A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tiszta beszéd

A magyar irodalom forradalma 1956-ban

Fülszöveg

„...E közel két évtizede összegyűjtött és megjelentetett dokumentumválogatás mai időszerűségét nyilvánvalóan az ötvenhatos forradalom félévszázados évfordulója szabja meg. ...mindazonáltal van a kiadványnak egy másik időszerűsége is. Valójában figyelmeztetés arra az elévülhetetlen történelmi szerepre és bátorságra, amelyet a magyar irodalom (és természetesen az akkori Magyar írók Szövetsége) vállalt és mutatott a nemzeti függetlenség és a társadalmi megújulás szolgálatában. A... dokumentumok arra világítanak rá, hogy irodalmunk milyen tudatosan és áldozatosan vállalta a nemzeti függetlenség és a társadalmi igazságosság védelmét. Miként tette ezt a magyar, történelemben mindig, különösen a korszakos társadalmi, közéleti változások során .. Éppen ezért ezeknek a félévszázados dokumentumoknak, ennek a közel két évtizedes dokumentumválogatásnak az utólagos megjelentetésével a magyar irodalom hagyományos nemzeti küldetéstudata és feladatvállalása előtt is szeretnék fejet hajtani. Fejet... Tovább

Tartalom

Irodalom és politika, 1956. Bevezetés........5
Előszó a második kiadáshoz ...................9
Tartalom ...................11
1955. október- 1956. október
Írók és művészek memoranduma 1955 októberében ......................................... 17
A Központi Vezetőség határozata az irodalmi életben mutatkozó jobboldali jelenségekről (1955. november)................... 20
Új lendülettel. Az Irodalmi Újság szerkesztőségi cikke, 1956. márc. 24....... 25
Rákosi mint Júdás. Lukácsy Sándor felszólalása az írószövetség
1956. március 30-i párttaggyűlésén ...................29
Az irodalmi platform kérdéséhez. Tézisek (1956. május) .................................. 38
Gyárfás Miklós: Irodalmi dogmatizmus...................52
Háy Gyula: Az emberi méltóság diadala ................................ 56
Somogyi Vilmosné - Kis Tamás: Az egyoldalúság ellen ..................................... 60
Gergely Sándor: Szerkesztgetünk, szerkesztgetünk?........................................... 64
Enczi Endre: A viták védelmében ...................67
Kuczka Péter: Egy ábránd hiteles története .........................69
Sarkadi Imre: „Életképek" .........................................................73
Tardos Tibor: A tengervíz sós ................................... 76
Irodalmi életünk időszerű kérdései. Az Irodalmi Újság szerkesztőségi cikke, 1956. június 30...................79
Lássunk munkához! .....................83
Hegedűs B. András: Bevezető sorok a Petőfi Kör-beli vita két felszólalásához .............................85
Déry Tibor felszólalása a Petőfi Kör 1956. június 27-i sajtóvitáján...................88
Losonczy Géza felszólalása a Petőfi Kör 1956. június 27-i sajtóvitáján ...... 97
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata
(1956. június 30.)..................108
A Minisztertanács állást foglalt az MDP Központi Vezetősége
határozatának megvalósítása mellett..................111
A Központi Ellenőrző Bizottság közleménye ...................112
Közlemény a MÚOSZ elnökségének üléséről...................113
A Központi Vezetőség határozata után. Az Irodalmi Újság
szerkesztőségi cikke, 1956. július 7...................114
Háy Gyula: Ne folytassunk sérelmi politikát! ...................116
Fekete Gyula: Jóleső állampolgári gondok ...................118
Lukácsy Sándor: Jámbor szándék................... 123
Háy Gyula: Az írók közgyűlése előtt ................... 126
Tamási Lajos: Összegezés és előretekintés ................... 133
Erdei Sándor: A műveké a szó ................... 135
A magyar írók közgyűlése, 1956. szeptember 17...................137
Veres Péter: Történelmi felelősséggel... Az írószövetség
közgyűlésének elnöki megnyitója ................... 138
Képes Géza:Két év munkájáról................... 144
Zelk Zoltán: Miért harcoltunk? ...................... 153
Fekete Gyula: A lenini normák végleges győzelméért ....................................... 155
Háy Gyula: Az igazságért a marxistának is naponta meg kell küzdenie ... 158
Márkus István: Igazi népfront-politikát! ................... 162
Méray Tibor: A haladás és az igazság szolgálatában mindnyájan egyetértünk ...................164
A közgyűlés vitája .....................167
Az írószövetség közgyűlése után. Az Irodalmi Újság szerkesztőségi cikke, 1956. szeptember 29. ...................171
Lukácsy Sándor: Nyílt levél Darvas Józsefhez ...................174
Novobáczky Sándor: Különös emberek ...................176
Háy Gyula: Miért nem szeretem? ................... 180
Erdei Sándor: Tovább! ..................................... 188
Kolozsvári Grandpierre Emil: A politikai növény vagy elmélkedés a szocialista realizmusról................... 192
Fiatalok kérdeznek - Lukács György válaszol...................196
Boldizsár Iván: Tiszta lap ..........................200
1956. október - 1956. december
A magyar írók kiáltványa .................................................................. 205
Az írók követelése: Teljes amnesztia, az AVH tegye le a fegyvert!............... 207
Méray Tibor felszólítása a harcoló ifjúsághoz ............................. 208
Boldizsár Iván: Véres lap ......................................210
Gimes Miklós: Magyar Szabadság! ................... 213
Major Ottó: Levél a katonákhoz ................... 216
Benjámin László: Elesettek (vers)..............217
Velvárt Richárd: Nyílt levél Benjámin Lászlóhoz ................... 218
Háy Gyula: Minden hamisításra fény derül ................... 219
Hatvany Lajos nyilatkozata ........................................220
Szabó Pál: A parasztsághoz ...................................221
Erdei Ferenc nyilatkozata ................... 223
Németh László: Pártok és egység ................... 224
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (vers)................... 226
Tamási Lajos: Piros vér a pesti utcán (vers) .................... 232
Sinka István: Üdv néked Ifjúság (vers)...................234
Kassák Lajos: A diktátor (vers)...................235
Dutka Ákos: Ember és magyar (vers)................................................... 236
Nagy Imre beszéde az egypártrendszer megszüntetéséről ...................237
Nagy Imre beszéde - a semlegesség bejelentése ...................238
Nagy Imre távirata az ENSZ főtitkárának ...................239
Szilárdítsuk meg a forradalom vívmányait! Farkas Ferenc, a Petőfi Párt főtitkárának nyilatkozata ...................240
Tamási Áron: Tiszta beszéd...................242
Németh László: Emelkedő nemzet ...................243
Déry Tibor: Barátaim... .................246
Füst Milán: Emlékbeszéd Thukydidész modorában az elesett hősök
sírja felett...................248
Szabó Lőrinc Ima a jövőért ................... 251
Tamási Áron: Magyar fohász ...................253
Örkény István: Fohász Budapestért ...................254
Zsadányi Oszkár: Shakespeare mint az amerikai kémelhárító tisztje ...................255
Szilvási Lajos: Ne lincselj! Gondolkozz! Tégy különbséget! ...................256
Veres Péter nyilatkozata a svájci rádiónak............................................................. 258
A Magyar Írók Szövetségének nyilatkozata (1956. november 2.)................ 259
Megalakult az írószövetség Forradalmi Bizottsága ...................260
Megtisztultan ...............................................261
Németh László: Pártok és egység ...................263
Féja Géza: A Duna völgyében csoda történt...................265
Németh László: Nemzet és író ...................267
Fontos határozatok az írószövetség taggyűlésén ...................269
A nép ne az utcán ítélkezzék, hanem a tárgyalóteremben. A Magyar írók Szövetségének nyilatkozata ...................270
A magyar írók segélykiáltása (1956. november 3.) ........................................... 271
Tamási Áron: Tiszta beszéd ...................272
Mindszenty József rádióbeszéde ...................273
Fekete István: Levél Bécsbe ................... 277
Bibó István: Tervezet a magyar kérdés kompromisszumos
megoldására...................279
A Magyar írók Szövetsége nyilatkozata ...................283
Bibó István: Nyilatkozat Magyarország állami, társadalmi és gazdasági
rendjének alakulásáról és a politikai kibontakozás útjáról ...................285
Fekete Sándor: Jegyzet a „Hungaricus"-hoz ...................289
Hungaricus: Az erőszakos boldogítás és a bürokrata kaszt ...................290
A Magyar írók Szövetsége 1956. december 28-án tartott taggyűlésének jegyzőkönyve (a Gond és hitvallás c. nyilatkozattal) ..... 299
A Népszabadság híreiből
Ideiglenesen felfüggesztették az írószövetség működését
(1957. január 18.)..................345
A Hírek közt (1957. január 26.) ...................346
Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata
az irodalommal kapcsolatos egyes intézkedésekről
(1957. szeptember 12.)..................347
A sajtóanyagban szereplő személyekről...................350
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tiszta beszéd
Állapot:
2.640 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba