Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filológiai Közlöny 1981. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság Világirodalmi Folyóirata XXVII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1-2. szám
Amerikanisztikai tanulmányok
Dávidházi Péter: René Wellek és az amerikai kritika eredetisége1
Federmayer Éva: A formalizmuson innen és túl. Harold Bloom pszichoesztétikája12
Kovács József: "... regio nullis regnata Monarchis". Adalékok egy eszme történetéhez18
Kretzoi Miklósné: Kísérletek az amerikai nemzeti eposz megteremtésére23
Scholz László - Halácsy Katalin: "Regénypótló" műfajok az amerikai gyarmati irodalmakban30
Ujházy Lászlóné: Emerson bölcselete35
Kurdi Mária: A középkori Európa egy amerikai szemével: vázlat Henry Adamsről51
Rossnyai Bálint: A hétormú ház és az amerikai "romance"56
Sarbu Aladár: Hawthorne művészképe61
Szegedy-Maszák Mihály: Henry James munkásságának fejlődéstörténeti helyéről67
Egri Péter: Európai eredet és amerikai eredetiség: a dráma74
Ferencz Győző: John Berryman: a megsokszorozódott személyiség és a költői én87
Bollobás Enikő: Nő és költő egy személyben? Konfliktusok Emily Dickinson, Sylvia Plath és Anne Sexton költészetében93
Pálffy István: Tennessee Williams és a drámai ember mássága99
Abádi Nagy Zoltán: Eredeti eredetnyomozás: a bokononizmus105
Bizám Lenke: Styron: Házam lángra gyullad - az "amerikai műfaj" regénye110
Kulin Katalin: Jellemábrázolás és behaviorizmus Onetti A hajógyár című egényében117
Szilassy Zoltán: A happeningek és az "új színjátékelméletek" európai gyökeréről123
Gellén József: Bevándorlás és közösség: az etnikai tudat egy aspektusa az Egyesült Államokban129
Virágos Zsolt: Adalékok az Egyesült Államok kultúrmítoszainak tanulmányozásához133
Frank Tibor: Emigráció és remigráció. Visszavándorlás az Egyesült Államokból a századfordulón140
Rot Sándor: Az inherens variabilitás és a nyelvi interferencia szerepe a mai amerikai angol nyelv fejlődésében. A kulturális pluralizmus néhány kérdése147
É. Kiss Katalin: Topic-fókusz nyelvek (Li és Thompson nyelvtipológiájához165
Kniezsa Veronika: Az amerikai nyelvjárások eredete és eredetisége173
Messmer András: W. D. Whitney és néhán y európai nyelvész179
Varga László: D. L. Bolinger és L. S. Hultzén az intonációról184
Pordány László: Amerikanizmusok a brit angolban194
Szemle
A középkori dráma kutatásának új útjai200
Skandinavisták nemzetközi konferenciája204
Alan W. Friedman: Multivalence204
Josephine Hendin: Vulnerable People206
Comie Relief - Humor in Contemporary American Literature207
Pálffy István: Az új angol dráma - mint a "valóság drámája"216
Osztovits Levente: Közvetítés218
Sarbu Aladár: Henry James világa223
Virginia Woolf: A pille halála226
Bécsy Ágnes: Virginia Woolf világa228
3. szám
Tanulmányok
Pálffy István: A rémület dramaturgiája241
Egri Péter: Az analitikus dráma klasszikus és modern típusáról252
Szabó Anna: Paul Valéry és a megismerés útjai263
Mádl Antal: Polgári tartás és művészi lét kérdése az induló Thomas Mann-nál276
Közlemények
Misley Pál: Oláh Miklós Attila-monográfiájának XVI. századi keleti szláv fordítása289
May István: A "heroikus regény" terminus keletkezéséről300
Vörös Imre: Descartes és Newton a XVIII. század műveltségében304
Fried István: A szlovák felvilágosodás költészetének fő problémái310
Scheiber Sándor: Zsidó anekdota Kiss Józsefné318
Vita
Kokas Károly - Szijj Ferenc: Megjegyzések Tóth István Árgirus-cikkéhez320
Szemle
A Germinal egy évtized kutatásainak tükrében332
Karl Gladt: Deutsche Schriftfibel337
Fried István: A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig340
Hungarológiai Értesítő343
Szemiotika és művészet345
Szabó György: Századunk olasz irodalmának kistükre és más tanulmányok346
Gereben Ágnes: Csehov világa347
Antal Mádl: Thomas Mann Humanismus349
4. szám
Tanulmányok
Martonyi Éva: A mitikus és a narratív viszonya Balzac César Birotteau nagysága és bukása című regényében353
Egri Péter: Ibsen estéje és a századforduló drámájának néhány elméleti problémája362
Vincze Flóra: A prousti madeleine-motívum prefigurációja a Jean Santeuil-ben391
Gombocz István: Párhuzamok és hasonlóságok Arthur Schnitzler és Molnár Ferenc színműveiben423
Mádl Antal: A "lét eszméje" és a "szerelem funkciója" Thomas Mann Felix Krull című regényében436
Közlemények
Kniezsa Veronika: A skóciai angol nyelv néhány problémája451
Morvay Károly: Indián nyelvekből származó szavak a mexikói spanyolban457
Armando Troni: Egy arab verssor az Isteai Színjátékban468
Szemle
Kalandok Roger Caillois-val egy utószóban480
Magyar gondolkodók - 17. század481
Újabb szlovák irodalomtudományi könyvek486
Kiss István: Az Athenaeum Könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban489
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Filológiai Közlöny 1981. január-december Filológiai Közlöny 1981. január-december Filológiai Közlöny 1981. január-december Filológiai Közlöny 1981. január-december Filológiai Közlöny 1981. január-december Filológiai Közlöny 1981. január-december

A kötetek borítói enyhén kopottak, foltosak, elszíneződtek. Az 1-2. szám borítóján ragasztásnyom látható, egy lapja kissé foltos.

Állapot:
2.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba