Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.740

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Köznevelés 1962. január-december I-II.

XVIII. évfolyam, 1-24. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 848 oldal
Sorozatcím: Köznevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 27 cm x 19 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Vezércikkek
Bakonyi Pál: A tanulói aktivitásról
Dezséry László.: Moszkva - Helsinki
Értsük egyformán! - Beszélgetés Lugossy Jenő miniszterhelyettes elvtárssal
Fábián Zoltán: Kérdezzenek bátran!
Fabulya László: Bizalom és meggyőződés
Faludi Szilárd: Korszerű tanterv - korszerű világnézeti nevelés
Fonay Tibor:"...az ember az embernek barátja, elvtársa és testvére..." (A nevelőtestületi szellemről)
Horváth Márton: Tanulmányozzuk a kongresszusi irányelveket!
Kádár János: Társadalmunk fontos feladata az oktatási rendszer fejlesztése
Az új ember formálásában a pedagógusok a párt legjobb harcostársai. Részletek a Központi Bizottság kongresszi beszámolójából
Kerékgyártó Imre: A távlatok reménye
Kultúrális fejlődésünk eredményei és feladatai. Részletek a Magyar Szocialista Munkáspárt kongresszusi irányelveiből
Kurucz Imre - Kornidesz Mihály: Alkotó együttműködés (Az iskola és az üzem együttműködése)
Lázár István: Kellemes pihenést!
Megyeri Ferenc: Az ember és a természet
Makay Gusztáv: Az új iskola körvonalai
Miklósvári Sándor: Haladás és hagyomány
A szocialista általános iskola útján
Mindannyiunk feladata
Pamlényi Ervin: Nemzeti ünnepeink
Petró András: Kongresszusi gondolatok. Beszélgetés Békési Lajos tanítóképző intézeti igazgatóval
Szalay András: Buktatás nélkül?
Színvonal és lehetőség
Művelődéspolitika, tanügyigazgatás
Abody Béla: Éljünk az új lehetőségekkel!
Arató Ferenc: Az ésszerűbb és szakszerűbb vezetés első lépése
Bárdi Imre: A tanév első három hónapjának tapasztalatai Szolnok megyében
Bengédy József: A gimnáziumi tantervek vitája elé
Bölcs Istvánné: A vidéki általános iskolai testnevelés és sport helyzete egy felmérés tanulságaival
Csikos Tibor: Búcsú Füzérradványtól
Faragó Jenő: Ügyek és emberek
Felkai Éva: Számok, tervek, tennivalók. A Pedagógusok Szakszervezete Központi Vezetőségének ülése
Fonay Tibor: Befejeztük a körzetesítést a tapolcai járásban
A gimnázium tantervek országos vitája
Fekete Ivánné: Diákok a tanterv-tervezetről
Gál Lajos: Hogyan vezessük le a diákvitákat?
Ökrös István: A rajz tantárgy tervezetéhez
Sárdi János: A két tagozat vitájához
Szablyár Ferenc: A nyelvtanítás vitájához
Szoboszlay Béla: Budapest, VIII. kerület
Tóth Oszkár: A debreceni Agrártudományi Főiskolán
Vekerdy Tamás: Nyíregyháza, József Attila Művelődési Ház
Válaszok a szerkesztőség kérdéseire
Havas Ottóné: Pályaválasztási lehetőségek az általános és középiskolákból kilépő fiatalok számára
Jaki László: A nőpedagógusok számának alakulása
Keri Henrik: Az automatizálás és az iskola
Kiss Gyula: Elklépzelések a pedagógiai tanácsról
Az iskolavezetés demokratizmusáról
Kozma Józsefné: A cigánytanulókról
Kronstein Gábor: Könyvterjesztés az iskolában
Kulin György: Az űrhajózás és az iskola
Lajos József: Az iskolabizottság nem válhat klikké!
Mérlegen az 1961-62. tanév
Nagy Jánosné: Az Országos Nevelési-terv Bizottság első üléséről
Németh László: A megyei és járási vezetés összhangja Nógrádban
Nyugodtabb ritmusú munka nélkül nem lehet eredményesebben dolgozni. A művelődésügyi osztályvezetők országos tanácskozása
Országos Nevelési-terv Bizottság alakult
Pásztor József: A napisajtó és a nevelés
Pataki István: A munkás- és parasztszármazású tanulók támogatásáról
Petró András: "Elfogult" beszámoló az encsi járásról
Petrovacz István: Kísérlet és felügyelet
Rehák Ferenc: Szakközépiskolai gondok Bács-Kiskun megyében
Siklós János: A helyi kezdeményezés jelentősége az iskolareform végrehajtásában
Szarka József: Az Országos Pedagógiai Intézetről
Szoboszlay Béla: Tantervi cikkek a Köznevelésben
Tájékoztatás a tantervi bizottság üléséről
Tájékoztató a felsőfokú mezőgazdasági technikumok levelező tagozatának megindulásáról
Turai Géza: Az 5+1-es gimnáziumi politechnikai oktatás "védelmében"
Ványi Gábor: Együtt a testület minden tagjával! Hozzászólás az iskolavezetés demokratizmushoz
Vekerdy Tamás: A Nyírség új főiskolája
Vendégh Sándor: A gimnáziumi 5+1-es oktatás helyes értelmezése védelmében
Az oktatás, nevelés elmélete és gyakorlata
Ádám Manó: A központi körök jelentősége
Ágoston György: Az erkölcsi nevelés alapelvei
Almásy György: A dolgozó gyermek pszichológiája
Arató István: Ismét napirenden a szakterem-rendszer
Arnóczky József: A mulasztás elleni küzdelem tapasztalataiból
Bácskai Mihályné: Látogatók és látogatottak. Hosszászólás Hanzséros György cikkéhez
Balázs Mihály: Ezeregyedzser...
Balázsné Méhes Vera: Az etikai osztályfőnöki órák módszertani problémái
Bárd Flórián: A nevelés tervezéséről
Békés Ferenc: Igazgatók iskolája
Berecz János: A KISZ Központi Bizottságának középiskolai irányelvei és a pedagógusok
Berényi Zoltánné Antal Ida: Segítsük a tanyai és a falusi tanulókat! Orosz nyelvi előkészítő tanfolyam Szolnok megyében
Blum Lőrinc: A számonkérés problémája
Bodó László: Megemlékezés Leninről az osztályfőnöki órán - Továbbképzési tapasztalatok
Bölcs István: Esztétikai nevelésünk problémához
Bujtár József: Dicséret, bizalom, büntetés
Bundy Gyula: Tanyai tanulók otthona Újfehértón
Csáki Imre: Hogy buktatni ne kelljen. A csoportfoglalkozás egy sajátos formájáról
Császár Lajos: A közösségi nevelés néhány tapasztalatáról
Csete József: A közösségi nevelés néhány tapasztalatáról
Csiki Kovács Dénes: Valami hiányzik (Az iskola feladata a munka megszeretettésében)
Csom Pál: Tanulói aktivitás a nyelvtanításban
Dékán Károly: A szocialista tanár-diák viszony kialakításának lehetőségei
Domonkos Imre: A korszerű esztétikai nevelés szerepe az új ember formálásában
Dunai Károly: Irány a Balaton. (Diáktábor)
Egerszegi Sándorné: Élmények a gyakorló kertben
Elmélet és gyakorlat a pedagógiában
Abody Béla: Bírálat és bizalom
Bakonyi Pál: A kölcsönös bizalom alapján
Fejes János: Könyvet a kézbe!
Fried István: Magunkról - s ahogyan rólunk vélekednek
Gáspár László: Nem lehetünk engedékenyek
Hegedűs Rajmund: Az alkotó pedagógiai gyakorlatáról
Kerékgyártó Imre: Rendeződjenek végre a kapcsolatok!
Kiss Árpád: Néhány észrevétel egy értékeléshez
Pirisi Jánosné: A szakfelügyelő szemével
Szántai István: Már jó nyomon járunk
Érettségi vizsga - 1962
Aczél Istvánné - Késedi Ferenc: A matematika és fizika érettségi vizsgák néhány tapasztalata
Fekete József: Az érettségi vizsgák tapasztalatai
Hanzséros György: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgái
Kisvárdi Éva: Ady a nép költője.
Makay Gusztáv: Ki a jó vizsgaelnök?
Margócsy József: Az eredményeket csak az érettségin mérhetjük le
Passuth László: Érettségi találkozó
Szabolcs Ottó: Érettségi vizsga történelemből
Zibolen Endre: Az érettségi történetéből
Fábián Miklós: Tematikus látogatás Csongrád megyében
Faludi Szilárd: A minimalizmus veszélyéről
Faragó Vilmos: A dunaszentgyörgyi per
Fejes János: A pedagógiai tudatosságról Hozzászólás Hanzséros György cikkéhez
Felnőttoktatás - 1962
Balázs Mihály: Herceghalomi jelentés
Csizy Ferenc - Gazsó Ferenc: Csepeli tapasztalatok
Faragó Jenő: Hogy megmentsük a széthullástól
Faragó Vilmos: Műkedvelő tanulók?
Fekete József: A dolgozók középfokú oktatásának reformja
Feledy Kálmánné: A felnőttoktatás néhány sajátossága
Miklósvári Sándor: A dolgozók általános iskolájának tartalmi és szervezeti továbbfejlesztéséről
Molnár Árpádné: Szakfelügyelői tapasztalatok a módszerekről
Oszoli Béla: Hol tart a felnőttoktatás?
Péter Imre: Felfelé ível a felnőttoktatás Várpalotán
Petró András: "Az irodalmat örökre megszerettem"
Rehák Ferenc: A kihelyezett technikumi osztályokban
Szoboszlay Béla: Az olajosok sajátos gondjai
Fodor Albert: A pedagógiai munka tervezése a napközi otthonban
Fried István: Kerüljünk közelebb egymáshoz
Füle Sándor: Az igazgató feladatai napközi otthoni nevelőmunka irányításában, ellenőrzésében
Gaál Elemér: Felnőttoktatás iskoláinkban
Gál Andrásné: KISZ- és Üttörőszervezetünk együttműködése
Gál Lajos: Hozzászólás KISZ-ügyben
Gál Mihály: Felnőttek és ifjak
Géczy Endre: Magunk között...
Gimesi István: Készüljünk a túrákra és a nyári táborokra!
Grusz Lászlóné: Hogy a gyengék is felzárkózzanak a jók mellé!
Hadik Béláné: Az üzem nevelőhatása
Hajdu András: Az Akadémia vácrátóti botanikus kertjében
Handzséros György: Szentendre, 1962. március
Harsányi István: Jelentős apróságok a nevelésben
Hegedűs György: Oktatófilmek iskolánkban
Horn Miklós: Az osztályfőnöki órák új rendszere
Hörömpő Ida: Bizalom a kezdet kezdetén
Huszár Oál: Ellenőrök és ellenőrzöttek a tanítási órán
Ide Kossuth-díjasok
Felkai Éve: Szántai István
Tímár György: Dr. György Júlia
Juhász Antal: Rajztanárok országos tanácskozása
Juhász Imre: Hogyan készítjük fel tanulóinkat az országos tanulmányi versenyekre
Juhász Károly: Az iskolai balesetek
Kálmán György: Az általános iskolai gyakorlati foglalkozás tanításának helyzetéről
Kálmánchey Tibor: A tanítás módszerei a dolgozók gimnáziumában
Kemenes József: Gyermek- és ifjúságvédelmi ismeretek a győri Felsőfokú Tanítóképző Intézetben
Kerékgyártó Imre: Szigor és mérték
Kiss Árpád: Ez a hivatásunk! Az iskolás gyermekek tanulásáról
Kiss Éva, B.: A veszélyeztetett gyerekekről
Kiss Lajos: Motíváció és aktivitás
A pedagógiai motivációról
Kisváradi Éva: A közösség védelmében
Kitüntetések a Pedagógusnap alkalmából
Kottay Ferenc: Az iskola és a szülők együttműködése
Kovács Ilona: Esztétikai nevelés a testnevelésben
Kovács Ottó. Segítsük a nyolcadikosok felvételét a KISZ-be
Kovács Vendel: A bizalmatlan tanuló
A fegyelem és az erkölcs esztétikája. A nevelőhatások feldolgozásáról
Félévi osztályzatok - nevelő hatású konfliktusok
Szemléletmód nevelése egy témán belül
Kozma Józsefné: Az aktivizálás gyakorlatából
Kőműves Géza: Buktatás nélkül?
A Köznevelés kis lexikona
Bori István: Gyakorlati foglalkozás
Politechnikai oktatás
Dobos László: Követelmény
Kovács Endre: A nevelői tekintély
Pataki Ferenc: Jutalmazás és büntetés
Távlat
Szabolcs Ottó: Tantárgyi koncentráció
Szebenyi Péter: Feleltetés
Székely Béla: Életrend és napirend
Szilágyi Lilla: Érdeklődés
Vincze László: A Köznevelés kis lexikona
Pedagógiai optimizmus
Kubinyi Ferenc - Tiry György: Állandó jellegű táborok építése
Kunfalvy Rezső: Központi Kibernetikai Szakkör Budapesten
Laki Pál: Hogyan Szerveztük a KISZ-munkát iskolánkban
Lázár István: Baján és Vaskúton
Készülő tankönyveinkről
Nagykőrösi leánytábor
Lengyel Dénes: A Petőfi Irodalmi Múzeum és az iskolák
Ligeti Béláné: Legfontosabb feladataink a szülői munkaközösségi munkában
Milyen előfeltételek szükségesek a szülői munkaközösségek eredményes tevékenységéhez?
Lovács Imréné: Jó úton...
Majzik Lászlóné: A gyermek megismerése a családi nevelésben
Margócsy József: A közízlés fejlesztése az iskolában
Máthé Pálné: Néhány szó a tanulás módjáról
Mátyási László: Osztályfőnöki óráim a XXII. kongresszusról
Medvegy Antal: A "Példamutatás Ifjúsági Szövetkezet" tapasztalataiból
Megyeri Ferenc: A szórakozásról
Mohás Lívia: Egy osztályfőnök naplójából
Molnár Mátyás: Az óralátogató - mint segítőtárs. Hozzászólás Hanzséros György cikkéhez
Morvay István: Egy kísérlet kezdete
Az idegen nyelvi oktatás új útjai
Munkaoktatás, munkára nevelés a középiskolában
Balogh József - Rehák Ferenc: Győzelem Berettyóújfalun
Bánfalvi József: Kísérlet a tantárgyi koncentráció megteremtésére a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban
Barek István: A munkaoktatás nevelési lehetőségeinek kihasználásáról
Faludi Szilárd: Az 5+1 jelene és jövője
Medgyes Béla: A politechnikai bizottságok és tanácsok
Péter Imre: Az új Borsod új iskolája
Szirmai Éva: Szolnok megyei összegezés
Tihanyi Ferenc: A középfokú általános képzés és szakképzés egyesítésének néhány külföldi példája
Tímár János: Közoktatás - szakképzés - tervszerűség
Vendégh Sándor: Az oktatási reform és a szakoktatás
Murvai Margit: Munkára nevelés a napközi otthonban
Nagy György: A személyiség formálásának lehetőségei a testnevelési órákon
Nagy Jánosné: A Nevelési terv országos vitája elé
Nagy József: Néhány szó egy emléktábláról
Nagy Katalin - Szigethy Jolán: Még egyszer a nagykőrösi leánytáborról
Nagy Sándor: A tanítási órák elemzéséről. Hozzászólás Hanzséros György cikkéhez
Nemcsik Pál: A borsodnádasdi honismereti szakkör újabb kiállítása
Oláh István: A tanulók iskolán kívüli életének megszervezése
Országos nemzetközi tanácskozás a kollégiumi nevelésről
A kollégiumi tanácskozáson résztvett külföldi küldöttek nyilatkozatai
Pál László: Felnőttoktatás a büntetésvégrehajtási intézetekben
Pásztor Bertalan: Önmagunkon kell kezdeni!
Patakiné Sós Mária: Közösségi nevelés a családban
Péter Imre: Verseny és ünnep. A mezőgazdasági technikumok és szakiskolák országos versenye Pápán
Petrovácz István: Jutalmazás és büntetés az iskolában és a családban
Putnoky Jenő: A világnézeti nevelés problémája - a pszichológus szemével
Rehák Ferenc: A barokk épület új lakói
Rókusfalvy Pál: Az egészséges idegzetű ifjúságért
Salamon Jenőné - Sági Antalné: A fegyelmezés néhány pszichológiai problémája az alsó tagozatban
Sándor Györgyné: A gyermek és a színház...
Hallani és látni...
Újságokról, műsorokról...
Sándor N. László: Egy diáklap három évfolyama
Sárközi Andorné: A tanulás és a KISZ
Sárváry István: Az Iskolai Filmintézet feladatairól
Seres József: Hivatástudat és felelősségérzés. Jegyzetek a falusi pedagógusok feladatairól
Somogyi Elek: Korszerű eszközök a napközi otthoni foglalkozásokon
Somos Lajos: Az aktivizálás hiányosságai
Strauch Friderika: A mi ballagásunk
Surányi János - Varga Tamás: Merre tart világszerte a matematika tanítása. Beszámoló a Nemzetközi Matematikaoktatási szimpozionról
Szilágyi Béláné: Viták idején
Szilássy Attila: Válságban az osztályon
Szluka Emil: Szerszámok és balesetek
Szoboszlay Béla: A tábor és lakói
Sztukits Endréné - Lehoczky Irén: Egyetlen mondatért...
Jegyzetek egy kirándulásról
Szvétek Sándor: A középiskolai kollégiumok országos tanácskozása előtt
Tálasi Istvánné: Az idegen nyelvek tanításának új távlatai
Tamás István: Látogatás két szabolcsi iskolában
A tanítási óra felépítése
Bálint Béla: Az óravázlatok gazdagítása
Elek Sándor: Módszer és aktivitás az általános iskolában
Ethei Lajos: A tanulói aktivitásra alapozott óravezetés
Juhász Imre: Kísérlet a kötetlen vegyes típusú óra kialakítására
Kálmánchey Tibor: Még egyszer a számonkérésről
Korányi Györgyné: A tanítási óra elemzésének néhány problémája
Nagy Józsefné: Szükséges-e a számonkérés, mint az óra önálló szerkezeti egysége?
Nánási László: Tanítási órám felépítése
Pásztor Béla: Több munka - nagyobb eredmény
Rózsa Józsefné: Kritikusan, meggondoltan
Somos Lajos: Az új rendszerű ellenőrzés és osztályozás
Szokolszky István: Folytassuk a vitát!
Tapasztalatcsere
Antal Miklós: Új elvárás a dolgozatjavítás órán
Bod Ádám: Összevont osztályok nevelőinek segítése
Bodó László: Technikatörténeti szemléltető eszközök készítése
Bodi István: A helytörténet felhasználása a történelemtanításban
Gallyas Ferenc: A tanító gép
Máderl Istvánné: Néhány szó a beszédtechnikáról
Molnár Károly: A 45 perces óra felépítése
Nagy Istvánné: Politikai gazdaságtani fogalmak a földrajzórán
Pellion Ervin: A bélyeggyűjtés hasznosítása
Rápolthy Viktor: Hogyan fejleszthetjük tanulóink aktivitását az énekórán
Tarján László: Táblai vázlat, írástempó, helyesírás
Temes Alfréd: Rólunk - nekünk
Tenk Béláné: Színjáték vagy ünnepély?
Tiszántúli hétköznapok: Táblai vázlat, írástempó, helyesírás
Faragó Vilmos: Mindenki épít
Tunkli László: Tanulási módszerek pszichológiai elemzése
Varga András: A gyermeki közlemény vizsgálata a csepeli II. Rákóczi Ferenc általános iskolában
Várnagy Elemér: A "Nemzetközi Barátság Klubja"
Vigyázó Györgyné: A Falusi Ifjúsági Szövetkezetekről
Vincze László: A reform sikeréért - a nyelvtanítás sikeréért
Tehetséges - Tehetségtelen! - Buta!?
Külföld
Ágoston György: Az állampolgári ismeret oktatása a francia középfokú iskolákban
Balázs Mihály: Szovjet Kaleidoszkóp
Buti Ernő: A II. Nemzetközi Politechnikai Szeminárium Halléban
A Deutsche Lehrerzeitunk tájékoztatója a Köznevelés olvasói számára
Dezséry László: Svédország ifjúsága
Dobos László: Lengyel vendégek Budapesten
Fis , G.: Találkozások Suomi földjén
Gábor Emil - Szoboszlay Béla: A lengyelországi iskolareform
Gadó György: Bolíviai gondok
Gallyas Ferenc: Kibernetikus gépek az amerikai közoktatásban
Golant, E.: A lipecki konferenciáról
Hanzséros György: Ismerkedés az NDK-val. Német nyelvi tanfolyam a Német Demokratikus Köztársaságban
Harsányi Zoltán: Az Unesco-konferencia a Haz-hegységben
Járó Miklósné: Gyermekvédelem a Szovjetúnióban
Juhász Ferenc: Az Unesco hamburgi értekezlete
Kosaras István: A "Féderation Internationale des Profersseurs de Langues Vivantes" bécsi kongresszusáról
Koroknai Zsuzsa: Milyen legyen a korszerű iskola? Szovjet viták anyagából
Körmöczi László: Nemzetközi konferencia Moszkvában az idegen nyelvek tanításáról
Miklósvári Sándor: Hollandiáról és a holland közoktatásról
Móricz Virág: Kultúrkrízis Bécsben
Moszkalenko. K.: Elvtársak, meg akarom óvni Önöket a hibáktól
Oszoli Béla: Középiskolai felnőttoktatás a Szovjetunióban
Pásztor Miklósné: Kísérletek a tanárjelöltek módszertani érdeklődésének felkeltésére
Pető Gábor Pál: Történelemtanítás nyugatnémet módra
Petró András: Az iskola minden más intézménynél jobban szolgálja a jövőt! Jegyzetek a bolgár tanítók első kongresszusáról
Petrova, M.: A materialista világnézet kialakulása
Pintér Lászlóné: Afrika kiált...
Szabó Tibor: Az olasz iskolaügy válsága
Szoboszlay Béla: Beszélgetés Václac Hendrych csehszlovák miniszterhelyettessel
A tanítók kongresszusa előtt Bulgáriában
Turgonyi Júlia: Tanúk voltunk...Kubai emlékek
Neveléstörténet
Ágoston György: Jean-Jacques Rousseau születésének 150. évfordulójára
Győry János: Rousseau, az ábrándos forradalmár
Jakus Lajos: Pest megye népoktatása az 1870-es években
Karacs Teréz: Visszaemlékezés Teleki Blankára
Kronstein Gábor: Az élő Makarenko
Lukácsy Sándor: Charles Fourier (1772-1837)
Irinyi József nézetei a közoktatásról
Nevelésügyi panasz egy reformkori röpiratban
Orosz Lajos: Emlékezzünk Teleki Blankára! Halálának 100. évfordulóján
Tessedik Sámuel levele. Egy "jeles férfiú" meghívása a szarvasi iskolákhoz. Közreadja Vincze László
Vincze László: Pestalozzi magyarországi követe: Wilhelm Egger
Zibolen Endre: A szakterem-rendszer hazai úttörőinek tapasztalatából
Pedagógiai riportok, elbeszélések, versek
Ady Endre: Takács tanár úr
Bokor László: Szégyen
Borsodi Gyula: Üzent a régi iskolám
Csitos Lajos: Irigyen
Dobicz János: Az "ig. helyettes"
Fejér Dénes: Elégtétel
Fekete István: A köszörűs
Fényi András: Balatonboglári jegyzetek
Fetés András: A tolvaj
Gereblyés László: Egy iskolára
Gerelyés Endre: Vagyon meg tisztesség!
Göőz Pál: Patakon és Stubnyán
Harsányi Zoltán: Judit
Hegyi József: "Nagypapám buktatta meg Móricz Zsigmondot..."
Jobbágy Károly: Dedikáció
Lányosztályban
Néhány volt diákomhoz
József Attila: Levegőt!
Kertész Ödön: A megálmodott célkitűzés
Örök barátság
Konya Lajos: Megaláztatás
Koroda Miklós: Az első verseny
Lázár István: Vendég
Maderl Istvánné: Sörte
"Mindnyájan elmegyünk"
Nemes Dénes: Húsz év után
Ökrös László: "Érdekes óra"
Örvös Lajos: Az élet szép
A mankós ember
Nemes Dénes: Húsz év után
Petrovácz István: Ferkó
Igazgatónk: közéleti személyiség
Kályhaügy
Ki a dudás:?
Prevért, Jacques: Az iskola réme
Remenyik Zsigmond: Zurbó Misi története
Somos Béla: Tanítani
Szilassy Attila: Akiket nem ismerünk...
Tóth László: Remák Pista
Rövidzárlat és fény
Ünnepek, jubileumok
Alkotmányunk ünnepe
Fényi András: Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Iskolájának jubileuma
Gál Erzsébet: Nemzetközi Gyermeknap
Kardebo Lóránt: Jubileum
Keszthelyen és Sárospatakon
Fényi András: Helikoni ünnepségek
Lázár István: Diáknapok
Köszöntő Kodály Zoltán 80. születésnapjára
Kun Anna: Nőnapi köszöntő
Május elsején
Kisebb cikkek, glosszák, tudósítások
Bárdos Gyula: Keszthelyen
Bátor János: Kiállítás Szeghalmon
Benke László: "Mire megyünk ezekkel?"
A biológiai továbbképzés hírei
Egy kubai iskolában
Egy utasítás margójára
Épülő gimnázium Komáromban
Fábián László: Termelőszövetkezeti tagok szakoktatása
Faliújságverseny
Fejér Dénes: Nyelvtan
Fényi András: Diénes András emlékére
Gábor István: Bartók-kiállítás a Várban
Gönczi Imre: Egy "pedagógus író" tündöklése és bukása
Gráf Rezső: Irodalomtörténeti vándorgyűlés Kecskeméten
Jáki László: Szakfelügyelet a szigligeti mólón
Kischinskyné Kary Erzsébet: "Miniatűr" KRESZ a játék és oktatás szolgálatában
A Képző- és Iparművészeti Gimnázium felvételi tájékoztatója
Korszerű gimnázium épül Komáromban
Kovács Imre: Politechnikai kiállítás Pesterzsébeten
Kulfalvi Rezső: Fizika tanári ankét
A fizikai versenyek őszi díjkiosztása
Középiskolai tanári ankét fizikából
Nemzetközi Matematikaoktatási Tanácskozás Budapesten
Lázár István: Az iktatókönyv tanúsága
Marsovszky Endre: A balatonfüredi művésztelep
Mezei Béla: Struccpolitika?
Nevelési terv ankét Pécsett
Rápolthy Viktor: Tollhegyen
Rehák Ferenc: Virágok között
Rubóczky István: Az ember származása és az őskor embere
Sass Ervin: A csorvási napköziben
Szoboszlay Béla: A bürokrácia selejtjei
Szoboszlayné Dienes Andrea: Diák-zenekar hangversenye
Új iskola épül Várpalotán
Új rendszerű egyemeletes bölcsőde
Vincze Oszkár: Különleges nevelőintézet épül Óbudán
Könyv, folyóirat, bibliográfia
Abu Bakr: A természetes ember
Ágoston György: A kommunista erkölcs tartalma és az erkölcsi nevelés feladatai
Apák és fiúk. Mai írók - mai fiatalokról
Artner Tivadar: A középkor művészete
Békés megyei pedagógusok sajtófóruma
Békéscsabai helytörténeti dolgozatok
A bibliográfus család
Bihari József: Orosz-Magyar hasonlósági szótár
Borsodi Földrajzi Évkönyv
Budó Ágoston - Pócza Jenő: Kísérleti fizika 1.
Descartes: Válogatott filozófiai művek
Dobicz János: Két piros alma
Egy könyvről, jegyzettel
Egy új sorozat első hírnökei
Az érettségi a mérlegen. A Felsőoktatási Szemle cikkeiből
Erkölcsi kódex és irodalom. Tallózás egy évtized szovjet prózájában
Fere, N. A.: Tanítóm, Makarenko
Folyóiratszemle
György Júlia: A veszélyeztetett gyermek. Gyermek- és ifjúságvédelmi ismeretek 2.
Harsányi István: A könyvtáros nevelőmunkája
A 6-10 éves gyermek világnézeti neveléséről
Hegedűs András: Gárdonyi, a néptanító
Horváth Lajos: A világnézeti nevelés időszerű kérdései
Jókai Mór: Összes művei
Katona Éva - Murányi Kovács Zsuzsa: 50 kérdés, 50 válasz a gyermekről
Klaniczay - Szauder - Szabolcsi: Kis Magyar Irodalomtörténet
Kruteckij, V. A. - Lukin, N. Sz.: Serdülők nevelése
A magyar líra gyöngyszemei. Hanglemezsorozat az irodalmi-esztétikai nevelés szolgálatában
A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan 2.
Miről ír a pedagógiai sajtó?
Módszertani közlemények
A Móra Kiadó új, olcsó sorozata
Munkavédelem az iskolában
Művészetre nevelés a családban
Művészettörténeti ABC
Németh László: Lányaim
Oláh József - Barna Béla: Táblavázlatok az általános iskolai növény- és állattan tanításához
Öröm és gond a gyermek
Pálffy Endre: A román irodalom története
Pándi Pál: Petőfi
Pataki Ferenc: Az utópista szocializmus pedagógiája
Sevcsenko: Kobzos
A szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézet Évkönyve
Szemere Gyula: Hogy is írjuk?
Sziklay László: A szlovák irodalom története
Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből
Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből
Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Jegyzetek egy könyv ürügyén
Tolsztoj, Lev: Kisregények, elbeszélések, mesék
Tóth Béla: Irodalmi érdeklődés gyermekkorban
Új etikai könyvek
Új ifjúsági regények
Új módszertani kiadvány osztályfőnökök számára
Új utakon a pedagógiai sajtó: A Pedagógiai Szemle cikkeiről
Újabb megyei folyóiratok
Ünnepi Könyvhét, 1962
A vidék hangja a pedagógiában. Művelődési Tájékoztató
Világtörténet. A Kossuth Kiadó új 10 kötetes sorozata
Zolnay Vilmos: Miért szép?
Fordítások a külföldi pedagógiai szakirodalomból
Kiegészítés az iskolai könyvtárak alapjegyzékéhez
Rövid könyvismertetések
Film, színház
Abody Béla: Nyomozás
Amíg holnap lesz
A Bánk bán új előadása
Brecht, Bertolt: Állítsátok meg Arturó Uit!
Brecht, Bertolt: Galileo élete
Bűn és bűnhődés. Dosztojevszkij bemutató a Jókai Színházban
C'est la guerre. Új magyar opera
A Déryné Színház az ifjúság között
Egy jelentős filmpályázat...széljegyzetekkel
Elmentem a Nap után
Elveszett paradicsom
Erkel Ferenc: Brankovács György
Esős vasárnap
Felmegyek a miniszterhez
Feltámadás. Új szovjet Tolsztoj-film
Gyermekszínház
A halhatatlan irodalom háza.
Hamletnek nincs igaza. Gáspár Margit drámájáról
Hátha mégis szerelem
Házasságból elégséges
Húsz évre egymástól
Julius Caesar
Két jelentős nyugati film. Malachias csodája. Az édes élet
Kollegák
Lorca: Marianti
Lermontov: Álarcosbál
Májusi fagy
Németh László: A két Bolyai
Az utazás
Oedipus király
Pesti háztetők
A Revizor a Madách Színházban
Romeo és Júlia. Prokofjev balettje az Operaházban
Shakespeare: Hamlet
Szimonov: A lázadó lelkiismeret
Az utolsó vacsora
A vágy villamosa
A versmondó és ifjú közönsége. Beszélgetés Jancsó Andrienne előadóművésznővel
Záróra. Thurzó Gábor színműve
Rövid filmismertetések
Évfordulónaptár
Krónika
Pályázatok
TV-figyelő
Válaszok munkaügyi kérdésekre
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem