A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Petőfi-album

Adatok, okmányok és képek Petőfi Sándor diadalútjáról

Szerző

Kiadó: Pesti Napló
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Színezett egész vászonkötés
Oldalszám: 140 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 31 cm x 24 cm
ISBN:
Megjegyzés: Festett, dombornyomásos díszes egész vászonkötésben. Számos szövegközti és egész oldalas illusztrációval, hasonmással, beragasztott reprodukciókkal. A "Pesti Napló" előfizetőinek készült kiadás. Nyomatta: Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Győzzék le a Petőfi-legendát a Petőfi-dokumentumok! A legizgalmasabb s legbeszédesebb emberi dokumentumok közül valók, mégis félreértette őket a világ. A Petőfiről való köztudat a legendákból... Tovább

Tartalom

Petőfi. Írta Gerő Ödön5
Petőfi gyermek- és diákkora. Írta Kéry Gyula11
Petőfi s a színészet. Írta Jászai Mari21
Petrovicsék. Írta Krúdy Gyula33
A dicsőség útján. Írta Ferenczy Zoltán41
Március 15-én. Petőfi Sándor följegyzései51
Petőfi szerelmei. Írta Londesz Elek59
Petőfi a szabadságharcban. Írta Seress László69
Petőfi halála. Írta Pekár Gyula79
Petőfiné, Szendrey Júlia. Írta Bihari Mór97
Petőfi Zoltánról. Írta Déri Gyula109
Petőfi művei. Írta Bányai Elemér117
Petőfi diadalútja a világirodalomban. Írta Mikes Lajos123
Petfői és a természet. Írta Lenkei Henrik127
A lángelme sodrában. Írta Endrődy Sándor133
Petőfi ereklyéi a Magyar Nemzeti Múzemuban. Írta dr. Sebestyén Gyula136
Képek
Petőfi-plakett. A Nemzeti Múzeumból1
Petőfi "első kiadások" címlapjai5
Petőfi Sándor 1848-ban. Barabás Miklós rajza8
1849. Zichy Mihály műve9
Illusztráció "Az Apostol"-hoz. Székely Bertalan rajza10
Petőfi félegyházai lakóháza11
A budapesti piarista gimnázium12
Petőfi 12 éves korában13
A Sár-szt.-lőrinci algimnázium14
Petőfi szülőháza14
Petőfi szépírási gyakorlata15
Petőfi aszódi iskolai bizonyítványa16
Emléksorok Török Gyulának17
A pápai kollegium épülete17
Az ágy, melyben Petőfi született18
"Bucsu" kézirata19
Koren István arcképe20
Petőfi gyermekkori kézirata20
Illusztráció "János vitéz"-hez. Lotz Károly műve21
Petőfi levele Pákk Alberthez23
"Emlény"24
"Lanc versei"-nek jegyzéke26
Petőfi első költői aláírása26
Petőfi 1845-ben. Barabás Miklós rajza27
A sár-szt.-lőrinci jegyzőház28
Petőfi borjádi íróasztala29
Petőfi borjádi padja30
"Dalaim" kéziratának mása31
Petőfi búcsúja. 1860. évi kép32
Illusztráció "János vitéz"-hez. Lotz Károly rajza33
Petőfi szülei35
Petőfi leveles ládája36
Petőfi mezőberényi karosszéke37
Petőfi apjának aláírása38
Petőfi szüleinek sírja38
Petőfi szüleinek sírja, a sírkő homloklapjával39
A Petőfi-család40
Petőfi "első kiadások" címlapjai41
A régi Marczibány-ház. Dörre Tivadar képe42
Petőfi német önéletírásának mása43
Petőfi anyjának halottas bizonyítványa44
Petőfi apjának szerződéses levele45
Petőfi német levele Tyrolerhez46
A "Nemzeti dal". Zichy Mihály festméyne47
Petőfi első levele Arany Jánoshoz49
Petőfi sétapálcája és selyemkendője50
A Nemzeti Múzeum tájéka 1849-ben. Alt Rudolf festménye51
Petőfi a "Nemzeti dalt" szavalja. Egykorú rajz52
A "Nemzeti dal" kéziratának mása53
A régi Pilvax-kávéház55
"Hány hét a világ"56
A régi Pilvax-kávéház belseje57
Petőfiék oszlopos órája58
Illusztráció "János vitéz"-hez. Lotz Károly rajza59
Petőfi gödöllői lakása61
"Méhek s vadvirágok..." kéziratmása62
Illusztráció "A hegyek közt"-höz. Székely Bertalan rajza63
Szendrey Julia 1847-ben64
A Nemzeti Múzeum a Petőfi emléktáblával65
Petőfi nyilatkozata Nagy Károly ellen67
Petőfi mint bakancsos 1860. évi rajz68
A segesvári völgy keletről69
Petőfi 1849-ben. Székely Bertalan rajza70
Az első szabad nyomtatvány ünneplése71
Petőfi kőrőző levele73
Emléklap Petőfi vajdahunyadi látogatásáról74
Petőfi elestének helye75
Petőfi kedves koltói fája77
"Mosolyogj rám..." illusztrációja. Székely Bertalan rajza78
Petőfi halála. Madarász Viktor festménye79
Petőfi őrnagyi kineveztetése80
Petőfi arcképe daguerrotypia nyomán. Jankó János rajza81
Petőfi halála. Lotz Károly műve82
Petőfi marosvásárhelyi lakása83
Petőfi Bemhez írt francia levelének mása84
A "Nemzeti dal" első példányának mása85
Izsó Miklós Petőfi-szobor terve86
A budapesti Petőfi-szobor87
"A vén zászlótartó" kéziratának mása89
Petőfi dohány-utcai lakása90
Bem, rajzolta Petőfi Sándor91
Petőfi mellszobra Dunaiszky műve92
Petőfi hatvani-utcai lakása93
Petőfi-emlékérem93
Petőfi ceruzás jegyzőkönyve94
Szendrey Ignác, Petőfi apósa94
Petőfi legutolsó arcképe. Orlai-Petrics Soma festménye95
Petőfi. Ligeti Miklós műve96
Erdőd vára97
Petőfi dolgozó- és hálószobája98
"Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe" kéziratmása99
"Három rózsabimbó" Szendrey julia kézírása100
Petőfi borjádi széke101
A koltói kastély. Jókai Mór rajza102
Petőfiné-Szendrey Julia. Barabás Miklós rajza103
Szendrey Julia 1866-ban104
Szendrey Julia nyilatkozatának kéziratmása105
Petőfi arcképének brüsszeli kiadása106
Szendrey Ignác 95 éves korában107
"A nép nevében" kéziratának mása108
"Falu végén kurta korcsma" kéziratának mása108
Illusztráció "János vitéz"-hez. Lotz Károly rajza109
"A faluban utcahosszat..." illusztrációja. Irinyi Sándor rajza110
Petőfi Zoltán 14 éves korában110
"Szeptember végén". Thorma János festménye111
Petőfi Zoltán egynapos korában, Petőfi rajza112
Petőfi István113
Petőfiné arany zsebórája113
Illusztráció "János vitéz"-hez. Zichy Mihály rajza114
Szendrey Julia sírja115
Petőfi Zoltán a ravatalon116
Petőfi "első kiadások" címlapjai117
Petőfi Zoltán sírja118
Petőfi szerződése Emich Gusztávval119
Petőfi apjának bárdja és kulacsa120
"A külföld magyarjaihoz" kéziratának mása121
Petőfiék kis ezüst kanala121
Petőfi díszkardja122
A gödöllői lakás123
Petőfi levele Sass Károlyhoz124
Illusztráció "Állj meg feleségem"-hez. Székely Bertalan rajza125
A Sass-család ősi kardja126
Illusztráció "Az Apostol"-hoz. Székely Bertalan rajza128
Petőfi székesfehérvári lakása128
Izsó Miklós költségvetése a Petőfi-szoborhoz129
Petőfi Zoltán rajza130
Horatius zsebkiadása130
A Magyar Tud. Akadémia Petőfi-érme131
Arany János, Petőfi rajza131
A szalontai csonka torony, Petőfi rajza132
A Petőfi-ház a Bajza-utcában133
Sebestyén Gábor "Tuba" című műve135
Petőfi könyvtárából való könyvek136
Petőfi kitörült verse és megfejtése137
"Esprit de la revolution" címlapja138
Petőfi írótolla és gyűrűje139
"Játszik öreg földünk..." kéziratának mása139
A "Corolián" fordítás kéziratának címlapja140
"Lantom, kardom..." kézirat mása140
Sokszinü mümellékletek
Zichy Mihály: Petőfi megdicsőülése
Orlai-Petrics Soma: Petőfi az íróasztalánál
Orlai-Petrics Soma: Egrei hangok
Munkácsi Mihály: Petőfi búcsúja a szülei háztól
Orlai-Petrics Soma: Petőfi Debrecenben 1844-ben
Révész Imre: Petőfi a nép közt
Révész Imre: Petőfi a táborban
Styka Jan: Petőfi a nagyszebeni csatában
Hegedüs László: Petőfi halála
Paur Géza: A segesvári csatatér
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Petőfi-album Petőfi-album Petőfi-album Petőfi-album Petőfi-album Petőfi-album Petőfi-album Petőfi-album Petőfi-album

A gerinc vászonnal pótolt, a könyv kötése belülről megerősített. A borító kissé kopott, foltos. Néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
5.980 ,-Ft
48 pont kapható
Kosárba