984.708

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közköltészet 1.

Mulattatók

Szerkesztő

Kiadó: Balassi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 602 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVIII. század
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-506-326-1
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés
Előszó17
A közköltészet fogalmának jelentésváltozatai a magyar irodalomtudományban és folklorisztikában17
A közköltészet fogalmának meghatározása, jellemzése, viszonya az irodalomhoz és a népköltészethez20
A XVIII. századi magyar közköltészet forrásai31
A közköltészet feltárásának és vizsgálatának eredményei33
Irodalomtörténeti tanulságok és összefüggések35
A szöveg kiadásáról37
Átírási elvek38
A jegyzetekről39
A dallamok41
A mutatók41
Bibliográfia43
Rövidítésjegyzék50
Versek
Lánycsúfolók55
A rossz fonyókrúl mulatozó ének
Ha másképp nem hisztek, majd példát mondanék55
A dicséretes és jeles, mosatni időben élő serény és hűséges éjjel-nappal tiszteket végben vivő fonyókról
Mostan hevertemben egy dolgot mondanék56
Házasodnom kellene59
Házasodnom kellene62
Cantio elegans - Nagy bánatban vagyok, édes kenyeres társ66
Megholt atyám más anyámmal69
Ugyan, pajtás, mit csináljak72
A sárdi kommendáns mársa 1800-ban
A patikárius léánya73
A csizmadia leánya75
Öszvegyűltek, öszvegyűltek a szentesi lányok76
Egybengyűltek, egybengyűltek a miskolci dámák77
A szentmiklósi leányoknak78
Vénlánycsúfolók79
Eladnám az leányomat79
Eladnám a leányomat80
Férjhez adnám a lyányomat81
Olyan vagy, mint a béka82
Öszvegyűltek Döbröcönben az öreg leányok83
Kurvacsúfolók84
Nota elegans - Odavagy te, Csatáriné, galambom84
Nota elegans - Kukorica hajtás, hajtás84
Közel van, csak egy hajtás - Kukorica hajtás, hajtás86
Nota elegans - Uccu, ringyó Szabó Sári86
Újlaki Márisé - Hallottál-é oly esetet87
Hol vótál te, Kató lyányom, hopp?88
Hol voltál te, Hancsus lyányom, kedves lyányom, hol, hol, hol?89
Kató lyányom! Mid fáj néked, Kató lyányom? hopp!89
Gálos Kati megbabázott90
Sok sifra lyány van Patakon90
Kovács Éva szomorú90
Ha kérdik az utakon90
Ha kérdik az utakon91
Ha kérdik az utakon91
Ári, ári, Szabó Sári nagy ringyó92
Mély a Hernádnak a széli93
Asszonycsúfolók93
Nékem egy gondolat ütközött elmímben93
Egyszer egy szép gondolatom ütközött eszembe95
Nékem egy friss gondolat ütődék eszembe98
Meg nem innám én, elhidd, már a paraszt vizet99
Mely nagy öröm, vigasság engem átaljára99
Örömömben a szívem éppen megmozdula101
Részeges asszonyokról - A részeges asszonyok102
Letettem már gondolatom az házasság dolgáról105
A dió is jó törve106
Hol lakik kend, húgomasszony? - Keresztúrott107
Tanuld, asszony, az uradat megbecsülni108
Hegyaljai ének - Hol lakik kend, húgomasszony? - Keresztúrba111
Voltál-é Kassán a patikába?112
Édes vérem, komámasszony112
Vérem, vérem, komámasszony113
Vérem, vérem, komámasszony114
Vérem, komámasszony115
Kontyos komámasszony - Vérem, komámasszony116
Némely asszonyok éneke
Kincsem, komámasszony117
A leányok jók, nem rosszak118
Ez az asszony be szájahűlt120
Mészárosné igen csinos121
De szép asszony a szabóné122
Egyszer egy embernek nem vala egyebe123
Egyszer egy embernek volt két tehénkéje124
A báránynak négy a lába124
Gyere haza, édesanyám126
Egy asszony hogy szerette az urát, e' mutatja - Anyám, anyám, édesanyám126
Hát már a kontyomat hordoznom kell mindég?127
Léva táján, ode fel128
Részeges asszony éneke
Elmegyek én a szomszédba tanácsot kérni129
Házastársi veszekedések131
A férfi és az asszony versengenek
Ó, gonosz szerencse, de megjátszódtattál!131
Lakadalmakat mulató köszöntések
Ó, gonosz szerencse, be megátkoztata138
Mért nem akarsz, édes uram, korcsmábúl hazajönni?143
Mért nem akarsz, édes uram, korcsmárúl hazajönni?145
Egy asszonyi állatról, miképpen az ura után korcsmára menvén vele pöröl, és az ura miképpen felel néki
Kedves társam, vajjon hol vagy?147
Versengő ének, a paraszt a feleségével
Készéts, asszon, sós pogácsát151
Vénasszonycsúfolók154
Két vénasszony szeretőm volt154
Két szerető, két kerítő
Két menyecske szeretőm volt154
Tavalyi kórót kaszálék, úgy megége, hogy!155
Vénasszonyrúl - Száraz berket kaszáltam, úgy megégett, hogy!155
Tus - Tavalyi réten bürköt kaszáltunk, szintúgy füstölgött!155
Fing és fütty - Tavali bürköt kaszálék, úgy megégett, hogy!156
Tus - Én kimentem a mezőre bokrot kaszálni156
Tavaly nyáron bürköt vágtam, úgy megégett, hogy!156
Csak így élünk, amíg élünk156
Mondd meg nékem, cserebogár157
Azt akarnám, a vénasszony158
Azt akarnám, a vénasszony158
Legénycsúfolók159
Van egy fiam, neve Pál159
A szárazon ne úszkálj162
Fenyőfa legény - A szárazon ne úszkálj163
Férjcsúfolók164
Micsoda mesterember a kend ura, kincsem, komámasszony?164
Micsoda mester a kend ura, kincsem, galambom?165
Vénlánypanaszok166
Ó, átkozott s megdühüdött párta166
Cantio Elegans - Látom, azok világokat élik166
Egy éneket hallék Új-Tordában167
Cantio Optima - Egy éneket hallék Ó-Tordában168
A fársángban szerencsét és örömet talált bús és idős leányzóról - Sirathatom, amik rajtam estek, lettek170
A vén leány éneke - Ifjú legény mennyi vagyon172
Bágyadot én szívem, nincsen erőm172
A vén leány éneke - Ez mái világban minden férjhez mégyen174
Be kár, be kár nékem a pártát viselnem174
Mely nagy öröm telé el szívemet176
A vén leány öröméről - Jaj, nagy öröm fogta bé szívemet178
Szép a rongy, szép a rongy, de cigánynak180
A győri leányok181
Férfipanaszok182
Én elvettem egy vén lyánt, mit csináljak véle?182
Elvettem én egy vén lányt, mit csináljak véle?182
Elvettem én egy vénasszont, mit csináljak véle?182
Bánom, hogy megházasodtam182
Aria de ducta uxore - Bánom, hogy megházasodtam185
Bánom, hogy megházasodtam187
Feleséget vettem én190
Ifjú legín voltam, kevély leányt elvettem190
Kincsem, feleségem191
Az ura elhagyja részeges feleségét - Élek, élek, amint élek192
Vén feleségű fiatal férfi éneke - Élek, élek, amint élek192
Kincsem, feleségem! Nincs kire keresnem?193
Egyik bajom, nincsen feleségem194
Az én Katóm éjjel-nappal pöröl vélem194
A rossz feleségű embernek panasza - Bujdosol, árva legény196
A győri leányok most vannak verbungon199
A győri leányok indulatba vannak200
Halld meg, pajtás, panaszimat200
Mesterségcsúfolók201
Huszonketten voltanak a vargák201
Alia similis - Kedves rajom, szép leányom, kertem rózsaszála202
Kérnek ugyan, kérnek, kérnek204
Jaj énnékem, jaj, jaj, jaj, jaj206
Apám ki volt, nem tudhatom207
Ne menj férjhez mészároshoz209
Tu es sutor csizmadia210
Barátcsúfolók210
Sirasd meg azt az időt, melyben baráttá lettél210
Sirasd meg azt az időt, melyben baráttá lettél211
Sirasd meg azt az időt, melyben deákká lettél211
Sirasd meg azt az időt, melybe baráttá lettél212
A barátrúl - Sirasd meg az időt, melyben baráttá lettél214
Questás barátok - Ne bánkódjunk, ne aggódjunk214
Mondják a barátnak: táncoljék!216
Mondják a barátnak: táncoljék!216
Rang- és stútuscsúfolók217
Nem vagyok én parasztember, reám úgy nézzetek217
Egy nóta a nyírségben lakó dámáról - Olyan fürge, mint az ürge, a nyíri dáma218
Olyan fürge, mint az ürge, a nyíri dáma219
Köleskása rotyogása220
Jerünk, koma, a korcsmára221
Cigánycsúfolók223
Cigány temetés - Avende, hol temetni a vén dádé223
Gyertek elő, cigány kölkök, ávende224
Jer, temessük el a vén, koszos dádét225
Aria de requiem singarorum - Gyertek elő, cigányok, purdék, ovende226
Temessük el ezt a vén dádét227
Avender csurorum - Bárcsak addig meg ne deglettél volna228
Cigány búcsúztatás - Búcsúzó szavaim nyújtom tühozzátok229
Búcsúztatás - Búcsúzó szavaim nyújtom tihozzátok230
Megholt, megholt cigányoknak vajdája231
Cigány követés - Jertek elő, ti cigán kölkök232
Cigány követés - Ó, szomorú halál, de megszomorítál233
Cigány vajda fiának búcsúztatója - Vidd el, Uram, országodban235
Örök isten, nyugodalmat - Örök Isten, adj irgalmat235
Vidd fel, Uram, országodban236
Vígy, Uram, a messe földre237
Az cigányról - Ebugatta cigányának be jól vagyon dolga238
Cigányok végső romlása - Hatvannyolcadikban, ezerben, hétszázban239
Edd meg, medve, a halált244
Árokszállásánál volt a veszedelem249
Árokszállásánál volt a veszedelem249
Egyszer a cigányok gyűlést hirdetének a városba250
Nota elegans - Bezzeg felégett Rácz Zsuzska250
Baptimus zingaricus - Ixom-piszom regnavit251
Árod a víz, míg elapad251
Fortélyos dolgot hallottam252
A fehér cigánynak ékes formája253
Tótcsúfolók255
Cantio alea de schlavis - Tótok bírják az darab országot255
Tótokról való ének - Magyar vitézek, hogyha tetszenék259
Nem tudom én tótúl, mert én magyar vagyom260
Aria de slavis - Hej, mikor én huszár vótam Rákóczy vojnában261
Németcsúfolók262
Csaknem elájultam, midőn hallottam262
Ez a világ húmora263
Aria de germano - Hol vagy te már, tetves német?264
Szekén puntra németi265
Mikor a német bejött Csíkba - Enim pluntrát németi266
A németekrűl szép ária - Mindjár enkem megfadi268
Minapon Döbröcönben Bécs felé utaztam269
Nyár-tavasszal Debrecenből Bécs felé utazván270
Vegyes idegencsúfolók271
Oláh - Vinyitz moj Unguri, oj szpuna vare tse!271
Gyere be, rongyos zsidó!271
Város- és falucsúfolók272
Nota faceta - Van egy hitván, tetves, rongyos vá-, vá-, város272
Rágalmazó nép - Van egy híres hegyes-völgyes vá-, vá-, város273
Egyszer a nemes Kunság egy ártányt vetete274
Egyszer a nemes Kunság egy ártánt vitete275
A, a, a275
Ó, mely sokat jártam széles e világon277
Mindenféle izé - Uraim, kik nem botlotok minden kőbe278
Salamvár szaromvár281
Tiszán túl való csikósnak a Dunán túl való magyarokkal vetélkedése Pesten - Rákosnál a pesti vásárrúl281
Az alföldi csikós - Rákosnál a pesti vásárrúl284
Rákosmezőn egykor, pesti vásárkor287
Vegyes csúfolók288
Kecskemétre kéretének, oda nem adának288
Most izentek Komáromból: köll-e leány vagy nem?288
Állj fére innét, vén boszorkány, majd megbirbitéllek!289
Egyszer egy ember volt290
Egyszer egy ember volt290
Vida János a jó csősz291
A báránynak négy a lába292
A báránynak négy a lába293
Mulattató énekek, hazugságversek295
Cantio sclavonica - Jó napot, vitézek, ide hallgassatok295
Jó napot, vitézek, ide hallgassatok295
Tréfás strófák - Itt érkezik az úrfi, minden félreálljon299
Bomboruty, jó pajtás, minden félreálljon302
Jocosi - Uram s jó asszonyom, hallgass beszédemre303
Nuptialis - Nemesi virtussal tündöklő uraim304
Ez házban kik vagynak, reám hallgassanak306
Gyémántkőből pattant fris, úri termetem307
Jocosi - Bune zeo, vitézek, meg ne ijedjetek!308
Jó napot, uraim, meg ne ijedjetek!309
Persiából jöttem, mert medicus vagyok309
Versus jocosi - Halljátok meg, új hírt mondok310
Hogy ideérkezém, lám, én is itt vagyok312
Versus natalis - Hozz Isten jó napot, lám, én is itt vagyok!313
Versus natalis - Bokros Minervának cserebokros fia314
Lakodalmi - Ádámot az Isten mikoron teremté315
Tréfás versek - Jó napot kívánok, nagyságos uraim!317
Versus natalis - Én vagyok az híres dativi cum verbo319
Versus nuptialis - Én vagyok az híres dativo cum verbo320
Nuptialis - Még eddig, hol jártom, voltam becsületben320
Lakadalmi versek - Állj fére, barátom, hadd szóljak vaj egyet322
Tréfás dalok324
Szegény legény a prücsök, készül házasodni324
Incog-vincog a prücsök, meg akar házasulni324
Házasodnak a prücsök, nem tud kit elvenni325
Csereg-bereg a szarka, násznagy akar lenni326
A elindulék Gyállára326
Elveszett a pudli kutyám326
Elesett a lúd a jégen327
Elesett a tyúk a jégen327
Elesett a tyúk a jégen327
Quodlibetek, halandzsák328
Cerne quid - Egy328
A gúzs legjobb, legerősebb tekerve, tekerve329
A gúzs legjobb, legerősebb tekerve331
Sárga csizma, veres nadrág332
Amaz bokor, messze bokor, jaj, de megfémlik333
Dínom-dánom, kákatő, kóró billentyűje333
Dínom-dánom, kákatő, kóró billentyűje333
Magyar zűrzavar - Minuet - Farsang, dudaszó334
Paródiák, travesztiák338
Megholt feleségem, satis tarde quidem338
Megholt feleségem, satis tarde quidem339
Meghalt feleségem, satis tarde quidem340
Megholt feleségem, satis tarde quidem340
Megholt feleségem, debuisset pridem341
Meghalt feleségem, debuisset pridem342
Pogány halál, mit csinyáltál? Ily rútul seggben rúgtál343
Aria de morte mariti - Jaj, uram, jaj, Ködmön Jakab344
Jaj, uram, jaj, Ködmön Jakab!345
Szentmártonyi mákosrétes be jó volna347
Csuda dolog, mely nem régen történt348
Életemnek, víg kedvemnek tajtékpipája349
Jegyzetek
Jegyzetek az egyes versekhez353
Lánycsúfolók353
Vénlánycsúfolók365
Kurvacsúfolók371
Asszonycsúfolók380
Házastársi veszekedések408
Vénasszony csúfolók416
Legénycsúfolók423
Férjcsúfolók425
Vénlány panaszok425
Férfi panaszok438
Mesterségcsúfolók451
Barátcsúfolók458
Rang- és státuscsúfolók464
Nemzetiségcsúfolók472
Cigánycsúfolók474
Tótcsúfolók499
Németcsúfolók504
Vegyes idegencsúfolók514
Város- és falucsúfolók515
Vegyes csúfolók532
Mulattató énekek, hazugságversek537
Tréfás dalok555
Quodlibetek, halandzsák558
Paródiák, travesztiák566
Mutatók
Kezdősormutató581
Nótajelzések587
Forrásjegyzék588
Kéziratok589
Nyomtatott versgyűjtemények, ponyvák, kalendáriumok594
Névmutató596
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közköltészet 1. Közköltészet 1. Közköltészet 1. Közköltészet 1.

A védőborító kissé kopott, foltos, töredezett. A lapélek foltosak. Az előlapon ajándékozási bejegyzés látható.

Állapot:
4.160 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba