849.788

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom a tizenhárom éves diákoknak

Előszó

Kedves diákok!
Irodalmi tanulmányaitok olyan részéhez érkeztetek, amely új, élményekben gazdag olvasmányokat és nélkülözhetetlen ismereteket kínál nektek. A magyar irodalom fejlett korszaka ez,... Tovább

Tartalom

Előszó3
Irodalmunk a reformkorban5
"Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül!"10
Kölcsey Ferenc10
Élete10
Himnus11
Műelemzés13
Huszt17
Emléklapra19
Áldozat19
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek)19
"Egy ezredévi szenvedés / Kér éltet vagy halált"20
Vörösmarty Mihály24
Élete24
Az epigrammákból24
Kölcsey26
Pázmán26
Vashámor26
Ősök26
Egy kövér vendégfogadósra26
Szózat28
Ábránd30
Szabad sajtó32
Fogytán van a napod34
Összefoglalás36
Irodalmunk a negyvenes évektől a kiegyezés koráig37
"Lantom, kardom tied, óh szabadság!"39
Petőfi Sándor39
Élete40
Dalköltészete46
Fa leszek, ha46
Műelemzés46
Tájlíra46
Az alföld49
Próza53
Úti levelek, 11. levél (részlet)53
Elégiaköltészet, a forradalmi indulat megjelenése54
Hegyen ülök54
Kis versek56
A Felhők ciklusból56
Szerelmi költészet59
Reszket a bokor, mert59
Szeptember végén61
Műelemzés61
A forradalmi gondolat megjelenése, "világszabadság"64
Egy gondolat bánt engemet64
Műelemzés65
A forradalmi költészet programja68
A XIX. század költői68
A forradalmi program kibővítése71
Vasúton71
A népforradalom gondolata, a nemesség megfenyegetése73
A nép nevében73
A nemzeti szabadság képviseletében76
Nemzeti dal76
Lapok Petőfi naplójából81
Az európai forradalom nevében86
Föltámadott a tenger86
A forradalmi tűz szítása88
Forradalom88
A szabadságharc költője90
Négy nap dörgött az ágyu...90
Vissztérés a költészet meghittebb világához92
Pacsírtaszót hallok megint92
A szabadságharc végnapjaiban94
Szörnyű idő....94
Összefoglalás96
"Használt-e a megöntözés: / A pártos honfivér?"98
Arany János98
Élete 98
A népköltő a szabadságharc előtt101
A szegény jobbágy101
A népköltő a szabadságharc alatt103
Nemzetőr-dal103
Nyalka huszár104
Petőfi Sándor: Alku105
A népköltő a szabadságharc után105
Koldus-ének105
A történelmi ballada mint a nemzeti öntudat ébresztése108
Mátyás anyja108
A történelmi ballada mint a költő szembeszegülése a zsarnoksággal110
Szondi két apródja110
Műelemzés115
Az Őszikékből117
A tölgyek alatt117
Vásárban119
A lírikus nem alszik121
Kis versek121
"Fiaim, csak énekeljetek!"124
Tompa Mihály124
A madár, fiaihoz124
"Csillagoltó sötétségben / Mi vagyunk még éberen."127
Vajda János127
A virrasztók130
Vasúton132
Nádas tavon134
Összefoglalás134
A magyar széppróza kibontakozása135
Líra és epika136
Jókai Mór138
Élete138
Jókai a regényíró143
A kőszívű ember fiai. Házi olvasmány145
Idő és cselekmény146
A mű szerkezete. Magánélet és történelem146
Szereplők és jellemek151
Az ábrázolás módszere155
Egy magyar nábob. Házi olvasmány156
Anekdota és cselekmény156
A szereplők156
Érzelem és hazafiság158
Mikszáth Kálmán159
Élete161
Mikszáth, az író161
Novellák164
A néhai bárány165
Bede Anna tartozása174
Karcolatok177
Vidéki alakok 3. A római178
A Balóthy-domínium181
Szent Péter esernyője. Házi olvasmány184
Tájak, falvak, városok184
Szerkezetek és cselekmény - két legenda sorsa185
Szereplők, jellemek, figurák188
Összefoglalás190
Irodalmunk a századfordulón191
Krúdy Gyula194
Élete194
Az ősök195
"Zengett újszerűt vagy keserűt, / Szépet vagy szent-merészet."200
Ady Endre200
Élete200
Stílusa204
Ady és szülőföldje207
El a faluból207
Hazamegyen a falumba208
Az Értől az Oceánig209
Elődök, példaképek211
A befalazott diák211
Műelemzés212
Mátyás bolond diákja213
Szent Margit legendája214
Magyarsága216
Az én magyarságom217
A föl-földobott kő218
Magyar jakobinusok dala220
Szerelmi lírája222
Lédával a bálban222
Őrizem a szemed223
Pénz-versek225
A nagy Pénztárnok225
Istenes versek226
Hiszek hitetlenül Istenben227
A forradalmár228
Dózsa György unokája229
A Tűz csiholója230
Háborúellenes versek231
Két kuruc beszélget232
Versek a halálról és az örök életről233
Párisban járt az Ősz234
Ifjú szivekben élet235
Összefoglalás237
Ízelítő a XIX. század költészetéből239
Johann Wolfgang Goethe:240
Vadrózsa240
Velencei epigrammák (részlet)241
Vándor éji dala242
Robert Burns:242
Falusi kislány242
Falusi randevú243
Shelley:244
Szabadság244
Az észak-amerikai republikánusokhoz244
Shelley: 247
Szabadság247
Az észak-amerikai republikánusokhoz248
Heinrich Heine:: 250
1849 októberében (részlet)250
Mit nekem már cifra oltár251
Emlékezés Mucsa végnapjaira251
Puskin: 253
A magvető253
Ismerlek, harc253
Vörösmarty Mihály::253
Előszó254
Mint a földmivelő254
A vén cigány255
Victor Hugo:257
Amit a költő 1848-ban gondolt257
A néphez258
Edgar Allan Poe:259
Lee Annácska259
Mihail Lermontov:261
Barátaimhoz261
A próféta262
Tengeri királylány262
Charles Baudelaire:264
Az albatrosz264
Paul Verlaine: 264
Álmodom egy nőről264
Őszi dal265
Reviczky Gyula: 266
Magamról266
Kis fogalomtár267
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom a tizenhárom éves diákoknak Irodalom a tizenhárom éves diákoknak Irodalom a tizenhárom éves diákoknak Irodalom a tizenhárom éves diákoknak Irodalom a tizenhárom éves diákoknak

A lapélek enyhén foltosak. Több lapon ceruzás aláhúzás és bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
580 Ft
460 ,-Ft 20
4 pont kapható
Kosárba