819.511

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Francia fokról fokra

Alapozó

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 217 oldal
Sorozatcím: Tanuljunk nyelveket!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Francia 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-18-3803-X
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal. Tankönyvi szám: 56299.

Tartalom

Útmutató5
Biztató9
Lecon zéro9
Premiére lecon14
Hogyan kérdezzünk franciául?
Az emelkedő intonáció
A határozatlan névelő: un, une
A főnevek neme
Deuxiéme lecon20
A határozott névelő
A birtokviszony
A névelők összevonása: du
Helyet jelölő elöljárószók
A harmadik személyű hangsúlytalan személyes névmások
A felszólítás
Számoljunk egytől tízig!
Troisiéme lecon26
A határozatlan névelő
Az igék jelen ideje kijelentő módban
Számoljunk tizenegytől hatvanig!
Hogyan kérdezzünk franciául?
A fordított szórend
A névelők összevonása
Quatriéme lecon34
A melléknév
A tagadás: ne...pas
Mon, ma, ton ta, son sa
A névelők összevonása, des
A birtokviszony
Il y a....
Hogyan kérdezzünk franciául?
Az Est-ce que bevezető szerkezet
Cinquiéme lecon42
Prendre un...
Sixiéme lecon45
Avoir
De a főnév előtt (tagadás)
Notre, votre, leur
Mes, tes, ses, nos, vos, leurs
A részeshatározó
A névelők összevonása: aux
Septiéme lecon52
Rámutatás: ce
Mellékmondat főnévi igenévvel: pour + infinitif
Az általános alany
A hangsúlytalan személyes névmások: nous, vous (tárgy és részeshatározó)
A tagadás: personne, rien
Huitiéme lecon60
A hangsúlyos személyes névmások: me, te (tárgy és részeshatározó)
A hangsúlytalan személyes névmások: le, la, les (tárgy)
A hangsúlyos személyes névmások
De a főnév előtt (mennyiségek)
Neuviéme lecon67
A névelők. L'article partitif
A hangsúlytalan személyes névmások: lui, leur
Comptez de 1000 á 2000
Nous helyett en
Dixiéme lecon73
Onziéme lecon78
Visszaható igék
Beau - vieux - nouveau
A kölcsönösség kifejezése
A közeljövő (futur proche)
Douziéme lecon
Visszaható igék felszólító módban
A vonatkoztató névmás: qui
Tout
A modatrészek kiemelése kettőzéssel
Il est / C'est + melléknév + de + főnévi igenév
Treiziéme lecon
A hangsúlytalan személyes névmások felszólító módban
A névelők és a de a főnév előtt (összefoglalás)
Hasonlítsuk össze!
Tagadás: ne... plus, ne....jamais
Quatorziéme lecon100
A jövő idő
Kiemelés c'est... qui-vel
Les dates
Helyhatározószó földrajzi nevekkel
Módhatározószó képzése melléknévből (-ment)
Quinziéme lecon107
Seiziéme lecon112
A múlt idők. Passé composé avoir-ral
Kiemelés c'est ...que-vel
A korlátozás ne...que-vel
Dix-septiéme lecon119
A múlt idők. Passé composé étre-rel
A vonatkozó névmás: que
Dix-huitéme lecon127
A múlt idők. Imparafait
Dix-neuviéme lecon135
Az en névmás
Általánosítás visszaható igével
Vingtiéme lecon141
Ving et uniéme lecon147
Az y névmás
Feltétel a jövőre vonatkozóan: si + présent
Rákérdezés, rámutatás: lequel, celui-ci etc.
Vingt-deuxiéme lecon155
A feltételes mód jelen ideje (conditionnel présent)
Mellékmondat főnévi igenévvel: avant de
Mellékmondat főnévi igenévvel : de (felszólítás)
A műveltető szerkezet
Vingt-troisiéme lecon163
A participe présent és a gérondif
A közelmúlt (passé récent)
A participe passé mint jelző és állapothatározó
Vingt-quatriéme lecon170
A múlt idő: plus-que-parfait
A tagadás: ne....aucun, ne...ni...ni
Vingt-cinquiéme lecon174
A subjonctif
A függő kérdés (question indirecte)
Vingt-sixiéme lecon181
A kérdőszavak: qui? que? quoi?
Comptez de 60 á1000
Útjelzők189
Ellenőr192

Kripkó Edit

Kripkó Edit műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kripkó Edit könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem