Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.634

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdaságtan

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 161 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-356-030-6
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés11
A közgazdaságtan alapfogalmai11
A gazdaság és a gazdálkodás11
A gazdaság fogalma11
Szükségletek és javak12
Termelés, termelési tényezők12
A gazdálkodás - választás13
A termelési lehetőségek határa14
A közgazdaságtan tárgya és alapkérdései15
A gazdaság tulajdoni és szervezeti struktúrája15
A háztartás16
Üzleti szervezet (vállalat)17
Az állam (kormányzat)17
A gazdasági tevékenységek összehangolása, a gazdasági koordináció18
Specializáció és munkamegosztás18
A gazdasági koordináció alaptípusai18
Az elméleti közgazdaságtan részei20
Piacgazdasági alapfogalmak22
A piac és a piaci szereplők22
A piac elemei22
A pénz23
Piaci szereplők24
A kereslet és kínálat függvényszerű ábrázolása25
A Marshall-kereszt26
Az árak gazdasági szerepe27
A piaci verseny jellege, piaci formák27
A tökéletes versenypiac jellemzői27
A monopolpiac jellemzői28
Alapvető piacok28
Egy módszertani kérdés: a határelemzés29
A közgazdasági elméletek fejlődése31
A kezdetek31
Merkantilizmus és fiziokratizmus31
A klasszikus közgazdaságtan32
Marx és a marxizmus33
A neoklasszikus közgazdaságtan 34
A keynesi forradalom34
A monetáris ellenforradalom34
Újabb irányzatok a gazdaságelméletben az 1930-as évektől napjainkig35
Bevezetés a mikroökonómiába37
A termékpiac keresleti oldala; a fogyasztói magatartás elemzése37
A termékpiac szereplői és jelenségei37
Fogyasztói magatartás és kereslet38
A hasznosság elmélete38
A hasznosság mérhetősége40
A fogyasztói döntés optimalizálása40
Közömbösségi görbe és költségvetési egyenes41
A jövedelem és az ár hatása a keresletre44
A piaci kereslet rugalmassága44
A termékpiac kínálati oldala48
Üzlelti szervezet - üzleti vállalkozás - vállalat48
A vállalat és környezete49
Vállalati célok, stratégia és taktika49
Az üzleti vállakozások alaptípusai50
Az egyszemélyes vállalat, magáncég50
Társaság50
A részvénytársaság50
A vállalati gazdálkodás alapfogalmai52
A vállalat költségei52
Bevétel és profit52
A termelés mikroökönómiája53
Időtávok a mikroökonómiában53
A rövid távú termelési függvény55
Rövid távú költségfüggvények56
A kínálat meghatározódása rövid távon57
A kompetitív vállalat kínálatának alakulása57
A monopolvállalat kínálata59
A termelési tényezők piaca61
A termelési tényezők csoportosítása61
Az erőforrások keresletének és kínálatának főbb összefüggései61
A termelési tényezők kereslete61
A termelési tényezők kínálata63
Munkapiac63
A munkakínálat63
A munkakereslet64
A munkabér alakulása65
A tőkepiac sajátosságai67
Pénz- és értékpapírpiac67
A reáltőke piaca71
Tőkebefektetések értékelése - vagyonértékelés72
Az idő szerepe, jövőérték, jelenérték72
Vagyonértékelés73
A földjáradék73
A földjáradék típusai74
A föld ára75
A vállalkozó mint termelési tényező76
A vállalkozói szolgáltatás díja76
A jövedelmek elosztása77
Közérdek és piac - közjavak és externáliák78
A tevékenységek egyéni és társadalmi megítélésének különbözősége78
Az egyéni döntéshozók ítéletein alapuló haszonelvű piac működése78
Az egyéni és társadalmi megítélés különbsége79
A közjavak80
Tiszta magánjavak, tiszta közjavak és átmeneti megoldások80
A közjavak kereslete és kínálata81
Az externális hatások82
Az externáliák fogalma, csoportosításuk82
A jóléti közgazdaságtan nézetei az externáliákról82
A jogi-közgazdasági iskola felfogása az externáliákról83
Az externális hatások internalizálásának szintjei84
Az externális hatások minősített esete: a környezetszennyezés85
A makroökonómia alapjai87
A makroökonómia alapkérdései és alapösszefüggései87
A makroökönómia tárgya87
A makroökonómia célja és eszközei88
Alapfogalmak és összefüggések89
Alapfogalmak89
Aggregált kínálat és aggregált kereslet90
Gazdasági szférák90
A kétszereplős makrogazdasági körforgás91
A makrogazdasági tevékenységek számbavétele92
Nemzetgazdasági mérlegek92
A makrogazdasági mutatószám-rendszer93
Reálfolyamatok számbavétele. A nemzeti kibocsátás (output) mérése93
A nemzeti kibocsátás és a nettó gazdasági jólét (NEW)96
Jövedelmi folyamatok számbavétele: a makrogazdasági jövedelem meghatározása96
Folyó tételek számla, tőkeszámla, hazai össztermék számla96
A makrojövedelmi folyamatok elszámolási rendszere; a társadalmi elszámolási mátrix98
Pénz - pénzügyi szféra - infláció102
A pénzügyi rendszer működése102
A modern pénz - hitelpénz102
A pénzügyi szféra részterületei102
A pénzteremtés - hitelnyújtás103
A forgalomhoz szükséges pénzmennyiség105
Az infláció105
Az infláció fogalma105
Az infláció fajtái105
Az infláció okainak magyarázata106
Az infláció okai106
Milyen eszközökkel fékezhető meg az infláció?107
Munkapiac - munkanélküliség109
A makroszintű munkapiac109
A munka kereslete109
A munka kínálata109
A munkapiaci egyensúly110
A munkanélküliség113
A munkanélküliség fogalma, mérése113
A munkanélküliség típusai113
A munkanélküliség és az infláció114
A munkanélküliség természetes rátája114
A Phillips-görbe114
Makrogazdasági egyensúly - ciklikusság - gazdasági növekedés117
A makrogazdasági egyensúly117
A gazdasági egyensúly fogalma117
Az aggregált kínálat117
Az aggregált kereslet117
A gazdasági egyensúly klasszikus és keynesi értelmezése118
A konjunktúraciklusok121
A konjunktúraciklusok csoportosítása121
A klasszikus gazdasági ciklus szakaszai121
A ciklikusság okai122
A gazdasági növekedés122
A gazdasági növekedés fogalma és mérése112
A gazdasági növekedés forrása és korlátai123
A gazdasági növekedés típusai124
A Harrod-Domar-féle növekedési modell124
Az Erdős-féle növekedési modell125
Az állam szerepe a modern gazdaságban127
Az állam gazdasági szerepvállalása127
A tervgazdálkodás128
A fiskális politika128
A monetáris politika129
A gazdaságpolitika130
A költségvetés131
Az adóztatás alapkérdései132
Nemzetközi gazdasági folyamatok135
A világgazdaság alapkérdései135
A világgazdaság135
A világgazdaság fogalma135
A világgazdaság kialakulásának és fejlődésének rövid történeti áttekintése136
A nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódást kiváltó tényezők137
A világgazdaság fejlődésének főbb szakaszai138
Országcsoportok a világgazdaságban140
A világgazdaságot alkotó tényezők140
A világpiac és a külkereskedelmi politika140
Abszolút és komparatív előnyök, hátrányok142
A nemzetközi tőkeármalás144
Nemzetközi vállalatok145
A világgazdaság a gyarmati rendszer felbomlása után146
A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődése146
Az aranystandard-rendszer147
Az aranydeviza-rendszer149
A regionális kapcsolat, nemzetközi pénzügyi és gazdasági szervezetek152
A nemzetközi fizetési mérleg és az adósságszolgálat155
A világgazdaság globális problémái158
Irodalom161
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdaságtan Közgazdaságtan Közgazdaságtan

A címlapon tulajdonosi bejegyzés, néhány lapon ceruzás aláhúzás látható.

Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Közgazdaságtan Közgazdaságtan Közgazdaságtan Közgazdaságtan Közgazdaságtan Közgazdaságtan Közgazdaságtan

A borító enyhén foltos. Több lapon színes sorkiemelés, bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
1.540 Ft
1.230 ,-Ft 20
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Közgazdaságtan Közgazdaságtan Közgazdaságtan

Néhány lapon ceruzás aláhúzások és jelölések találhatóak.

Állapot:
1.540 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba