Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közoktatásunk az Európai Uniós csatlakozás küszöbén

V. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia/2003. október 16-18. Debrecen

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Bevezetés 1999. őszén első alkalommal került megrendezésre Debrecenben "A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban" címmel az I. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. A konferencia... Tovább

Előszó

Bevezetés 1999. őszén első alkalommal került megrendezésre Debrecenben "A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban" címmel az I. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. A konferencia hagyományteremtő céllal indult, s idén immár ötödik alkalommal szervezi a Suliszerviz Kft. Debrecenben az Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát. 1999-ben a közoktatási törvény módosítása tette aktuálissá a konferenciát. A szakértők feladata és felelőssége megnövekedett, mivel megalakultak a Regionális Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontok, megkezdődött a minőségbiztosítási rendszer kiépítése, a kerettantervek kidolgozása, valamint a helyi pedagógiai programok felülvizsgálata. 2000-ben a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program a szakértők, az intézmények és a fenntartók számára is új kihívásként jelentkezett. Informatív, a közoktatás legfontosabb szakmai és szakmapolitikai kérdéseit érintő szakmai fórumként is szolgált a konferencia. Az egyre növekvő érdeklődést jelzi, hogy 2001-ben mintegy ötszázan vettek részt az előadásokon. Sor került a minőségfejlesztési tapasztalatok megvitatására, a kerettanterv bevezetési tapasztalatainak kicserélésére, a mérés értékelés kezdeti eredményeinek beszámolójára. Tavaly a háromnapos tanácskozás sokszínű, a közoktatás modernizációs folyamatait, reformelképzeléseit érintő témaköröket dolgozott fel, kellő teret engedve az alkotó véleményeknek. A kormányváltás miatt indokolttá vált az új elképzelések, stratégiák ismertetése, megvitatása. Idén minden szakterületen, így a közoktatásban is fő szerepet kap hazánk jövő májusi Európai Unióhoz történő csatlakozása. Közoktatásunk az európai uniós csatlakozás küszöbén áll, így módosított törvények, új irányelvek, új feladatok és kihívások vesznek körül bennünket. A konferencia a közoktatási terület uniós csatlakozását segíti. A konferencián olyan szakemberek előadását hallhatják, akik részt vettek a törvényalkotásban és a benne foglaltak megvalósításában. A konferencia hasznos szakmai ismereteket nyújt, s lehetőséget ad a személyes tapasztalatcserére, a főbb kérdéspontok megvitatására a szekcióülések során. A résztvevők hét szekcióban tárgyalhattak: óvoda, általános iskola, középiskola, gyógypedagógia, szakértői tevékenység, intézményfenntartói és nevelésközpontú iskola témákban. Vissza

Tartalom

Bevezetés 1
A konferencia programfüzete 3
Plenáris előadások
Dr. Juhászné Lévai Katalin: Köszöntő 29
Dr. Magyar Bálint: Az oktatáspolitikai irányelvek érvényesülése a
módosított közoktatási törvényben 31
Prazsák Gergő: Digitális generáció 37
E. Vámos Ágnes: A közoktatás-fejlesztés stratégiája 46
Dr. Szenes György: A Bolognai Egyezmény - a többfokozatú
képzési rendszerre való áttérés - hatása a magyar közoktatásra 53
Dr. Polonkai Mária: Alternatívák a hazai és az európai tehetséggondozásban 57
Dr. Vass Vilmos: A tartalmi szabályozás aktuális kérdései 63
Soós László: A hazai szakképzés az Európai Unió tükrében 72
Pósfai Péter: Az OKÉV aktuális feladatai a 2003/2004. tanévben 88
Bernáthné Mohácsi Viktória: Hátrányos helyzetű és roma fiatalok
integrációjának tapasztalatai 99
Dr. Pála Károly: Mérések-értékelések a szakértői tevékenységben 105
Brassói Sándor: Az EU csatlakozás várható hatásai a magyar közoktatásra 115
Pertl Gábor: A pedagógus-továbbképzés helye a közoktatásfejlesztés stratégiájában 140
Kissné Takács Erika: Az ÓVODA szekció összefoglalója 147
Kovács Istvánné: Az ÁLTALÁNOS ISKOLA szekció összefoglalója... 149
Dr. Szenes György: A KÖZÉPISKOLA szekció összefoglalója 151
Szabó Imre: A GYÓGYPEDAGÓGIA szekció összefoglalója 153
Dr. Polonkai Mária: A SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG szekció összefoglalója - 154
Gyula Ferencné: Az INTÉZMÉNYFENNTARTÓK szekció összefoglalója 156
Mandák Csaba: A NEVELÉSKÖZPONTÚ ISKOLA szekció összefoglalója 158
Sipos János: A közoktatási törvény módosításából adódó konkrét
feladatok a közoktatási intézményekben 159
ÓVODA szekció
Villányi Györgyné: Az óvodai szakértői tevékenységek tartalmi változásai 174
Gyimesné Markó Etelka: Diagnosztikus és terápiás eljárások az óvodában 184
Nagy Ágnes: „Változás-változtatás" A közoktatási szakértő
tevékenységei, mint az intézményi rendszer egyik hatóeleme 191
Petránné Képes Gizella: Hátrányos helyzetű és roma óvodások integrált nevelésének gyakorlati tapasztalatai egy miskolci óvodában 195
ÁLTALÁNOS ISKOLA szekció
Szívós Ágota: Minőségirányítási programok az általános iskolákban 206
Pásztor Tibor: A Comenius Program tapasztalatainak felhasználási lehetőségei az iskolai minőségirányítási programok készítésénél 219
Kovács Istvánné: A Közoktatási Törvény gyakorlati megközelítése
(feladatok, határidők az általános iskolákban) 222
Juhász Sándorné: A Közoktatási Törvény szakértői szemmel 233
Nagy Anna Magdolna: Regionális Integrációs Központok és
bázisiskolák az Észak-alföldi Régióban 246
Vasas Ferenc: Az együttnevelés tapasztalatai a pocsaji Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában és Óvodában 254
Kovács Istvánné: Hátrányos helyzetű (kiemelten cigány)
gyermekek/tanulók integrációs nevelésének/oktatásának elmélete
és gyakorlata - akkreditált pedagógus-továbbképzési program 262
KÖZÉPISKOLA szekció
Szalay Sándor: A tankönyvvé minősítés aktualitásai 265
Könczöl Tamás: A Sulinet Expressz program 270
Horn György: A kétszintű érettségi vizsga 2005 285
Dr. Knausz Imre: Az érettségi vizsga egy lehetséges távlati fejlesztési koncepciója 294
GYÓGYPEDAGÓGIA szekció
Nagy Gyöngyi Mária: Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
ellátásának jogi háttere 299
Szabó Imre: A pedagógiai program új szabályozási területei 303
Somogyiné Lakatos Andrea: Minőségfejlesztési tevékenységek
tapasztalatai gyógypedagógiai intézményekben 307
SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG szekció
Dr. Polonkai Mária: A szakértő tevékenység elméleti alapjai 312
Herpai Imre: A szakértői tevékenység gyakorlata 330
Kindrusz Pál: A szakértők által használt mérőeszközökkel
szembeni szakmai elvárások 335
Hajas Zsuzsa: Szakértői feladatok a magyar nyelvi oktatás
eredményességének vizsgálatában 349
Fekete Ferenc: Szakértői feladatok az alapfokú művészetoktatási
intézmények vizsgálatában 365
Komlós Barnabásné: A cigány kisebbségi oktatást folytató
intézmények vizsgálatának módszerei 368
Lajtosné Nagy Borbála: Szakértői feladatok a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató intézményekben végzett vizsgálatokban 372
INTÉZMÉNYFENNTARTÓK szekció
Gyula Ferencné: Vitaindító 378
Révészné Bögös Zsuzsanna: Egy megyei önkormányzat szemszögéből 385
Szabó Lászlóné: Egy kisváros, ahol az oktatással önálló iroda foglalkozik 388
Csetneki Csaba: Egy kistelepülés polgármestere 397
NEVELÉSKÖZPONTÚ ISKOLA szekció
Láposi Terka: BÁB-SZÍN-HÁZ 406
Dr. Karikó Sándor: Európaiság és az oktatás-nevelés 413
Mandák Csaba-Száva Eszter: Miért gondoljuk magunkról, hogy
nevelésközpontú iskola vagyunk? 426
TARTALOMJEGYZÉK
Az ALFÖLD Televízió műsora október 16-án 431
Elismert minőségfejlesztés - IISA-SHIBA Alapítvány Oklevél:
Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon - Polgár 438
Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda - Pedagógiai Intézet 444
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem