Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Köznevelés 1961. január-december

Művelődésügyi Minisztérium folyóirata - XVII. évfolyam 1-24. szám/Mellékletek

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Köznevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: A kötetek 17 db mellékletet tartalmaznak.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Művelődéspolitika - iskolareform
"A forradalom győzelmeit csak az iskola szilárdithatja meg" (I. A. Kairov felszólalása a XXII. kongresszuson)671
Szoboszlay Béla: A jó ügy iránti bizalommal264
Lázár István: A karzat is szavazott614
Petrovácz István: A tervezet célkitűzéseit mindenki helyesli265
Dr. Bárczi Gusztáv: A tizenhetedik629
Balázs Mihály: A törvény születése630
Az általános iskolai tantervezet országos vitájáról417
Aczél Istvánné: Az 5+1-es oktatás oktatás eredményei és feladatai387
Balázs Mihály: A csepeli példa545
Dr. Bendi Pálné: A földrajzi maximalizmus és az új tantervi javslat262
Benke Valéria: A szovjet felsőoktatási szakemberek moszkvai tanácskozásáról385
Bizó Gyula: A felsőfokú tanítóképzésről103
Bodó László: Mégy egyszer az állami fegyelemről (Hozzászólás Surányi Gábor cikkéhez)Ö42
Vizsgáinkról150
Az önképzés és a felügyelet577
"Boldogok vagyunk, hogy elveink diadalát megérhettük" (Az 1919-es Iskolareform-bizottság ma élő tagjainak nyilatkozata)657
Bori István: Tájékoztató megjegyzések az V-VIII. osztályos gyakorlati foglalkozások tanterv-tervezetéhez260
Borsa Béla: Egy Fejér megyei kezdeményezés232
Cser Andor: Válasz Szalay András cikkére304
Csiki Szász Dezsőné: A szemináriumvezetés módszeréről23
Dobos László: Szülők és pedagógusok tanácskozása65
Döme Mihály: A nevelői munka jutalmazása676
Vágó Tibor: Egy szegedi vita265
Dr. Eperjessy Géza: A történelkem tananyagcsökkentésének problémái228
1961. évi III. Törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről610
Faludi Szilárd: Tantervi törekvéseink és visszhangjuk I-II.5
Dr. Fekete József: Az érettségi reformja164
Balázs Mihály: Feladat és felelősség264
Gaál Gyula: Az alkotó munkáért (Továbbképzés Borsodban)527
Gábor István: Amíg a tanterv elkészül395
Hackl Ambrus: Tanévnyitás után557
Hanzséros György: Ítélet és felelősség196
Harmati Sándor: A Hazafias Népfront mozgalomról703
Dr. Hencz Aurél: Az általános műveltség elemei11
Dr. Hermann Alice: A felsőfokú óvónőképzés193
Hernádi Sándor: Az iskolareform és a helyesírás tanítása75
Horváth Márton: Törvényhozás után639
Huszár Pál: A tantervi tervezet két problémájáról301
A túlterhelés okairól529
Ilku Pál: Hatalmas méretekben nőtt meg az emberek művelődési igénye (Az Országgyűlás 1961. októberi ülésszakán elhangzott felszólalásból)629
Jenovay Jenő: Az általános és középiskolákban végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségei I-II. 179
Kádár János: A kulturális forradalom teljes győzelméért (Az Országgyűlés 1961. októberi ülésszakán elhangzott beszédből)607
Kállai Gyula: Iskolareformunk alapgondolata: a munka és a tanulás összekapcsolása (Az Országgyűlés 1961. októberi ülésszakán elhangzott beszéd)615
Kiss József: Oktatómunkánk néhány fogyatékossága és a túlterhelés493
Korányi Tibor: Szolnok megyei tapasztalatok az ideológiai továbbképzésről525
Koren István: Körzeti iskoláink hálózatának továbbfejlesztése353
Köznevelésünk továbbfejlesztésének erőforrásai257
Hanzséros György - Szabolcs Ottó - Késedi Ferenc - Aczél Istvánné: Követelmények az idei érettségi vizsgákon199
Lénárd Ferenc: A korszerű általános műveltség és a pszichológia9
Maróti Andor: Társadalmi munka vagy hivatás dolga325
Dr. Megyeri Ferenc: Humánféltés és humanizmus100
Még egyszer a bucsai helyzetről (Levél a szerkesztőnek)707
Csete József: Méltók leszünk a megbecsülésre617
Miklósvári Sándor: A túlterhelés ellen321
Nagy Sándor: Hogyan tovább?97
Tóth László: (...Nagy taps)620
Négy megye oktatási és népművelési munkájáról (A Művelődésügyi Minisztérium kollégiumának ülése)292
Nemedi Lajos: Az iskolareform és a pedagógiai főiskolák1
Ördög László: A hétköznapi tetteken a sor!581
Paál László: A körzetesítés tapasztalatai a marcali járásban4
Petró András: Az egységes szocialista paraszti osztályért107
Petrovácz István: Több segítséget a bucsai tantestületnek!553,
Péter Ernő: A XXII. kongresszusról645
Dr. Dénes Jenőné: Rajunk a sor!609
Erdei Lászlóné - Madarász Istvánné - Nagy Antal - Benke Lajosné - Achátz Imre - Kelen Béla - Hangó György - Tóth Anna - Dr. Bognár Rezső - Varga Gáborné - Csajághy Károly - Dr. Bognár József - Rátkai Ferencné - Vaskó Mihály: Részletek az Országgyűlés 1961. október ülésszakán elhangzott felszólalásokból621
Dr. Rossa Ernő: A zenei nevelés tanterve elé365
Sándor Györgyné: Száz év múlva...735
Fényi András: Sok hangon, egy szívvel265
Straub Gyula: Hatalmas lépés a szocialis jogalkotásban (Az Országgyűlés 1961. októberi ülésszakán elhangzott megnyitó beszédből)613
Schiró Ödön: Új tartalom, új módszerek42
Szalay András: A "törtszámok tanítása" tantervi ülésszakán elhangozott felszólalás)624
Varga Kovács János: Az egységes művelődéspolitika szellemében575
Vendégh Sándor: A szakmai képzés új formája: A szakközépiskola481
Veress Judit: A korszerű műveltség kérdései a történelemtanításban (Hozzászólás dr. Eperjessy Géza cikkéhez)306
Vita a tantervről161
Az oktatás-nevelés elmélete és gyakorlata
A III. kerületi továbbképző iskola tapasztalataiból84
A középiskolák nevelőmunkájának tapasztalatairól, új tanévi feladatairól I. II.391
A Magyar Tudományos Akadémia pedagógiai bizottságának és a Pedagógiai Tudományos Intézet didaktikai csoportjának felhívása a pedagógusokhoz48
Dr. Arató Ádám: Osztályomról - osztályfőnöki szemmel 505
Hegedűs Rajmund: A tanítóképzősök területi társadalmi gyakorlata 72
Az úttörőszervezet az iskolai közösségek megszilárdításáért (Magyar Úttörők Szövetsége, Művelődésügyi Minisztérium)129
Ágoston György: A közösség ismérvei és jelentősége a kommunista nevelésben716
Dr. Árva György: Fejtörők a nevelés és oktatás szolgálatában567
Balassa Imre: Érdekes kísérlet egy budai iskolában138
Ballér Endre: Az osztályfőnök nevelőmunkája és az osztályfőnöki óra509
Dr. Banó István: Orosz nyelvi továbbképzés - szovjet pedagógusok közreműködésével511
Bábolnay Lórántné: A népek közötti barátság ápolása iskolánkban718
Bánfalvi József: Szeged diásportja488
Dr. Berencz János: Korszerűség és aktivitásra nevelés203
Tanulóink Verne-olvasmánya756
Bod Ádám: Szakfelügyeleti munkámról708
Bólyai Imréné: Eszményképek, példaképek szerepe a nevelőmunkában655
Dr. Borsi Lőrinc: A takarékosságra nevelésről38
Bölcs István: Tanulóifjúságunk példaképeiről (Egy felmérés tanulságai)517
Bölcs Istvánné: Önismeret és személyiségnevelés a testnevelésben721
Bujtár Istvánné: Önismeret és személyiségnevelés a testnevelésben721
Csernéné Károlyi Ilona: Humán szakos tanárok a politehcnikai iskolában689
Debreceni Tibor: Irodalmi színpadok az irodalmi nevelésért (A Debreceni Ifjúság Irodalmi Színpad tapasztalatai)464
Dobos László: Vizsgálati módszer és nevelés14
Elek György: Túlterhelési helyzetkép egy vashalmi általános iskolában87
Dr. Eperjessy Gézáné: A napközi otthonok gondjai és feladatai 117
Fábián Zoltán: A tanulók otthoni tanulási rendje173
Fáczán János: Továbbképzés - alkotómunka21
Dr. Feledy Kálmánné: A dolgozók iskolái51
Fenyves György: Egy pofon a mérlegen (Hozzászólak: Szarka József, Kardos Lajos, Kerezsi Endre, Nagy Sándor Dénes, Zsuffa István)297
Az oktatófilm "a mozi"-ban 207
Egy félig elfelejtett filmtanulmányról347
Fonay Tibor: Képesítésnélküliek a katedrán22
Füle Sándor: Milyen legyen a pedagógus?289
Füle Sándor - Szabolcsi Gusztáv: Milyennek ismerik a szülők gyermekeiket? (A tanulók személyiségének megismeréséhez)175
Fried István: Sajátos osztályfőnöki gondjaimról719
Gallyas Ferenc: Lehullának a gyarmati népek láncai563
Gál József: Gondolatok "A közösségi nevelés irányelvei az általános iskolában" című útmutatóról588
Grúsz Lászlóné: A János vitéz feldolgozása az új tantervi tervezet szellemében398
Dr. Győry Gábor: Filmmel nevelés és filmre nevelés372
Egységes ifjúsági filmrendszert!749
Hanzséros György: Megjegyzések Gyurkó László "Érettségi vizsga" című írásához427
Néhány megjegyzés az óralátogatásokról742
Istók Barnabás: Hogyan segíthetik az iskolák a mezőgazdasági termelést?110
Járó Miklósné: Helyes-e a pofont "mérlegelni"?308
Juhász Antal: Új távlatok a gimnáziumi rajzoktatás és esztétikai nevelés előtt754
Juhász Ferenc: A Nevelési Tervjavaslat első kísérleti évének néhány tanulsága657
Juhász Tamásné: Játéktanítás és nevelés az általános iskolában53
Kardos Jánosné: Világnézeti nevelés és filozófiaoktatás a középiskolában (Egy filozófia-szakkör tanulságai)69
Kaszás Imre: Fizika (Felügyelők a tanmenetekről)649
Dr. Kálmán György: Miért végeznek fizikai munkát gyermekeink?631
Kálmán Klára: Aktivitás a számonkérésben273
Kempelen Imre: Tanárok és tanítványok485
Késedi Ferenc: Matematika (Felügyelők a tanmenetekről)648
Dr. Kiss Árpád: Az olvasás pedagógiája131
Kiss Béla - Kiss Gyula: Az iskolavezetés pedagógiai tervéről439
B. Kiss Éva: A gyermek megismeréséről713
Az ellenőrző könyvről136
Kiss Gyula - Kiss Béla: Az iskolavezetés pedagógiai tervéről439
Kiss Gyula: Az alsó- és felsőtagozat kapcsolatáról I., II.133
Kocsis Árpádné: Tanműhely után az üzemben593
Kottay Ferenc: Az osztályfőnök munkája406
Kovács Sándor: "Tiszta iskola, egészséges ifjúság"236
Dr. Körmöczi László: Nevelés az orosz órán269
Kronstein Gábor: Mennyire ismerjük növendékeinket?450
Az ifjúság és az alkotó életforma547
Laki Pál: Hogyan kapcsolódott be tantestületünk a KISZ-munkába?715
Lemle Géza: Versendi gondok, gondolatok145
Lengyel Dénes: A tantestületek anyanyelvi műveltsége242
Dr. Majoros József: Magyar nyelv és irodalom (Felügyelők a tanmenetekről)647
Dr. Maksay László: Az esztétikai nevelés egyik korszerű feladata82
Medvegy Antal: Iskolanapok a sárvári gimnáziumban561
Dr. Megyeri Ferenc: A Kilián Testnevelési mozgalom az iskolában337
A testnevelés és sport a szocializmusban590
Mezei Gyula: A közösségi nevelés tapasztalatai a zuglói iskolákban337
Mezei Béla: Az üzemi dolgozók általános iskolája524
Dr. Molnár Árpádné: Egy szakmai munkaközösség fejlődése 147
Segítsük a dolgozók iskoláinak tanulóit!594
Molnár János: A tanulók aktivitása45
Molnár Károly: A tanítást óra felépítése a dolgozók gimnáziumban102
Dr. Nagy János: A nevelői etika néhány kérdéséről681
Nagy Katalin: Filmankét Egereben Grigorij Csuhrajjal751
Nagy Lajos: A nehezen nevelhető tanulókról654
Nemcsik Pál: A búzamagról a kenyérig (Egy falusi szakkör időszerű feladatairól)462
Volt, de már nincs haragosom... (Részlet egy osztályfőnök feljegyzéseiből)716
Nyerges Béla: Az alsó- és felsőtagozat kapcsolatáról (Hozzászólás Kiss Gyula cikkéhez)215
Testületünk elemző munkájáról499
Nyiri János: A testnevelés szerepe és jelentősége266
Ölvedi Ignácné: A tanulóközösség kialakításának szilárd bázisa az úttörő közösség331
Hozzászólás Gál József cikkéhez688
Dr. Papp Juhász István: Az egészségszemlélet kialakítása oktató-nevelő munkával438
Papp László: A nevelési cél és a tanulók aktivitása562
Pártos Vera: Az én osztályom105
Pásztor Miklós: A felnőttoktatás módszereiről523
Pick Imréné: Közösségi nevelés a napköziben233
Rettegi Istvánné: A mi múzeumunk és szakkörünk651
Rudolf Ottó: Önművelés - továbbképzés20
Somogyi Elek: Hogyan emelhetjük a napközi otthonban a tanulás eredményességét?310
Dr. Somos Lajos: Koedukált osztályok szervezésének és vezetésének problémái445
Seres József: Őszinte beszélgetés559
Dr. Surányi Imre: Egy kísérleti szakkör és tanulságai466
Mozaikok egy középiskolai filmszakkör életéből748
Szabó Elemér: Gyakorlati foglalkozások Borsodnádasdon68
Szabó Ferenc: "Ifjúság a szocializmusért"-próbák a középiskolákban585
Szabó Kálmán: A tankönyvírás elvi és módszertani kérdései454
Szabó Tibor: A gyermek amatőrfilmkörökről752
Szabó Zoltánné: Összetartó erők egy napközis közösségben341
Szabolcs Ottó: Történész napok Pécsett - Tanácskozás a felnőttoktatásról370
Történelem (Felügyelők a tamenetekről)648
Két osztályfőnöki óra659
Szabolcsi Gusztáv - Füle Sándor: Milyennek ismerik a szülők a gyermekeiket? (A tanulók személyiségének megismeréséhez)175
Szamolai Józsefné: Egy koedukált iskola nevelési tapasztalatai363
Szántó Lajos: A továbbképző iskolák Csongrád megyei tapasztalataiból213
Széchy Andrásné: A diákotthonok és kollégiumok munkajáról (Tapasztalatok és feladatok)513
Szoboszlay Béla: Büntetés a középiskolában271
Szokolszky István: Kezdeményezzünk bátran!677
Szombathy Gyula: Felnőtt tanítványaim munkájáról163
Tankönyvkiadói konferencia (Részletek a hozzászólásokból)457
Tari János: Módszertani gyűjtőmunka tervezése Somogy megyében685
Tóth Oszkár: A középiskolai felnőttoktatás pedagógiai sajátosságairól521
Ungváry Gyula: Matematika-oktatás a dolgozók gimnáziumában85
"Ha mi tanítók leszünk"589
Vág Ottó: Mindannyiunk közös ügye: a jó tankönyv225
A tankönyvi ismeretközlés problémái367
Várnagy Elemér: Vezetés és öntevékenység az úttörőcsapatban230
Várnai Ferenc: A KISZ és a tanulóifjúság33
Vermes Miklós: Beszélgetés az űrkutatásról143
Véghelyi József: Az ateista nevelés eredményei osztályomban294
Dr. Zalai Ernő: A nagyüzemi mezőgazdaság és az általános iskola matematika oktatás109
Zay László: Iskolapad és mozizsöllye504
Zibolen Endre: Megújuló évkönyveinkről244
"Otthon-e az iskola?"
Ankét az "Otthon-e az iskola" vitáról79
Arató Ferenc: Legyen az iskola a gyermek második otthona! (Vitazáró cikk)359
Bárdos Gyula: Szeretni és megérteni142
Dr. Bencsáth Aladárné: A szó és a tett egysége115
Biró Sándor: Az iskola mint Alma Mater39
Fonay TIbor: Társadalmi ügyről van szó!77
Dr. Gulácsy Józsefné: Közös erővel113
B. Kiss Éva: Csak a nevelő teheti otthonná az iskolát40
Kiss József: Egy kis figyelmesség178
Kozma Józsefné: Az otthont teremtő pedagógus276
Kronstein Gábor: Mennyire otthona a pedagógusnak az iskola?343
Medvegy Antal: A pedagógusnak is legyen otthona az iskola?210
Mezei Béla: Szerettessük meg az iskolát!79
Mezei Gyula: Az otthonosság feltételeiről139
Miklósváris Sándor: Eszmei alapokon - tartalmasabb vitát!177
Dr. Nyitrai Pálné: Szerettessük meg a tantárgyunkat!141
Péterdi Ede: A gyermekotthon mint "első" otthon237
Rápolthy Viktor: Mit tehetünk mi, pedagógusok?17
Pszichológia
Dr. Almássy György: A didaktikai koncentráció és a pszichológiai oktatás534
Bakonyi Pál: Egyéni bánásmód a közösségi nevelésben664
Fábián Zoltán: A tanítási óra érdekességének pszichológiai feltételei471
Jellinek Marianna: Bibliográfia a gimnáziumi pszichológia és logika tanárok számára374
Dr. Kiss Tihamér: Az első osztályosok beiskolázásának lélektani problémái26
Dr. Koltai István: Szemléltetés a pszichológia oktatásában133
Kovács J. Sándor: Lámpaláz és szorongás a feleléskor692
Dr. Putnoky Jenő: A 6-10 éves gyermek személyisége a világnézeti nevelés tükrében597
Dr. Rókusfalvy Pál: Pályaválasztó ifjúságunk megismerése55
Dr. Salamon Jenő: A tanulók konstruáló tevékenységének fejlesztéséről312
Tibor István: A biológiai jellegű gyakorlati foglalkozások neveléslélektani hatásai410
Trunkli László: A lelki élet zavarainak tanítása217
Dr. Zenhner: Átmenet a IV. osztályból az V. osztályba279
Fórum - tapasztalatcsere
A tudományok hírei601
Ágotai László: ... és filmmel, televízióval727
Ázsóth Gyula: Ti + én = jobb helyesírás!727
Berzsenyi Hedvig: Idegen nyelvi faliújság Nyíregyházán690
Dr. Deák Gábor: Pedagógia-lélektan a múlt században58
Császtvai István: Juhász Guyla a gyermek- és ifjúsági irodalomról282
Heinzely Erzsébet: A földrajztanítás komplex jellegéről378
Jakus Lajos: Petőfi "tirannuszi" szigorúságú tanítója19
Petőfi sárszentlőrinci iskolája (Egy 125 év előtti reform története)252
Dr. Kabdebo Lóránt: Oktatás-nevelés magnetofonnal, rádióval726
Loós János: Szemléltetés az ipari rajz elemei című tantárgy tanításához186
Lukács Ottó: Megjegyzések Terényi Lajos cikkéhez726
Mezei Gyula: Tapasztalatcsere a Rádióban691
Dr. Papp József: Az önképzés egyik formája: az egyetemi doktorátus254
Pálvölgyi Sándor: Tömeges szemléltetés a fizika órán661
Dr. Fogarasi László: Részletek egy földrajz tanár disszertációjából599
Dr. Szabó József: Történelem tapasztalatcsere munkaközösségünk663
Szoboszlay Béla: Milyen is a "kabinet-rendszer"?662
Terényi Lajos: Tanítógépem725
Zsembery Lászlóné: Hangfelvétel egy tanyai iskolában690
Külföld
A nevelőtestület vezetése (Szovjetszkaja Pedagógikából)188
Zorin V.: A százaékhajhászás ellen574
Faragó László: Középiskolai reformtörekvések a Német Szövetségi Köztársaságban124
Hogyan építsük fel a tanítási órát? (Vita a Narodnoje Obreazovanyije hasábjain az oktatási folyamat megszervezéséről)694
Faragó Vilmos: Az ötszázegyedik (Bécsi riport a kultúráról és a honvágyról)29
Dr. Fekete József: A Német Demokratikus Köztársaságban93
Dr. Feledy Kálmánné: Felnőttek oktatása az NDK-ban730
Felkai Éva: Állampolgári ismeretek tanítása az NDK-ban380
Gadó György: Válaszúton a japán fiatalság189
Gallyas Ferenc: Ghana közoktatása és művelődése221
Az ifjúság új eszményképe: Jurij Alekszejeveics Gagarin285
Művelődési viszonyok a Mali Köztársaságban413
Gábor István: Gyorsfényképek575
Hinora Sándor - Vágvölgyi Tibor: Tankönyvkiadás Csehszlovákiában60
Illés Lajosné: Szovjet és magyar pedagógusok konferenciája Moszkvában317
Kalmár Ferenc - Tihanyi Ferenc: A moszkvai nemzetközi politechnikai szemináriumról157
Kennedy a közoktatásról1657
Koroknai Zsuzsanna: Vita a szovjet sajtóban az esztétikai nevelés néhány problémájáról477
Merényi László: A Kaukázus vidékén125
Morvay István: Etadi668
"Szivélyes üvdözlet e haladó ország pedagógusainak" (A kubai kulturális küldöttség nyilatkozata a Köznevelés olvasóinak)578
Tihanyi Ferenc - Kalmár Ferenc: A moszkvai nemzetközi politechnikai szemináriumról157
Timár György: Ismerkedés Nyugat-Európa oktatásügyével540
Vágölgyi Tibor - Hinora Sándor: Tankönyvkiadás Csehszlovákiában60
Wolfgang Kurth: Augusztus 13-a és a Német Demokratikus Köztársaság nevelői728
A szocialista munkaiskola helyzete (A moszkvai nemzetközi politechnikai konferencia anyagából)
Arhangelszkij Sz. I.: Az oktatófilmek szerepe a politechnikai oktatásban697
Cevge N.: A munkára nevelés megvalósításának első lépései a Mongol Népköztársaság általánosan képző iskoláiban761
Gendrith V.: A politechnikai képzés feladatainak megoldása Csehszlovákia iskoláiban762
Janev Sz.: A termelési oktatás tapaszlatai a Bolgár Népköztársaság mezőgazdaságában 763
Kairov I. A.: A kommunizmus építése és az iskola571
Kolesznyicsenko T. A.: Az osztályfőnök nevelőmunkája a termelési oktatást folytató középiskolában666
Opencsuk G. Sz.: Fizikai-műszaki szakkör szervezése a középiskolában667
Rajszkij B. F.: A politechnikai elv a felsőosztályos tanulók termelési oktatásában és munkára nevelésében604
Skatkin M. M.: A tudományos kutatások tartalma és módszertana a politechnikai és a gyakorlati oktatás területén696
Tatony Antoni: A pályaválasztási tanácsadás feladatai (Lengyel Népköztársaság)763
Vasziljev A. A.: A középiskolai termelési oktatás fő kérdései602
Világszerte
Évfordulók - megemlékezések
Bujdosó Ernő: A zeleméri "politechnikum"146
Friedczky Frigyes: Kun Béla diákkorából155
Hegyi József: Rabindranath Tagore345
Lukácsy Sándor: Bessenyei és a nevelés (Halálának 150 évfordulójára)119
Egy elfelejtett pedagógus: Sasku Károly758
Erdélyi János és a közoktatás532
Molnár Lászlóné: Régi iskolákról, régi nevelőkről724
Népügy - Egy forradalmi pedagógiai röpirat344
Petneki Jenő: "Minden iskolában kivívta tanárai szeretét"328
Zibolen Endre: A gyermekekből lesz a nép (Brunszvik Teréz halálának 100. évfordulójára)423
Buda felsővárosi óvoda. 1830 (Egy "modern" magyar pedagógus halálnak százéves évfordulójára)686
Pedagógiai riportok, elbeszélések, versek
Balázs Mihály: Lazán fűzött gyöngyök443
Dobicz János: Az Erzsébet-híd és az úttörők130
"Dicsőség annak, ki pártjukra állt"299
Tanévnyitás előtt Szolnok megyében497
Faragó Jenő: Ötvenegy éve a katedrán293
Faragó Vilmos: A közösség szorításában (Jegyzetek a kalocsai gimnázium fiúkollégiumáról)167
A 600 éves város356
Képesítés nélül635
Verik a lányok a vasat642
Finály Olga: Leila (vers)280
Gábor István: Beszélgetés az osztályozásról663
"Nemesszívű adományozás"487
Győri D. Balázs: Jegyzetek egy nevelőotthonból339
Harsányi Zoltán: Petőfi földjén579
Jáki László: Levél találkozó után444
Jobbágy Károly: Sötétből a fénybe (vers)680
Dr. Kálmán György: Képek Hevesből709
Kántor Zsuzsa: Gondolatok az első osztályban644
Kiss József: Nyílnak a kapuk...484
Kónya Lajos: Kirándulás állás ügyben673
Kopiás Sándor: Az ősz tüzei (vers)576
Lázár István: Veszéprémi mérleg274
Hivatás (vers)737
Mohás Lívia: Fekete bárány448
Moldvay Győző: Negyven évig tanyán tanított (vers)630
Ötvös Lajos: A legkisebb rész736
A törpe640
Petrovácz István: A karcagi cigánysoron463
Megy a gép634
Poézis Békásmegyeren227
K. Pornai Éva: Visszajöttem hozzájuk...512
Remenyik Zsigmond: Az élet diadala704
Réczey Margit: Miki433
Rilke: Téli reggel (vers)17
Szemes Piroska: Városi kislány falun560
Szondi György: "Rakétatámaszpont" a Dugonics utcában8
Lázár István: Új Kossuth-díjasaink - Ketten Tokajból181
Kisebb cikkek, glosszák, tudósaítások, információk
A bemutatkozás sikerült231
"A béke legyőzi a háborút!"13
A Fővárosi Politechnikai Tanács ülésén743
A népművelés jellegű idegennyelvi tanfolyamokról526
A pedagógusművészek országos grafikai kiállítása369
A pécsi történész-napok302
A szél és a hajós - Nap és Hold568
A tanító néni137
Az első országos pedagógusbál112
Az első perctől kezdve412
Bakos Tibor: Nemzetközi Matematikai Diákolimpia Veszprémben437
Balázs Mihály: Készülődés Kétegyházán639
Dr. Baranyai Vince: Az agrár felsőoktatás várja a fiatalokat138
Bánfalvi József: Aranyfűrész204
Epizód765
Bánki Szilárd: Két beszélgetés510
Dr. Bernáth István: Az iskola és a család együttműködése476
Borsodi Gyula: A miskolci "Rózsadomb" új iskolát avat238
Cseh Miklós: Kerti Károly kiállítása a Fényes Adolf-teremben168
Csekő Árpád: Izotóp-tanfolyam a fővárosban520
Dala József: Jubileumra készül a mezőkövesdi gimnázium121
Dobszay Károly: A szülői ház és az iskola343
Dr. Domonkos Imre: Xantus Gyula kiállítása a Csók-galériában693
Duhay Gábor: Hüllők, kétéltűek a fogságban148
Faragó Jenő: Az országgyűlésről15
Úttörőből - csapatvezető tanár333
Felejthetetlen ünnepnapok483
Fényi András: Jót s jól (Hogyan segíti a Népművelési Intézet az iskolák kulturális munkáját)50
Báli tükör, amelyben egy iskolát látni99
Éva néni kórusa291
Két jubileum342
Keszthelyi fények362
VI. ker. Benczés u. 35.422
A tudományok terített asztala496
Drezdai ajándék524
A látható törétnelem596
Futár Béla: Walter és Peter508
Gábor István: A Tretyakovban531
Harsányo Zoltán: Két tankönyv - két nívójutalom556
Három jeltelen sír101
Hinora Sándor: Vita a tankönyvírás kérdéseiről371
Juhász Antal: Komárom megye általános iskolások rajzversenye407
Szada, a rajztanárok paradicsoma503
Karádi Imre: A bicskei járás pedagósusainak országjárása569
Kerekes Sándor: Az iskola és az élet kapcsolata a Váci gimnáziumban202
Kettős győzelem Tüskeváron 585
Muszli László - Hajdu András: Kiállításokról460
Kitüntetések a pedagógusnap alkalmából324
Kócsy Jenő: Politechnikai tanfolyam Vácott406
Korányi Tibor: Segítsük jobban a levelező hallgatókat!121
Kovács Vendel: Politechnikai kiállítás az óvódától a főiskoláig401
Szabolcsi József: "Köszönöm szépen, viszont!"142
Kunfalvy Rezső: A Fizikai Társulat 1961. évi vándorgyűlése558
A Középiskolai Matematikai Lapok 1960-61. évi fizikai pontversenyének eredményei723
A Mikola Sándor-emlékdíj kiosztása315
Lakatos József: Művésztelep Mosonmagyaróváron569
László Gyula: Farkas János kiállítása a Fényes Adolf-teremben693
Lázár István: Az úttörők országos seregszemléje390
Győri kitérő639
Két tanterem248
Megnyugtató rendelkezés393
Lukács Ottó: A KPTI rádiótechnikai tanfolyamáról406
Májusi köszöntő229
Dr. Máriássy Ferencné: Író-munkás találkozó183
Györy Gábor: Megalakult az Ifjúsági Filmbizottság465
Miklós Péter: Hozzászólás egyenruha ügyben171
Morvay István: Fogadtatás552
Új iskola, régi testület584
Pereg a film144
Nagy János: Tehetségkutatás az ifjúság és a dolgozók körében734
Névadó ünnepség az Apáczai Csere János iskolában334
Nyerges Béla: Párbeszédek106
Pályázati eredményhirdetés133
Pályázati felhívás (Népművelési Intézet)402
Pályázati hirdetmény552
Párkányi J. Károly: A Tóth Sándor kiállítása Pápán693
Petneky Jenő: Pedagógus-turisták találkozója524
Petró András: Pedagógiai kabirtet Szegeden438
Két nap - két értekezlet738
Péter Imre: Édes politechnika738
Pillantás a jövőbe419
Ponicsán Gyula: Tanulmányi-kirándulás a levegőben405
Purth Gusztáv: A munkaház élete235
Reklamáció74
Rubóczky István: A takarékosság - a gyermekrajzok tükrében241
Munka az iskolában (Kiállítási jegyzetek)402
Rajzok a nevelés szolgálatában154
Sipos Sándor: Mesével, játékkal202
Dr. Szabó Ödönné: Szervező körúton738
Szalai Tibor: Regölyi tavasz298
Szathmári Ilona: Szülők a gyárban47
Szereplők vagy sztárok! 135
Szilassy Attila: Munkavédelem az iskolában (Kiállítás a Technika Házában)336
Spartaklád, 1961.397
Szoboszlay Béla. A szakközépiskolák első országos értekezletén74
A történelemtanárok és a Történettudományi Intézet kapcsolatáról187
Diákotthonok és kollégiumok igazgatóinak értekezlete Pécsett400
Standard program, vagy individuális program?740
Szondi György: Tanügyi lelet343
Tanulók pályamunkái a Magyar Tanácsköztársaságról155
Tóth László: Igazságtalan eljárás!650
Új iskolai egyenruhák80
Új iskolát avattak Cinkotán409
Új kollégiumok755
Új miniszterünk: Ilku Pál elvtárs546
Új miniszterhelyettesünk: Lugossy Jenő elvtárs612
Ünnep és feladat165
Vasbányai Ferenc: Két gimnázium "Barokk-estjéről"346
Vágó Tibor: A nevelőotthonok országos spartakiádja206
Az első űrutazás híre az iskolákban259
Véradás az iskolában708
Váradi Béláné: Az Apáczai Csere János Pedagógiai Akadémiáról375
Végh József: A IX. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat361
Vincze Oszkár: A korszerű iskola megteremtésének építészeti törekvései a III. Építészeti Kiállításon246
Új Gyermekotthon épül Egerben336
Új Vegyipari technikum Kazincbarcikán555
Dr. Árva György: Évfordulónaptár570
Petrovácz István: Levelek Szotyoládról 25
Kronstein Gábor: TV figyelő 586
Könyv - folyóirat - bibliográfia
Megyer Szabolcs: A mai magyar nyelv rendszere408
Csoma Gyula: A pszichológiai tanulmányok III. kötete468
A "suksük"-öző igeragozásról (Szemelvény Lőrincze Lajos Édes anyanyelvünk című könyvéből)314
Az én könyvtáram229
Seres József - Dr. Bencsáth Aladárné: Kisdiák-nagydiák a munkáscsaládban350
Vértes Róbert - Dr. Biró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében184
Zibolen Endre: Borsodi Szemle283
Egy könyv üzenete54
Bakos Tibor - Éltető Ödön - L. Ziermann Margit: Matematikai statisztika669
Fehér Imre - Dr. Horváth Árpád - Kunfalvi Rezső: A fizika és a haladás I. rész185
Szilassy Attila: Gyermekszínpad - Jelenetgyűjtemény ifjú színjátszóknak57
Implom József: Helyesírási Tanácsadó Szótár731
Kunfalvi Rezső - Jeges Károly: Elektrotechnika egyszerű kísérletekkel470
Kováts Miklós: Az Én Könyvtáram699
Szilassy Attila: Magyar ünnepek - Irodalmi műsoranyag ünnepi alkalmakra519
Magyarország kultúrflórája - Színes atlasz366
Maksay László - Domonkos Imre: Műalkotás, kompozíció, stílus 601
Michel Paul - Pásztor Miklósné: A zenei képességekről és készségekről377
Műveltség és hagyomány122
Csoma Gyula - Novogrodzki Tadeusz: Fejlődéslélektan376
Fonay Tibor - Öveges József: Tudomány, technika, élet122
Csoma Gyula: Pszichológia problémák az iskolában698
Balogh László - Ravasz János - Felkai László - Bellér Béla - Simon Gyula: A magyar nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus korában88
Lajta Edit: Röviden a készülő Művészettörténeti ABC-ről677
Zibolen Endre: Soproni Szemle379
Németh Árpád: Száll az ének...123
Szépe György: Újabb könyvek a nyelvi kultúra területén451
Békés Mária: Szülők könyvtára470
Szokolszky István - Szvétek Sándor: A kollégiumi közösség kialakítása 219
Piry József: Tanulmányok a neveléstudomány köréből537
Fényi András: "Tisztelt önképzőkör"467
Balogh Béla - Dr. Udvarhelyi Károly: Szemléltető rajzok a földrajzórán 759
Dr. Radnai Béla - Vaclay Prihoda: Bevezetés a pedagógiai pszichológiába249
Surányi János - Varga Tamás: Matematikai logika kezdőknek I. 281
Kunfalvi Rezső - Vermes Miklós: Fizikai kísérletek, fizikai feladatok318
Kunfalvi Rezső - Vermes Miklós: Fizikai versenyfeladatok II:759
Kovács Zoltánné: Bibliográfia az osztályfőnöki órákhoz 91
Folyóiratszemle760
Fordítások a külföldi pedagógiai szakirodalomból764
Kiegészítés az iskolai könyvtárak alapjegyzékeihez757
Zibolen Endre: Miről ír a pedagógiai sajtó?760
Karcsai Kulcsár István: Műsortervek iskolai ünnepélyekhez251
Film - Színház
Szablyár Ferenc: Az őserdő urai733
Szablyár Ferenc: Bambi605
Csutak és a szürke ló416
Katonazene669
Kihunyt egy csillag189
Öt töltényhüvely733
Szablyár Ferenc: Puskák és galambok637
Soha többé637
Szablyár Ferenc: Timur és csapata69
Seres József: Tiszta égbolt701
Fényi András: Tiszta szívvel765
Új magyar filmek (Két félidő a pokolban - Az ígéret földje - Nem ér a nevem)765
Lázár István: Vadállatok a fedélzetetn 701
Ványka 605
Filmkalauz63
Alsótagozati oktatás - nevelés
A módosított csillagpróba követelmények20
Fényi András: Apró emberek, apró történetek23
A tantervi vitákon (Nyerges Béla: Győr-Sopron megye, Dr. Hunyadi Zoltán: Nógrád megye, Faragó László: Komárom megye, Németh Sándor: Vas megye, Feilner László: Veszprém megye)9
Kovács Menyhértné: Az írástanítás gyakorlatából13
Baranya Pál: A nyelvtani és helyesírási munkafüzetekről5
Benyhe Sándorné: Hogyan tanítottam az elbeszélő fogalmazásokat? (IV. osztály)21
Békés Ferenc: "Oktató-nevelő munka az általános iskola I-IV. osztott osztályaiban" (Könyvismertetés)11
A tanulmányi séta szervezése és vezetése16
Békés Ferenc - Németh Zoltán: Alsótagozati munkaközösségvezetők pécsi tanfolyama14
Bíró Lászlóné: Tanulámányi séta a gyümölcsöskertben (II. osztály)23
Borsos Margit: Év végi ismétlések olvasásából (Önálló foglalkozások összevont osztályú tanulócsoportokban)9
Bori István: Tájékoztató megjegyzések az I-IV. osztályos gyakorlati foglalkozások új tanterjavaslatához6
Dr. Börcsök Vince: Mit mutat a gyakorlat? (Az új negyedik osztályos földrajzkönyvről és munkafüzetről)2
Csete József: Neveljük a tanulóinkat helyes gondolkodásra23
Csoma Vilmos: A környezetismeret és olvasás új tantervi tervezete4
Az olvasás és az írás előkészítésének új útja14
Hogyan készítsük elő az írás tanulását?16
Csoszor Zoltánné: Egy kis tapasztalatcsere21
Dávid Mátyásné: Bábjáték az I. osztályban14
A napközi otthon és a bábjáték19
Dr. Dendély Béláné: "...megint csak újra kezdeném!"23
Dóka Emánuelné: A tízesátlépés21
Domonkos János: Diafilmvetítések kisdobosoknak!6
Faller Gizella: A jó osztályközösségért8
Faragó László: A nyelvtani és helyesírási munkafüzetekről5
Levél pályázat ügyben9
Az 1961-62. tanév elé14
Faragó Vilmos: A szeretet didaktikája7
Galjanova K. P.: Pedagógiai ismeretek terjesztése a szülők körében13
Gál Sándorné: Feladatlapok az I. osztályban4
Geraszimova Z. A.: Az alsótagozatos tanulók munkára nevelése23
Gervai Tiborné: A módosított csillagpróba követelmények megvalósításáért20
Géczy Etelka: Az óra megismertetése a II. osztályban3
Hamza Dezsőné: A szemléltetés ügyében19
Hegedűs Istvánné: Kísérletezgetések az olvasás tanításának megkönnyítésére13
Timkó István: Hivatás2
Horváth István: Térképvázlat-sorozat24
Hórvölgyi István: Föld alatti világ (Földrajzi olvasmány a IV. osztályban)7
Fényi András: Kis emberek, apró történetek24
B. Kiss Éva: Gondolatok a tanév kezdetén18
Kis Jenőné: Intézeti napok Sárospatakon12
Új szemléltető eszköz (Az Applikációs képek II. osztályos sorozata)18
Dr. Kovács Ferencné - Tóth Dezsőné: Túlterhelés vagy aránytalanság? - Problémák az első osztályban (Vitacikk)5
Kovács Sándorné: A mezőtúri tanfolyam18
Kovács Vendel: Túlterhelés vagy aránytalanság? (Hozzászólás dr. Kovács Ferencné - Tóth Dezsőné cikkéhez)7
A megfigyelés és beszédkészség fejlesztésének kölcsönhatásáról13
Szentjóbi Ilona: Könnyítsük meg az olvasás tanulását!18
Kubinyi Marianne: A zenei hallás fejlesztése, a többszólamúság kialakítása10
Kun Anna: Gyermekeink olvasókönyvéről9
László Etelka: Dicsérettel...18
Lázár István: A "mesehajó" kapitánynál1
Lengyel Andor: Még mindig sok az elégtelen osztályzat földrajzból4
Gondolatok a kisdobos mozgalomról12
Lévai Anna: Év végi ismétlések olvasásból, beszélgetésből (I. osztály)10
Képes-Lottó (I. osztályos szemléltető eszköz)19
Makoldy Mihályné: A fővárosi alsótagozatos tanítók továbbképzése1
A budapesti tantervi vita anyagából9
Mák Mihály: Tapasztalatok és tanulságok9
Medgyesi Gyula: Továbbképzés a nyírbátori járásban24
Mészáros Lajosné: A túlterhelésről18
Olvasás órák a II. osztályban24
Nagy Sándor: A gyermek és a szivárvány3
Nemes János: Az első osztályos tanulók értelmi képességének differenciáltsága11
Németh Zoltán - Békés Ferenc: Alsótagozati munkaközösségvezetők pécsi tanfolyama14
Fényi András: Nyári virágok16
Nerges Béla: Az I. osztályos tanulók bevezetése az iskolai életbe16
Jászberényi Károlyné: Óvoda helyett...16
Pajor Gyuláné: "Így könnyebb és eredményesebb"22
Pályázat16
Pirist Jánosné: "Nem tanultak meg tanulni!"6
B. Radó Lili: Tanítónk (vers)10
Rátonyiné Hajnal Jolán: Az előkészítő időszak lezárása után22
Ráthonyi Lajosné: A feladatlapok szerepe az összevont osztályok önálló rajz óráin10
Réczey Miklósné: Az évszakok megfigyelése az I. osztályban2
Sárdi Lajos: Tanítóképzős hallgatók gyakorló féléven 24
Sárközy Istvánné: Tanítás filmmel8
Speiser Márton: Merre tart az alsótagozatos továbbképzés?1
Írási előgyakorlatok az I. osztályban13
Az írástanítás néhány időszerű kérdése14
A nyári helyi tanfolyamokról18
Vágó Tibor: Tanácskozás a művelődési házak gyermekfoglalkozásairól24
Tihanyi Andor: Az oktatási reform és az alsótagozat 3
Éljünk a lehetőséggel!16
Tóth Dezsőné - Dr. Kovács Ferencné: Túlterhelés vagy aránytalanság? - Problémák az első osztályban (Vitacikk)5
Tóth Dénes: Tanítsunk érdekesen2
Ungváry Gyula: A számfogalom kialakításának módszere az I. osztályban5
Varga István: Tíz nap a KPTI-ben11
Dr. Zalai Ernő: A nyelvtani-helyesírási munkafüzetekről (Összevont - I-IV. osztályú tanulócsoportok számára)14
Zádor Béláné: Egy kisdobos táborról21
Xantus Gyuláné: Az olvasás gyakorlásáról12
A tantervi tervezetről
Bori István: Gyakorlati foglalkozások23
Csáki Imre: Számtan-mértan22
Csoma Vilmos: Olvasás19
Környezetismeret20
Faragó László: Válasz az észrevételekre, javaslatokra19
Makoldy Mihályné: Fogalmazás21
Speiser Márton: Írás20
Tihanyi Andor: Nyelvtan-helyesírás21
Xantus Gyula: Rajz22
Az első felmérés tapasztalatai Heves megyében (A Heves megyei alsótagozatos szakfelügyelők munkaközössége)9
Békés Ferenc: Az eredményfelmérés néhány szempontja8
Dorogi Márton: A tanulók megismeréséről10
Faragó László: Tapasztalatok a mérlegen... (Vitazáró cikk)12
Fejes János: A 3. számú módszertani levél nyomában 2
Fellner László: A holnap öröméért!7
Kartali Tiborné: Negyedévi mérleg1
Lévai Anna: Applikációs képek az I. osztályban1
Makoldy Mihályné: Az első osztályban végzett ellenőrzésről, értékelésről4
Házi feladat az I. osztályban5
Nagy Ilona Piroska: Egy eredményfelmérés tapasztalatai (A debreceni első osztályosok tanulmányi helyzete)6
Németh Sándor: Az első osztályok helyzete Vas megyében11
Szabadkai Simonné: Szorosabb kapcsolatot az I. osztályok és az ovódák között!3
Újítások
Arató Ferencné: Számtani szemléltető eszköztartó 8
Dudás István: Képtartó ruhacsiptetőkből6
Gönczy Gábor: Kézimunka bemutató szekrény14
Kurucz Antalné: Kulturált étkezés a napközi otthonban22
Molnár Géza: Egyszeregy-tábla1
Egyszeregy kártya4
Selmeczi József: Át-vál-ta-lak7
Szőnyi Károly: Szorzótábla tanításhoz szemlélteő eszköz24
Takács Gyuláné: Dupla számolólap20
Váry Gusztávné: Képgyűjtemény az I. osztályban13
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem