Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.740

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kritika 1967. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar Írószövetség folyóirata - V. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Kritika
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Almási Miklós: Milyen film az Utószezon?
Bata Imre: Egy közép-európai regénytípus (Mihail Sadoveanu válogatott művei magyarul)
Béládi Miklós: A magyar irodalom 1966-ban - a regényről
Czine Mihály: Emberség és hűség (Fábry Zoltánról)
Csetri Lajos: Kritikai szempontok az irodalmi stílustörténet elméletéhez
Diószegi András: A magyar irodalom 1966-ban - A líráról
A novellista Illés Endre
Moszkvai Jegyzetek
Fenyő István: Gyönyörű sors (Arcképvázlat Salamon Ernőről)
Fodor András: Hernádi Gyula útja
Gerézdi Rabán: Balassi Bálint
Hanák Péter: A polgári átalakulás feltételei és a kiegyezés
Hankiss Elemér: A népdaltól az abszurd drámáig
Sorrentói narancsfák közt... (Szempontok a magyar slágerszövegek vizsgálatához) I-II. rész
Illés László: A szocialista realizmus - a művészet széles útja
Szocialista irodalom és összehasonlító irodalomtudomány
Kenyeres Zoltán: Milyen vers írassék? (József Attila kritikai szemléletéről)
Tudós Bóka László
Király István: A Népszava-vita (Egy fejezet Ady szocializmushoz való viszonyának történetéből)
Klaniczay Tibor: Stílus és módszer
Lukácsy Sándor: "...és piros zászlókkal" (I. rész)
Borisz Mejlah: Új kutatások a művészi alkotás tanulmányozásában
Miklós Pál: Korunk szóbeli irodalmai
Nagy Péter: Helyzetjelentés a magyar irodalomelméletről (Litérature et Réalité)
Németh G. Béla: Arany János
Egy kritikatörténetről - egy kritikatörténet előkészületei alkalmával
Vitalij Ozerov: Könyvek, problémák, viták
Pach Zsigmond Pál: Molnár Erik társadalomtörténet-írásáról
Rényi Péter: Az avantgarde-tól a korszerű alkalmazott művészetig
Ludmilla Sargina: Jurij Tinyanov regényei
Simó Jenő: Alberto Moravia ésa 20. század kritikai realizmusa
Viktor Sklovszkij: Néhány szó az OPOJAZ könyveiről
Sőtér István: Campus
Az irodalmi irányzatokról
Irányzat és módszer
Spira György: A magyar negyvennyolc jobb megértését keresve
Szabó B. István: A magyar irodalom 1966-ban - A novelláról
Az anekdotától a groteszkig (Örkény István új kötete)
Illyés Gyula "útleírásai"
Szempontok 1949 és 1953 közötti regényirodalmunk megítéléséhez
Szabolcsi Miklós: A nemzetközi avantgard
Párizs, Cerisy és a francia kritika
Strukturalizmus, napi kritika és közönség Franciaországban
Szövegelemzés és történetiség
Szilli József: A "New Criticism" irodalomesztétikája
Tamás Attila: Az Óda motívumrendszeréről
Tolnai Gábor: Ady Olaszországban
Aki arra született, hogy lásson (Szemtől szemben Móricz Zsigmonddal)
Tóth Dezső: Mai líránk néhány kérdéséhez
Török Endre: Tolsztoj szellemi helyzete
Vajda György Mihály: A magyar irodalom 1966-ban - A drámáról
Végvári Lajos: A fotográfia kulturális jelentősége
Wéber Antal: A magyar irodalom 1966-ban - A kritikáról
Vitacikkek, közlemények, dokumentumok
Almási Miklós: 4 332 325 (A Jókai-filmekről)
Bojtár Endre: Az Orientáce című folyóiratról
Bonyhai Gábor: A Kursbuch strukturalista különszáma
D(iószegi András): Két magyar könyv Vietnamról
T. Erdélyi Ilona: Vita az olasz avantgardról
Fábián László: Igény és esztétikum
Ferenczi László: Egy francia nyelvű belga folyóiratról
Az Europe vietnami különszámáról
Fodor István: A mai francia avantgardról
Földényi László: Ismét a realizmusról
Gondos Ernő: A mai "ocserk"-ről
Héra Zoltán: Küzdő vagy adminisztrátor?
Illés László: Válasz egy kérdésre
Jáki László-Salamon Zoltán: Kritikai szellem és igény a pedagógiában
Jékely Zoltán: Fordítói finomlelkűség vagy bírálói finomtalanság
Koltai Tamás: A lelkiismeret színháza
Komlovszki Tibor: Kafka Kastélya és Comenius Fortuna-vára
Miklós Pál: Vietnami képzőművészet
Válasz Jékely Zoltánnak
Molnár Géza: Háború és irodalom
B. Nagy László: Egy módszer védelmében
Nyírő Lajos: A vietnami irodalomról
Az "elégedettek" és az "elégedetlenek"
Sarbu Aladár: Angol marxisták a kritikáról
Sipos István: Az alkotó módszer kérdéséről
Sükösd Mihály: Egy esszé-módszer buktatói
Szili József: Az "elkötelezettség" és a mai amerikai irodalom
Az amerikai esztétikai és művészetelméleti folyóiratról
Tamás Attila: Néhány gondolat a "formalizmus" problematikájához
Vajda György Mihály: Az európai nyelvű irodalmak összehasonlító története
Irányzat és módszer (Hozzászólás Sőtér István referátumához)
Varga László: A versben írt börtönnapló
A hagyományos és az új kritika vitája Franciaországban
A l'Arc különszáma és a Sartre-vita
Kritika
Magyar irodalom
Ágh István: Galambosi László: Sárkányok és tűzfák
Béládi Miklós: Déry Tibor: A kiközösítő
Juhász Ferenc: Mit tehet a költő?
Szász Imre: Felhőfejes
Bessenyei György: Szilvási Lajos: Egyszer-volt szerelem
Bodnár György: A Folyosók világképe
Illés Endre: Száz történet
Borbély Sándor: Polner Zoltán: A szívetekre bízom
Fenákel Judit: Tíz nap vidéken
Botka Ferenc: Illés Béla: Pipafüst mellett
Csaplár Ferenc: Komlós János: Gól nélkül nem megy
Erdei Ferenc: Mocsár Gábor: Nálunk vidéken
Fábián Katalin: Bihari Klára: Magányosok
Fábián László: Hajnal Gábor: Az idő szelében
Fodor András: Horgas Béla: Távolságok
Fülöp László: Bihari Sándor: Kaptárkövek
Zelk Zoltán: Fölforrt az ég
Győrffy Miklós: Csák Gyula: Két karácsony között
Szabó Magda: Alvók futása
Ilia Mihály: Galambos Lajos: Fekete kötés
Illés László: Soós Zoltán: Gorombakovácsok
Juhász Béla: Vészi Endre: A varázsló kalapjában
Kajtár Mária: Szabó Magda: Mózes, egy, huszonkettő
Kenyeres Zoltán: Bajomi Lázár Endre: A Montmartre
Kiss Ferenc: Benjámin László: Tengerek fogságában
Kányádi Sándor: Kikapcsolódás
Koczkás Sándor: Csoóri Sándor: Második születésem
Garai Gábor: Kedd
Moldova György: Rongy és arany
Molnár Géza: Harangos óra
Kovács Kálmán: Ozsvald Árpád: Laterna magika
Kovács Sándor Iván: Raffai Sarolta: Egyszál magam
B. Nagy László: Szeberényi Lehel: Jeromos, a kőfejű
Nádor Tamás: Baranyi Ferenc: Az a merészség
Pálmai Kálmán: Lőrincz László: Az éjszakai kutya
Pomogáts Béla: Barabás Tibor: Mozart, Beethoven, Chopin
Forbáth Imre: A csodaváró
Karinthy Ferenc: Víz fölött, víz alatt
Lesznai Anna: Köd előttem, köd utánam
Nyerges András: Holnemvolt
Simon István: Szőlő és gesztenye
Réz Pál: A magyar irodalom román nyelvű antológiája
Rónay László: Bóka László: Zenekíséret; Hanna
Kádár Erzsébet: Kegyetlenség
Thurzó Gábor: A szent
Seres József: Földeák János: Apák leánya
Sipos István: Pintér Tamás: Halálos twist
Somogyi Sándor: Fehér Ferenc: Delelő
László Anna: A hitehagyott
Szabó B. István: Darvas József: Zrínyi
Moldova György: Gázlámpák alatt
Szabolcsi Gábor: Nógrádi Sándor és Münnich Ferenc emlékirata
Székelyhidi Ágoston: Baráth Lajos: Lopakodó prédikátorok
Dobozi Imre: Kedd, szerda, csütörtök
Gáll István: Csapda
Széles Klára: Bányai Kornél: Vasénekű testvéreim
Taxner Ernő: Nemes György: Háló
Tálasi István: Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek
Orbán Ottó: Búcsú Betlehemtől
Tóth Lajos: Serfőző Simon: Hozzátok jöttem
Tüskés Tibor: Simonyi Imre: Ne sírjatok
Varga József: Bölöni György: Képek között
Varga Lajos: Boda István: Mint a vándorló madarak
László Anna: Harkály a vízen
Nádas Péter: A biblia
Vargha Kálmán: Albert Gábor: Albérleti szobák
Rónay György: Tűz és tükör
Vas István: A félbeszakadt nyomozás
Világirodalom
Bikácsy Gergely: Nizan: Az összeesküvés
Bojtár Endre: Szomszédaink könyvei - magyarul
T. Erdélyi Ilona: Marcello Venturi: Fehér zászló Kefalónia fölött
Ferenczi László: Paul Eluard-ról
Kajtár Mária: Szellemvasút (Mai német kisregények)
Mai osztrák elbeszélők
Kenyeres Zoltán: Boulle: Híd a Kwai folyón
Koczkás Sándor: Írók, sorsok
Köröspataki Kiss Sándor: Sztanyiszlavszkij: Életem a művészetben
Lőkös István: Stankovic: Szilaj vér
Marx József: Levi: Az óra
Miklós Pál: Az Írástudók és az írás
Daix: A baleset - Queneau: Angol Park
Perec: A dolgok
F. Molnár Magda: Fegyin: A világvége
Grin: száz mérföld a folyón
Keruac: Úton
Ketten a lámpa alatt
Leonov: A csavargó
Stryron: Házam lángra gyullad
Nagy Péter: Nem félünk a farkastól - Modern amerikai drámák I-II.
Sipos István: Vozyneszenszkij: Óza
Sziklay László: Ady csehül
Tomics Ljubomir: Dobrica Cosic regényei
Wéber Antal: Updike: A kentaur
Zappe László: Jacometti: Édesanyám
Tudomány
Botka Ferenc: "Mindenki újakra készül..." IV.
Csaplár Ferenc: Tamás Aladár: Az aggodalom jegyében
Dobák István: Csanda Sándor: Hidak sorsa
Erényi Tibor: "Jöjj el szabadság!..." (Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből I-II.)
Fekete Sándor: Gregor Patalas: A film világtörténete
Hársfalvi Péter: Révai József válogatott történelmi írásai
Koczkás Sándor: Komlós Aladár: Táguló irodalom
Koltai Tamás: Almási Miklós: Maszk és tükör
Kőröspataki Kiss Sándor: Nagy Péter: Két évad
Lukácsy Sándor: Szalay Károly: A magyar szatíra száz éve
Marx József: Gyertyán Ervin: József Attila
B. Nagy László: Nemeskürty István: A filmművészet nagykorúsága
K. Nagy Magda: Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó
Nagy Péter: Vécsei Irén: Molnár Ferenc
Németh Tibor György: Féja Géza: Tamási Áron
Péter László: Ortutay Gyula két könyve
Pók Lajos: Barta János: Költők és írók
Rónay László: Mai magyar zeneszerzők
Rottler Ferenc: Nemeskürty István: Ez történt Mohács után
Salyámosy Miklós: E Hilscher: Thomas Mann élete és művészete
A. Sáray Erzsébet: Lakits Pál: A kaland változásai (Az ófrancia udvari novella történetéhez)
Somogyi Sándor: Jövőnk és örökségünk: a szocialista irodalom (Arcképek a magyar szocialista irodalomból)
Szili József: Gyertyán Ervin: Művészet és szubjektivitás
Tanócz Márton: Szigeti József: A Balassi Comoedia és szerzője
Vajda György Mihály: Rényi Péter: Vitában
Varga József: Miért szép?"
Vargyas Lajos:Siratók
Wéber Antal: Keresztury Dezső: "S mi vagyok én..."
Komlós Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig
Nyírő Lajos: Irodalomelmélet - korszerű művészet
Képzőművészet
Németh Lajos: A "naív festők" kiállítása Székesfehérvárott
Az ősz évad tárlatairól
Barcsay Jenő kiállítása az Ernst Múzeumban
Henry Moore szobrai a Műcsarnokban
Uitz Béla művészete
Tallózás az elmúlt hónapok tárlatai között
Perneczky Géza: Granasztói Pál: Az építészet igézetében
Varga József: Bölöni György: Képek között
Színház
Barta András: Hamlet - Szegedi Szabadtéri Játékok - 1967
Bőgel József: Új magyar drámák
Fekete Sándor: Petőfi Sándor: Tigris és hiéna
Heimann Ildikó: Előadóestek az Egyetemi Színpadon
Koltai Tamás: A Moszkvai Művész Színház vendégjátéka
Gyárfás Miklós vígjátéka a József Attila színházban
Szilágyi János: Szovjet drámák moszkvai színházakban
Vajda György Mihály: Budapesti bemutatók
Norvég színház Budapesten
Vidám esték
Almási Miklós: Egy cannes-i díj: Tízezer nap
Milyen film az Utószezon?
4 332 325 (A Jókai-filmekről)
Nemeskürty István: A szovjet filmművészet ötven éve, Magyarországon
Műmellékletek
A magyar fotoművészet 125 éve
Az elmúlt hónapok tárlataiból
Barcsay Jenő kiállítása az Ernst Múzeumban
Csillagosok, katonák
Egyiptomi képek
Hamlet-előadás a Madách Színházban
Henry Moore szobrai a Műcsarnokban
Kodály Zoltán (1882-1967)
Naív festők
Petőfi Sándor: Tigris és hiéna
Uitz Béla képeiből
Vietnami képzőművészet
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem