864.691

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Borsodi Levéltári Évkönyv V.

Tartalom

STUDIA HISTORICA
KUBINYI András: A középkori Magyarország középkeleti része
városfejlődésének kérdéséhez 7
ZOLNAY László: A "Balassák" és a Felvidék, (Adatok a XIII-XIV. század néhány kritikus évtizedéhez) 83
ÁCS Zoltán: Kísérletek a Várday vagyon megszerzésére
(Egy XVI. századi háramlási per története) 171
HŐGYE István: Szőlőmunkák és munkabérek a Hegyalján a
XVII-XVIII. században 185
KAHLER Frigyes: Adalékok az újkori pénzhamisítás történetéhez
(XVII. századtól 1848-ig) 227
TAMÁSKA Péter: A linzi posztómanufaktúra kereskedelmi
kapcsolatai Magyarországon a XVIII. század hetvenes
éveitől a XIX. század első évtizedéig 255
H. HALÁSZ Anna: A Zempléni Kaszinó könyvtára (1831-1850) 271
KILIÁN István: Szűcs Miklós a naplóíró és publicista 293
VIGA Gyula: Történeti-néprajzi adatok a Keleti-Bükk falvainak
erdőléséhez 341
HAJDÚ Zoltán: Az 1925. évi Zemplén megyei közigazgatási
tájékoztató lapok történeti-földrajzi és településtudományi
felhasználása 363
STUDIA ARCHIVISTICA
HÖRCSIK Richárd: A Tiszáninneni Református Egyházkerület
Tudományos Gyűjteménye Levéltárának története (1531-1966) 409
SERESNÉ SZEGŐFI Anna: Borsod vármegye főispáni
helytartójának iratai (1861-1865) 481
TÓTH Péter: Miskolc levéltára és Nyíry Dániel 523
CSATLÓS Istvánné: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár
könyvtára 539
BÁNHIDI Andrásné: Könyvkötő és restauráló műhely a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban 549
MONUMENTA HISTORICA
BÁNDI Zsuzsa: északkelet-magyarországi pálos kolostorok
oklevelei (regeszták) 557
VÖRÖS Károly: Egy gömöri nemzetőr két hete 1848 decemberében
(Alexy Lajos naplója) 727
NÉMETH Gábor: Körtvélyesi István szikszói bíró és fia
XVIII. századi naplója 747
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem