Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Kredics László, Lichtneckert András: Balatonalmádi és Vörösberény története

A könyv adatai

(4 fotó)
24 cm x 16 cm

A könyv címe:

Balatonalmádi és Vörösberény története

Alcím:

Tanulmányok

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Kredics László  (Szerkesztő)

Lichtneckert András  (Szerkesztő)

Barta Zoltán  (Fotózta)

Futó János  (Fotózta)

Galambos István  (Fotózta)

Ilosvay György  (Fotózta)

Róka Lajos  (Fotózta)

Kiadó: Almádiért Alapítvány
A kiadás helye: Balatonalmádi
A kiadás éve: 1995
ISBN-szám: 963-7229-08-6
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 647
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal és két térképmelléklettel illusztrálva.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Előszó 5
I. BALATONALMÁDI ÉS VÖRÖSBERÉNY KÖRNYÉKÉNEK
TERMÉSZETI KÉPE
Futó János: Balatonalmádi és Vörösberény környékének
természetföldrajzi és geológiai viszonyai 9
Galambos István: Balatonalmádi és Vörösberény környékének
növényvilága 28
Kasper Ágota: Balatonalmádi és Vörösberény környékének
gerinctelen állatvilága 51
Barta Zoltán: Balatonalmádi és Vörösberény környékének
gerinces állatvilága 72
II. RÉGÉSZET
K. Palágyi Sylvia: A honfoglalás előtti korok régészeti kutatásainak eredményei Balatonalmádi és Vörösberény térségében .. 101
III. KÖZÉPKOR
Érszegi Géza: Berény első említése Szent István oklevelében 119
Rainer Pál: Szárberény és Kisberény története a középkorban 135
Szárberény és a Berény nevű települések a középkori
Magyarországon 135
Szent Márton püspök, a középkori Szárberény
plébániatemplomának védőszentje 138
A szárberényi Szent Kereszt-remeték temploma 143
Szárberény és Kisberény birtokosai és népének élete
a középkorban 146
IV. SZŐLŐMŰVELÉS
Lichtneckert András: Szárberény szőlőművelése és szőlőhegyi
önkormányzata a középkortól a XVIII. század közepéig 171
V. VÖRÖSBERÉNY TEMPLOMAI
Pámer Nóra-Schőnerné Pusztai Ilona: A vörösberényi
református templom feltárása és helyreállítása 227
Horváth József: Vörösberény plébániatemploma 247
VI. A NEMZETI MŰVELŐDÉS MŰHELYEI
Ács Anna: Vörösberényi származású református egyházi írók 263
Ladányi István: Beke Ince Kristóf és a hazai alsófokú oktatás
ügye 270
VII. CSALÁD ÉS KÖZÖSSÉG
S. Lackovits Emőke: Vörösberény református lakosságának
kapcsolatrendszere. Házassági kapcsolatok 319
Szunyogh Szandra: Egyesületi élet Vörösberényben 336
Ács Anna: Erdőbirtokossági és legeltetési társulatok
Vörösberényben 350
VIII. BALATONALMÁDI, EGY ELPUSZTULT TELEPÜLÉS ÚJJÁSZÜLETÉSE
Lichtneckert András: Almádi szőlőművelése és szőlőhegyi
önkormányzata a XVII. századtól a filoxéravészig 373
Schildmayer Ferenc: Balatonalmádi története a polgári korban 415
Almádi határai 415
A puszta haszonvételei és a csárdák 425
Almádi községgé, majd nagyközséggé alakul (1869-1908) 439
A beépülés története 441
A szőlőhegy öröksége 441
Az 1858. évi kataszteri felmérés 449
A káptalani birtok parcellázása 458
Magánparcellázások 462
Pince, présház - lakóház - nyaraló, villa 463
A Kápolna tér, egy lehetséges központ kialakulása 474
Az 1935. évi rendezési terv 480
A közlekedés és a hírközlés kialakulása 483
Almádi fürdőhellyé, majd gyógyfürdővé fejlődése 494
Az Almádi Fürdő Részvénytársaság és a Balatonalmádi
Fürdő és Építő Részvénytársaság szerepe Almádi fejlődésében .. .527
Az Almádi Kör tevékenysége 559
Almádi sportélete 580
IX. MŰVÉSZETI ÉLET BALATONALMÁDIBAN ÉS VÖRÖSBERÉNYBEN
Ács Anna: Balatonalmádi, a vidéki irodalom egyik központja
Váth János írói, szerkesztői működése idején, 1919-1962 605
Gopcsa Katalin: A vörösberényi művésztelep története 628
Tartalomjegyzék 646


Balatonalmádi és Vörösberény története című tanulmánykötet a honfoglalás és az államalapítás évfordulói alkalmából megjelenő kiadványok választékát gyarapítja. A kötet  kiadására okot adó történés városunk jogelőd településeinek a történetében is található. Legalább ezer esztendeje létező település Szárberény, amelynek a veszprémvölgyi apácáknak adományozott részét később Vörösberénynek nevezték. A veszprémi káptalan birtokába jutott részből kialakult Kisberény, amely a török korban lakatlanná vált. Fél évezrednyi idő telt el azóta, hogy egy oklevélben mai ismereteink szerint először leírták Almádinak, a városunknak nevet adó szőlőhegynek a nevét. A XIX. század második felében az elpusztult Kisberény területén lévő és Almádinak nevezett szőlőhegyből új település született, amely ritka gyors fejlődés eredményeként fürdőhellyé, gyógyfürdővé vált, 1908-ban nagyközségi rangra emelkedett, s hamarosan vasutat is kapott 1971-ben Balatonalmádit és Vörösberényt egyesítették, majd 1989- ben városi rangra emelték. Így a két település közös forrásból eredő története ismét közös mederbe terelődött. Egy évezrednyi idő alatt a településünk történetére vonatkozó forrásokat súlyos pusztítások érték. Ami az írott forrásokból megmaradt, kevés is, sok is. Kevés, mert szeretnénk többet tudni múltunk egy-egy részletéről. Sok, mert a fennmaradt források gazdag történeti múltról őriznek adatokat, amelyeknek a feldolgozása több kötetet töltene meg. Ezúttal egy tanulmánykötetet vehet kézbe a tisztelt olvasó, amelyet nyugodtan tekinthet a településünk történetéről szóló monográfia első kötetének, amelynek valamennyiünk reménye szerint lesz folytatása a nem távoli jövőben. Az eddigi kutatások eredményeinek birtokában a szerzők arra törekedtek, hogy tárgyát és forrásait tekintve sokoldalú kötet készüljön. A sokoldalúság természetesen megkövetelte a természettudományok, régészet, történettudomány, néprajz, művészettörténet területén dolgozó kutatók bevonását a kötet munkálataiba. Ez a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal, a Magyar Országos Levéltár és a Veszprém Megyei Levéltár munkatársainak a részvételével megvalósult. E tanulmánykötettel az alapok lerakását kívántuk elvégezni, pontosabban befejezni, hiszen nem kellett teljesen járatlan úton elindulnunk településünk történetének feldolgozásában. Gondoljunk csak a Szárberényről is rendelkező veszprémvölgyi oklevél gazdag szakirodalmára, a Szárberényt is birtokló veszprémvölgyi apácák és az örökükbe lépő jezsuita rend történetéről megjelent írásokra és különösen Horváth József vörösberényi plébános 1979-ben megjelent Vörösberény története című művére, amely befejezetlenül maradt kutatásaival is meghatározó volt a kötet tematikájának összeállításakor.
Bővebben

Nincs megvásárolható példány

A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott.
Ha kívánja, ide kattintva előjegyeztetheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes