Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.439

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Köznevelés 1978. január-december I-II.

Az Oktatási Minisztérium oktatáspolitikai hetilapja/XXXIV. évfolyam 1-44. szám

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Fotózta

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 660 oldal
Sorozatcím: Köznevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 26 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. További szerzők a könyvben.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Cikkek, riportok, tanulmányok
Abonyi Mihályné: Vetélkedők a tanórán
Abrudbányai János: A napközis tanárok és az új tantervek
Ajkai Vilmos: Személyiségformálás a napközi otthonban
Andor Mihály: Mit tettünk értük?
Appel György: Oktatástechnikai továbbképzések
Aradi Jenő: Új rajztantervek
Arany Éva, N.: Emlékezés Janusz Korczakra
Arató Endréné: A környezetismeret tanításának kulcskérdései
Ács Viktor: Rendezetlen dolgok
Ágh Bíró Béla: Fiúk az egészségügyi szakközépiskolában
Bagi Aranka: Nincs két egyforma óra
Bajkó Mátyás: Írjunk iskolatörténetet
Bakonyi Pál: Értékelés és osztályozás az általános iskolai nevelés és oktatás tervében
Az iskolamodell-kísérletekről
Balázs Imre: Jutalmazás Káptalanfán
Balázs Mihály: Cigánytanulók az általános iskolában
Bali István: Felvételi és felmondás
Balogh Márta: Egy osztályfőnöki óra krónikája
Baracs Ágnes: A betűvetéstől a társadalmi változásig
Iskolareform Franciaországban
Vita a személyi lapokról
Bartall Róza: A tanító néni mondta
Bayer István: Sok-sok kövesdi diák példaképe volt
Bánfalvi József: A gyűrött méz
A tanulás becsülete
Báthory Zoltán: Tehetségkutatás vagy tehetségnevelés?
Beke György: Az önképzőkör haszna
Benkő Judit: Az oktatás helyzete Latin-Amerikában
Bernáth Attila: Tartalom és módszer
Tevékeny öregkor. Bemutatjuk Németh József, Komor János és Zsinka László nyugdíjas pedagógusokat
Változatlan óraszám
Békési Lajos: Mit tanítson a "szaktanító"?
Bihari Gyuláné: Jár vagy nem jár?
Két kirándulás
Versek és költők egy napköziben
Bíró György: Általános iskolai felnőttoktatás a miskolci járásban
Bodnár István: Kérdőív helyett
Bognár József: Gondolati ingajárat pályahűség és elhagyás között
Bokor Péter: Hogyan tanítok?
Borovics György: Nevelési helyzetek
Bors József: Felületes bírálatok
Lehet, hogy valamit rosszul csinálunk? Hozzászólás a Makarenko-vitához
Borsos István: Dilemma
Bozóky Éva: Aki nem ismert lehetetlent
Bógyi Kálmán - Veres Zoltán: Milyen lesz a besnyőtelki komplex művelődési intézmény?
Bóra Ferenc: Somogyi képesítés nélkül tanítók
Böhme, H. J. - Nguyen Dinh Tu - Valcseva, D.: Pillantás három ország felsőoktatására
Bujdos László: Hátsó gondolatok nélkül
Bujdosó Balázs: Gyógypedagógiai problémák
Bukta József: Duiákok a gyárban
Burka Endre: Pedagógiai köztudatunk zavara
Búcsú Gerlóczi Lajosnétól
Búry Lászlóné: Hol tartunk az óvodai nevelés korszerűsítésében?
Cervenakné Neményi Eszter: A matematika tanításának tervezése
Chászárné Simon Alice: Javasolt tananyagbeosztás a technika 1. osztálybeli tanításához
Czeizel Endre: Humángenetika és pedagógia
Czigány László: Gondolatok a dolgozatírásról
Csapó Imréné: Igenis: nagy ügy
Tanítsuk meg játszani a gyerekeket!
Csák Gyula: Új márciusok
Császár Lajosné: Amit lehet az óvodában...
Csehimindszentről válaszoltak
Csekéné Jónás Erzsébet: Főiskolások a felnőtté válás útján
Cserny Péter: Mikor és hol?
Csipes Antal: Örömtelen vetélkedő
Csirmaz Árpád: Ünnepnapok, névsorok
Csiszár Ernő: A nyelvi modell szerepe
Természetjárás és internacionalista nevelés
Csoma Vilmos: Valóban zagyvaság?
Csontos Magda: Ahogy akarják
Aprókkal nem bajlódunk?
Az Ápisz akciója
A csehimindszenti késedelem
Demokratikus kapcsolatokat- nagyobb felelősségtudattal. Beszélgetés Mezei Gyulával
Errata-lap a Tragédiához
Miért élünk?
Pedagógus-Hilton
A rangidős szegedi igazgató
Rejtjeles üzenet a Balatonról
"Sikerélmény"
A századik évben
Tihanyban gyereknek lenni
Csőregh Éva: Hogyan csökkentsük a műveltségi hátrányt?
Csulák Mihály: Könyvtár és korszerűség
Nyolc kérdés a dolgozatírásról
"Örülök, hogy a könyveimmel hasznára lehetek a szocialista pedagógiának." Beszélgetés Georges Snyder egyetemi tanárral
Valóban zagyvaság!
Dallmar, Günter: Pedagóguskongresszus
Deák Zsuzsa: A pedagógusok jövőtudata
Dimény Judit: Fiataloknak- a kortárs zenéről
Dobiné Mónus Erzsébet: Algoritmus
Amit nem felejt el a diák
Amit szabad Jupiternek...
Ijesztgetés
Kapcsolataink
Lámpaláz- munkaláz
Nemzeti jövedelmünk és az oktatás
A pályairányítás és a testnevelő tanár
Domokos Zsuzsa: Moszka, Taskent, Buhara
Dratsay Zsigmondné: Tiszta szándék
Dravetzky Balázs: A Hadtörténeti Múzeum közművelődési programja
Dubravecz Attila: A somogyi közoktatás mérlege
Egerszegi Ferenc: Jól képzett általános felügyelőkre van szükség
Eglesz Istvánné - Kovács Csongorné - Sztrókayné Földvári Vera: Az ötödik osztályos új matematika tanításához készült kiadványokról
Emberségről példát
Erki Edit: A vitatkozás kultúrája
Esztergályos Jenő: A játék varázsa
Méz és ecet
Falus Tamásné: Hogyan segítheti az énektanár az alsó tagozatos ének-zene tanítást?
Új eszközök az ének.zene tanításához az általános iskola 1. osztályában
Faragó László - Hankovszky Valéria: Az OPI válasza (Tóth Dénes "Az összevont osztályok gondjai" c. írására)
Faragó Mihályné: Alkotó játék
Fejlett oktatás, korszerű oktatási eszközök. Budapesten tanácskoznak a szocialista országok pedagógiai lapszerkesztői
Fekete Gyula: A diplomás nők között több a magányos. Újkeletű gondok a párválasztásban
Fekete Pál: Fóliaképek az általános iskolai történelemtanításhoz
Ferenczfalvy Kálmánné: Kötődés a munkahelyhez
Figula István: Hodászi cigányok
Flamm János: Felkészítés az áthelyezésre
Nem évvesztés
Forrai György: Onán "vétkétől" egy új pszichológiai értelmezésig
Fórizs József: Kell-e gyökeres fordulat pedagógiánkban? A Makarenko-vitához
Fülöp Lajos: Az anyanyelvi és esztétikai nevelés megújítása a szakközépiskolában
Gaál Éva: Játszva tanulni- tanulva játszani
Gaál Gyula: Ki tanítson első osztályban?
Galicza János: Ösztönös pedagógia?
Garzó Mária: Sokrétű munka
Tanárok gyermektükörben
Gábor István: Fölemelés
Hovanscsina
Jólét
Pálca
Portya
Gálos Júlia: A középiskolai felnőttoktatás korszerűsítése
Gálosi Márta - Pál Ferenc: Több, mint ünneprontás
Gáspár Zsuzsa: Látszatjutalom
Gerencsér Attila: Alkotó pedagógusok
Gergely János: Immunfolyamatok
Gledura Lajos: Az olvasástanítás korszerűsítése
Gosztonyi János: Az anyanyelv az iskola munkanyelve legyen
Gosztonyi Jánosné: Értékelés és osztályozás az alsó tagozaton
Göndöcs Károly - Tóth Béláné: Az iskolarendszer reformja Belgiumban
Graf Rezső: Magyar nyelv a szakközépiskola I. osztálya számára
Grandpierre Attila: Különleges csillagászati objektumok
Gránitz Miklós: Látogatás Zakopánéban
Gross Róbert: Mikor lesz tornatermünk?
Gubányi Lászlóné: A pénzkezelésről
Gyenge József: Az edzett ifjúságért
Gyenis Gyula: Az emberfajták
Gyenis Lajos: Az úttörőmozgalom gondjai
Gyermekek üdültetése
Győri György: Akik egész életüket a nevelésügynek szentelték. Beszélgetés Voksán Józseffel
Bekötősdi
Büntetés?
Az emlékezet rejtélyei
Esztétikum az oktatófilmekben
"Én itt vagyok otthon". Hétvége egy nevelőotthonban
Az érem másik oldala
Félévi értekezlet a Mókus utcában
Az iskola a tanulás műhelye legyen. Beszélgetés Lénárd Ferenc neveléspszichológussal
Kezdősebesség
Kérdések és válaszok a 11 napos munkarendről
Kétszáz esztendő a művészi művesség szolgálatában
Megvalósult ötletek
Munkacsoportos iskolavezetés Pilisvörösvárott
Az orvos néptanító. Beszélgetés Buga László főorvossal
A szabad szombatos munkarend kiterjesztése
Szellemi műhely Kaposvárott
Tanítónak tanultak. Három pályakezdő viszontagságai
Új budapesti iskolák
Újjáteremteni az iskolában az életet
Váci beszélgetések
Vitazáró
Győri Imre: Aki az iskolát támogatja, a társadalom érdekét szolgálja
Győző Gyula: Tapasztalataink az összevont szakközépiskolai érettségi-felvételi vizsgán
Gyurkovics Lajos: Agyag az óvodában
Hajnal Mihályné: Az iskola és az átmeneti értékek
Tanterven kívül
Halász Árpád: A jogi szabályozás kérdései
Halda Alíz: Hová ballagunk?
Hankovszky Valéria: Osztályfőnöki óra az általános iskola 3-4. osztályában
Hary Márta: Talpraesett ötödikesek
Háló Magda: Készülődés az új tanévre
Hány százalék a nyugdíj?
Hegedűs Kornélia: Felkészülés az olvasásra
Hegedűs Magdolna: Berzsenyi Dániel első iskolája Kissomlyón
Időzavar
"Zánkába bele kell szeretni". Egyhónapi szolgálat az úttörővárosban
Héjjas Endre: Az orosz nyelv egyik kísérleti tankönyve a 4. osztályban
Hlavács József: Feladatunk a nyelvi hátrányok felszámolása
Hogyan gazdálkodunk a pedagógus munkaerővel?
Holtzer Lóránt: Számítógéppel egyszerűbb
Honffy Pál: Még egyszer az irodalomtankönyvekről
Hoppál Mihály: A fejfák üzenete
Horányi Özséb: Egyfélék-e a képek?
Horcicková, Eva: Az új technika a pedagógusok segítőtársa
Horn Miklós: Csoportok a közösségben
Horváth Ferenc: Régiekről emlékezünk
Horváth Gabriella: A nyugdíjazás módja
Horváth György: "Lerágott csont" vagy "végre" vita?
Mire jó a Képes Nyelvmester?
Mit tudunk a személyiségről?
Horváth János: Felesleges különbségek
Horváth Jánosné: Magolás Esztergomban
Horváth József: Ápoljuk hagyományainkat
Horváth Márton: Köznevelésünk rendszere a történelem mérlegén
Horváth Zsuzsa: Az esztétikai nevelés megújítás a szakközépiskolában. Javaslatok az I. osztályos irodalom tanmeneti feldolgozásához
Horváthné Kohl Ágnes: Változások a szakközépiskolai biológia tanyanyagában
Huba János: A játék is munka
Huszár Istvánné: Munkaerő-tervezés
Huszár János: Meneküljünk?
Illés Lajosné: Zankov professzorra emlékezve
Inkei Péter: Pályaválasztás és továbbtanulás a Szovjetunióban
Jávor Ottó: Nélküle szegény lenne az emberiség. Százötven éve született Tolsztoj Leó
Jeney Lajos: Mit építsünk iskola helyett? Svédországi tapasztalatok
Juhász Mihály: Ötletbörze Tatabányán
Kaján László: Mai reformjaink távlatai
Kalmár Istvánné: Reggeli az iskolában
Koltay Kálmán: Százáves kívánság teljesül
Kamondiné Molnár Margit: Másképpen hangzó üzenetek
Órakedvezményt a nem függetlenítetteknek is
Karczagi Gyula: Új iskolaigazgatók. A határozott idejű kinevezések tapasztalatai
Karlovitz János: A pedagógiai könyvkiadás korszerűsítéséért
Tananyagszervezés
Kaszás Ferenc: Iskolai klubot építettünk
Kálmán György: Kutatások és kísérletek a köznevelés fejlesztéséért
Kálmánchey Tibor: Játsszunk vagy ne játsszunk a tanórán?
Kapcsolataink
Kántor Zoltánné: Keressünk szinonímákat?
A középiskolai átmenet gondjai
Kelemen P. Márta: Pedagógusnak lenni
Kelendi Gyuláné: A gyermekév küszöbén
A napközi otthon fő feladatai az új tantervek tükrében
Szakfelügyelők és pedagógusok
Kenderessy Tibor: Nyolc válasz a dolgozatírásról
Kepes Judit: Válaszúton az iskola
Kerékgyártó Imre: A nevelésközpontú iskola
Vezetők vagy főnökök?
Képes szakmaismertető ábécé
Képviselői felszólalások (Polinszky Károly országgyűlési beszámolójának vitájában)
Kincses Teréz: A hangnem és a tekintély
Tisztelet, alázat nélkül
Király Istvánné: Hogyan szólítsuk meg a szülőket?
Királyné Dévai Margit: Énkép és iskolai teljesítmény
Kiskun Farka László: John Brown vagy János bácsi?
Kazinczy-verseny az általános iskolában
Kis iskola, nagy iskola
Mutantur libelli?
Szorgalom
Tessék Krisztinát átültetni!
Tűnődés a kötelességeinkről
Az új munkarend nyomában
Villamoskaland
Kiss Albertné: Leírt tapasztalatok
Szülői értekezletek
Kiss Árpád: Az 1948. évi XXXIII. törvénycikk. Megemlékezés az iskolák államosításáról
Piaget önmagáról
Kiss Beatrix: Gyerekek a sorok mögött
Kiss Ferenc: Válasz a "Mikor lesz tornatermünk?" című cikkre
Kiss József: Egyszerű alkotójáték
A gondnok gondjai
Kétújfalun kevés a gond
Néhány gondolat a diákújságokról
Nyugdíjasnak lenni
Szükségtantermek Szabadszentkirályon
Új iskola épül Bicsérden
Kiss Judit: Hihetetlen igaz történetek
Kiss Ottó: Nyolcszáz forint
Kiss Zoltán: Hivatalból vagy hivatásból?
Kitüntetett újítók
Knopp András: Az iskola az emberiség folytonosságteremtő otthona
Kocsis József: Közügyeink és magánügyeink
Laci levele
Mi újság Szentlőrincen?
Munkaterv nélkül?
A pedagógiai szakkönyvek és az olvasók
Tanulni- élethossziglan. Beszélgetés Dr. Bernáth József főiskolai docenssel
Védett korban
Kocsis Tibor: Egyazon oldalon
Kolosi Tamás: Társadalmunk az ezredfordulón
Koltói Ádám: A bélyeg szerint
Dal, két szólamra
Forrásaim
Óra- partitúrával?
Recept az életre?
Tükörben
Komoróczki Sándorné: Változó tantervek
Kovács Géza: Mostohagyermekünk a napközi
Kovács Imre, P.: Balítéletekről
Beszélgetések a pályaválasztásról
Bútorok évei
Iskola a Terézvárosban
A jó példát, az emberi szót semmi sem pótolja a nevelésben. Bemutatjuk Zsebesi István váci igazgatót
Két nap Szabolcs-Szatmárban
Kié a szabad szombat?
Közel és távol
Munkavédelem
A régészet letűnt korok üzenetét közvetíti a mának. Beszélgetés Zolnay László régésszel
A tanyai kollégiumok jövője
Új taneszközök
Végig az első vonalban
Kovács István, B.: Nincsenek pókhálók
Kovács Károly: Ismerkedés a művészettel
Kovács Lajos: Nehéz hűség. Tanács és iskola
Kovács Péter: Tizenöt év Kőbányán
Több emberséget a nyugdíjazásnál
Kozéki Béla: A pedagógiai szakkönyvek és a nevelés
A teljesítmény motívációja az iskolai nevelésben
Kozma Tamás: Elég a fejmosás?
Az élet is derűs iskola lesz?
Gyerekválság Nyugat-Európában
Iskolareform Jugoszláviában
Korszerű-e a korszerű tankönyv?
Szervezetlen iskolák?
A Warnock-jelentés
Kóti Miklós: Felnőttoktatás Rákospalotán. Egy népi ellenőrzési vizsgálat tapasztalatai
Körkép tanyai diákotthonokról
Köte Sándor: Egész életében a nép tanítója volt.. Száz éve született Czabán Samu
Kövér Ferencné: Egyeztessük az érdekeket
A Köznevelés Galériája: Blaskó János
Ebergényi Amadil
Illés Ferenc
Juhász Erika
Vörös Ferenc
Zimányi Alajos
Kruppa László: Iskolaérettségi vizsgálatok Heves megyében
Kubányi Endréné: Huszonöt éve napköziben
Kubinyi Margit - Waczulik Margit: A szakközépiskolák I. osztályának történelem és társadalomismereti tankönyvéről
Kulcsár Ildikó: Akik nemzedékeket neveltek. A nyugdíjas pedagógusok otthonairól
Ecsettel, grafittal, nyomdafestékkel
Elmaradt köszönet
Mindenki jót akart. Egy szakfelügyelői látogtás kérdőjelei
Népművelőként is tanár maradok
Nézeteltérés kizárva
A sok bába között elvész a gyermek. A tanárképző főiskolák jegyzetellátásáról
Az utazó iskola
Kulcsár Ildikó: Ázsiától Afrikáig dolgozik a MAPRJAL
Kurth, Wolfgang: Egységes felszerelési normák
Lang Anna: Állomások
Láng Ferenc: A fényenergia hasznosítása a fotoszintézisben
László Jánosné: Továbbképzés az osztályfőnököknek
Lázár István: Búcsú apámtól
Lénárd Ferenc: A játékról, komolyan
Léner Péterné: A perec az oka?
Lévai Béla: Soknyelvűség és oktatás Afrikában
Lőrincz Lajos: Korszerűség és tanulás
Madarász Miklósné: Új műszaki rajz tankönyv a szakközépiskolákban
Magassy László: A játék mint a tanítás egyik eszköze
Magyar Úttörők Szövetsége- Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség: Köszöntő sorok pedagógusnapra
Malacky, Jozef: A siker a pedagógustól függ
Maróti Andro: Művek, műveltség, művelődés
Mándics Mihály: Anyanyelvtanítás délszláv iskoláinkban
Nyelvében is él a nép
Medgyesi Miklós: Kollégiumi nevelők
Medve Imola: Gondterhelt őrsvezetők
Medvegy Antal: A diákok ízlése
Kié a gimnázium?
Közelebb egymáshoz
Pedagógiai interferencia
Mekis János: Ismerjük egymást?
A siker biztosítéka: a közösség
Útravaló az olvasáshoz
Merő László: Tanmenetjavaslat az ideiglenes matematika 2. osztályos tanításához (I. rész)
II. rész
Mezei Gyula: Hetvenöt éves a gyermekvédelem
A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködése
Szabad nyilatkozni!
Mezei József: Ember és emberiség. A klasszikus Madách
Mikulás József: Felkészületlenül?
Miről ír a Szocialista Nevelés?
Miről ír a Tanügyi Újság?
Miskolczi Margit: Országos továbbképzés
Szüntessük meg a differenciálást?
Miszlai Gabriella, Gy.: Félrevezető nyomtatvány
Lecke a lovardában
Mohácsy Károly: A szakközépiskolai I. osztályos irodalomkönyv
Molnár László: "Felsőfokú rátartiság" nélkül
Molnár Zoltán: Közoktatás, közművelődés
Móré Mihályné: Hasznos apróságok
Murányi Gábor: Könnyen mozduló kilincsek
Nagy Gyula: Húsz év után
Nagy Ildikó, S.: Várjuk a pályaválasztó fiatalokat
Nagy Irén: Hogyan kell harangot önteni?
Kinek az érdeke?
Nagy Mária: Mibe kerül a gyerek?
Nagy Sándorné: Ki a jó szakfelügyelő?
Nagy Sára: "Megjött édesapa"
Nemere István: Fakultatív tantárgy: államigazgatási ismeretek
"Mutasd meg Magyarországot!". Egy délelőtt az esztergomi Kossuth Lajos Általános Iskola cigányosztályaiban
Németh István: Honismereti szakkör Sárvárott
Németh József: Agronómusból iskolaigazgató. Bemutatjuk Turbuly László gutorföldi igazgatót
A nép tanítója volt. Száz éve született Berzeviczy Gizella
Novák Gábor: Budapestiek Szécsényben
Együtt a szülőkkel
Gyermekvédelmi megbízottak
Hárman Faddról
Háromból egy maradt
"Kerületi sajátosság"
Ki kerül kisegítő iskolába?
Körkép Ajkáról
Lecke
Lesz új iskola Pátyon
Nem lehet baja
Nevelési helyzetek
Nincs botfülű gyerek. Bemutatjuk Dudás Ferencet, a dorogi zeneiskola igazgatóját
Nógrádi változások
Testnevelés az NDK-ban
Újító pedagógusok
Novák Gábo - Rácz-Székely Győző: A tanítóképzés új műhelyei
Oktatásügyünk az országgyűlés napirendjén
Orbán László, Dr. 1912-1978
Ordas Iván: Trón a tanteremben
Országos Pedagógiai Intézet: Utunk a nevelő iskola felé
Óvári Ágnes: Óbuda mezőváros közös iskolája, 1869
Padányi Lajos: Falvak krónikásai
Pal, Arkagyij: Az orosz nyelv Kirgiziában
Palásti László: Művészettörténet az iskolában. Beszélgetés Dr. Aradi Nórával
Négy kérdés a pszichológushoz
Öregdiákok alapítványa
Palla László: Új leptonok
Palotai Mihály: Gondolatok a szakfelügyeletről
Panacsin, Fjodor: A szovjet közoktatás az alkotmányok tükrében
Papp Zoltánné: Jobb a helyzet
Tervszerűség és fegyelem
Parfjonova, Nagyezsda Mihajlova: Komplex módon, rendszerben
Pataki Ferenc: Az egyensúly zavarairól
Pawlowski, Zbigniew: Új oktatástechnikai ötletek versenye
Pálvölgyi Lajos: Rendszerelmélet a pedagógiában
Pásztor Bertalan: Jegyzőkönyvön kívül
Politizálás osztályfőnöki órán
Pásztor Emil: Játékosság az anyanyelvi órán
Nem csak a magyartanár dolga
Pedagógusnapi kitüntetések
Pereira, Alejandro Martinez: Film az oktatás szolgálatában
Perics Péter: Jogkörök és tudnivalók
Petike Antal: Az érdekek egyeztetése
Petrova, Cvetanka: Az oktatás és termelés kapcsolata
Petró András: Új tanév, új tankönyvek
Petrus György: Hat évtized
Péter Anna: Új iskola- gondokkal és reményekkel
Piha Ottóné: Közösségépítő játékok
Plaszkony László: Magyar nyelv a szakmunkásképző iskolák II. osztálya számára
Polinszky Károly: Közoktatásunknak lépést kell tartania a gyorsuló társadalmi és gazdasági fejlődéssel
Levél az iskolai könyvtárak ügyében
Rászolgáltak az elismerésre
Polinszky Károly: Az embernevelés az egész társadalom ügye. Az oktatási miniszter válasza
Parlamenti beszámoló a közoktatás helyzetéről. 1965-1978
Pór Edit: Zsebszámológép az órán
Rácz Imre, Cs.: Szakfelügyelők az iskolájukban
Rácz-Székely Győző: Amire büszkék lehetnek a söjtöriek
Diákújság- ha van
Honvédelmi nevelés
Közoktatás Kemenesalján
Olvasótáborok
A szakoktató
Rápolthy Viktor: Mire jó az óravázlat?
Révay Gyula: Hitelesség
A játék- életelem
Okos szeretet
Az osztályfőnök a legjobb nevelő
A pedagógiai optimizmusról
Rigó András: Vendégek Brémából
Ritoók Pálné: Pályaorientáció
Rohonyi Katalin: A tanítás énekléssel kezdődik
Rokfalusy Lászlóné: A pedagógusok minősítése
Romány Pál Dr.: Elismerés a tanároknak és a diákoknak
Sajti Emese, B.: Kései figyelmeztetés
Salamon Zoltán: A pedagógusok életmódja. Egy vizsgálat tényei és tanulságai
Salgóvári László: Szépen játszani
Sarkadi László: Százezrek gondja
Sas Judit, H.: Nőiesség és férfiasság az iskolában
Sándor László, N.: Árnyékiskolák
Filozófiáról, kisiskolásoknak
Itt minden a gyakorló pedagógusoknak készül. Látogatás az Országos Oktatástechnikai Központban
A játszótársuk, mondd, akarsz-e lenni?
A vitának vége...
Schalk Gyula: Tanuljunk a mesterséges égbolt alatt!
Schottner Ede: Tanulók, tanítók
Sebestyén Nándorné: Május, békehónap
Sipos Lajos: Az egri tanítóképző 150 éve
Sós Mária, P.: Szabad-e kételkedni?
Stark Ferenc: Az iskola a nemzetiségi művelődés legalapvetőbb intézménye
Stefanescu, Costin: Népszerűsítjük a pedagógusok jó tapasztalatait
Steinmetz István: mit ér az ösztönösség?
Südi Bertalan: Csak bejutni nehéz?
Igaz is, meg nem is?
Nemcsak az iskola nevel
Óvatos "betartás"
Szabó Andorné: Elismerik-e az üdülőtábort?
Magyarul tanulnak
Szabó Ferenc: Szeretet és ajándékozás
Szabó Ildikó: A Köznevelés- egy közvéleménykutatás tükrében
Szabó Imre: Együtt a Tanérttel
Jegyzetgondok
Szabó László: Kölcsönös megértés
Szabó Mihály: Állami gondozottak voltak
Felsőfokú rátartiság
Film is kell a géphez
Képzelt láncok
Nem szabad nyilatkozni?
Vége a játéknak?
Zagyvaság- kisiskolásoknak
Szabó Pál: Szeressük-e tanítványainkat?
Szalay Ildikó: Játék a középiskolai oroszórákon
Szalay Károly: Kard és könyv. Százötven éve halt meg Fazekas Mihály
A százesztendős Krúdy Gyula
Szalontai Éva, H.: A szuggesztív tanítási-tanulási módszerek
Szalóki Lászlóné: Közlekedni tanulnak az óvodások
Óvodai továbbképzés a gyöngyösi járásban
Szarka József: Milyen úton járunk?. Megjegyzések Lóránd Ferenc cikkéhez
Szász Etelka: Lovagtörténetek és várjátékok
Szedlák Éva: De még mennyire!
Szekér István: A katedra két oldala
Szendrei József: Indul a szakközépiskolai szakmunkásképzés
Szentessy Ferenc: Magyar érettségi Ausztráliában
Szerémy Gyula: Nyelvrontás az iskolában
Szécsényi-Nagy Gábor: Csillagrendszerek- évmilliárdokkal ezelőtt
Székely Tibor: A szocialista iskoláért- Makarenkótól tanulva. Hozzászólás Lóránd Ferenc cikkéhez
Széky Pál: Az élősködő életmód ökológiája
Szilágyi Jenő - Szűcs Gyula - Terjéki Miklós: Új táblák
Szilágyi Rózsa: Javaslat Makarenko-ügyben
Szilágyi Vilma: Erkölcs, család, szexualitás
Sziljanova, Marija: Az iskolák is készítenek taneszközöket
Szmirnova, J.: Közoktatás Törökországban
Szoboszlay Béla: A gyakorlat a földrajztanításban is fontos. Beszélgetés Udvarhelyi Károly nyugalmazott főiskolai tanárral
A potsdami kísérlet
Szőllősi Gézáné: Mai játékok
Szőke György: A tolsztoji mű
Sztevanovity Milutin: Egy vetélkedő margójára
Szűcs Ervin: A modellezés
Takács László: Sikeres vállalkozás
Talmácsi Istvánné: Így nem szabad
Tani-tani. Vitazáró beszélgetés Kornidesz Mihállyal
A tankönyvkészítők megjutalmazása
Tapolczai Lászlóné: Nálunk sem kell engedély
Tál Gizella: Szeptember óta tanítanak
Temesi Alfréd (1911-1977)
Terestyéni Tamás: Tömegkommunikáció a gyakorlatban
Ternai Józsefné: Vendégek a Szovjetunióból
Téglás Tivadar: Százötven éve született Verne Gyula
Tél Tamás: Szimmetriasértések a természetben
Thomann Márton: Értekezletről értekezletre
A tévedés jogáért
Thomka Aladárné: Ki kérhetné számon?
Thuránszky Lehelné: Ma sem könnyű
Tibor Klára: Harminchét év az irattárban
Kinek a kudarca? Egy fegyelmi ügy tényei és tanulságai
Lengyel óvodákben
Toarniczky József: Fölösleges üzenetek
Közelebb a gyakorlathoz
Pedagógust a tanítványairól...
A szép beszéd megtanulható
Tokody Gyula: Hatvan év távlatából
Tolnai József: Az igazgatók és a művelődésügyi osztályok kapcsolata
Tomai Éva: Kiscsoportokat a hátrányos helyzetűeknek
Tomka Miklós: Tévézünk vagy tanulunk?
Tornaterem Jászszentandráson
Tóth Aurél: A táblázat marad
Tóth Dénes: Az összevont osztályok gondjai
Tóth Erzsébet: Gyöngyike
Tóth Etelka: Szivacs és kréta
Tűzoltó diákok
Tóth János: Diákok a színpadon
Tóth József: Hobbim- a hivatásom. Bemutatjuk Lőrinczi László nyugalmazott fizikatanárt
Látogatás után
Vessük el, mert régi?
Tóth Lajos: Az általános iskolák igazgatása és vezetése
Tóth László: A bejáró tanulókról és a tanulószobákról. Beszélgetés Komoróczki Sándorné főosztályvezetővel
Pedagógusnap
Új rovatunk, a Továbbképzés
Tóth Mária: Belépés nemcsak tornacipőben
Tehetetlenség
Tóth Valéria: Merre tart a kubai közoktatás?
Több nyelven- egy akarattal. A nemzetiségi pedagógusok országos tanácskozása
Törőcsik Jenőné: Kimaradt a kollégiumból
Mire van ideje a pedagógusnak?
Török Katalin: Edéd az iskolában. Pillanatkép a fővárosi diákétkeztetésről
Trencsényi László: Még egyszer a meséről
Tudomány és az iskola. beszélgetés B. E. Patonnal, az Ukrán Tudományos Akadémia elnökével
Uhrin Edit: Népművészeti nap a napközis táborban
A városi átlag fölött
Urbán György: Szülői feladatok
Új miniszterhelyettesünk: Knopp András
Újvári Márton: Diákmunka a köz érdekében
Varga Ferenc: Több, mint ünneprontás
Varga István: Magasak a követelmények
Varga Zoltán: Erőszak, verés, megalázás
Pedagógiai tévhitek
A valóság megismerése nincs korláthoz kötve
Vargha Balázs: Mi közük egymáshoz a tantárgyaknak?
Vati Papp Ferenc: "Elfelejtetni gyermekeinkkel rossz önmagunkat..." Beszélgetés Sánta Ferenccel iskoláról, tanárokról, nevelésről
Életre szóló barátságban a magyar nyelvvel. Beszélgetés Aurélien Sauvageot professzorral
Matematika, olimpiai fokon
Nagy László
Nehéz-e a magyar nyelv? Beszélgetés egy párizsi padlásszobában
Volt egyszer egy május
Váradi Gábor: Félárú
Ki a fontos?
Meghívó Belgiumból
Nem javul
Várkonyi Margit: A gyerek igaza
Nemzetközi pedagógus-szervezetek tanácskozása Dániában
Végh Valéris: Miért nem szóltak?
Vékony Lajos: Mi tartozik a munkakörbe?
Vihar Judit: Új orosz nyewlvi tankönyvek
Vilcsek Jánosné: Osztályfőnöki módszereim a munkára nevelésben
Az osztályfőnöki órák módszerei
Vincze István: Merre tovább?
Voksán József - Polinszky Károly: A pedagógusok munkaköri kötelelezettségeiről. Állásfoglalás
Voscsenko, Revmira: Bentlakásos iskolák Kazahsztánban
Wagnerné Szirmai Éva: Járnátok-e elsőbe, felnőttek?
Walz Jánosné: Nem felületes bírálatok
Welker Ottó: Általános műveltség és fakultativitás
Witalewska, Henryka: A lengyel pedagógusok kongresszusa
Zalka György: Az igazgatói munka ellenőrzése és minősítése
Munkahelyi minősítés
Az osztályfőnök mint pedagógiai vezető
Zétényi Imréné: Játszani jó!
Zibolen Endre: Adalékok pályánk tükréhez
Az egykori Országos Tanítóárvaház emlékezetére
Másfél évtized a gimnázium történetéből
Tehetségfejlesztés és iskolahálózat
Zikkov, Jevgenyij: Közös tanulás
Zoltán Péter: Ortutay Gyula (1910-1978)
Emlékezés egy közoktatásügyi miniszterre
Zsiros Sándor: Az egyensúlyzavar adalékaiból
Az ügyetlenek ügye
Zsolnai József: Szakmai-pedagógiai tudásunk kérdőjelei
Külföld
Benkő Judit: Az oktatás helyzete Latin-Amerikában
Böhme, H. J. - Nguyen Dinh Tu - Valcseva, D.: pillantás három ország felsőoktatására
Kozma Tamás: Az élet is derűs iskola lesz?
Gyerekválság Nyugat-Európában
Korszerű-e a korszerű tankönyv?
Lévai Béla: Soknyelvűség és oktatás Afrikában
Szabó Andorné: Magyarul tanulnak
Anglia
Kozma Tamás: A Warnock-jelentés
Ausztrália
Szentessy Ferenc: Magyar érettségi Ausztráliában
Belgium
Göndöcs Károly - Tóth Béláné: Az iskolarendszer reformja Belgiumban
Bulgária
Kovács Imre, P.: Beszélgetések a pályaválasztásról
Petrova, Cvetanka: Az oktatás és a termelés kapcsolata
Csehszlovákia
Miről ír a Szocialista Nevelés?
Dánia
Várkonyi Margit: Nemzetközi pedagógus-szervezetek tanácskozása Dániában
Franciaország
Baracs Ágnes: Iskolareform Franciaországban
Vita a személyi lapokról
Pór Edit: Matematikai dilemma
Vati Papp Ferenc: Volt egyszer egy május
Jugoszlávia
Kozma Tamás: Iskolareform Jugoszláviában
Tóth Lajos: Az általános iskolák igazgatása és vezetése
Kuba
Tóth Valéria: Merre tart a kubai közoktatás?
Lengyelország
Gránitz Miklós: Látogatás Zakopánéban
Tibor Klára: Lengyel óvodákban
Witalewska, Henryka: A lengyel pedagógusok kongresszusa
Német Demokratikus Köztársaság
Dallmar, Günter: A pedagógus-kongresszus az NDK-ban
Novák Gábor: Testnevelés az NDK-ban
Szoboszlay Béla: A potsdami kísérlet
Olaszország
Kepes Judit: Válaszúton az iskola
Románia
Beke György: Az önképzőkör haszna
Miről ír a Tanügyi Újság?
Svédország
Jeney Lajos: Mit építsünk iskola helyett? Svédországi tapasztalatok
Szovejtunió
Inkei Péter: Pályaválasztás és továbbtanulás a Szovjetunióban
Pal, Arkagyij: Az orosz nyelv Kirgiziában
Panacsin, Fjodor: A szovjet közoktatás az alkotmányok tükrében
A tudomány és az iskola. Beszélgetés B. E. Patonnal, az Ukrán Tudományos Akadémia elnökével
Voscsenko, Revmira: Bentlakásos iskolák Kazahsztánban
Zikov, Jevgenyij: Közös tanulás
Törökország
Szmirnova, J.: Közoktatás Törökországban
Szemle
Bujdosó Balázs: Kriminálpedagógia
Dizseri Eszeter: A film és a többi művészet
Könyv a rajzfilmről
Fábry Béla: A szovjet nevelésügy története 1945-ig
Füleky Attila: A föld különös jelenségei
Gábor István: Az aranyember
Bajcsy-Zsilinszky Endre
Bűn és bűnhődés
Színházi esték
Téli rege
Úrhatnám polgárok
Győri György: Alapképzés napköziseknek
Iskola és közművelődés
Termékenyítő öteltgyűjtemény
Hernádi Miklós: Bizalom és gyanakvás
Az ösztönökig- és tovább
Hetés Eszter: A látás iskolája
Horpácsi Sándor: Az ismeretterjesztés könnyűlovassága
Madách-monográfia
Szerette az igazságot
Járy Péter: "Új szókra van szükség". Barczafalvi Szabó Dávid emlékezete
Karlovitz János: Korszerű pályairányítás
Kelemen P. MMárta: Anyanyelvünk művelése
Juhász Gyula Nagyváradon
Kocsis József: Az osztályfőnök műhelyében
Kovács Imre, P.: Emberek, hétköznapok
Megszólal a mesemondó
Növénybarátok lexikona
Nyelvemlékek, kéziratok nyomában
Nyelvművelés mindennap
Öt tudós arcképe
Rendhagyó stilisztika
Riportok Erdélyből
Kozma Tamás: A család jövője
Értelmiségi-e a pedagógus?
Felügyelő érkezik
A múltidéző Blonszkij
A szakmai nevelés távlatai
Szentlőrinc üzenete
Kozma Tamás: Széljegyzetek a szociológiához
Laczkó András: Hármaskönyv
Így élt Vörösmarty Mihály
Pannóniai változatok
Lelkesné Bálint Margit: Játékos nyelvtanítás
Majoros József: Drámai arcélek
Népszínház
Mátraházi Zsuzsa: Harminc év- elbeszélésekben
Milyenek a fiatalok?
Regénytükör
Mecséri Simon: A politikai képzés kérdései
Morvay István: A televízió és a pedagógia
Nagy Ferenc: Az emberi nyelv sokfélesége
Két magyar jelentéstan
Nagyszentpéteri Géza: A beszédművelésről magas fokon
Az utópista szocialisták pedagógiai nézetei
Németh István: Évkönyv a munkásmozgalomról
A kommunista mozgalom dokumentumai
Munkásmozgalom és történetírás
A népfront Magyarországon
Novák Gábor: A kényelem veszélyei
Szobrok az iskola udvaron
Pásztor Emil: Negyvennyolcas katonaforradalmárok
Rácz-Székely Győző: Irodalomtanítás és szemléltetés
A komikum komolysága
Molnár Ferenc emlékezete
Történelem múlt és jelen időben
Történelmi alternatívák
Regős Zsuzsa: Egyetemisták Szegeden
Rónaky Edit: Gondolatok a gyermekirodalomról
Szülők, nevelők- együtt
Rubóczky István: Fizikatörténeti ábécé
Harc a környezeti ártalmak ellen
Az iskolarendszerű felnőttoktatás lehetőségei
Korunk időszerű fizikai problémái
A természet szeretete
Rudolf Ottó: Két könyv a helyesírásról
Seres József: A szülőföld varázsa
Sipos Lajos: Babits-tanulmányok
Szekér Endre: Az irodalom vonzásában
Küzdelmes és szép pedagógussorsok
Ürögi Imre: A felnőttnevelésről
Petőfi-versek elemzése
Az ismertetett könyvek
Antal László: A jelentés világa
Beke György: Vizek törvénye
Bertók László: Így élt Vörösmarty Mihály
Blonszkij, Pavel: Egy pedagógus emlékiratai
Domonkos Imre: A látás iskolája
Fried István - Szappanos Balázs: Petőfi-versek elemzése
Gazda István, ifj. - Sain Márton: Fizikatörténeti ABC
Gál Róbert: Az ipari szakmunkássá válás néhány társadalmi és pedagógiai összefüggése
Gálffy Mózes - Murádin László: Anyanyelvünk művelése
Gáspár László: A társadalmi gyakorlat szükségletei és az általános nevelés tartalma
Gonda I. - Niederhauser E.: Habsburgok
Győrffy György: István király műve
Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája
Heller Ágnes: Az ösztönök. Az érzelmek elmélete
Hédervári Péter: A föld különös jelenségei
Héjjas E. - Váczy L.: 100 játék az orosz nyelv oktatásához
Horváth Gedeonné: Sokoldalú szemléltetés az általános iskolai irodalomórán
Huszár Tibor: Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások
Indig Ottó: Juhász Gyula Nagyváradon
Jemnitz János - Litván György: Szerette az igazságot
Kardos László: Hármaskönyv
Kemény Gábor: Szabó Ervin és a magyar társadalomszemlélet
Kenedi János: A film és a többi művészet
Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország
Kosztolányi Dezső: Színházi esték
Kovalovszky Miklós: Nyelvünk világa
Kristó Gyula: História és kortörténet a Képes Krónikában
Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája
Magassy László: A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése az általános iskolában
Merényi József: Szülőföldünk, Észak-Magyarország
Mezei Gyula: A felügyelet szerepe az iskolai munka korszerűsítésében
Mezei József: Madách (Az élet értelme)
Nagy Andor: A televízió és a pedagógia
Nagy Péter: Drámai arcélek
Nemeskürty István: "Kik érted haltak, szent Világszabadság"
A nemzetközi kommunista mozgalom dokumentumai
A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. - Évkönyv, 1978
Pál László: Nevelés a büntetésvégrehajtásban
Pedagógussorsok, emlékek
Petrolay Margit: Gondolatok a gyermekirodalomról
Pomogáts Béla: Regénytükör
Ranschburg Jenő: Családi kör
Ruffy Péter: Bujdosó nyelvemlékeink
Schmidt Egon: Erdőn-mezőn nyitott szemmel
Seyffarth, Henryk: Gyermekedről van szó
Szabó Árpád: Periklész kora
Szalay Károly: Humor és szatíra Mikszáth Kálmán korában
Szczepanski, Jan: A szociológus szemével
Szentirmai László: Egyetemi hallgatók Szegeden
Szilágyi Ferenc: A magyar szó költészete
Szoboszlay Péter: A rajzfilmről
Szűcs Lajos: A növénykedvelők kislexikona
Tolvaj Bertalan: Az irodalom vonzásában
Tüskés Tibor: Pannóniai változások
Vargha B. - Dimény J. - Loparits É.: Nyelv- Zene- Matematika
Vaskó László: Az utópista szocialisták pedagógiai nézetei
Vastagh Zoltán: Az osztályfőnök műhelyében
Várkonyi Endre: Történelem jelenidőben
Várkonyi Tibor: A levegőszennyeződés
Várkonyi Zsuzsanna, F.: Baj van a gyermekemmel
Zrinszky László: A politikai képzés elméleti és módszertani kérdései
Zsilka János: Jelentés- integráció
Pályázatok- pályázati eredmények
Magyar Tudományos Akadémia: pályázat az akdémiai könyvkiadás megindulásának 150. évfordulója alkalmából
Magyar Úttörők Szövetsége és az Úttörővezető szerkesztősége: pályázat a mozgalomban szerzett tapasztalatok megírására
Tankönyvkiadó V.: pályázat tankönyvek megírására
Gyermekünk szerkesztősége: "Pillanatok és történetek a gyerekek életéből"- fotópályázat
Országos Egészségvédelmi Intézet: módszertani pályázat az egészségnevelési terv végrehajtásának előmozdítására
Oktatási Minisztérium középiskolai főosztály: pályázat a nevelésközpontú iskola, ill. a nagy évfordulók megünneplése témakörben
Oktatási Minisztérium, OPI és Magyar Pedagógiai Társaság: pályázat az alsófokú oktatási intézményekben folyó oktató-nevelő munka tapasztalatainak megírására
SZOT és Oktatási Minisztérium: pályázat a felnőttoktatásban dolgozók pedagógiai tapasztalatainak megírására
Orszégos Pedagógiai Intézet: pályázat az olvasás és a szövegszerkesztés képességének fejlesztése témakörben
Mü. M. Szakoktatási és Továbbképzési Intézet: tankönyvpályázat
Oktatási Minisztérium és OPI: az általános iskolao nevelőmunkában szerzett tapasztalatok megírására hirdetett pályázat eredménye
Oktatási Minisztérium: a filozófia, a politikai gazdaságtan és a tudományos szocializmus törzsanyagának megírására 1976-ban hirdetett pályázat eredménye
Országos Pedagógiai Intézet: a szakfelügyelői munka tapasztalatai témakörben 1977 decemberében meghirdetett pályázat eredménye
Munkajogi tanácsadó (rovatvezető: Dr. Ferencz Győző)
Hírek
Külföldi hírek
Téka
Név- és tárgymutató
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem