Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Köznevelés 1958. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium Folyóirata XIV.évfolyam 1-24. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 584 oldal
Sorozatcím: Köznevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal és fotókkal illusztrálva. Összevont tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

OKTATÁSPOLITIKAI ÍRÁSOK
Balázs Mihály: Az első lépés 495
Békési Lajos: A választások után 513
Benke Valéria: Közös gondjaink megoldásáért 125
- Miniszteri tanévnyitó ünnepi rádióbeszéd 369
Gellért László: A szocialista diákmozgalom történetéből
(1918-19) 558
Katona Katalin: A fővárosi nevelők ideológiai továbbképzése
Kádár János elvtárs Válaszlevele 73
Kádár János elvtárshoz intézett levelek 74
Kálmán György: Az új tanév köszöntése 371
Köpeczi Béla: Művelődéspolitikai elvek egykor és ma 537
Petró András: Boldog új esztendőt! 1
Schiró Ödön: A világnézeti nevelés néhány problémája 133, 155
Szarka József: Vitánk a revizionista nézetekkel 269
Turgonyi Júlia: Becsüljük meg egymást 417
Vadász Ferencné: Új utakon a pedagógus továbbképzés 421
A fordulatról és a tantestületek egységéről 441
A mi jelöltjeink 468
A munkásosztály és a pedagógusok 465
Az első helyre szólítanak bennünket! 393
Dogmatizmus és revizionizmus. (Tájékoztató az igazgatói
előadássorozat második témájához) 20
Köszönjük a bizalmat (Kádár János elvtárshoz intézett levelekből) 97
i,Minden gyermek érdeke azt kívánja, hogy szocialista szellemben neveljék. (Részletek a Magyar Szocialista Munkáspárt művelődési politikájának irányelveiből) 372
Művelődéspolitikánk eszmei alapjai 501
Szakszervezetünk országos küldött közgyűlése. (T. Gy.) 2
Tanácskozik a nép 468
Társadalom és nevelés. (Tájékoztató az igazgatói előadássorozat negyedik témájához 188
Világnézeti nevelés és a pedagógusok világnézete. (Tájékoztató az igazgatói előadás sorozat harmadik témájához) 91
ÉVFORDULÖK, MEGEMLÉKEZÉSEK
Almási János: A proletárforradalom nagy zászlóvivői: Marx
és Lenin 194
Gondolatok az alkotmány ünnepén 345
Negyven éves a magyar kommunisták pártja 492
Ágoston György: Makarenko 124
Benke Valéria: Köszöntő 241
Bihari Mór: A kortárs szemével 122
Demeter Sándor: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom
ünnepére 467
Gólisz Ferenc: Béke és barátság 195
Hamar Imre: Anyák napján 207
Harsányi Zoltán: Bajza József 102
Havrit Andrásné: Kiss Áron 496
Hársing Lajos: Emlékezés Juhász Gyulára 147
Hegedűs András: Vajda Péter emlékezete. (Születésének 150.
évfordulójára) 25
Kálmán György: Az iskolák államosításának 10. évfordulójára 243
Kiss Árpád: Kemény Gábor 217
Könyves-Tóth Kálmán: Bolyai Farkas 550
Otta Istvánné: 40 éves a Komszomol 471
Papp Imre: Fazekas Hét Debrecenben 129
Pásztor József: Pedagógusok a Tanácsköztársaság idején 121
Péner Imréné: Erről az útról mi soha nem térünk le 265
A pedagógusokat köszöntötte az ország népe 266
Felejthetetlen élmények, nagyszerű tanulságok 169
Felszabadulásunk évfordulójára 145
Frederic Joliot-Curie 354
Május elseje 193
Márciusi gondolatok 99
Nőnapi köszöntő 108
Stockholm után 322
Szőnyi Pál (Táki László) 426
AZ OKTATÁS-NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA
Aczél Istvánné: Gimnáziumi fizikatanításunk és a készülő új tanterv 57
Arató Ádám: Az alsó tagozatból a felső tagozatba való átlépés oktatási és nevelési kérdésen 353
Arató István: A fizika-tanítás néhány problémája 523
Ágoston György: Jegyzetek a világnézetről 489, 515, 542
Ágoston Jolán: A testi fenyítésekről 41
Dr. Afra János: A pályaválasztási tanácsadásról 89
Dr. Bakos József: A pedagógia hőskorából 151
Balázsné Méhes Vera: Világnézeti nevelés a lélektan tanításában 116
Dr. Banó István: Az orosz nyelv új tanterve az általános iskolában 63
Barabás Klára: Egyszerű minden napok. (Egy osztályfőnöki óra) 502
Igazgatói családlátogatások 257
Barna Lajos: ,,Sokat adunk gyermekeinknek 52
Bánfalvi József: A politechnikai oktatás gyakorlati megoldása 81
Fiánk Endréné: Megkezdődik a jövő tanév iskoláztatási
munkája 103
Bellay László: A politechnikai képzés megvalósításáért 255
Benkő László: A helyesírás tanításának időszerű kérdéseiről 356
Berkes Emil: A pszichológiai tanfolyam eredményei és jelentősége 431
Biró Sándor: Családgondozás Angyalföldön 473
Osztályfőnöki munka Angyalföldön 199
Biszkup Sándor: Gomenius, a harmincéves háború nagy szatirikusa 403
Bodó Lászlóné: Az én napközi otthonom 211
Bori István: A tanulói termelési gyakorlatok néhány kérdése 230
Politechnikai Kutató Munkaközösségről 507
Villamosberendezések érintésvédelme az iskolai műhelyben 278
Buti Ernő: Az általános iskola felső tagozatának új számtan-mértan tantervéről159
Dr. Búzás János: Pedagógiai Hét Kecskeméten 227
Cselőtei Sándor-Fehér Imre-Szamos József: Felmérés az iparitanuló-iskolákban 427
Dr. Domonkos Imre: A vizuális és esztétikai nevelés helye a gimnáziumi tantervben 521
Facsar Sándor: Hogyan is kezdték el a munkát? 434
Faludi Szilárd: A művelődéspolitikai irányelvek vitája a Pedagógiai Tudományos Intézetben 423
A művelődési anyag kiválasztásának kérdéséhez 325
A csehszlovák iskola-ügy új útjai 553
Fonay Tibor: Gyakorlati foglalkozások a nevelés szolgálatában 561
Fehér Imre - Cselőtei Sándor-Szamos József: Felmérés az ipari tanuló iskolákban 427
Fekete Gyula: Az iskola egészségügye és tennivalóink 407
Fényes Kálmán: Képzőművészeti - esztétikai nevelés iskolámban és falumban 475
Gábor Emil: Rendkívüli tárgyak tanítása a középiskolákban 232
Iskolai könyvtár - Diákkönyvtár 385
Gál Erzsébet: A testi nevelés megbecsüléséről 409
Gólisz Ferenc: A legszebb példák 5
Dr. Göcsei Imre: Földrajzi érettségi a tanítóképzőben 158
Dr. Gyulai Zoltán: Érettségi és egyetemi vizsgák 341
Halász Pál: Nem hiábavaló munka! 15
Dr. Bárdi István: A hipnózis és szuggesztió 338
Hegedűs András: Kaffka Margit, a klerikális nevelés bírálója 545
Ifj. Huszti Elek: Napközi otthonaink problémái 86
Jenovai Jenő: Az általános és középiskolákat végző fiatalság pályaválasztása 249
Dr. Juhász Béla: a világnézeti nevelésről 173
Juhász Ferenc: Erkölcsi nevelés - erkölcsi oktatás 137
Kardos Ferencné: a biológiai tárgyak új tanterveiről 13
Karsai István: Tapasztalatok túlkoros osztályban 182
Kaszab Andor: Az első orosz óra az általános- és középévközi ismétlések orosz nyelvből az általános Iskolában 18
Károly lstván: Gondolatok az erkölcsi ismeretek tanításáról 55
Dr Kemény Gábor: Középiskolai reform 1934-ben. Kiválasztás
Kerékgyártó Imre; A magyar nyelv új tanterve111
Kiss Ferenc: Napközi otthonom közösségi élete 39
Kiss Gyula: Hogyan küzdünk a tanulók iskolai mulasztása
Dr. Kiss Tihamér: Az öröm, a személyiség fejlődésének hatalmas serkentője
Kodály Zoltán: Közönség nevelés 347
Kovács István: Akvarisztikái szakkörünk 186
Kovács Lóránt: Gimnazisták a műhelyben 153
Kovács Zoltán: Az új ötödik osztályos orosz tankönyv 379
Ködöböcz József: Comenius hagyatéka 331
Ládi Károly: Nem számkivetettség 253
László Gyula: A rajzi szakfelügyelet tapasztalatai 113
Lemle Géza: Egy pályázat tanulságai 208
Lénárd Ferenc: A tanulók pszichológiai problémái 205
Makay Gusztáv: Vissza a központi tételekhez? 381
Dr. Maksay László: A rajz helye a politechnikai képzésben 363
Medvegy Antal: Az alapítványok rendszeréről 259
Egy pályázat és tanulságai 459
Meleg József: A bajai járás a 14-18 éves fiaitokért 481
Mohácsy Viola: A gyenge előmenetelő tanulók helyzetéről 279
Nagy József: Jubileumára készül a jászladányi iskola 127
Dr. Nagy István-Turi István: Oktatófilmet az iskoláknak! 572
Nagy János: Tanítóképzősök szakmai gyakorlata 565
Nagy Sándor: Neveléstudományunk elmúlt két éve539
Nagy Mihály József: Papírmunka tanítása a gyakorlati foglalkozás keretében 525
Nagyselmeczy István: Tapasztalataim a „Gyakorlati foglalkozás tanításáról 497
Nemeskürty István: A filmművészet és az iskola 457, 483
Dr. Noga Tibor: A tavaszi biológiai kirándulás szerepe az
év végi ismétlésnél 225
Ozsváth András: Munkára nevelés az általános iskolában 362
Napközi otthonaink problémái 185
Pálffy Zoltán: Miért késik a gimnáziumi rajztanítás visszaállítása? 509
Pásztor József: A budapesti középiskolás diákok műit évi
nyári szünidei munkája 281
Olvassunk minél többet! 456
Peterdi Ede: Sokat vagy túlsókat? 234
Porázik Mária: Értelmi és testi fogyatékos gyermekek oktatása 43
Povázsai Sándor: Igazgatói munkaközösség alakult járásunkban 98
Az igazgatóhelyettes részvétele az iskolavezetésben 223
Révész Pál: Szükség van erre? 414
Dr. Székely Lajos - Rókusfalvy Pál: Érettségiző lányok pályaválasztási problémája 130
Salamon Jenő: Makacsság vagy erős akarat 357
Schmidt Károly: A villányi napközi otthon életéről 479
Schultz Ferencné: Egy osztályfőnöki óra 90
Seres József: A társadalmi tulajdon védelmére nevelés 139
Simsay Béláné: Az ifjúsági felügyelőkről 531
Soltész Mária: Felfelé 388
Dr. Somos Lajos: Zsákutcák a nevelésben 485
Sós Vilmosné: A pszichológia oktatásáról a gimnáziumban 180
Szabó Tibor: Szexuális nevelés, szerelem, házasság 65
Szamdai Józsefné: Egy új történelem tankönyvhöz 59
Szamos József - Cselátei Sándor - Fehér Imre: Felmérés
az ipari tanuló-iskolákban 437
Széchy Andrásné: Gondolatok a kollégiumi nevelésről 29
A kollégiummá, fejlesztés útján 401
Dr. Székely Lajos: Az osztályfőnöki óra sikerének elő feltétele: a bizalom 451
Az osztályfőnöki órák sikerének feltétele: a tanulók megismerése
Dr. Székely Lajos - Rókusfalvy Pál: Érettségiző lányok pályaválasztási problémája 130
Szokolszky István: Az oktatás és a termelőmunka összekapcsolása az NDK-ban 551
Tihanyi Ferenc: Általános iskolai tanulók pályaválasztásáról 247
Tibor István: Érettségiző fiúk pályaválasztása 275
István-dr. Nagy István: Oktatófilmet az iskoláknak! 572
Ungváry Gyula: A tanítóképzők érettségire épült IV. osztályairól 197
Dr. Vanyek Béla: Munkában az Árpád-fotókör 114
Varsányi László: Nevelő értékű és egységes osztályozást!
Vári Béla: Gimnáziumi fizika tanításunk és az új tanterv 269
Véghelyi József: Diákok és világnézetek518
Zibolen Endre: Az iskolarendszer tagozódása 177
Iskolarendszeri típusok 202
A műveltség megalapozása és az általános iskola egyéb Tudományos Akadémia Pedagógiai
(Válasz a kibővített kommunista pedagógus javaslataira) 289
Magyar nyelv és irodalom 280
Orosz nyelv 293
Történelem 295
Földrajz 298
Számtan-mértan 299
Fizika 305
Kémia 307
Növény- és állattan; egészségtan 308
Testnevelés 312
Ének 314
Gyakorlati foglalkozás
Gyakorlati foglalkozás (Elek Sándor: Egy Jó és egy rossz
óra - Mészáros Fülöp: Kerti munka iskolánkban - Hársfalvi Sándor: A modellezésről) 528
Tanítóképzői versenyvizsga 1847-ben 477
IFJÚSÁGI SZERVEZETEKRŐL
Ágoston György: A KISZ és az iskolai közösség 273
Balázsné Méhes Vera: „KISZ-múzeum" 532
Bólyai Imréné: Iskolaközösségeink mai problémái
Domonkos János: A szombathelyi úttörőház munkájáról 284
Galántai István: Munka agitáció nevelés 472
Gáspár László: Szocialista gyermekközösséget! 109
Jánosházi Sándor: Fiatal kartársak, hív az úttörő! 223
Juhász Ferenc: „Rendezni végre közös dolgainkat"
Nagy György: A KISZ és a serdülő fiatalok 343
Olcsai-Kiss László: KISZ-élet a Kanizsai Dorottya-leánygimnáziumban 44
Sereg József: KISZ-szervezetünk tapasztalataiból 79
Szabó Ferenc: KISZ-próbarendszer a középiskolákban 405
Szalóky Károly: Keressük az utat
Ullaga József: Iskolai közösségeink és a KISZ vezető szerepe 32
Megalakult a KISZ Országos Középiskolai Tanácsa (G. A.) 123
pedagógiai riportok
ELBESZÉLÉSEK, versek
Balázs Mihály:
- Harc a legnagyobb úrral 333
- Némediszőlőn kisütött a nap 443
Borsos Margit: Tíz év a pusztaiak között 387
Botár Béla: Elbocsátó ... (vers) 589
Csizmadia Géza: Egy faliújság története 454
- Csendbe zárt világ 574
Deli Jolán: Két évtized 245
Felkai Éva: A mi Kossuth-díjasunk 149
Földi István: Tisztelt önképzőkör! 101
Hámor János: A tanítást zavarni tilos! 384
Ignácz Rózsa: Gergelyke 568
Kaffka Margit: Egy negyedóra 548
Kopré József: Az enyémek lettek 375
- Olvasnak a kőbányai gyerekek 586
Kovács Géza: Recseg a dió 361
Mives Ottó: 500 kilométer a Tiszán 361
Móricz Zsigmond: Kedves tanító úr 556
Nagy Lajos: Pesti gyermek egy napja 564
Örvös Lajos: Repülj szekér... (vers) 538
Páldi János: Egy jól sikerült óra 436
Pánczél Pál: Viharedzett kitűnő 242
Petró András: Két nap - két város 374
Réczei Margit: Janika 35
Simon István: A Hoabinhi kék hegyek (vers) 557
Sipos Endre: Miért lett hűtlen D. Irén? 410
Tímár György:
- A nap hőse 135
- Obrazcov 146
Tóth László: Az osztályfőnök 67
Pihenés közben..; (dr. Kővárt Ferencné, Gónsz Ferenc
Facsar Sándor, dr. Huszka Ernőné) 323
KISEBB CIKKEK, glosszák,
TUDÓSÍTÁSOK, információk
Burchard Erzsébet: A szovjet emberek az egész emberiségért küzdenek 271
Csikós Tibor: a Távozási Bizonyítványról 521
Gáti Ferenc: a gyermekotthoni igazgatók országos értekezletéről 571
Gólisz Ferenc: a Magyar Földrajzi Társaság XII. Vándorgyűlése 453
Jáki László: a keszthelyi Helikon ünnepélyek 83
Jósa Zoltán: Egy „Ifjú Egészségőr"-tan folyam tanulságai 508
Kántor Géza; a mulasztás ellen 280
Kéri Ilona: Tanári ajándék 256
Kovács László: a penci iskola tájmúzeuma 569
Kovásznai Rezső: a szovjet tudomány és művészet eredményei 171
Ladó János: Helyes köszönési formát 435
Móricz Lajosné: Együtt a béke és a szocializmus útján 170
Sass Ervin: A bizalom eleven erő 162
Szabó Tibor: Az iskolai fotószakkörök pedagógiai jelentősége 461
Tóth Lászlóné: örökké kedves emlék marad 170
Ujcz Pálné: Újjáépült s rövidesen megnyílik a Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 163
Vékony Lajos: Tapintat és türelem 172
A Bartók Béla Ifjúsági Zenekar 50. hangversenye 62
A családi és iskolai nevelés összhangjáért (S2. Bl) 51
A József Attila Szabadegyetem nyelvi füzeteiről 191
A József Attila Szabadegyetem ötödik tanéve (Fábián László)
A Középiskolások Zenekarának Beethoven estje 132
A „népi" írókról (K.) 330
A Népszabadság gyermekrajz-kiállítása 204
A magyar címer útja (Várkonyi Endre) 54
A Minisztertanács elnöke a Gyermekvárosban (Fábián László) 281
A Pedagógus Szakszervezet rajztanári és művészeti szakosztálya 278
A Revizor - Szolnokon (Fényi András) 254
A szakszervezet minden erejével segít 400
Ankét a világnézeti nevelésről Pest megyében 134
Az iskolák és óvodák társadalmi megsegítése (Gaál Géza) 583
Azóta csak ezt a találkozást halljuk emlegetni. (A Mészáros
Lőrinc általános iskola tantestülete) 170
Baráti találkozó 241
Egy jól sikerült előadás 136
Egy végvári gimnázium (M. J.) 196
Felújítják a Keszthelyi Helikon-ünnepélyeket 17
Felvétel a kecskeméti Országos Nevelőintézetbe 235
Hazaérkezett a Szovjetunióból az első pedagógus békevonat 38
Híradás Nógrád megyéből 533
Hírek Borsod megyéből 506
Híradás Pest megyéből 567
Idén is megrendezik a Debreceni Nyári Egyetemet 270
Ifjú szívekben élnek... (Fényi András) 19
Jól dolgoznak a halászi iskola szakkörei 31
Jubileumok 246
Kettő a sok közül. (Korén István: Pavilon-iskola Tápióságon; Fábián László: Teljesült az abonyiak kívánsága) 398
Kitüntetések a Pedagógusnap alkalmából 270
Kollégiumi nap a Revizcky utcai diákotthonban 126
Megnyílt a második Gyermekváros (K.) 419
Megnyílt az első iskolai reprodukció-kiállítás 4
Nyolctól kettőig (Balázs Mihály: „Jelentkezz az igazgatónál") 520
Fekete tábla a tanáriban (K.) 563
Pályázati eredményhirdetés 283
Pályázati hirdetmény 340
Pályázati felhívás 541
Pedagógiai pályázat eredménye 334
Politechnikai ankét Szegeden (Huszka Ernőné) 274
Sajtótájékoztató a Fővárosi Tanács Oktatási Osztályán 356
Tenkács Tibor tokaji gyűjteményes kiállítása (Xantus Gyula) 376
Újabb szovjet pedagóguscsoportok érkeztek hazánkba
Magyar pedagógusküldöttség utazott a Szovjetunióba 350
Új iskolai év - új tantermek 425
Új iskolát avattak Budapesten 95
Válasz „Sok-sok egyszakos pedagógus"-nak 233
Választási hírek 469
Zenés Irodalmi Esték 83
KÜLFÖLDI ANYAGOK
(Külföldi szerzők írásai és magyarok élményei külföldi utakról)
dr. Bálint Béla: Iskola a vízen 187
- Sanghaj, az iskolaváros 221
Bárány Sándorné: Testvérként búcsúzunk tőlük 321
Biró Klára: Harcban a Japán Pedagógusok Egyesülete 430
Bori István: Politechnikai konferencia Pozsonyban 10
Csorna. Vilmos: A XXI. Nemzetközi Nevelésügyi Konferencia 395
Dedina Jan dr.: Az ateista nevelés lehetőségei a történelemtanításban 412
Faragó László: Az OSZSZSZK Neveléstudományi Akadémiájának 1958. évi kutatási terveiről 335
Farkas Domonkos: Két hét szovjet vendégeinkkel 355
Gyalmos János: Sokat láttunk, sokat tapasztaltunk 76
Gyárfás Imre: A Lett és Litván Szovjet Köztársaságban 445
dr. Geréb György: a prágai Nemzetközi Comeniológiai Konferencia munkájáról 2
Kálmán György: a szovjet iskolarendszer reformtervezetéről 493
T. A. Koszmakova - A. N, Leontyeva: Becsüljük a népet,
amely mindezt alkotta 321
Kovács Péter: A magyar-román együttműködés jegyében 328
V. Kvasnyin: Rendszer a tanulmányi vezető munkájában 351
Leontyeva - T. A. Koszmakova: Becsüljük a népet:
amely mindezt alkotta 321
dr. Majzik Lászlóné: Híradás a Nőszövetség bécsi kongresszusáról 420
Petró András: öt nap Albániában 84
O. Safran: Barátoknál jártam 54
Szabó Kálmán: Nemzetközi pedagógus-találkozó Erfurtban 346
dr. Szentirmai Jánosné: Internationale Freundschaftsfahrt
Donau-Schwarzes Meer 1958 433
fejlődik a Politechnikai oktatás elmélete és gyakorlata 377
"A Magyar Népköztársaság közoktatása" kiállítás Moszkvában 110
Vadász Ferencné: Az erkölcsi-állampolgári nevelés problémái a nyugat-európai országokban 271
Vidor Győző; Indonézia oktatásügyéről 148
E. I. Volkova: A szovjet család és iskola együttműködése 77
a FISE alelnöke hazánkban (Fábián László) 106
Tallózás a nyugati országok sajtójában 46
pedagógiai könyvekről
Bálint Sándor: Egy új könyvről (Perényi László: Az énektanítás pedagógiája) 45
Bertalan Ferenc: Nagy Sándor Didaktikájáról 505
Jó lesz László: Elődeink: a forradalmár magyar tanítók 399
Borbély András -Durkó Mátyás: Jutalmazás és büntetés a
szocialista fegyelem megteremtésében (Tihanyi Andor) 8
Fogarasi Béla: Logika (Rudas János) 530
Harsányi István: Fiúk könyve (Fehérvári Gyula) 576
Hegedűs András: Arany János a katedrán (Horváth Károly) 62
öröm és gond a gyermek (Horváth Lajos) 578
Szász Eta - Kepes Ágnes: Beszélő könyvtár (Vidor Pálné) 437
Szemelvény gyűjtemény (P. J.) (Segédkönyv a középiskolai
osztályfőnöki órák anyagához) 440
Szülők könyvtára (Gál Erzsébet) 579
Tanulmányok a neveléstudomány köréből (B. L.) 577
levelezőink írják
Albert Antal: Félév után 93
- A baktalórántházi pedagógusok a termelőszövetkezetekért 166
- A rohodi úttörők szerződése 364
Cseh Antal: a nevelőtestület formálása 581
Erményi Imre: Téli madárvédelem 47
dr. Fazekas Istvánné: Ifjúságunk a város és falu barátságáért 263
Fülöp Lóránd: Veteránok a monori úttörőknél 581
Füst Gizella: írói ankét Berhidán 166
Gönczi József: Tanfolyam a gyakorlati foglalkozás oktatásáról 415
Kaszab Károly: Jutalom-kiránduláson 47
Kentner Lajos: „Majd intézetbe küldünk!" 580
Kiss Gézáné: A jobb, tudatosabb, szebb éneklésért 93
Kiss Gyula: Így készültünk az új tanévre 415
Koncsek Pál: a Rendtartás 24. és 37. §-áról 71
Kovács László: Iskolai nyilvántartások kezelése 238
- Fiatal kartársak, hív az úttörő! 364
Ládi Károly: Az első KISZ tanulmányi olimpiász visszhangja
Ligeti Béláné: 75 éves iskola 267
Mészáros Fülöp: Több társadalmi segítséget a neveléshez 239
Moór Lajos: Egy szerény kiállításról, ahol sokat lehet tanulni 438
Mozga Zoltán-Tarcsi István: Megkezdte munkáját a Hajdu-Bihar megyei diákotthon vezetők munkaközössége 23
Palotai„ Sándor: Pedagógusok és szülők bálja Gyömrőn 287
Pedagógusok a falusi ifjúsági szövetkezetekért 166
dr. Pataki József: Színes diafilmet készítettünk 390
Rozmaring István: Mi így csináljuk 364
Salgó Rezsőné: Az ifjúsági Vöröskeresztes Mozgalom hatása
iskolánkban 262
Simon Sándor: A tanműhely a politechnikai képzés szolgálatában 71
dr. Szabó Dezső: József Attila emlékünnepélyünk 23
Szabó Lajos: Az év végi összefoglalások 238
Együttes munkával az iskoláért 262
30 éves jubileum 287
Szabó Tibor: A lemorzsolódás okairól falusi iskolákban 166
Debreceni pedagógusok Bulgáriában 390
0Székely Lajos: Nem mi követtük el a hibát! 364
Tarcsi István - Mozga Zoltán: Megkezdte munkáját a Hajdu-Bihar megyei diákotthon vezetők munkaközössége 23
Tarnói Miklós: Becsüljük meg szertári értékeinket 438
Temesvári Ferenc: Iskolák a Nemzeti Múzeumban 167
Vágó Benőné: Zászlóavatáson 214
Végh Mihály: Kis gazdasszony tanfolyam Szeghalmon 143
Vörös Anna: „Vajda János" névadó ünnepély 47
Zsuffa Tibor: Úttörő-kisbolt Monokon 143
ALSÓTAGOZATI OKTATÁS-NEVELÉS
Balázs Mihály: Povázson Sándornak, Tápiószentmárton 15/IV
- Tartalmasabb és elevenebb kisdobos életet! 16/VII
Barabás Klára: Gondolatok egy rajzórán 4/VII
Benyhe Sándorné: Az olvasókönyv felhasználása a III.
osztály fogalmazás tanításában 17/V
Bertalan Ferenc: Nekünk szólt! 23-24/III
Bíró Gyula: Didaktikai feladatok az alsó tagozatban 1/I
Borsos Margit: Képek szerepe a fogalmazás tanításában 9/IV
Bukovszky Károly: Külföldi levelezés az eszperantó
segítségével 7/VII
Csete Gyula: Szülői értekezlet a pedagógus szemével 5/III
Csete József: Néhány észrevétel az igazgatók óraelemző munkájához 19/I
20/V
Csorna Vilmos-Tihanyi Andor: Vázlatkészítés az
vas ás órán 1/III
Csorna Vilmos-Speiser Márton: A nyomtatott kétjegyű nagybetűk olvasása 4/IV
Csorna Vilmos-Nyerges Béla: Megfigyelések a II. osztályos tanítása köréből 21/VII
22/VI
Dóka Emánuel né: ismerjük meg tanítványainkat 11/VI
Dorogi Márton: A kabai alsó tagozatos munkaközösségről 14/VII
a határ térképe a lakóhely ismereti órákon 15/VII
EcseckTeréz: Az össze olvasást megkönnyítő szemléltetések 10/VII
Faragó László: A tantervi ankétokról 9/I
- Eredmény felmérés az első osztályban 10/I
- Feladatok az új tanévben 16/1
- Két új Útmutatóról 19/VI
Fellner László: Térképismereti verseny 12/VII
- Kisdobosok között 21/III
Gaál Géza: Világnézeti és hazafias nevelés - 12/M 14/TV, 15/1
Gábor István: Így dolgoznak tovább 6/I
Gerencsér József: A győri tanfolyamon 14/I
- Nemes Vera osztályában 3/I
Gergely Károlyné: Levelezek a szülőkkel 23-24
Géczu Etelka: Az ismeretek ellenőrlése és az osztályozás 6/VII
Gulyás Istvánné: Segítőtársam a Képes Magyarország 11/VII
Hajós László: Lakóhelyismeret tanítása nagyvárosban 3/VIII
Hartmayer Konrád: Az ismeretek ellenőrzése és az
osztályozás 11/V
Hórvölgyi István-Kovács Vendel: Számkörbővítések az
alsó tagozatban 3/VI
dr. Hunyadi Zoltán-dr. Udvarhelyi Gyuláné: Íráselemzés-írástanítás 8/IV
dr. Hunyadi Zoltán: Az írástanítás néhány problémája az előkészítő időszakban 16/VI
- A szokások pedagógiai jelentőségéről 21/V
Jánosi Gyula: Tanácsok az írásoktatás megjavításához 7/VIII
juhász Menyhért: Terveimből 17/IV
14/VI
Justné Kéri Hedvig: A fegyelmezést elősegítő tényezők 12/V,
Kámán Magdolna: Szeretettel 18/VIII
Kerékgyártó Imre: Miről fogalmaztassunk a II. osztályban8/VII
- A helyesírás tanítása az alsó tagozatban 15/V
Kis Jenőné: Méregessünk! 7/V
- Fali betű tartó 20/VIII
Kohányi Károlyné: Év végi összefoglalás (II. osztály) - 11/I
Komjáti Lajosné: Nyári tapasztalatok a földrajzórákon 18/IV
Kovács Vendel - Hónvölgyi István: Számkörbővítések az
alsó tagozatban 3/VI
Környey Lászlóné: Hogyan alakult osztályom jó közösséggé 6/II
Makoldi Mihályné: Együtt a gyermekért 18/V
Marschali Lajos: Ének munkaközösségünkről 19/VII
Németh Zoltán: „A hét hibái" (A helyesírási készség
fejlesztése) 5/VII
Németh István-Nyerges Béla: A földrajz tanításáról - 2/IV
- A térképről 5/I
Németh Sándor: Tanfolyam után 22/IV
Nyerges Béla-Németh István: A földrajzi tanításáról 2/VI
- A térképről V/I
Nyerges Béla-Csorna Vilmos: Megfigyelések a II. osztályos olvasás tanítása köréből 21/VII, 22/VI
Pajor Gyuláné: Követelmény és osztályozás - 6/IV
Pirisi Jánosné: A tanulók helyesírási készségének
megalapozása az I. osztályban 17/VII
Réczey Miklósné: Kézimunka óra az I-III. osztályban 21/1
Rubinyi Mózesné: Eszmei-politikai nevelés a IV. osztályban 11/IV
Simányiné Cseh Dóra: Szemléltessünk applikációval - 18/VH
Speiser Márton-Csorna Vilmos: A nyomtatott kétjegyű és a nagybetűk olvasása 4/IV
Szabó Lajos: Az Izsáki úttörők a Balatonhoz készülnek 8/VTII
Szabó Ödönné: Két nap Bács-Kiskun megyében 10/VI
- őszinte krónika 12/I
dr. Székely Lajos: Nevelés lélektani kérdések 4/1, 5/IV, 7/1,
8/I, 9/II, 10/V,
Tihanyi Andor-Csorna Vilmos: Vázlatkészítés az olvasás órán
Tihanyi Andorné: Hogyan terveztem meg a II. osztályban a „Mondatalkotások" fogalmazás óráit?181
Tímár György: Rejtelmes birodalom - 9/VI
dr. Udvarhelyi Gyuláné: Mozaikok a rv. osztályos
szemléltetésről 2/VI
dr. Udvarhelyi Gyuláné-dr. Hunyadi Zoltán: Írás, elemzés, írástanítás 8/IV
Varga Ferencné: Hasznos kiállítás 22/IV
Vágó Elemér: Első napok az I-III. osztályban 16/IV
Váli Dezsőné: Az ismeretek ellenőrzése és az osztályozás 10/IV
- Év végi összefoglalás (III. osztály) -12/I
Vékony Lajos: Mit felejtettek a budapesti első osztályos
tanulók a nyár folyamán? 20/I
~ Készül az alsó tagozatos bibliográfia 22/VI
r,A kisdobosrajok munkájának továbbfejlesztéséért"
(A Magyar Úttörők Szövetsége Országos Elnöksége
1958. június 14-i határozata) 22/I
Lakóhely ismereti órán
Tanácsadás (Dr. Székely Lajos) 3/V
(Faragó László) 5/VI, 20 VII
Tanítási óra az I-ni. osztályban (Számtan) 19 V
HÍREK
KÖNYVEK
Alsó tagozatos hírek 3/II
Hírek 7/VIII
A Köznevelés hírei 22/VIII
Rövid hírek 18/IV, 18/V
Arany László: Magyar népmesék (Lengyel Dénes) 18/VIII
Egy hasznos könyvről (Csorna Vilmos) 2/VIII
Egy-két tanács 16/VIII
Egy szép mesekönyv (Csertői) 4/VIII
Három új ifjúsági könyv (Lengyel Dénes) 19/VIII
Két új könyvről (Csertől) 5/II
Könyvekről (Csertői) 5/II
Könyvekről (Faragó László) 23-24/IV
A kritikus szemével (Balassa Imre) 1/VIII
Híradás oktató filmekről 22/VIII
A nagylaki iskola életéből 263
A KÖZNEVELÉS HÍREI: 21, 00. 150, 215, 404, 582 570
VILÁGSZERTE 22, 70, 92, 119, 142, 165, 212, 236, 281,' 286,
342, 365, 391, 416,-:'462; 487, -511, 534 562
AZ ISKOLA MÁMORA: 24, 48, 72, 96, 120, 144, 188, 192
216, 240, 254, 28flT "
VÁLASZOK MUNKAÜGYI KÉRDÉSEKRE: 66, 95
141, 164, 213, 237, 343, 386, 439, 463, 535 583
FILMKALAUZ: 157, 215, 260, 320, 344, 392, 484, 488, 512, SC6
FOLYÓIRAT SZEMLE
Társadalmi Szemle (A. J. 94
Pedagógiai Szemle 7-8. sz, (Balogh László) 307
KÉPES RIPORTOK
(a borító oldalakon)
Politechnikai konferencia Pozsonyban (Képek Bori
István cikkéhez) 1.
Xantus Gyula kiállítása (Szilvásy Z. Kálmán felvételei) 1
Rendezik az Afrikai-Expedíció által gyűjtött anyagot
(MTI Fotó - Fényes Kálmán felvételei) 2
Hírek képekben 2
Fogadás az Országházban a Szovjetunióban járt pedagógus küldöttség tiszteletére 3
Különös növények az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikuskertjében 4
Albán iskolák - albán gyermekek 4
Műhelymunka a szegedi Radnóti gimnáziumban (Fotóipari KTSZ, Liebman Béla felvételei) 4
Munkában az „Árpád" fotókör (Az „Árpád" fotókör
felvételei) 5
Képek az Állami Balettintézet életéből (Szurok János
felvételei) 5
Jubileumára készül a jászladányi iskola (Szilvásy Z.
Kálmán felvételei) 6
Hírek képekben 6
Újjáépült és rövidesen megnyílik a Fővárosi Pedagógiai Könyvtár (Szilvásy Z. Kálmán felvételei 7
Fáradhatatlanul (Szilvásy Z. Kálmán felvételei) 8
Ügyes kezek szakköre a kunmadarasi általános iskolában 8
Képek a gimnáziumok IV. osztálya számára készült
művészettörténet tankönyvből 9
Rövidesen újból megnyílik a Posta Múzeum 9
Győr-Sopron megyei képeskönyv 10
Kína 10
Litkei György pedagógus festőművész kiállítása 11
Híradástechnikai kiállítás Budapesten a Technika Házában 11
Képek a Pedagógusnapról 12
Hírek képekben 12
A Pedagógusnapon kitüntetettek arcképei 13
Szovjet vendégeink 14
Ismerjük meg őket (A Pedagógusnapon kitüntetettel
arcképei) 14
Táborozás a Bükkben (Képek a tiszafüredi 777 számú
Kiss Pál úttörőcsapat életéből) 15
Ismerjük meg őket. (A Pedagógusnapon kitüntetetten
Ismerjük meg őket. (A Pedagógusnapon kitüntetettek
arcképei) 16
Móczár László: Rovarok közelről 17
Első napok az új iskolában 18
Megnyitotta kapuit Soponyán a második Gyermekváros 19
Úti képek Lett és Litván Szovjet Köztársaságból 19
Szemléltető eszközök (Képek az Iskolai szemléltetői
Eszközök Intézetéből) (Szilvási Z. Kálmán felvételei) 20
Száznegyven gyermek gyönyörű otthona (Szilvásy Z.
Kálmán felvételei) 20
A rajztanítás az oktató-nevelőmunka fontos területe
(Szilvásy Z. Kálmán felvételei) 21
Kedves vendég a Bajza utcai leányiskolában
Z. Kálmán felvételei) 22
Ifjú filmoperatőrök (Szurok János felvételei) 22
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem