Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 2002. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XLIX. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. Tanulmányok
Ámon Zsolt - Budavári Péter - Hamza Lászlóné - Haraszti Katalin - Márkus
Annamária: A nyugdíjreform első négy éve. Modellszámítások és tények
Antalóczy Katalin-Éltető Andrea: Magyar vállalatok nemzetköziesedése -
indítékok, hatások és problémák
Árvái Zsófia: A banki közvetítés mélysége
Augusztinovics Mária - Gál Róbert Iván - Matits Ágnes - Máté Levente - Simonovits András - Stahl János: A magyar nyugdíjrendszer az 1998-as reform előtt és után
Bélyácz Iván: Adalékok a gazdaságelméleti amortizáció tartalmának
tisztázásához. Egy alternatív közelítés
Benczúr Péter: A nominálárfolyam viselkedése monetáris rezsimváltás után
Benedek Gábor - Kóbor Ádám - Pataki Attila: A kapcsolatszorosság mérése
m-dimenziós kopulákkal és értékpapírportfólió-alkalmazások
Berlinger Edina: A jövedelemarányos törlesztésű diákhitel egyszerű modellje
Bod Péter: Permanens nyugdíjreform? A vendégszerkesztő előszava
Boda Dorottya - Neumann László: A munkavállalói tulajdon visszaszorulása
Magyarországon
Bródy András: Bevezetés a mozgáselméletbe
Bródy András: Gazdasági számvetés. Tőkék és áramlatok
Csaba László: Az átalakulás fejlődéselmélete
Darvas Zsolt - Simon András: A financiálisán fenntartható kibocsátás becslése
a gazdaság nyitottságának felhasználásával
Fertő Imre: A mezőgazdasági termelés szerkezetének változásai a fejlett
országokban, I. Miért a családi gazdaság a meghatározó üzemforma
a fejlett országok mezőgazdaságában?
Fertő Imre: A mezőgazdasági termelés szerkezetének változásai a fejlett
országokban, II. Az üzemnagyság és a mérethozadék problémája a mezőgazdaságban
Fultz, Elaine: Nyugdíjreform Magyarországon és Lengyelországban.
Összehasonlító áttekintés
Galasi Péter - Nagy Gyula: Járadékjogosultsági időtartam és elhelyezkedés
Hoványi Gábor: A menedzsment új horizontjai
Janecskó Balázs: Portfóliószemléletű hitelkockázat szimulációs meghatározása 7/8
Kállay László: Paradigmaváltás a kisvállalkozás-fejlesztésben
Kapás Judit: Piacszerű vállalat és vállalatszerű piac
Kapitány Zsuzsa - Molnár György: Egyenlőtlenség és mobilitás
a magyar háztartások jövedelmében, kiadásaiban és tartós fogyasztási
cikkeinek állományában
Karsai Judit: Mit keres az állam a kockázatitőke-piacon? A kockázati tőke
állami finanszírozása Magyarországon
Kocsis Eva-Szabó Katalin: Dinamikus árazás az elektronikus piactereken
Komáromi György: A hatékony piacok elméletének elméleti és gyakorlati relevanciája
A Közgazdasági Szemle 2002. évi számaiban megjelent írások jegyzéke
Kő Natasa: A nagyvállalkozói mélyinterjúk pszichológiai értelmezése
Laki Mihály: A nagyvállalkozók tulajdonszerzési esélyeiről a szocializmus után
laki Mihály: A tulajdon működtetése. A magyar nagyvállalkozók
felhalmozott tudásának és kapcsolatainak hasznosítása
Bámfalussy Sándor: Gondolatok az európai értékpapírpiacok szabályozásáról
Letrnyei László: Helyhez kötött kapcsolatok. Egy társadalmi kapcsolathálókon
alapuló magyarázat a földrajzi munkamegosztás kialakulására
Madarász Aladár: Kameralizmus. történelmi iskola, osztrák gazdaságtan.
Három vázlat a német és osztrák közgazdasági diskurzus történetéből
Major Iván: Miért (nem) sikeresek a magyar középvállalatok?
Majer Balázs: A magyar hallgatói hitelrendszer. El7/8 641
Medvegyev Péter: A pénzügyi eszközök árazásának alaptétele diszkrét
idejű modellekben
Mellár Tamás: Néhány megjegyzés az adósságdinamikához
Naszódi Anna: A sávos árfolyamú deviza megközelítése opciók segítségével
P. Kiss Gábor: A fiskális jelzőszámok új megközelítésben
Randai Márton: Árazási hiba a határidős indexpiacokon
Réti János: Egyéni számlás felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek
Simonovits András: Rugalmas nyugdíjkorhatár és optimális lineáris
járulék- és járadékfüggvény
Szabó G. Gábor: A szövetkezeti vertikális integráció fejlődése
az élelmiszer-gazdaságban
Szabó Katalin: Az információs technológiák szétterjedésének következményei
a hagyományos szektorokban
Szalavetz Andrea: Az informatikai szektor és a felzárkózó gazdaságok
Török Attila: Az etikus vállalati magatartás és annak „filantróp csapdája"
Valentinyi Ákos: Gazdasági növekedés, felzárkózás és költségvetési politika
Walter György: VaR-limitrendszer melletti hozammaximalizálás: a kaszinóhatás
2. Európai Unió
Erdősi Ferenc: Az összeurópai közlekedési hálózatok nagy
infrastruktúra-programjainak finanszírozási kérdései
Illés Iván: A területfejlesztés pénzügyi eszközei az Európai Unióban
és Magyarországon
Rácz Margit: A német gazdaság fiskális politikai kihívásairól
Soós Károly Attila: Az átmeneti gazdaságok EU-exportja nemzetközi
összehasonlításban, 1993-2000
3. Műhely
Molnár László: A települési szintű relatív fejlettség meghatározása
Polányi István-Timár János: A népesség, a gazdasági aktivitás és
a nemzetközi migráció távlatai Magyarországon, 1950-2050
4. Szemle
Kerekes Sándor: Méretgazdaságossági és jóléti optimum a környezetvédelmi szolgáltatásokban
Kocsis Tamás: Állam vagy piac a környezetvédelemben?
A környezetszennyezés-szabályozási mátrix
Román Zoltán: A kutatás-fejlesztés teljesítményértékelése
Szalai Ákos: Fiskális föderalizmus. Áttekintés
5. Megemlékezés
Búcsú egy nagy tudóstól. James Tobin (1918-2002) (Bácskai Tamás)
Emlékek Heller Farkas professzorról (Hetényi István)
Scitovsky Tibor (1910-2002) (Kornai János)
Zsarnóczai Sándor (1928-2002) (Halm Tamás)
6. Tudományos tájékoztató
„Magyarország az Európai Unió kapujában" Szakmai konferencia
a GKI Gazdaságkutató Rt. megalakulása 10. évfordulója alkalmából
(Farkas Zoltán)
Merre halad az intézmények evolúciója? Gondolatok az „Evolution
of Institutions and the Knowledge Economy" nemzetközi tudományos
konferencia kapcsán (Kapás Judit-Jankovics László)
Műhelyvita a vállalkozás- és kisvállalat-kutatásokról (V. J.)
Változások a doktori minősítő eljárásban
7. Könyvismertetés
A Liberating Economic Journey: Post-Communist Transition.
Essays in Honour of Ljubo Sirc (Pop Dániel)
A piacról, a kormányzatról és a liberalizmusról (Kapás Judit)
Burgerné Gimes Anna: A közép-európai országok gazdaságának
és mezőgazdaságának összehasonlító elemzése (Ferenczi Tibor)
Daubner Katalin-Horváth Sándor-Petró Katalin (szerk.):
Kultúra-gazdaságtani tanulmányok (Rimler Judit) -
Gömöri András: Információ és interakció. Bevezetés az információs
aszimmetria közgazdasági elméletébe (Simonovits András)
Jánossy Ferenc. Bekker Zsuzsa által Jánossy Ferenc válogatott
írásaiból összeállított Mérés, trend, evolúció című könyv
megjelenésének apropóján (Antal Judit)
Jansik Csaba: Külföldi működőtőke-befektetések a magyar
élelmiszeriparban. Nemzetközi kitekintés az FDI-koncentrációs
térképek módszerével (Szanyi Miklós)
Kolodko, Gregorz W.: Globalizáció és a volt szocialista országok
fejlődési tendenciái (Jankovics László)
Mátyás Antal: Tények és visszaemlékezések (Bácskai Tamás)
Szép, új, posztmodern világ. Gondolatok Kocsis Éva-Szabó Katalin:
A posztmodern vállalat című könyvéről (Láng Eszter)
Tankönyv a világról. Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan alapjai
(Andor László)
Várnay Ernő - Papp Mónika: Az Európai Unió joga (Láng Eszter)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 2002. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 2002. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 2002. január-december I-II.
Állapot:
4.800 Ft
2.400 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba