalakításának
ellentmondásai 614
Murell, Peter: A gazdasági reform evolucionista és radikális megközelítései 197
Oblath Gábor-Valentinyi Ákos: Seigniorage és inflációs adó - néhány makroökonómiai összefüggés magyarországi alkalmazása. I. A pénzteremtésből eredő állami bevétel és az
államadósság 825
Oblath Gábor - Valentinyi Ákos: Seigniorage és inflációs adó - néhány
makroökonómiai összefüggés magyarországi alkalmazása. II. Az államháztartás, a jegybank és az adósság dinamikája 939
Perri 6-Kuti Éva: A közös piac veszélyei és kihívásai a magyar nonprofit
szektor számára 110
Pontosson, Jonas: A harmadik út végén. Válságban a svéd szociáldemokrácia 243
Ráday Lóránt: Adósok és hitelezők 646
Rátfai Attila: A monetáris politika hitelességének néhány gazdaságelméleti
értelmezéséről 754
Rácz Margit: Integrációs utak és érdekek Európában a kilencvenes években 1097
Sen, Amartya: Van-e az üzleti élet etikájának jelentősége? 101
Simon András: A privatizáció abszorpciós problémája 18
Simon András: A Barro-Grosmann-modell a heterogén termékpiacon 325
Tardos Márton: A rendszerváltás és a közgazdaságtan 745
Török Ádám: Vállalati magatartási minták az átmeneti gazdaságban 228
Valentinyi Ákos-Oblath Gábor: Seigniorage és inflációs adó - néhány makroökonómiai összefüggés magyarországi alkalmazása. I. A pénzteremtésből eredő állami bevétel és az
államadósság 825
Valentinyi Ákos - Oblath Gábor: Seigniorage és inflációs adó - néhány makroökonómiai összefüggés magyarországi alkalmazása. II. Az államháztartás, a jegybank és az adósság
dinamikája 939
Várhegyi Éva: A monetáris politika a gazdasági folyamatok tükrében 396
Vincze János: Evolúció és közgazdasági elmélet 1
Voszka Éva: Állami társaságok - a „spontán privatizáció" és a kényszerátalakulások
szülöttei 24
2. Esszé
Falusné Szikra Katalin: Vadkapitalizmus? 680
Rév István: Aki bizalmat nyer, az időt nyer, és vica versa 775
3. Vita
Arthur, W. Brian: Pozitív visszacsatolási mechanizmusok a gazdaságban 138
Gazdag László: Termelési rendszerek és megújuló mezőgazdaság 363
Karsai Gábor: A vagyonpolitikai irányelvek esete a modern piacgazdasággal 258
Kovács Ilona: Tényleg túl sokat fogyasztottunk? 663
Köllő János: Megjegyzés a háromoldalú bérmegállapodások hatásosságáról 351
Laki Mihály: A posztszocialista állam a vállalatok piacán 457
László Csaba: Mekkora valójában az államháztartás szerepe az újraelosztásban? 63
Meyer Dietmar-Solt Katalin: Hasznos-e az evolúciós közgazdaságtan? 534
Novotni Zoltán: Közgazdasági „technika" vagy jogi értelemben is megfelelő szerződés? 355
Sebestyén Tibor: A GDP alakulása a vagyonvesztő magyar gazdaságban 149
Vincze János: Válasz Meyer Dietmar és Solt Katalin vitacikkére 540
4. Műhely
Ékes Ildikó: Rejtett gazdaság az átmenet időszakában 1086
Fazekas Károly: A munkanélküliség regionális különbségeinek okairól 694
Hoványi Gábor: Vállalatvezetési koncepciók és módszerek
többdimenziós válsághelyzetben 887
Karsai Judit: Fedőneve: reorganizáció 788
Köllő János: A tulajdoni átalakulás és a munkaerőpiac Magyarországon 801
Vince Péter: Mit fizetünk meg a gyógyszerek árában? 523
Voszka Éva: Két úr szolgája (Az önprivatizációról) 446
5. Dokumentum
Balassa Ákos - Akar László - Kardos Péter - Kazár Péter: Az időlegesen állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezelésének „privatizálása" 168
Alvincz József - Mohácsi Kálmán: Átalakulás és privatizáció az
élelmiszeriparban - húsipari tapasztalatok 267
Gaál Gergely: A felelősségi rendszer kialakulása, formái és a
továbbfejlesztés lehetőségei Kína agrárrendszerében 900
Hernádi András: Növekedés helyett fejlődés? A minőségi elemek
térnyerése Japánban 1099
Körösi István: Nemzetállami érdekek - európai integráció 80
Laczó Ferenc: Farmerszövetkezetek az amerikai gazdaságban 543
Szanyi Miklós: Mi is történt? A magyarországi átmenet kérdései a vállalati menedzsment szemszögéből 180
Tarján Tamás: Gazdasági növekedésünk alakulása Ausztriához viszonyítva
a 20. században 815
Tóth István János: A privatizált kereskedelmi üzletek piaci helyzete 1993-ban 993
7. Könyvismertetés
A reformlépések sorrendje Kelet-Európában: helytelen prognózis? (Xavier Richet) 465
Donáth Ferenc: A Márciusi Fronttól Monorig. Tanulmányok, vázlatok, emlékezések (Lányi Kamilla) 713
Hansjörg Herr-Andreas Westphal (szerk.): Transformation in Mittel- und Osteuropa (Csaba László) 911
Kereskedelem, fizetés és alkalmazkodás Közép- és Kelet-Euró-pában (Csermely Ágnes)278
Kornai János: The socialist system. The political economy of communism
(Erdős Tibor) 554
Sen, Amartya: Etika a közgazdaságtanban (Zsolnai László) 1011
Szamuely László: Változó struktúra, változó ipari társadalom (Körösi István) 720
8. Tudományos tájékoztató
G. S. Becker az 1992-es év közgazdasági Nobel-emlékdíjasa (Mihalik István) 92
Közgazdász-világkongresszus (Hoós János) 376
9. Akadémiai közgyűlés
Mátyás Antal: Heller Farkas, az iskolát teremtő közgazdász (1877-1955) 1002
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem