808.330

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Zászlóbontók

A magyar forradalmi ifjúsági mozgalom 1917-1919

Szerző

Kiadó: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 588 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN: 963-11-1761-8
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

A magyar forradalmi ifjúság szerepe a tízes évek végén bekövetkezett haladó politikai fordulatokban
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a magyar ifjúság
A dolgozó és tanulóifjúság helyzete az első világháború utolsó évében
Egy szökött katona kivégzése Kecskeméten53
A Hadfelügyeleti Bizottság sajtóbizottsága értesíti a lapok szerkesztőségeit a statáriális kivégzésekről szóló közlemények előzetes cenzúrájáról57
A kereskedelemügyi miniszter leiratában felhatalmazza a Baranya megyei alispánt, hogy "személyes szolgálatra kötelezze" a bányát elhagyni akaró fiatalkorú bányászokat58
A Magyarországi Szakszervezetek rendkívüli kongresszusa a gyermekmunkások kizsákmányoldásáról59
Enyhítik a diáknyomort60
Lékai János: Ifjúmunkások a mezőgazdaságban61
Gyetvai János: Inasok "otthona"63
A "spanyolnátha"-járvány ügye a képviselőház ülésén 65
A haladó ifjúság részvétele a békéért, a nemzeti függetlenségért és a társadalmi felemelkedésért folytatott küzdelemben
Wohl Sándor: Hogyan szervezzük az ifjúmunkásokat?69
A Hadfelügyeleti Bizottság sajtóbizottsága a béske propagálásának mellőzésére szólítja fel a lapok szerkesztőségeit70
A forradalmi szocialisták felhívása a katonákhoz71
A letartóztatott Duczynska Ilona és társainak ügye a képviselőház ülésén72
A Pesti Napló közleménye a budapesti Galilei-perről76
Dr. Mérő Gyula védői beszéde a Galilei-perben77
Beszélgetés Duczynska Ilonával. B. Révész László tévéinterjúja78
A budapesti királyi ügyészség elrendeli Az Ifjúmunkás c. lap utólagos cenzúráját88
A szakszervezeti választmány határozata az ifjúmunkások neveléséről88
Az Ifjúmunkások Orszságos Bizottságának felhívása a vidéki ifjúmunkásokhoz89
Az Ifjúmunkások Országos Bizottságának felhívása valamennyi befizetőhely vezetőségéhez, a bizalmiakhoz, Budapest és környéke ifjúmunkásaihoz91
A Korvin Ottó által vezetett forradalmi szocialisták illegális röpirata92
Varga Jenő: A szocializmus és a diákok94
A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara körlevele az ipartestületek elnökségéhez a tanoncok szervezkedésének megfigyelése tárgyában96
Hajnal Jenő: Lékai János, Tisza merénylője 97
Hajnal Jenő: Rohantunk a forradalomba102
A Hadfelügyeleti Bizottság sajtóbizottsága az utcai tüntetésekről szóló híradások mellőzésére szólítja fel a lapok szerkesztőségeit103
Diákok és katonatisztek véres tüntetése a budai Várban103
A Világ tudósítása a Galilei-kör helyiségésnek felnyitásáról106
Gr. Tisza István levele menyének a "galileista gyerekek forradalomparódiájáról" 109
A Galilei-kör csatlakozása a Nemzeti Tanácshoz110
Az Est tudósítása a "lánchídi csatáról"110
A forradalmi ifjúság tevékenysége a polgári demokratikus köztársaság idején
A polgári demokratikus forradalom és az ifjúság
Az Ifjúmunkás tudósítása a polgári demokratikus forradalom győzelméről117
Dr. Váry Albert királyi főügyész jelentése Lékai János kiszabadításáról a Tanácsköztársaság Adatait Gyűjtő Országos Bizottságnak122
A Világ tudósítása a bebörtönzött galileisták kiszabadításáról123
A budapesti diákok felvonulása a köztársaság kikiáltásának napján123
A forradalmi szocialisták követelik a szovjet-orosz kormány szikratáviratának nyilvánosságra hozatalát125
Néptörvény a nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójogról126
Diáknagygyűlés a diákszövetség programjának megvitatására127
A galileisták tevékenysége a kör újbóli megnyitásától a karácsonyi szünetig127
A MÁV-gépgyár tanoncainak kérelme a szakképzés idejének csökkentésére129
Az ifjúmunkások Országos Szövetsége zászlóbontás
Sajtótudósítás az Ifjúmunkások Orszságos Szövetsége megalakulásáról131
A kommunista ifjúsági szövetség megalakdulása és kezdeti tevékenysége
Az Ifjúmunkások Országos Szövetsége elszakadása az MSZDP-től
A nagyváradi ifjúmunkáscsoport közgyűlésének határozata145
Az ifjúmunkás tudósítása az IOSZ központi vezetőségének üléséről145
Közlemény az IOSZ összvezetőségének és összbizalmi testületének egybehívásáról147
Az IOSZ elszakadása a Magyarországi Szociáldemokrata Párttól148
Kun Béla az IOSZ függetlenné nyilvánításával kapcsolatos kommunista taktikáról152
A Népszava megjegyzései az IOSZ függetlenné válásáról152
Az Ifjú Proletár válasza a Népszava rágalmazó cikkére155
Boross F. László: Függetlenek vagyunk...156
Az IOSZ, a Kommunisták Magyarországi Pártja segédcsapata a munkáshatalomért folytatott harcban
Az Ifjú Proletár tudósítása az IOSZ budapesti VII. kerületi csoportja mozgalmi otthonának elfoglalásáról159
A nagyváradi ifjúmunkások szolidaritása Budapesten sztrájkoló társaikkal161
az IOSZ általános sztrájkra és tüntetésre hívja fel a tanoncokat161
A Szocialista Ifjúmunkások Orszságos Szövetsége közleménye az IOSZ tüntetésének bojkottálásáról162
Az ifjú Proletár tudósítása az IOSZ szervezeti fejlődéséről163
Az Ifjú Proletár tudósítása Budapest és környéke tanoncainak sztrájkjáról és tüntetéséről171
A kereskedelemügyi miniszternek címzett IOSZ-memorandum kiegészítése163
Az IOSZ panasza a sztrájkoló tanoncok elleni megtorlások miatt172
Boross F. László nyilatkozata a tanoncoktatásról szóló törvényről 172
A szocialista tanítók ankétja a tanonckérdésről173
Az Ifjú Proletár tudósítása a kereskedelemügyi minisztérium tanoncankétjáról175
Az IOSZ állásfoglalása a tanonckérdésben177
A SZIOSZ elmarasztalja a Népszava tanoncankétról szóló tuósítását178
Az Ifjú Proletár tudósítása az IOSZ csepeli csoportjának megalakulásáról179
Az Ifjú Proletár tudósítása az IOSZ sportszakosztályának első értekezletéről179
A Ganz-vagongyári ifjúmunkáscsoport csatlakodzása az IOSZ-hoz180
Az Ifjú Proletár tudósítása az ifjúkommunista sajtóanyagok rendőri elkobzásáról és az IOSZ központi lapjának betiltásáról181
A szolnoki ifjúmunkáscsoport csatlakozása az IOSZ-hoz182
A Vörös Újság tudósítása az IOSZ Liebknecht-ünnepélyéről182
Az Új Korszak tudósítása a Szocialista Középiskolai Diákok Országos Szövetségének megalakuklásáról183
Földes Jolán interjúja Babits Mihállyal a középiskola reformjáról és a szocialista diákok szervezkedéséről183
Sportrovatot nyit Az Ifjú Proletár185
Az Ifjú Proletár tudósítása a Marx Károly Otthon felavatásáról185
Az Ifjú Proletár tudósítása az IOSZ vezetőinek letartóztatásáról186
A Régi Galileisták tiltakozása a kommunista vezetők letartóztatása és bántalmazása ellen187
A Galilei-kör tiltakozó röpirata a kommunista vezetők letartóztatása és bántalmazása ellen187
A Galilei-kör tiltakozása Károlyi Mihálynál és Berinkey Dénesnél a kommunistákkal szemben elkövetett rendőri kegyetlenkedések miatt 189
A makói ifjúmunkáscsoport csatlakozása az IOSZ-hoz192
A SZIOSZ nyomatékos figyelmeztetése tagjaihoz az IOSZ-tól való elhatárolódásra192
Lékai János írása az IOSZ elleni szociáldemokrata támadásról193
A SZIOSZ felhívása a szervezett munkásokhoz a szociáldemokrata sifjúmunkás-mozgalom támogatására194
Ifjúkommunisták letartóztatása a KMP sajtótermékeinek terjesztése miatt196
A budapesti államügyészség vádemelése a kommunista ifjúsági vezetők ellen a Kun Bélával és társaival kapcsolatos perben197
Adatok a budapesti tanoncok hatósági munkaközvetítéséről198
A Népszava tudósítása a letartóztatott kommunista vezetők egy részének szabadlábra helyezéséről200
A Népszava tudósítása a szocialista diákok szervezkedéséről201
A KMP Központi Bizottságának felhívása a letartóztatott kommunista vezetők kiszabadítására202
A Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének részvétele a Tanácsköztársaság építésében és védelmében
A Tanácsköztársaság intézkedései és tervei a proletárifjúság szociális, kulturális és politikai felemelkedéséért, munka- és tanulmányi fegyelmének megszilárdításáért
A Forradalmi Kormányzótanács XVIII. K. T. E. számú rendelete a munkásegyetemekről és a középfokú előkészítő tanfolyamokról, valamint az ifjúmunkások oktatásáról, neveléséről205
A Forradalmi Kormányzótanács XXIV. számú rendelete a nevelési és oktatási intézetek köztulajdonba vételéről206
A Közoktatásügy Népbiztosság a diákság közreműködését kéri az analfabetizmus leküzdésére207
A Közoktatásügy Népbiztosság első rendelete a tanoncok foglalkoztatásának módozatairól208
A Forradalmi Kormányzótanács rendelete a tanácsrendszerről és a választói jogról208
A Vas megyei Forradalmi Kormányzótanács rendelete a fiatalkorú munkások védelméről209
A Vas megyei direktórium leirata a szombathelyi gimnázium főigazgatóságának az ifjúmunkások sportolási lehetőségeinek biztosításáról210
A Testvériség tudósítása a győri tanoncok helyzetének tanulmányozdására kiküldött szakszervezeti bizottság első üléséről210
Lukács György: A kommunizmus erkölcsi alapja214
Sajtóközlemény a debreceni tanoncok intézményes fürdéséről214
Krúdy Gyula: Új történelmet kell írni214
A Közoktatásügyi Népbiztosság 10. K. N. számú rendelete az osztatlan népiskolák egységesítéséről217
A Vörös Újság közleménye az ifjúmunkásokat bántalmazó munkaadók megbüntetéséről219
A Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztályának terve az analfabetizmus felszámolására a munkásifjúság körében219
A népruházati bizottság jegyzőkönyve a rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatóknak juttatott ötszáz öltönyről220
A Közoktatásügyi Népbiztosság 16. K. N. számú rendelete a tanoncokról221
Bartos Erzsébet: Az új iskola222
A Közoktatásügyi Népbiztosság 30. F. N. számú rendelete a szegényparaszt fiatalok felsőfokú szakképzésének előmozdítására229
A balassagyarmati iparos és kereskedő ifjúmunkások iskolai rendje230
A Közoktatásügyi Népbiztosság lovaglótanfolyamot indít a fiataloknak230
A Közoktatásügyi Népbiztosság előadóképző tanfolyamot létesít a diákok részére231
Latinca Sándor kormányzótanácsi biztos levele a kaposvári politikai megbízotthoz egy tanonc felszabadítása ügyében232
Latinca Sándor kormányzótanácsi biztos intézkedése egy kaposvári ifjúmunkás lány munkaügyi panaszának kivizsgálására232
500 személyes budapesti diákszállók építésének terve233
A főiskolai oktatás reformja233
A Közoktatási Népbiztosság diákszociális Ügyosztálya vezetőjének nyilatkozata a diákság jövőjéről234
A kiskunhalasi iparostanonc-iskola pedagógusai a szakszervezet fellépését kérik a renitenskedő tanoncokkal szemben236
A kiskunhalasi direktórium határozata a tanítói szakszervezetnek az iparostanoncok fegyelmezésével kapcsolatos kérelméről237
Schoket Ödön: Iskolai sporttelepekről237
A Somogyi Vörös Újság tudósítása a kaposvári ifjúmunkás telep létrehozásáról239
A Somogyi Munkás cikke a kaposvári ifjúmunkás-műhely felszereléséről240
A Közoktatásügyi Népbiztosság leirata a kaposvári kerületi termelési biztosnak az ifjúmunkás-műhely berendezési költségeinek ügyében240
A Szociális Termelés Népbiztossága Győr városi és megyei műszaki megbizottjának levele a Győri Kisiparosok Szabadszervezetének az ifjúmunkások bérezéséről241
A Győri Kisiparosok szabadszervezete válaszlevele a Szociális Termelés Népbiztossága Győr városi és megyei műszaki megbízottjának az ifjúmunkások bérezése ügyében242
A kecskeméti ifjúmunkások szabadoktatási tanfolyama243
A Vas megyei tanács intézkedése a diákok tanulmányi fegyelmének megszilárdítására244
A tanoncok ügye a Népgazdasági Tanács ülésén245
A Magyar Alföld a kecskeméti ifjúmunkások napközi otthonáról246
Sopron város és vármegye direktóriumának javaslata a soproni ifjúmunkások fürdőhasználati kedvezményére246
A soproni direktórium határozata az ifjúmunkások fürdőkedvezményéről247
A Földművelésügyi Népbiztosság leirata valamennyi földműves iskola, a sárvári és a kisbéri tejgazdaság szakiskola vezetőségének a növendékek közszükségleti cikkekkel való ellátásáról248
A Vasi Vörös Hírlap írása a diákok nyári mezőgazdasági munkájáról248
A Proletárjog cikke a nagykorúság korhatárának leszállításáról249
A Vörös Újság tudósítása a főiskolai hallgatók intézményes nyaraltatásának lehetőségeiről252
Az Esztergomi Munkás- és Katonatanács intézkedése egy ifjúmunkás munkaügyi panaszának kivizsgálására253
A Közoktatásügyi Népbiztosság 50. K. N. számú rendelete a középiskolai tanulók nyári foglalkoztatásáról254
A Közoktatásügyi Népbiztosság rendelete a diákok és a munka nélküli iparostanoncok kötelező mezőgazdasági munkájáról254
A Sopron megyei művelődési megbízott leirata a soproni tanács intéző bizottságának az ifjúmunkások nyári oktatásáróül256
A Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztályának előadás tervezete az ifjúmunkás-tanfolyamok számára257
Az Esztergom megyei tanács művelődési osztályának határozata az esztergomi kereskedőtanonc-iskola segélyezéséről259
Az Országos Munkásbiztosító Pénztár körirata a rászoruló iparostanoncok gyógyintézeti elhelyezéséről260
A Közoktatásügyi Népbiztosság 55. K. N. számú rendelete az iskolai bizalmirendszer megszüntetéséről262
A Közoktatásdügyi Néspbiztosság leirata a kaposvári termelőszövetkezetnek a mezőgazdasági munkára küldendő budapesti fiatalok foglalkoztatásának feltételeiről263
A Népgazdasági Tanács rendelete ifjúmunkások egyes szakmákban való alkalmazásának eltiltásáról264
A Vörös Újság tudósítása a diákok és ifjúmunkások értelmezéséről265
A Vas megyei tanács ipari-szocializálási ügyosztályának javaslata a szombathelyi Somogyi Ernő-féle gépjavító műhely ifjúmunkásainak elhelyezésére266
A Bács-Kiskun megyei kormányzótanácsi biztos rendelete a helvétiai szőlőtelepen dolgozó budapesti fiatalok elszállásolásáról266
A Bács-Kiskun megyei kormányzótanácsi biztos távirata a Közoktatásügyi Népbiztosságnak a mezőgazdasági munkára küldött budapesti ifjúmunkások ügyében267
A Népszava közleménye az egyetemi és főiskolai hallgatók nyári ellátásáról267
A KIMSZ és a szocialista diákmozgalmak szervezeti-politikai tevékenysége 1919 tavaszán
Az IOSZ nyilatkozatban üdvözli a munkásmozgalom szervezeti egységének megteremtését és a proletárdiktatúra kikiáltását269
Az IOSZ és a SZIOSZ deklarációja a kommunista és a szociáldemokrata ifjúmunkás-szövetség egyesüléséről270
Ifjúkommunisták tudatják az Operaház közönségével a Tanácsköztársaság kikiáltását271
A békéscsabai diákság rokonszenvtüntetése a munkáshatalom mellett271
Az Ifjú Proletár tudósítása a budapesti ifjúmunkások és diákok nagygyűléséről272
Lékai János felszólalása a budapesti diákok és ifjúmunkások nagygyűlésén273
A szocialista diákok küldöttsége Kunfi Zsigmond közoktatásügyi népbiztosnál273
A Pápai Hírlap tudósítása a helyi szocialista diákok nagygyűléséről274
A pápai szocialista diákok távirata az SZDSZ központjához szervezeti ügyben275
A szolnoki felsőkereskedelmi iskola tanulóinak csatlakozása a Magyarorszsági Szocialista Párthoz275
Kassák Lajos "aktivista" csoportjának fellépése az újpesti diákok szervezetében276
A Magyar Alföld tudósítása a kecskeméti ifjúmunkások nagygyűdléséről276
A kommunista ifjúsági szövetség ideiglenes programja277
A Régi Galileisták Szabadszervezete 57 fiatal értelmiségi szolgálatait ajánlja fel a Forradalmi Kormányzótanácsnak280
A kecskeméti direktórium körlevele a középiskolák igazgatóihoz a haátskörét túllépő diákszervezet megfékezése ügyében288
A Magyar Alföld hiradása a kecskeméti diákok szervezeti ügyeinek rendezéséről289
Sajtótudósítás a Szocialista Diákok Országos Szövetségének választmányi üléséről290
A KIMSZ győri vezetőinek felhívása a szervezett munkásokhoz és ifjúmunkások szervezésének előmozdítására290
Az Ifjú Proletár tudósítása a KIMSZ budapesti V-VI. kerületi csoportjának közgyűléséről295
A Világ tudósítása a színinövendékek szakszervezeti csoportjának megalakudlásáról295
A Vörös Újság hiradása a szocialista középiskolai diákok irodalmi matinéjáról296
Az Ifjú Proletár tudósítása a KIMSZ szentendrei csoportjának alakuló gyűdléséről297
A Testvériség direktórium lakásrekvirálási engedélye a szombathelyi KIMSZ-csoportnak298
A Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztályának irányelvei az ifjúsági szövetség vidéki szervezői részsére299
A Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztályának irányelvei a budapesti és környékbeli szervezők részdére302
A KIMSZ budapesti csoportjainak húsvéti kirándulása a Hűvösvölgybe304
A Vörös Újság híradása a Szocialista Diákok Szervezetének irodalmi estjéről305
Az Ifjú Proletár tudósítása a KIMSZ kaposvári csoportjának alakuló nagygyűléséről307
Az Ifjú Proletár a TTE Budai Csoportja ifjúmunkásosztálya tevékenységéről307
A győri Testvériség tudósítása az ifjúmunkásoknak a közművelődési osztály hatáskörébe való áthelyezéséről308
Lukács György közoktatásügyi népbiztos nyilatkozata az egyetemi és főiskolai diákdirektóriumok feloszlatásáról308
A Testvériség tudósítása a győri KIMSZ-csoport taggyűléséről309
Az Ifjú Proletár tudósítása a KIMSZ szervezeti fejlődéséről309
A Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztályának közleménye az ifjúmunkás vezetők politikai képzéséről312
A kaposvári ifjúmunkás szerkesztőségének felhívása a szegényparaszt ifjúsághoz312
A Magyar Alföld hiradása a Budapesten május elsején lezajlott ünnepségről314
Az Ifjú Proletár méltatása a budapesti ifjúmunkások május elsején elért sportsikereiről322
Az ifjúság részvétele a május elseji ünnepségen Nagymaroson323
Sajtótudósítás a szocialista diákszervezet szdombathelyi táncestjéről324
A Népszava hiradása az IOSZ ifjúszínész-szakosztályának kabaréelőadásáról324
Az Ifjú Proletár tudósítása a szekszárdi KIMSZ-csoport létrehozásáról324
Sajtótudósítás a szekszárdi ifjúmunkások mozgalmi otthonának avatóünnepségéről325
Telegdi Pál: Az ifjúmunkásság szervezete325
A Soproni Vörös Újság tudósítása a helyi KIMSZ-csoport taggyűléséről329
A Nyugatmagyarországi Ifjú Prosletár közlése a csornai és a szdombathelyi mozgalomról330
A soproni KIMSZ-csoport terve tanoncotthon létesítésére331
Az ifjúmunkások ügye a győri szakszervezeti tanács ülésén331
Sajtótudósítás a KIMSZ esztergomi csoportjának gyűléséről332
A Sajtóbizottság döntése az Ifjú Proletárral kapcsolatos anyagi kérdések ügyében333
A Vörös Zászló hiradása a vceszprémi ifjúmunkások taggyűdléséről333
A kommunista ifjúsági szövetség segélyben részesíti a munkanélküli ifjúmunkásokat333
A KIMSZ közleménye a budapesti Ifjúmunkásnő Otthon megnyitásáról és a szövetség munkaközvetítő tevékenységéről334
A Nyugatmagyarországi Ifjú Proletár programja334
A miskolci KIMSZ-csoport vezetőségének ksözleménye a szabadoktatás beindításáról335
A kecskeméti KIMSZ-csoport felhívása az ifjúmunkás-internátusba való beiratkozásra336
Az ifjúmunkások ügye a győri munkástanács közművelődési bizottságának ülésén336
Az Ifjú Proletár cikke a munkafegyelem megjavításának szükségességéről336
Beszámoló a TTE újpesti csoportja ifjúmunkásosztálya tevékenységéről338
Az Ifjú Proletár tudósítása a KIMSZ Dunántúli Titkárságának felállításáról339
Fiatalok a szocialista haza fegyveres szolgálatában
Kecskeméti diákok jelentkeznek a munkáshatalom fegyveres védelmére341
A Vörös Újság tudósítása a leányok és az asszonyok katonai szolgálatra való jelentkezéséről342
A hadügyi népbiztos távirata a kiskőrösi toborzó bizottságnak az önkéntes vöröskatonák életkoráról342
Balassagyarmati diákok felkészülése a forradalmi vívmányok védelmére343
A Közoktatásügyi Népbiztosság 4. K. N. számú rendelete a Vörös Hadseregbe belépett diákok osztály-, illetőleg érettségi bizonyítványának kiadásáról343
A szegedi és környékbeli újoncok vörös zászlót kérnek a kecskemséti lányoktól344
A Szolnoki Munkás közleménye a helyi felsőkereskedelmi iskola 13 tanulójának a Vörös Hadseregbe való jelentkezéséről344
A Pápai Tanítóképző igazgatóságának távirata a Közoktatásügy Népbiztosához a Vörös Hadseregbe jelentkező növendékek ügyében345
A fronton harcoló debreceni fiúk vörös lobogót kérnek a debreceni lányoktól345
Győri diákok tömeges jelentkezése a Vörös Hadseregbe346
A felnőtt munkások felhívása az ifjúmunkásokhoz az imperialista intervenció megindulásakor346
Az Ifjú Proletár írása az osztályharc és a forradalmi háború nemzetközi jellegéről348
A Magyarországi Tanítók Szakszervezete Ifjúmunkás Szakosztályának határozata a Tanácsköztársaság fegyveres védelméről349
A Szsocialista diákok Szervezete bizalmi testüsletének határozata a Tanácsköztársaság megvédéséről349
Az újpesti forradalmi ifjúság elhatározása a Vörös Hadseregbe a frontvárossá vált Debrecenben351
A hősi halált halt Leo Rothziegel utolsó levele Fiedler Rezső hadügyi népbiztoshoz351
A Volksstimme méltatása Leo rotziegel politikai munkásságáról352
A MÉMOSZ építési szakosztálya ifjúmunkáscsoportjának határozata a Vörös Hadseregbe való belédpésről354
A Szociális Termelés Népbiztosságának rendelete a hadiüzemekben dolgozó, 18 éven aluli fiatalok 8 órás munkanapjáról355
Szijjártó Lajos és Lékai János felszólalása a Tanácsköztársaság védelméről a Budapesti Munkás- és Katonatanács ülésén355
Az Ifjú Proletár közleménye az ifjúsági szdövetség központi vezetőinek bevonulásáról356
A csepeli vöröskatonák ígérik, hdogy győzelemre viszik a lányoktól kapott zászlót357
Az Ifjú Proletár szerkesztősége fellép a román intervenció kapcsán nacionalista gyűlölködést szító polgári lapok ellen357
A Sopronba telepített selmecbányai főiskola hallgatóinak tömeges jelentkezése a Vörös Hadseregbe359
A 2. hadosztály politikai biztosának jelentése a Hadsereg-főparancsnokság Politikai Osztályához a katonák hangulatáról360
A Forradalmi Kormányzótanács CIX. számú rendelete a 18-45 éves magyar állampolgárságú férfiak védkötelezettségéről361
A szombathelyi KIMSZ-csoport vezetősége a sorozáson való megjelenésre szólítja fel az ifjúmunkásokat362
Hajdu Gyula egykori Baranya megyei kormányzótanácsi biztos emlékei a pécsi és Pécs vidéki fiatalok önkéntes katonai szsolgálatáról363
Lukács György közoktatásügyi népbiztos átirata Böhm Vilmos hadügyi népbiztosnak egyetemi hallgatók katonai szolgálat alóli mentesítése ügyében363
Az Ifjú Proletár tudósítása kommunista ifjúsági vezetők hősi haláláról365
Az Esztergomi Népszava studósítása egy tizenkét éves vöröskatona megsebesüléséről365
Sajtóközlemény a budapesti ellenforradalmi puccskísérletről366
Bayer Ferenc százados ludovikás kiképzőtiszt beszéde az ellenforradalmi zendülésre feltüzelt kadétokhoz366
Részlet Kádár Gyula volt vezérkari ezredes emlékiratából, a ludovikások 1919-es ellenforradalmi zendüléséről367
A Vörös Újság méltatása a 32-es újoncok helytállásáról a Ludovika Akadémia ostromában369
Az Ifjú Proletár cikke a Ludovika Akadémia növendékeinek ellenforradalmi lázadásárólé és szocialista átnevelésük szükségességéről372
A Vörös Újság tudósítása a Ludovika Akadémia ostrománál elesett fiatal vöröskatonák, vörösőrök tiszteletére rendezett gyászünnepségről373
A hűvösvölgyi főreáliskola ünnepsége a budapesti ellenforradalmi zendülés leverése alkalmából382
A Magyar Alföld tudósítása a fiatal vöröskatonák kecskeméti sorozásáról382
Köblös Elek zászlóaljparancsnok üzenete a vöröskatonákat üdvözlő szolnoki lányokhoz383
Kenderes Pál Borsod megyei kormányzótanácsi biztos jelentése a Belügyi Népbiztosságnak a besorozott fiatal katonák hangulatáról383
Aranyos György Tolna megyei kormányzótanácsi biztos távirata a Belügyi Népbiztosságnak Krammer Sándor és csapata visszarendelése ügyében384
Böhm Vilmos hadsereg-főparancsnok távirata a Belügyi Népbiztossághoz Krammer Sándor Tolna megyei küldetésének meghosszabbításáról384
A Tolna megyei Intéző Bizottság elnökének távirata a Belügyi Népbiztossághoz a Krammer Sándor által vezetett karhatalmi alakulat szolgálatának meghosszabbítása ügyében385
Sajtótudósítás Krammer Sándor karhatalmi alakulatának szekszárdi búcsúztatásáról385
Krammer Sándor távirata a Budapesti Forradalmi Törvényszék elnökéhez karhatalmi alakulatának a fővárosba érkezéséről386
A Krammer Sándor parancsnoksága alatt álló vöröskatonák üdvözlő távirata Kun Bélához386
Szántó Béla hadügyi népbiztos és Landler Jenő hadsereg-főparancsnok beszéde a Vörös Hadsereg parancsnokképző tanfolyamán387
Szamuely Tiborné: A Lenin-fiúk389
A KIMSZ nemzetközi kapcsolatai. A Kommunista Ifjúsági Internacionálé megalakulásának eldőkészületei
Az osztrák ifjúkommunisták üdvözlete az IOSZ Központi Vezetőségének393
Sajtótudósítás Boross F. László bécsi előadásáról393
Az osztrák ifjúkommunisták üdvözlete a Tanácsköztársaság kikiáltása alkalmából394
Az Olasz Szocialista Párt vezetőjének és az olasz ifjúsági szövetség nemzetközi képviselőjének üdvözlő távirata a Forradalmi kormányzótanácshoz394
A Népszava tudósítása a Szocialista Ifjúsági Internacionálé küldöttjének a Budapesti "500-as" Tanács ülésén elhangzott üdvözlő beszédéről395
A KIMSZ központi lapja a Nyugatmagyarországi Ifjú Proletár jelentőségéről a magyar-osztrák ifjúsági kapcsolatok fejlesztésében395
A Szocialista Ifjúsági Internacionálé küldöttjének üdvözlő beszéde a Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács ülésén396
A nemzetközi ifjúmunkás-iroda titkárának budapesti sajtónyilatkozata a nemzetközi forradalmi ifjúmunkás-mozgalom helyzetéről401
A francia kommunisták budapesti szervezetének felhívása az ifjúmunkásokhoz és diákokhoz403
A kommunista ifjúsági szövetség kezdeményezése a budapesti cseh ifjúmunkások szervezetének megalakítására403
A budapesti német párttitkárság előkészületei német ifjúsági szervezet megalakítására404
A svájci szocialista ifjúsági szervezet rendkívüli küldöttközgyűlésén elfogadott határozat az oroszországi és a magyarországi proletárforradalomról404
A Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottságának felhívása a világ proletárifjúságához405
Kun Béla: Hogyan vettünk részt a Kommunista Ifjúsági Internacionálé előkészítésében406
Alfred Kurella visszaemlékezése Szamuely Tibor népbiztossal Kijevbe és vissza410
A Szocialista Ifjúsági Internacionálé és a KIMSZ közös távirata a Kommunista Internacionálé Titkárságához a KII alapító kongresszusának Budapestre való áthelyezése ügyében413
Az Ifjú Proletár cikke a Kommunista Ifjúsági Internacionálé megalapításának jelentőségéről414
Az Ifjú Proletár a nemzetközi ifjúsági mozgalom időszerű kérdéseiről416
Az Ifjú Proletár a KII budapesti alapító kongresszusával kapcsolatos Komintern-határozatról416
A Komintern Végrehajtó Bizottságának távirata Kun Bélához a KII alapító kongresszusának Budapestre való áthelyezéséről417
Czóbel Ernőnek, a Magyarországi Tanácsköztársaság bécsi követének távirata Kun Bélához, a Szocialista Ifjúsági Internacionálé titkára budapesti útjáról417
Csicserin szovjet külügyi népbiztos távirata Kun Bélához a KII alapító kongresszus ügyében417
Csicserin szovjet külügyi népbiztos távirata Kun Bélához a KII alapító kongresszusa ügyében418
Rudnyánszky Endrének, a Magyarországi Tanácsköztársaság hivatalos moszkvai képviselőjének távirata Kun Bélához a KII alapító kongresszusa ügyében418
Az Ifjú Proletár cikke a KII budapesti alapító kongresszusa megtartásának technikai akadályairól419
Az Ifjú Proletár közleménye a KII alapító kongresszusa megtartásával kapcsolatos nehézségekről419
Az Ifjú Proletár tudósítása a bécsi nemzetközi ifjúsági értekezletről és a Szocialista Ifjúsági Internacionálé központi orgánumának svájci betiltásáról 421
Lukács György közoktkatásügyi népbiztos táviratváltása Luigi Polanóval, az olasz szocialista ifjúmunkás-szövetség titkárával422
Luigi Polano olasz szenátor emlékezése az olasz és a magyar forradalmi ifjúsági mozgalom korabeli kapcsolatára422
A dolgozók gyermekeinek életkörülményei
Gyermekmozgalmak
A Forradalmi Kormányzótanács VII. sz. rendelete a házasságon kívül született gyermekek egyenjogúsításáról425
A Közoktatásügyi Népbiztosság rendelkezése a gyermek-mesedélutánok bevezetésére426
A kecskeméti direktórium intézkedései a szegény gyermekek élelmezésének biztosítására427
Sajtótudósítás a budapesti Markó utcai főreáliskola cserkészcsapatainak előadásairól427
Izraelita cserkészcsapat működése Miskolcon428
Vörös avatóünnep a Margitszigeten428
A vidéki sajtóosztály jelentése a Belügyi Népbiztosságnak Széchenyi Viktor gróf sárpentelei házának iskola céljára való igénybevételéről430
A Vörös Újság híradása a Munkások Gyermekszínházának megnyitó előadásáról430
Az Ifjú Proletár tudósítása az operaházi gyermekelőadásról431
A Vas megyei direktórium megbízása gyermeknyaraltatási akció előkészítésére432
Sajtótudósítás a KIMSZ gyermekőrségeinek felállításáról432
A Forradalmi Kormányzótanács LXXII. számú rendelete az erkölcsi romlásnak kitett gyermekek és fiatalok kisegítő szociális neveléséről432
A Hadügyi Népbiztosság felmenti az úttörőket a katonai felszerelési tárgyak beszolgáltatási kötelezettsége alól437
Budapesti gyermekek önkéntes mentőszolgálata május elsején438
A Margitsziget május elsején a gyermekeké lesz438
A Vörös Újság tudósítása a budapesti gyermekek margitszigeti ünnepségéről439
A Közellátási Népbiztosság cukrászsüteményt ad a gyermekeknek mdájus elsején439
Kelenné Fried Jolán: tehetségtermelés440
A Vas megyei direktórium intézkedése a gyermekek és ifjúmunkások játék- és sportolási lehetőségeinek biztosítására442
A Fejér megyei művelődésügyi megbíott gondoskodik a gyermekek tanulmányi kirándulásának zavartalanságáról443
A kiskajdacsi termelőszövetkezet tejjel látja el a szekszárdi gyermekeket443
A Népszava tudósítása a Svád-hegyi Erdei Iskola megnyitásáról444
Az egri városi közigazgatási szakosztály fölhívása a lakossághoz a Budapestről érkező gyermekek ellátására445
Gyermekavatási ünnepség Tatabányán446
A Volksstimme ismertetése a Magyarorszsági Tanácsköztársaság gyermekjóléti intézményeiről446
A Közoktatásügyi Népbiztosság 36. K. N. számú rendelete az Országos Gyermeküdüslési Hivatal felállításáról448
Filmkultúra a gyermeknevelés szolgálatában449
A Népszava tudósítása az ifjúsági szövetség úttörőcsapatainak időszerű feladatairól450
A Magyar Alföld cikke budapesti proletárgyermekek kecskeméti üdültetéséről451
A Halasi Munkás felhívása Kiskunhalas lakosságához a nyaralásra kijelölt budapesti proletárgyermekek befogadására451
Fejér megyei termelőszövetkezetek a budapesti proletárgyermekekért452
Háromszáz budapesti proletárgyermek nyaral Kiskanizsán452
Sajtóközlemény a miskolci úttörők díszfelvonulásáról453
Iskolás gyerekek fürdőzése453
Két hónap alatt 75 000 proletárgyermek a budapesti ifjúsági filmszínházak előadásain454
Az állam gyermekei454
Úttörők (cserkészek) tagtoborzása Budapest VIII. kerületében455
Sajtótudósítás a nagyatádi cserkészcsapat megalakulásáról456
A Közoktatásügyi Népbiztosság 49. K. N. számú rendelete gyermek-napköziotthonok létrehozásáról456
Sajtóközlemény a budapesti úttörők nyaraltatási akciójáról458
Sajtótudósítás a balassagyarmati gyermekek kirándulásáról458
Sajtótudósítás több száz egri gyermek ünnepségéről és felruházásáról455
A MÉMOSZ úttörőcsapatának részvétele a nyári mezőgazdasági munkában462
A Vörös Újság tudósítása a gyermekkertté alakított volt Károlyi-kert megnyitásáról462
Zsemlyekiosztás a gyermekeknek az iskolában462
Miskolci gyermekeket nyaraltat a Természetbarátok Turista Egyesülete463
Jackwert Ede Heves megyei kormányzótanácsi biztos jelentése a Belügyi Népbiztosságnak gyermek-tüdőszanatórium létesítése ügyében463
A Vörös Újság tájékoztatása a Balaton melléki gyermeknyaraltatás előzetes megvizsgálására kiküldött bizottság munkájáról464
A balatoni gyermeknyaraltatás ügye a Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács "80-as" Intéző Bizottságának ülésén464
Szamuely Tibor felszólalása a Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács "80-as" Intéző Bizottságának ülésén, a gyermeknyaraltatás ügyében466
Sajtótudósítás a proletárgyermek üdültetéséről466
Sajtótudósítás a Keszthelyen üdülő budapesti proletárgyermekek megérkezéséről468
A Népszava tudósítása a balatoni üdülésen részt vevő budapesti gyermekek utazásáról469
Miskolci cserkészek táborozása Keszthelyen471
Szerényi Simon: Négy nap a balatoni gyermek-üdülőtelepeken472
Bokor Miksa központi szervezeti megbízott jelentése az úttörőcsapatok működéséről474
A pártkongresszus és az ifjúsági szövetség. A KIMSZ első kongresszusa
A pártkongresszust köszöntő Weltner Jakab megállapítása a tisztségeket betöltő fiatalokról477
A párt szervezeti szabályzatának az ifjúmunkások szervezetére vonatkozó kitétele (Tervezet)477
Az ifjúsági szövetség szervezeti formájának és jellegének kérdése, a párt szervezeti szabályzat kongresszusi vitáján478
Az Ifjú Proletár közleménye az ifjúsági szövetség ügyének pártkongresszusi vitájáról480
A KIMSZ központoi lapjának állásfoglalása az elvileg-politikailag megosztott párt és az ifjúsági szdövetség kapcsolatáról480
Hivatalos híradás az ifjúsági kongresszust megelőző KIMSZ összvezetőségi ülésről482
A Közoktatásügyi Népbiztosság hivatalos közleménye a KIMSZ-kongresszus összehívásáról482
Az ifúsági szövetség központi lapja a KIMSZ előtt álló időszerű feladatokról482
Az Ifjú Proletár a KIMSZ-kongresszus egybehívásának okairól484
A helyi sajtó hiradása a szombathelyi KIMSZ-csoport vezetőségének és bizalmitestületének üléséről485
Sajtótudósítás a KIMSZ győri csoportjának kongresszusi küldöttválasztó taggyűléséről486
A Magyar Alföld tájékoztatója a KIMSZ kecskeméti csoportjának összejöveteléről486
Az Ifjú Proletár a KIMSZ-kongresszus vitatémáiról487
Hiradás a szolnoki KIMSZ-csoport értekezletéről488
Sajtótudósítás a KIMSZ soproni csoportjának közgyűléséről489
A Vörös Újság köszönti a KIMSZ kongresszusát489
A Vörös Újság tudósítása a KIMSZ-kongresszus első napi tanácskozásairól491
Zeneakadémiai hangverseny a KIMSZ-kongresszus résztvevőinek tiszteletére498
A KIMSZ programja498
A Vörös Újság tudósítása a KIMSZ-kongresszus második napi tanácskozásairól501
A Vörös Újság tudósítása a KIMSZ-kongresszus harmadik napi tanácskozásairól505
A KIMSZ-szervezeti szabályzata507
Az Ifjú Proletár értékeli a KIMSZ-kongresszus munkáját509
A Vörös Hadsereg központi lapja a KIMSZ kongresszusáról511
A Szakszervezeti Értesítő írása a munkásgenerációk szolidaritásának szükségességéről511
A kongresszus hatása a KIMSZ fejlődésére
A KIMSZ közleménye az országos antiimperialista nagygyűdlésről513
Sajtótudósítás a KIMSZ budapesti csoportjainak antiimperialista nagygyűlésről513
Sajtótudósítás a KIMSZ miskolci nagygyűdlésének programjáról514
A Magyar Alföld méltatja a kecskeméti fiatalok antiimperialista nagygyűlését514
Az Ifjú Prosletár tudósítása a KIMSZ gyöngyösi nagygyűléséről515
A Vasi Vörös Hírlap tudósítása a szombathelyi fiatalok antiimperialista nagygyűléséről516
A nagyatádi járás ifjúmunkásainak nagygyűlése üdvözlő táviratot küld Kun Bélának516
Az Ifjú Proletár tájékoztatója a KIMSZ budapesti sportolóinak edzési lehetőségeiről517
Az Ifjú Proletár közleménye az egyetemi és főiskolai hallgatók szervezésének módosított formájáról517
A helyi sajtó hiradása a miskolci KIMSZ-tagok kirándulásáról518
Sajtótudósítás a miskolci KIMSZ-csoport ifjúmunkásnapján elhangzott előadásról518
Az Ifjú Proletár tudósítása Lukács György ifjúmunkásnapi előadásáról520
Az Ifjú Proletár tudósítása a KIMSZ budapesti, VII: kerületi bizalmitestületének üléséről521
Az Ifjú Proletár írása a munka becsületéről522
A KIMSZ Központi Vezetőségének felhívása az alapszervezeti sportbizottságok megalakítására és a bizottsági tagok szakmai képzésére523
Az Ifjú Proletár írása az ifjúmunkások tömegsportjáról és a Sportdirektórium munkájának fogyatékosságairól523
A Nógrádi Hírlap tudósítása a mohorai ifjúkommunisták "nyári mulatságáról"524
A Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztálya a KIMSZ helyiségének felszerelését kéri a kecskeméti direktóriumtól525
A KIMSZ veszprémi csoportja ifjúmunkás leányokat toboroz525
A sodproni pártlap tájékoztatása a regionális ifjúsági kongresszus előkészítéséről és a KIMSZ Dunántúli titkárságáról526
Szocialista elmélettel foglalkozó tanfoslyam indul a főiskolai hallgatók részdére526
Az Ifjú Proletár tudósítása Lukács György első ifjúmunkásnapi előadásának vitájáról527
Az Ifjú Proletár hiradása a győri KIMSZ-csoport közgyűléséről527
A miskolci KIMSZ-csoport tagtoborzó felhívása528
Sajtóközlemény a KIMSZ diósgyőri csoportjának kirándulásáról528
Sajtótudósítás a KIMSZ soproni csoportjának új otthonáról529
A Közoktatásügyi Népbiztosság és a helyi KIMSZ-vezetők beadványa a soproni tanácshoz az ifjúmunkás-szabadoktatás ügyében529
A KIMSZ soproni taggyűlésének határozata a munkafegyelemről és az ellene vétők büsntetéséről531
A KIMSZ Nyugat-Magyarorszsági Titkársága tájékoztatja a Sopron megyei direktóriumot a KIMSZ soproni taggyűlésének munkafegyelemmel kapcsolatos határozatáról532
A KIMSZ Nyugat-Magyarországi Titkárságának beadványa a soproni direktóriumhoz, a tanoncok bérezése ügyében533
Az Ifjú Proletár tudósítása Rudas László ifjúmunkásnapi előadásáról534
A Sajtódirektórium határozata az Ifjú Proletár költségvetéséről535
A helyi sajtó hiradása a szombathelyi KIMSZ-csoport taggyűlésének napairendjéről535
A Vasi Vörös Hírlap tudósítása a szombathelyi KIMSZ-csoport taggyűléséről536
A KIMSZ Központi Vezetősége jelentkezésre hívja fel a mezőgazdasági munkára kötelezett munkanélküli ifjúmunkásokat537
A kecskeméti KIMSZ-csoport jelentkezésre hívja fel a munkaerőt igénylő gazdákat537
A KIMSZ veszprémi csoportjának közleménye a tagsági könyvek cseréjéről537
Az Ifjú Proletár cikke a középiskolás diákok szervezkedéséről és tanulmányi fegyelméről538
A KIMSZ Központi Vezetőségének közleménye az alapszervezetekkel való telefonkapcsolat megteremtéséről539
Az Ifjú Proletár tudósítása az ifjúmunkások csepeli művészdélutánjáról540
Az Ifjú Proletár értékelése Kassák Lajos "aktivista" csoportjának irodalmi tevékenységéről540
Az Ifjú Proletár cikke az ifjúmunkások testneveléséről542
A KIMSZ Központi Vezetőségének állásfoglalása a diákbizalmiak ügyében543
Az Ifjú Proletár kritikája a tanoncok munkaidejének felemelésével kapcsolatos rendeletről543
Az Ifjú Proletár kritikája a munkafegyelem megszegőivel szemben alkalmazható büntetésekről545
Sajtótudósítás az egri ifjúmunkások nagygyűléséről546
Az Ifjú Proletár tudósítása Lukács Györgynek a munkafegyelemről tartott ifjúmunkásnapi előadásáról547
A Sajtóbizottság határozata aaz Ifjú Proletár által igényelt szerkesztési költségek reviziójáról548
Sajtótudósítás a soproni német ifjúmunkáscsoport megalakulásáról548
A Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztálya országos művészeti propagandájának tervéről549
Egy kecskeméti ifjúmunkás levele a helyi sajtóban Kassák Lajos "aktivista" csoportjának irodalmi és művészeti tevékenységéről550
Előadások a munkafegyelemről az üzemi ifjúmunkásoknak551
A Népszava hiradása a KIMSZ Központi Vezetőségésnek negyedik ifjúmunkásnapi előadásáról552
A budapesti KIMSZ-csoportok közleménye a július végi összejövetelekről552
A KIMSZ szombathelyi csoportjának mozielőadásai552
A helyi sajtó hiradása a KIMSZ miskolci csoportjának utolsó legális előadásáról553
Budapesti és környéki KIMSZ-csoportok tervbe vett feladatai augusztus elejére553
A KIMSZ Központi Vezetőségének tájékoztatása "Az ifjúmunkások és a párt" című ifjúmunkásnapi előadás megszervezéséről554
A Népszava hdiradása a KIMSZ utolsó legálisl budapesti összvezetőségi üléséről555
Egy szemtanú emlékei a KIMSZ utolsó legális összvezetőségi üléséről555
Tanúságtevők a kezdetekről
A zászlóbontók nemzedéke az emlékezések tükrében
Károlyi Mihály: Az októberi forradalom fiatalsága559
A Kommunisták Magyarországi Pártja Központi Vezetőségének üdvözlő levele a Kommunista Ifjúsági Internacionálé alapító kongresszusához564
Kun Béla emlékezése az 1918-19-es forradalmi ifjúságra a KIMSZ megalakulásának tizenötödik évfordulóján (Részlet)566
Lengyel József: Az élen az ifjak568
Boross F. László: Az ifjúmunkás-mozgalom az első proletárforradalomban570
Boross F. László: A KIMSZ megalakulása574
Márkus Zsuzsa: Meghalt Duczynska Ilona 579
Sallai Imre: Korvin Ottóról580
Boross F. László: Lékai János583
Lengyel József584
Csernyák Lajos586
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Zászlóbontók Zászlóbontók Zászlóbontók Zászlóbontók

A védőborító a gerincen elszíneződött, enyhén sérült, rajta címke található. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.180 Ft
590 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Zászlóbontók Zászlóbontók Zászlóbontók Zászlóbontók

Könyvtári könyv volt, a rajta található amatőr védőborítón címkemaradvány látható. Az alsó lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
1.180 Ft
940 ,-Ft 20
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Zászlóbontók Zászlóbontók Zászlóbontók Zászlóbontók Zászlóbontók

A borító kissé elszíneződött. A lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.180 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba