A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

»Kelet Párizsától« a »bűnös városig«

Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához I. 1870-1930

Előszó

Jelen szöveggyűjtemény elsősorban a Budapesti Tanítóképző Főiskolán bevezetett 'Budapest története' tantárgy hallgatóinak felkészülését, szemináriumi munkáját hivatott segíteni, de reményeink... Tovább

Tartalom

Előszó11
Koncepciók és víziók a nemzeti fővárosról15
Reitter Ferenc emlékirata gróf Andrássy Gyula miniszterelnök részére Budapest egységes fővárossá fejlesztéséről (1869 december)15
Ankét a fővárosi törvény irányelveiről (1871. április 25-28.)25
Jegyzőkönyv a Nagykörút létesítése ügyében a Fővárosi Közmunkák Tanácsa és Budapest Főváros által kiküldött vegyes bizottmány üléséről (1884. január 14.)30
Az Országos Iparegyesület emlékirata a tervezett Eskü téri híd hatásáról Budapest fejlődésére (1891. március 20.)36
Bernát István: Gazdasági decentralizáció (1899)46
Harrer Ferenc: A modern városigazgatás problémái (1911)51
Basch Imre: A főváros mint vállalkozó (1913)57
Preyer Hugó a szociális szempontok érvényesítéséről a várospolitikában (1910)59
Bárczy István - Harrer Ferenc: Tanulmány a szomszédos községeknek Budapesthez való kapcsolatáról (1908)61
Molnár Ferenc felszólalása a városegyesítés 40. Évfordulója alkalmából tartott díszközgyűlés (1913. november 17.)68
Metszetek a város életéből a "Békekorszakban"73
Kőrösi József a főváros népességének elmagyarosodásáról (1880)73
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a főváros malomiparáról (1870-1875)83
Krausz Simon bankár visszaemlékezéseiből86
Kőváry László: A millennium lefolyásának története (1896)90
A budapesti társaság (1886)96
Herczeg Ferenc emlékezései a nyolcvanas évek Budapestjére107
Salamon Ödön: A mai Budapest (1898)111
Pásztor Mihály: Az eladósodott Budapest (1907)115
Somogyi Manó: Az óbudai hajógyár munkásainak helyzete (1888)127
Tiszti főorvosi jelentés a IX. és a X. kerületi nagyüzemek munkásainak lak- és táplálkozási viszonyairól (1892)140
A szegényügy rendezését tárgyazó rendszabály (1875)146
Horváth János tanácsnok előadói javaslata a szegényügy rendezése tárgyában (1885)152
Thirring Gusztáv: Budapest gyermekegészségügyi viszonyai (1896)158
Nemes Lipót: A kültelki gyermekek élete és jövője (1913)162
Bárczy István polgármester előterjesztése a fővárosi lakásviszonyok javítása tárgyában (1909)170
Pataki Béla: Adatok az iskolás gyermekek fürdéséhez (1911)180
Buchinger Manó: A magyar munkásmozgalom bölcsőjénél182
Kassák Lajos a lakbérsztrájk- és házbojkott-mozgalmakról (1910)189
Kassák Lajos a "vérvörös csütörtökről" (1912. május 23.)197
Wildner Ödön tanácsnok előterjesztése a főváros tanácsához a munkanélküliek segélyezése tárgyában (1913. március 1.)202
Madzsar József: A meddő Budapest209
Thirring Gusztávnak, a Székesfőváros Statisztikai Hivatala igazgatójának emlékirata a vasúti tarifapolitikának a fővárosra gyakorolt hatásáról (1912. február 22.)217
Békey Imre: Budapest főváros közoktatásának vázlatos története az 1868. évtől az 1881. év végéig222
Bárczy István tanácsnok előterjesztése a székesfőváros közoktatási intézményeinek fejlesztése ügyében (1902)235
Gróf Festetics Géza tanácsnok körlevele a községi elemi iskolák vezetőihez a szegény tanulók megsegítésére szolgáló perselyek ügyében (1908)241
Gróf Festetics Géza tanácsnok előterjesztése a tanácshoz egy fővárosi tanítóképző felállítása ügyében (1911)243
Szabó Ervin: Községi nyilvános könyvtár Budapesten (1910)250
A fővárosi közgyűlés vitája "Ferenc József Koronázási Jubileumi Díj" adományozásáról Ady Endre részére256
Történelmi kataklizmák sodrában259
Krúdy Gyula: Hogy tört ki a forradalom? (1918 október)259
József főherceg a forradalom kitöréséről264
Hatvany Lajos: Egy hónap története267
Munkáselőadás az Operában (1919 február)271
Szerdahelyi Sándor emlékei a Tanácsköztársaságról273
A Hadügyi Népbiztosság felhívása a Vörös Hadseregbe történő jelentkezésre (1919. április 20.)277
Budapest munkástanácsának felhívása a vidéki direktóriumokhoz (1919 nyara)279
Tervezet a fővárosi lakosság egy részének vidékre telepítéséről (1919 nyara)281
Herczeg Ferenc emlékezései 1919-ről284
A Budapesti I. kerületi Magyar Állami Tanítóképző Intézet tanári karának 1919-1920. évi jegyzőkönyveiből292
Horthy Miklós fővezér válasza Bódy Tivadar polgármesternek a nemzeti hadsereg bevonulása alkalmával a Gellért szálló előtt mondott ünnepi beszédére (1919. november 16.)307
Budapest hivatása a nemzetközi kereskedelemben. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara emlékirata (1920 december)308
Hilbert Vilmos indítványa a Törvényhatósági Bizottság közgyűlésén a főváros alkalmazásában álló zsidók kimutatásáról (1921. február 16.)318
A Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala által készített röplapszöveg a Szent István hét népszerűsítésére (1927)323
A Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló törvényjavaslat minisztertanácsi tárgyalása (1929. november 13.)325
Metszetek a város életéből a trianont követő évtizedben331
Török István: A budapesti bejegyzett cégek statisztikája (1890-1930)331
Schuler Dezső: A hajléktalanság kérdése a székesfővárosban (1920-1928)343
Móricz Miklós: A ház és a lakás (1920-1930)350
Pásztor Mihály: Budapest gondjai (1927)361
Zentay Dezső: A munkanélküliség alakulása a szellemi pályák körében (1930)366
Molnár Olga: Munkanélküliség a szellemi pályákon alkalmazott nők körében372
Török István: A munkanélküliség a fizikai munkások körében (1914-1932)377
Krúdy Gyula: A békebeli tavasz (1925)383
Láng Panni: Egy budapesti polgárcsalád mindennapjai385
Zentay Dezső: Ötven munkáscsalád háztartási statisztikája (1929)406
Csorna Kálmán: Program a főváros gyermekvédelmi szervezetének kiépítésére (1927)417
Pásztor Mihály: A jókedv ára (1926)421
Thirring Gusztáv: Művelődés- és iskolaügy (1873-1923)443
Függelék465
Statisztikai táblázatok465
A szemelvények szerzői479
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem