Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 2003. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/L. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. Tanulmányok
Ambrus-Lakatos Loránd - Meszerics Tamás: Az ultimátumjáték elemzéséhez6 505
Bródy András: Arány, ütem és forma. A ciklusok alaktanához 136
Csóka Péter: Koherens kockázatmérés és tőkeallokáció 855
Eső Péter - Simonovits András: Optimális járadékfüggvény tervezése rugalmas
nyugdíjrendszerre 99
Galasi Péter - Nagy Gyula: A munkanélküli-ellátás változásainak hatása
a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére 608
Hámori Balázs: Kísérletek és kilátások. Dániel Kahneman 779
Hüttl Antónia: A gazdasági mérés történetéről. Adatok, elmélet, gazdaságpolitika 164
Kalotay Kálmán: Működőtőke 1 válságban? 35
Kapás Judit: A piac mint intézmény - szélesebb perspektívában 1076
Kapás Judit: Mutáns vállalatok? A belső hibridekről 335
Kelen András: Az információgazdaság nonprofit üzemmódja 450
Kertesi Gábor - Köllő János: Ágazati bérkülönbségek Magyarországon, I. rész.
Az ágazati járadékképződés alternatív modelljei 923
Kertesi Gábor - Köllő János: Ágazati bérkülönbségek Magyarországon, II. rész.
Járadákokon való osztozkodás koncentrált ágazatokban, szakszervezeti aktivitás
jelenlétében 1049
Kőhegyi Gergely - Stépán Gábor: A versenyzői gazdaság stabilitása késleltetett
áralkalmazkodás mellett 112
Köllő János: Meddig tart a rendszerváltás? Esettanulmány egy szövöde
átalakulásáról, 1988-1996 406
Köves András: A KGST-kereskedelemtől az EU-csatlakozásig. A kereskedelmi reorientáció néhány főbb kérdése a rendszerváltó országokban, különös tekintettel Magyarországra I. Kontinuitás és diszkontinuitás a külkereskedelmi kapcsolatokban 635
Köves András: A KGST-kereskedelemtől az EU-csatlakozásig. A kereskedelmi reorientáció néhány főbb kérdése a rendszerváltó országokban, különös tekintettel Magyarországra, II. rész. Reorientáció után - a tagság küszöbén 765
Krekó Judit-Vonnák Balázs: Makroelemzők inflációs várakozásai Magyarországon 315
Lelkes Orsolya: A pénz boldogít? A jövedelem és hasznosság kapcsolatának empirikus elemzése 383
Majer Balázs: Az EU-országok hallgatótámogatási rendszerei. Szempontok a magyar gyakorlat átalakításához 671
Mann, Catherina L.: A fizetési mérleg hiánya és a hiány fenntarthatósága
az Egyesült Államokban 891
Mérő Katalin: A gazdasági növekedés és a pénzügyi közvetítés mélysége 590
Mihályi Péter: A vállalatvezetők motivációja a szocializmusban és a piacgazdaságban - régi és új tapasztalatok 428
Mike Károly: A gazdaságpolitikai döntéshozatal nemzetek fölötti centralizációja
és a közösségi gazdaságtan. Az adóversenyelméletének néhány tanulsága 254
Négyesi Áron: Hogyan mérjük az új gazdaságot? A termékminőség változásának számbavétele árindexek segítségével 988
Neményi Judit: Az euró bevezetésének feltételei Magyarországon 497
Oksanen, Heikki: A nyugdíjreformtervek a jólléti államokban - öregedő
népesség esetén 654
Ozsvald Eva-Pete Péter: A japán gazdasági válság - likviditási csapda
az új évezredben? 571
Paizs László-Mészáros Mátyás Tamás: Piachatalmi problémák modellezése
a dereguláció utáni magyar áramtermelő piacon 735
Radó Márk: Infláció, tőkeköltség és a magyar tulajdonosok versenyhátránya 964
Rimler Judit: Ecset vagy egér. Mesterségbeli tudás és magas szintű technika 1095
Schepp Zoltán: Befektetői horizont és a „forwardrejtély" 939
Simonovits András: Öregedő népesség, médián választó és a jóléti állam mérete 835
Szabó-Morvái Ágnes: Az új bázeli tőkeszabályozás és a belső minősítésen alapuló
megközelítés 881
Szalavetz Andrea: Az információs technológiai forradalom és a világgazdaság
centrumán kívüli országok technológiai felzárkózása 22
Tóth István György: Jövedelemegyenlőtlenségek - tényleg növekszenek, vagy
csak úgy látjuk? 209
Török Ádám: A piacra lépési korlátok átalakulása és a világgazdaság kibontakozása.
Kísérlet a kapcsolatteremtésre a piaci szerkezetek elmélete és a nemzetközi
kereskedelem története között 195
Vajda István: Bennfentes kereskedelem 235
Várhegyi Éva: Bankverseny Magyarországon 1027
Várpalotai Viktor: Dezinflációs számítások dezaggregált kibocsátási résekre
alapozó makromodellel 287
Vörös József: A minőség figyelembevételének szükségessége az egyensúlyi állapot
meghatározásában 6
Zsembery Levente: A volatilitás előrejelzése és a visszaszámított modellek 519
2. Európai Unió
Fertő Imre - Lionel J. Hubbard: A vertikálisan és horizontálisan differenciált
mezőgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelme Magyarország
és az Európai Unió között 152
Marján Attila: A monetáris unió hatása az európai tőkepiacokra 800
Nemes Gusztáv: Vidékfejlesztés és előcsatlakozási felkészülés Magyarországon.
A SAPARD-program hatásai és mellékhatásai 56
Polgár Éva Katalin: Az Európai Monetáris Rendszer és az ERM-2 350
Rácz Margit: Az euró első négy éve - tények és feltételezések 543
Román Zoltán: A lisszaboni stratégiai célok és a kis- és középvállalatok a jelölt
országokban 691
Tóth József: Aszimmetrikus árhatások az osztrák húsiparban - hazai tanulságokkal 370
3. Műhely
Gábor R. István: Konjunkturális hullámzás és munkaerőpiac - adalék
a közgazdasági ortodoxia bírálatához 471
Inzelt Annamária-Szerb László: Az innovációs aktivitás vizsgálata ökonometriai
módszerekkel 1002
Kovács Ilona: A fogyasztói árindex torzító tényezői 702
Simonovits András: A magyar szabályozáselméleti iskola 465
4. Szemle
Burgerné Gimes Anna: Földhasználati és földbirtok-politika az Európai Unióban és néhány csatlakozó országban 819
Éltető Andrea: Versenyképesség a közép-kelet-európai külkereskedelemben 269
Ladányi Andor: A felsőfokú képzettségű szakemberállomány a kilencvenes években 76
5. Esszé
Gábor R. István: Második gazdaság. Pálya(függés)történeti töredékek 183
6. Megemlékezés
Kornai János születésnapjára (Szabó Katalin) 1
7. Tudományos tájékoztató
Árak és inflációs különbségek - elmélet és gyakorlat (Békés Gábor) 720
Befektetés és versenyképesség. A GKI Gazdaságkutató Rt. őszi
konferenciája (Blahó Miklós) 1022
Beszámoló az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának újraválasztásáról 86
8. Könyvismertetés
A bennfentes objektivitása. Balázs Péter: Az Európai Unió külpolitikája és a magyar-EU-kapcsolatok fejlődése (Halm Tamás) 282
(Át)alakulóban az átalakulás tudománya (Benczes István) 1115
Barta Györgyi: A magyar ipar területi folyamatai, 1945-2000 (Török Ádám) 915
Bekker Zsuzsa (szerk.): A magyar közgazdasági gondolkodás (a közgazdasági irodalom kezdeteitől a II. világháborúig) (Majoros Krisztina) 94
Berend T. Iván - Csató Tamás: One-and-a-Half Centuries of Semi-Successful Moderaizaüon (1848-1989) (Csaba László) 188
Egyszer volt Budán kutyavásár! Várhegyi Éva: Bankvilág
Magyarországon (Mihályi Péter) 911
Gál Róbert Iván (szerk.): Apák és fiúk és unokák. Jövedelemáramlás együttélő korosztályok között (Szabó Miklós) 561
Philip Hanson: The rise and fali of the Soviet economy. An Economic History of the USSR from 1945 (Réthi Sándor) 727
Kovács Árpád: Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben (Hetényi István) 1022
Mitchell A. Orenstein: Out of the Red. Building Capitalism and Democracy in Postcommunist Europe (Gedeon Péter) 88
Jani Winiecki: Transition Economies and Foreign Trade (Ádám Zoltán) 565
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem