858.682

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kitárulkozó világ

Olvasókönyv 4. osztály

Tartalom

Jékely Zoltán: Csillagnézés3
Gyermekkorom tükörcserepei
Nyári emlék. Részlet Fekete István Tüskevár c. ifjúsági regényéből6
Fészakrablás. Részlet Fekete István elbeszéléséből8
Mezítláb az első padban. Sinka István Fekete bojtár vallomásai c. könyve nyomán10
Az első csalódás10
Apám11
Nagy László: Dióverés13
Rónaszegi Miklós: Hogyan lettem olvasó?14
Könyvek otthon. Részlet Szabó Lőrinc verséből15
Kellemes és hasznos tudományok
Részlet Móra Ferenc Kincskereső kisködmön c. könyvéből16
Kányádi Sándor: Jó két ló szolgája19
Apámmal szántottunk. Részlet Tamási Áron Bölcső és bagoly c. regényéből20
Utassy József: Vihar előtt a réten22
"Megsóztam" a tinókat. Részlet Tamási Áron Bölcső és bagoly c. regényéből22
Odanézzetek! Részlet Petőfi Sándor verséből26
Móra Ferenc: Virgonc26
Karinthy Ferenc: Adagolás32
Fehér Klára: Szereted a sajtot?33
A vizsgák. Edmondo de Amicis Szív c. diáknaplójából. Fordította Székely Éva35
Szabó Lőrinc: Vakáció előtt37
Apáról fiúra
Ott voltam mesevilágban. Horváth István Magyarózdi toronyalja c. könyve alapján átdolgozta Varga Domokos40
A két egyforma királyfi. Magyar népmese. A Süss föl, nap! c. népköltészeti gyűjteményből. Szerkesztette Szende Aladár41
Hej, páva, hej, páva! Magyar népdal. A Magyar népköltési gyűjteményből. Szerkesztette Erdélyi János44
Közmondások44
A mostohalány meg az édeslány. Magyar népmese. Ágh István földolgozása45
Lányom, lányom. Magyar népdal. A Magyar népköltési gyűjteményből. Szerkesztette Erdélyi János47
Két szál pünkösdrózsa. A Magyar népdalok c. gyűjteményből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre48
A csillagszemű juhász. Magyar népmese. Benedek Elek földolgozása48
A furfangos cigány. Cigány népmese. Berze Nagy János gyűjtéséből53
Szél fúj. Cigány népköltés. Szegő László fordítása55
A cigány és a farkasverem. Ungi cigány népmese. Géczi Lajos gyűjtéséből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre57
A hiéna és a hold. Afrikai népmese. Jékely Endre fordítása57
A róka és a nyúl a kútnál. Amerikai néger népmese. Jékely Endre fordítása58
Találós kérdések58
A kisnyúl. Magyar népmese60
Találós kérdések61
Molnárlegény voltam én. Tréfás magyar népköltés Kriza János Vadrózsák c. gyűjteményéből61
A sovány ember kövér malaca. Magyar népmese. Kolozsvári Grandpierre Emil földolgozása62
Közmondások63
A rátóti csikótojás. Magyar népmese. Illyés Gyula földolgozása63
A kőleves. Magyar népmese65
Ügyvédbojtár. Magyar népmese. Berze Nagy János gyűjtéséből67
Mátyás és Rozgonyi. Komáromi János, Zolnay Vilmos Anekdotakincs c. könyvéből68
Az ékes kaftán. Perzsa anekdota. Peseschkian feldolgozása. Adamik Lajos fordítása68
Időjóslás. Kolozsvári Grandpierre Emil anekdotaföldolgozása 69
Mondóka. Magyar népköltés69
A gunaras lány. A Magyar népballadaák c. gyűjteményből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Kriza Ildikó70
Ejhaj, gyöngyvirág! A Magyar népdalok c. gyűjteményből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Kriza Ildikó70
Szent Anna tava. Legenda. Benedek Elek földolgozása nyomán71
Betegnek való virág. A Magyar népköltési gyűjteményből. Szerkesztette Erdélyi János74
Vadászkolinda. Román népballada. Gyűjtötte, fordította, zenéjét szerezte Bartók Béla75
Előre iszik a medve bőrére. Részletek O. Nagy Gábor szólásmagyarázatából77
Kenyérsütés a kemencében. Nagy Rozália karácsondi parasztasszony élettörténetéből77
Mikor kenyér a kezedbe'. Verses népi mondás. Kriza János gyűjtéséből78
A kenyér becsülete. Szólásmagyarázatok Kósa László-Szemerkényi Ágnes Apáról fiúra c. könyvéből78
A Kenyérvár. Földrajzi név eredetének magyarázata. Részlet Tömörkényi István írásából79
A lacikonyha. Magyar monda. Lengyel Dénes földolgozása80
Lisztet pénzen vettem. Magyar népköltés. Arany László és Gyulai Pál gyűjtéséből81
A Tisza. Magyar monda. Benedek Elek földolgozása82
Góbéságok. Az Erdélyi viccek c. gyűjteményből82
A vállalkozó kedvű82
Jancsi83
Sértés83
Mondanék valamit...83
Hidas játék. Magyar népi gyermekjáték84
Várkörjárás. Magyar népi gyermekjáték85
Szeretnek, mert én is szeretek
Az igazi szeretet. Erich Fromm A szeretet művészete c. könyvéből. Várady Szabolcs fordítása nyomán88
Beney Zsuzsa: Hogyan vártalak?88
Gárdonyi Géza: Mikor a gyermek89
Kosztolányi Dezső levele édesanyjának. Részlet89
Mindennapi kenyerünk. Részlet Móra Ferenc elbeszéléséből90
Kalács, keddi kalács. Részlet Áprily Lajos verséből92
Közmondások92
Ági és én. Részlet Radnóti Miklós Ikrek hava c. önéletrajzi írásából93
Éjszaka. Radnóti Miklós94
Tükörponty. Kosztolányi Dezső elbeszélése95
A rádió. Szabó Lőrinc97
A levéltárca. Gyurkovics Tibor elbeszélése nyomán98
Hóban. Lázár Ervin elbeszélése nyomán99
Szán megy el az ablakod alatt. Weöres Sándor103
A két szánkó. Fekete István elbeszélése nyomán104
Az új szánkó104
Az igazi boldogság105
Kukoricapattogatás. Fehér Ferenc107
Te leszel az angyal. Részlet Sütő András Gyermekkorom tükörcserepei c. könyvének Ha én tudtam volna, hogy te vagy a Mária! c. írásából107
József Attila: Betlehemi királyok109
Moravcsik Edit: A legszebb karácsonyfa110
Juhász Gyula: Betlehemes ének113
Az irodalom kincsesháza
Gárdonyi Géza: A költő116
Kosztolányi Dezső levele Weöres Sándornak116
Szabó Lőrinc: Az első vers117
Gáli József: Mese a lányról, aki maga volt a tűz117
Tordon Ákos: Pilleruha121
Juhász Gyula: Mese123
Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról124
Weöres Sándor: Felhő-cápa125
Lázár Ervin: Az igazságtevő nyúl126
Bűntárgyalás. Részletek Gárdonyi Géza elbeszéléséből129
Ha volna apukám. Ingrid Sjöstrand. Tótfalusi István fordítása133
József Attila: Mama133
József Attila: Csoszogi, az öreg suszter134
Hozzá nem jönnek soha. Részletek Márton Klára Tessék engem elrabolni c. könyvéből138
A hógolyó. Részlet egy harmadik osztályos olasz fiú naplójából. Edmondo de Amicis Szív c. könyvéből. Székely Éva fordítása nyomán140
Látogatóban a sebesültnél. Részlet egy harmadik osztályos olasz fiú naplójából Edmondo de Amicis Szív c. könyvéből. Székely Éva fordítása nyomán142
Állati! Gyurkovics Tibor elbeszélése143
Illyés Gyula: Régi tél145
Hősök és híres emberek a XVI-XVIII. században
A szabadság. Részlet Csokonai Vitéz Mihály verséből148
A mohácsi csata. Jókai Mór nyomán148
A félhold árnyékában. Részletek Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényéből149
A szultán kívánsága149
Látogatás a szultánnál152
Oda Buda!153
Amott kerekedi. A Magyar népdalok c. gyűjteményből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre154
Az áruló jutalma. Mikszáth Kálmán nyomán155
Szólások156
Holdfogyatkozás. Részletek Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényéből156
Készülődés156
Az utolsó erőfeszítés157
Az egri vár védőinek diadala159
Altató. A Magyar népdalok c. gyűjteményből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre160
Buda visszavívása. Jókai Mór nyomán160
Török népek találós kérdései. Fordította Mándoki László161
A kis kuruc. Részlet Móricz Zsigmond elbeszéléséből162
Hátravan még a feketeleves! Magyar monda. Lengyel Dános földolgozása166
Zrínyi Ilona. Jókai Mór. A magyar nemzet története c. könyve nyomán166
II. Rákóczi Ferenc168
Rongyos a házam teteje. Magyar népköltés169
Zászlóbontás. Részlet Herczeg Ferenc Pro libertate! c. könyvéből169
A zaboszsák. Részlet Herczeg Ferenc Pro libertate! c. könyvéből170
Megjártam a hadak útját. A Magyar népdalok c. gyűjteményből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre171
A rodostói kakukk. Gulácsi népmonda. Lengyel Dénes földolgozása171
Mikes. Részlet Lévay József verséből172
Rákóczi harangja. Részlet Krúdy Gyula elbeszéléséből172
Erdő mellett estvéledtem. A Magyar népdalok c. gyűjteményből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre174
Királyasszony macskái. Móra Ferenc nyomán175
A csodagyerek. Részletek Gál Zsuzsa Az én zeneszerzőm Mozart c. könyvéből178
Nannerl első feljegyzései178
Mozarték egy barátja meséli...178
Mozarték látogatása Bécsben179
A Búcsúszimfónia. Magyar monda. T. Aszódi Éva mondaföldolgozása180
Tarka madár. Faludi Ferenc181
Hősök és híres emberek a XIX-XX. században
Szilágyi Ferenc: "Bölcsőjét kereste a magyarnak..."184
Az Akadémia alapítása. Lengyel Dénes mondaföldolgozása nyomán186
"Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!" Írók, költők gondolatai a magyar nyelvről188
Móra Ferenc: A kevély Kereki189
Petőfi Sándor naplójából. Részletek192
Petőfi Sándor: Nemzeti dal194
Jókai Mór: Kossuth toborzója195
Arany János: Rásüt az esthajnal196
Damjanich tábornok vacsorája. Lengyel Dénes mondaföldolgozása196
Petőfi a csatatéren. Részlet Illyés Gyula Tűz vagyok c. könyvéből197
Petőfi Sándor: Csatában200
Közmondás200
A világosi fegyverletétel. Mednyánszki Cézár visszaemlékezése201
A bujdosás. Vajda János visszaemlékezése201
Himnusz. Kölcsey Ferenc204
A szerencse forgandó, a becsület állandó. Lengyel Dénes mondaföldolgozása205
Szólás és közmondások206
A magyar nép kincse. Részlet Székely Júlia Elindultam szép hazámból c. könyvéből208
Halványuló emlékek. Részletek Kittenberger Kálmán A Kilimandzsárótól Nagymarosig c. könyvéből209
Áprily Lajos: Költöző madár211
A tengerkutatás úttörője. Cathrine Galitzine írása nyomán211
Kosztolányi Dezső: Homokvár213
Kányádi Sándor: Mindenki árvája214
Történelmi időket élünk. Fekete Gyula Későszülött történelem c. írása nyomán217
Tank-parádé. Részlet Képes Géza verséből218
Részlet Kővágó József tanúvallomásából, amelyet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése előtt New Yorkban 1957. január 29-én219
Nobel Alfréd végrendelete220
Magyar származású Nobel-díjasok221
A tudomány világa222
A napenergia222
A lézer222
A személyi számítógép223
Életmentés világhálón (interneten) Malcolm Mcconnell írása nyomán224
Van hozzá közöd? Ingrid Sjöstrand. Tótfalusi István fordítása227
Édes hazám
Bárdosi Németh János: Utak, tájak230
Varga Domokos: Hegyek között230
Jakucs László: A Pénz-pataki-cseppkőbarlang fölfedezése231
Az ígéretes víznyelő231
Óriási barlangrendszer233
A Mátra. Összeállítás a Magyarország c. útikönyvből234
Áprily Lajos: Erdei út237
Áprily Lajos: A somfa-csonk238
A Balaton színei. Részlet Ágh István Üres bölcsőnk járása c. könyvéből238
Nagy László: Balaton-parton239
A "kék madár". Részlet Dallos Sándor azonos c. novellájából240
Nagy László: Itthon vagyok242
Petőfi Sándor: A Tisza243
József Attila: Perc245
Ballag a vén Duna. Varga Domokos nyomán246
Találós kérdések246
Weöres Sándor: Pesti Duna-part télen247
Csoóri Sándor: Sötét homlokú247
Varga Domokos: Buda és Pest248
Az Országház. Varga Domokos nyomán249
A Parlament kőoroszlánjai. Kosztolányi Dezső250
Nagyváros a Tisza parjtán251
Juhász Gyula: Szeged252
Szepesi Attila: Városok253
Kuczka Péter: Holnapután és az után...254
A találós kérdések megfejtése256
Értelmező kisszótár257
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kitárulkozó világ Kitárulkozó világ Kitárulkozó világ Kitárulkozó világ Kitárulkozó világ Kitárulkozó világ Kitárulkozó világ Kitárulkozó világ Kitárulkozó világ Kitárulkozó világ

A borító enyhén foltos, belső oldalán amatőr védőfólia ragasztásának maradványa található. A lapélek elszíneződtek. A címlapon tulajdonosi bejegyzés, több lapon bejegyzés, aláhúzás, jelölés látható.

Állapot: Közepes
840 Ft
670 ,-Ft 20
3 pont kapható
Kosárba