A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XL. Magyar Találkozó krónikája

Az Árpád Akadémia XXXV. évkönyve

Előszó

Az évente megjelenő Krónikában elsősorban a Magyar Társaság által megrendezett Magyar Kongresszuson elhangzott előadásokat közöljük, ugyanakkor néhány olyan előadást, közleményt is megjelentetünk... Tovább

Tartalom

A SZERZŐK 5
ÁTTEKINTÉS 6
ELŐSZÓ 7
dr. Nádas Gyula 7
I. A XL. MAGYAR KONGRESSZUS MEGNYITÁSA 10
ft. Antal András: Megnyitó imádság 10
dr. Nádas János: A Kongresszus megnyitása 10
II. A JELENLEGI HAZAI HELYZET 13
dr. Sasvári László: Történelmi-jogi kaleidoszkóp 13
dr. Nádas Jánosné: Calvin Synod School 19
Abelovszky Erzsébet: A karácsonyi üzenet lényege 26
II. MAGYARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI 28
dr. Nádas Gyula: Az egyke és hatása, családvédelem, okos, előrelátó telepítés 28
Stirling György: Ev végi számvetés 38
Hetyey Sándor: 2001 hajnalán hirdetjük a magyar feltámadást 41
Magyaródy Szabolcs: Hunyadi Mátyás öcs. munkaközösség 44
dr. Várdy Béla: A magyarságkép alakulása és jelenlegi állása Amerikában 46
Viharos Viktor: Quo vadis új magyar? 65
gr. Széchenyi Ágoston: Igazságügyminisztérium - dr. Dávid Ibolya igazságőr asszonynak 67
A rózsadombi tizenhárom paktuma 68
dr. Varga László: Demokratikus pártprogram szélsőséges jelenségekkel 70
dr. Tarján Gábor: A nyugati magyarság jövője 72
dr. Palasicsné Kapossy Kati: Szent László emlékbeszéd 77
S. Gy.: Fiatalok az emigrációban 80
Sir John Browning: A magyar nyelv 82
Wright State University: Magyar származásúak ösztöndíja 83
Sisa István: Országpropaganda magyar módra 84
IV. KIÁLLÍTÁSOK 93
dr. Nádas Gyula: Megnyitó 93
Panajoth Zoltánné Márta: Bemutatás 93
V. IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 96
dr. Palasicsné Kapossy Kati: Műsorvezetés 96
Mózsi Ferenc: Kaslik Péter verse: Ki gépen száll fölébe 96
főt. dr. Vitéz Ferenc: Három novellája 96
dr. Kálmán Szabolcsné Zsuzsanna: Két zongoraszám 96
Vidács Mihály: Klarinét 96
ft. Mustos István: Kalandozások a magyar irodalomban 96
Gegenheimer Anneliese: Hegedűszóló 96
Lendvay Gabriella: Két dal 96
dr. Nádas Gyula: Zárszó 96
dr. Vitéz Ferenc: Patak, Tanévnyitás, Pataki emlék 99
Panajoth Zoltánné László Márta: Naptár - 2001 105
VI. DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL 107
Buzáné Ormai Ildikó: Amerikai és magyar Himnusz 107
Peller Miklós: zongora kíséret 107
dr. Nádas János: A Kongresszus üdvözlése 107
Somogyi F. Léi: Arany Árpád-érmek odaítélése 107
dr. Nádas János: Köszöntés 107
Somogyi F. Léi:Az Árpád Szövetség kitüntetéseinek átadása 107
ft. Mustos István, Sch.P.: Vasárnapi szentmise és szentbeszéd 122
főt. dr. Vitéz Ferenc: Protestáns istentisztelet 122
VII. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVI KÖZGYŰLÉSE, ELŐADÁSOK 123
Az Igazgató Tanács ülése 123
Elhunytak 123
dr. Mester Fiore: A Heisenberg reláció általános érvényessége 124
dr. vitéz Lengyel Alfonz: Beszámoló 128
Kádár István: Ehnaton, kozmikus istenhit a Kr. e. XIV. században 130
VIII. A MAGYAR KONGRESSZUS KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK ÉS ELŐADÁSSOROZATOK 146
1. A mérnökök találkozója 146
vitéz Falk Viktor: Beköszöntő 146
Ürmös Antal: Beszámoló 146
Legeza Tamás: A mérnöki hivatás eltűnése - Visszhang Magyarországról 146,148
Somogyi F. Léi: Az Internet terjedő használata a magyar diaszpórában. Hogy alakul a
www.hungarianassociation.org honlap. 146,155
How to type in Hungárián using Windows. 157
dr. Rohács József: A mérnöki munka értéke avagy gondolatok egy lehetséges GTE programról 147, 161
Ürmös Antal: MMÉV- kapcsolatok és aktivitások 147, 168
2. Az Árpád Akadémia orientalisztikai osztályának ülése 147
Csókné Veress Etelka: Ősmagyar Történelmi Kutató Osztály záróülésével kapcsolatos beszámolói észrevételek 169
hg. Hohenlohené dr. Toronyi Etel: Az Erdélyi medence az őskortól fogva a magyar népelemek által lakott tájegység 173
Radics Géza: Álmos nagyfejedelem 178
Radics Géza és Szilágyi Béla: A magyar jövő és lehetőségeink 184
Abelovszky Erzsébet: Kik voltak a katárok? 186
Reményik Sándor: Az Ige 199
dr. Nádas Gyula: Magyarságunk eredete 200
3. A Szabad Magyar Újságírók Szövetségének évi közgyűlése 147
Stirling György: Beszámoló 147
Soós József: Jelentés 147
4. Az Akadémia orvosi szakosztálya keretében előadások 147
dr. Nádas János: A szeretet és a fájdalom 147, 203
Hegedeös Kálmán: A szeretet fontossága 206
Poór Károly: Az emberiség legnagyobb pusztítója 209
5. A Szent László Társaság és Rend s a Vitézi Rend ülése 148
BEKÜLDÖTT ELŐADÁSOK 213
Stefka István: A sarló és kalapács nevében 213
Baloghné Petres Judith: Emigráns Szent Margaret 216
Balatoni István: Az utolsó kívánság 219
dr. Szép Márta: Az amerikai iskolai élet legvéresebb eseménye 223
Saáry Éva: Romantikus történet 225
gr. Széchenyi Ágoston: Vissza kell adni a parasztnak a földet 229
Poór Károly: Az élet országútján 231
Só Bernát: Itt történt délen 237
dr. Töttösy Istvánné: A magyar oktatás szemüvegén keresztül helyünk Európában és a világban 239
Bob Taft: Resolution 247
X. ANGOL NYELVEN LEKÖZÖLT ELŐADÁSOK CIKKEK 248
Dr. Steven B. Várdy: The Case of Count Albert Wass de Czege 248
Dr. Miklós Tápay: Was Stalin planning to attack first? 252
Dr. Imre László : What is it that unites Hungarians? 257
Dr. László Arkay: Research of Prof W. Penfield Commissioned by the Rockefeller Foundation 261
Anneliese Gegenheimer Receives the President's Student Service Award 263
Dr. v. Alfonz Lengyel: Sister M. Edith Németh „My Life in Spinach Green" 264
XI. A MAGYAR NEMZETI VILÁGTANÁCS 265
dr. Jajczay Frigyes: Elrabolt területek 265
XII. KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 270
Stirling György: Biztonságosabb-e már Magyarország? 270
Cúth János: Kinek jó ez így? 272
dr. Kova György: Fiataljaink szemén keresztül 274
Radics Géza: Köztársaságok és demokráciák 276
Kozma Andor: A karthágói harangok 283
dr. Habsburg Ottó: Gratulál a Krónikához 285
Seszták Ágnes: Nézz vissza, sírva 285
Könyvszemle: dr. Kasza Lajos „Zrínyista lányok" 287
„Kárpótlási" igények és panaszok bejelentése 289
Ebneth Frigyes: Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesületének levele gr. Széchenyi Ágostonnak „kárpótlási" ügyekben 290
Könyvismertetés: Felhívás dr. Czettler Antal legújabb könyvére - "A mi kis élet-halál küzdelmeink..." 292
XIII. HALOTTAINK
Keresztesi Flórián László: Requiem - Főt. Dr. Dömötör Tibor 293
Szabolcs Lászlóné: Búcsú dr. Nádas Rózsától 295
Abelovszky Erzsébet: Az ezredfordulón - drága Nádas Rózsa emlékére 296
XIV. NÉVMUTATÓ 297
XV. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 303
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem